Skip to content

Aivoergonomia tietotyössä

10. – 11.10.2023 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Konkreettisia suunnitelmia omaan ja organisaatiotasoiseen työskentelyyn!

Kun ajatus ei kulje ja tietotyö saa aivosi ylikuumentumaan… Kestävien stressinhallinnan taitojen merkitys korostuu entisestään nykypäivän työelämässä ja tietotyössä. Aivojemme kuormitus kasvaa jatkuvasti erilaisten haasteiden, kuten kiireen, työmäärän, viestitulvan, avokonttorien hälinän ja jatkuvan saatavillaolon vaatimusten myötä.

Aivoergonomia tietotyössä -koulutuksessa pureudut perusasioihin ihmisen kognitiosta ja aivojen toiminnasta sekä syvennyt siihen, miten tarkkaavaisuus, muisti ja toiminnanohjaus toimivat. Tarjoamme sinulle konkreettisia keinoja tietotyön kehittämiseen, ottaen huomioon aivoergonomiset työskentelytavat.

Pääset tutkimaan tietotyötä, työympäristösi haasteita ja löydät keinoja aivoterveellisiin työskentelytapoihin ja työn suunnitteluun. Saat vinkkejä myös työn ulkopuolisiin keinoihin aivojen hyvinvoinnin tukemiseksi. Päivien päätteeksi sinulla on konkreettisia suunnitelmia, joita voit alkaa toteuttamaan oman työsi lisäksi myös organisaatiotasoisessa työympäristön ja -kulttuurin kehittämisessä.

Käännä stressi työhyvinvointia tukevaksi voimavaraksi!

Miksi totutut toimintatavat eivät tuo lisää hyvinvointia asiantuntijoille? Miten voimme nähdä asian uusin silmin ja tehdä muutoksen? Näihin kysymyksiin pureudumme koulutuksen aikana. Käsittelemme uupumuksen vaikutuksia aivotoimintoihin, keskittymiseen ja kognitiiviseen suorituskykyyn. Opimme myös stressinhallintaa ja muuttamaan suhtautumistamme stressiin terveellisempään suuntaan. Saat konkreettisia työkaluja, joiden avulla voit muuttaa ajatteluasi stressistä ja nähdä sen työhyvinvointia, työkykyä ja terveyttä tukevana tekijänä.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kaikille kognitiosta ja aivojen toiminnasta kiinnostuneille. Voit olla esimerkiksi tietotyön / -tulvan parissa työskentelevä esihenkilö, jonka vastuisiin kuuluu organisaation työyhteisön tai oman tiimisi ajan ja työnkuvan hallintaa. Koulutus sopii myös henkilöstöhallinnossa työskenteleville.

Katso suosituimmat HR:n ja johtamisen & esihenkilötyön koulutuksemme.

OSTA LIPUT

 

Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

 

Koulutuksen jälkeen saat myös tallenteen käyttöösi.

OPI

Aivoterveelliset työskentelytavat.

HAHMOTA

Työympäristösi ja työsi aiheuttamat haasteet aivojen tietojenkäsittelylle.

KUULE

Keinoja mielenhallintaan ja keskittymisen parantamiseen.

SAA

Selkeä ymmärrys stressin luonteesta – mistä asioista ja miksi koemme stressiä?

Kouluttajat

Työterveyden ravistelija, työterveyspsykologi

Mari Laari

Herättelee kuulijakuntaa miettimään työtapojen ja työympäristön muokkaamista

Mari on koulutukseltaan psykologian maisteri, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja. Hän on toiminut suurissa terveydenhoitoyrityksissä sekä yrittäjänä. Hänen nykyisessä tehtäväkentässään työterveys- ja työpsykologina on vahvana job crafting eli työn tuunaamisen henki.

Psykologin osaamisella voi edistää työhyvinvoinnin toteutumista ja auttaa henkilöstöä erilaisissa elämäntilanteissa. Mari kannustaa etsimään työn mielekkyyttä jatkuvissa työelämän muutoksissakin ja  hyödyntämään omaa arvomaailmaa työn tavoitteiden asettamisessa. Muokkaamalla työtä voidaan ratkoa monia kuormituksen lähteitä.

työhyvinvointiin ja stressin tutkimiseen erikoistunut neuropsykologian erikoispsykologi

Laura Sokka

Laura Sokka on aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori ja neuropsykologian erikoispsykologi. Väitöskirjassaan hän tutki työuupumuksen vaikutuksia aivotoimintoihin, keskittymiseen ja kognitiiviseen suorituskykyyn. Herättelevissä esityksissään hän avaa ajankohtaisia ja uusia, tutkimuksiin perustuvia näkökulmia stressiin, työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Lauralla on rohkeutta ravistella syvään juurtuneita käsityksiä stressistä, ja hän auttaa muuttamaan suhtautumistamme stressiin suuntaan, joka tukee suoriutumista, terveyttä ja hyvinvointia.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

 Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Ohjelma

tiistai 10.10.

 • 9.10
 • Hyvää huomenta! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Miten aivot käsittelevät tietoa ja millaisia haasteita työympäristömme ja työmme luovat aivojen tiedonkäsittelylle
 • Kuinka näitä haasteita voi tunnistaa työpäivän aikana
 • Kuinka organisaatioissa pystytään tunnistamaan nämä haasteet
Työterveyden ravistelija, työterveyspsykologi

Mari Laari

Herättelee kuulijakuntaa miettimään työtapojen ja työympäristön muokkaamista

Mari on koulutukseltaan psykologian maisteri, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja. Hän on toiminut suurissa terveydenhoitoyrityksissä sekä yrittäjänä. Hänen nykyisessä tehtäväkentässään työterveys- ja työpsykologina on vahvana job crafting eli työn tuunaamisen henki.

Psykologin osaamisella voi edistää työhyvinvoinnin toteutumista ja auttaa henkilöstöä erilaisissa elämäntilanteissa. Mari kannustaa etsimään työn mielekkyyttä jatkuvissa työelämän muutoksissakin ja  hyödyntämään omaa arvomaailmaa työn tavoitteiden asettamisessa. Muokkaamalla työtä voidaan ratkoa monia kuormituksen lähteitä.

 • 10.45
 • Kahvitauko
 • Mitkä konkreettiset keinot auttavat vähentämään ympäristön tuomia haasteita
 • Mitä tarvitsen työyhteisöltä ja organisaatioltani, jotta näitä keinoja voi toteuttaa
 • Miten organisaatio voi tukea aivoterveellistä työskentelyä
Työterveyden ravistelija, työterveyspsykologi

Mari Laari

Herättelee kuulijakuntaa miettimään työtapojen ja työympäristön muokkaamista

Mari on koulutukseltaan psykologian maisteri, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja. Hän on toiminut suurissa terveydenhoitoyrityksissä sekä yrittäjänä. Hänen nykyisessä tehtäväkentässään työterveys- ja työpsykologina on vahvana job crafting eli työn tuunaamisen henki.

Psykologin osaamisella voi edistää työhyvinvoinnin toteutumista ja auttaa henkilöstöä erilaisissa elämäntilanteissa. Mari kannustaa etsimään työn mielekkyyttä jatkuvissa työelämän muutoksissakin ja  hyödyntämään omaa arvomaailmaa työn tavoitteiden asettamisessa. Muokkaamalla työtä voidaan ratkoa monia kuormituksen lähteitä.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Löydä oma rytmisi työviikon ja -päivän suunnitteluun
 • Miten keskityn yhteen asiaan kerrallaan? Sisäisten häiriötekijöiden hallinta
 • Koko työyhteisön taidot suunnitella aivoterveellistä työtä
Työterveyden ravistelija, työterveyspsykologi

Mari Laari

Herättelee kuulijakuntaa miettimään työtapojen ja työympäristön muokkaamista

Mari on koulutukseltaan psykologian maisteri, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja. Hän on toiminut suurissa terveydenhoitoyrityksissä sekä yrittäjänä. Hänen nykyisessä tehtäväkentässään työterveys- ja työpsykologina on vahvana job crafting eli työn tuunaamisen henki.

Psykologin osaamisella voi edistää työhyvinvoinnin toteutumista ja auttaa henkilöstöä erilaisissa elämäntilanteissa. Mari kannustaa etsimään työn mielekkyyttä jatkuvissa työelämän muutoksissakin ja  hyödyntämään omaa arvomaailmaa työn tavoitteiden asettamisessa. Muokkaamalla työtä voidaan ratkoa monia kuormituksen lähteitä.

 • 14.45
 • Kahvitauko
 • Miten tukea aivoterveellisen päivän rakentamista työn ulkopuolelle
 • Mitkä asiat vapaa-ajalla tukevat aivojen hyvinvointia
 • Palautumisen ja levon merkitys aivoergonomialle
 • Liian kuormittavan työskentelyn oireet ja hälytysmerkit
Työterveyden ravistelija, työterveyspsykologi

Mari Laari

Herättelee kuulijakuntaa miettimään työtapojen ja työympäristön muokkaamista

Mari on koulutukseltaan psykologian maisteri, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja. Hän on toiminut suurissa terveydenhoitoyrityksissä sekä yrittäjänä. Hänen nykyisessä tehtäväkentässään työterveys- ja työpsykologina on vahvana job crafting eli työn tuunaamisen henki.

Psykologin osaamisella voi edistää työhyvinvoinnin toteutumista ja auttaa henkilöstöä erilaisissa elämäntilanteissa. Mari kannustaa etsimään työn mielekkyyttä jatkuvissa työelämän muutoksissakin ja  hyödyntämään omaa arvomaailmaa työn tavoitteiden asettamisessa. Muokkaamalla työtä voidaan ratkoa monia kuormituksen lähteitä.

 • 15.45
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.15
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

keskiviikko 11.10.

 • 9.10
 • Hyvää huomenta! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Mitä aivoissa tapahtuu, kun uupuu?
 • Mitä ongelmia on tämän päivän stressiviestinnässä ja miten stressistä voisi viestiä rakentavammin työyhteisöissä?
 • Todellisuus huomenna on kiinni siitä, miten stressiin suhtautuu tänään – mitä voimme tehdä tänään, jotta huominen olisi parempi?
työhyvinvointiin ja stressin tutkimiseen erikoistunut neuropsykologian erikoispsykologi

Laura Sokka

Laura Sokka on aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori ja neuropsykologian erikoispsykologi. Väitöskirjassaan hän tutki työuupumuksen vaikutuksia aivotoimintoihin, keskittymiseen ja kognitiiviseen suorituskykyyn. Herättelevissä esityksissään hän avaa ajankohtaisia ja uusia, tutkimuksiin perustuvia näkökulmia stressiin, työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Lauralla on rohkeutta ravistella syvään juurtuneita käsityksiä stressistä, ja hän auttaa muuttamaan suhtautumistamme stressiin suuntaan, joka tukee suoriutumista, terveyttä ja hyvinvointia.

 • 10.45
 • Kahvitauko
 • Kuinka muuttamalla suhtautumistaan stressiin voi lisätä hyvinvointia, vahvistaa työkykyä ja tukea palautumista?
 • Mikä muuttuu, jos ajattelutapa muuttuu?
 • Konkreettisia keinoja ajatustavan muutokseen ja parempaan jaksamiseen – tutkimustietoon pohjaavan lähestymistavan esittely ja harjoitukset
työhyvinvointiin ja stressin tutkimiseen erikoistunut neuropsykologian erikoispsykologi

Laura Sokka

Laura Sokka on aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori ja neuropsykologian erikoispsykologi. Väitöskirjassaan hän tutki työuupumuksen vaikutuksia aivotoimintoihin, keskittymiseen ja kognitiiviseen suorituskykyyn. Herättelevissä esityksissään hän avaa ajankohtaisia ja uusia, tutkimuksiin perustuvia näkökulmia stressiin, työhyvinvointiin ja työkykyyn.

Lauralla on rohkeutta ravistella syvään juurtuneita käsityksiä stressistä, ja hän auttaa muuttamaan suhtautumistamme stressiin suuntaan, joka tukee suoriutumista, terveyttä ja hyvinvointia.

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Yksilöt kuormittuvat ja saavat energiaa eri asioista
 • Kuormituksen kokemus vaihtelee elämäntilanteen mukaan – miten huomioimme vaihtelun töitä organisoidessa?
 • Työn keventäminen uupumustilanteissa & mitä ottaa huomioon, kun uupunut palaa töihin?
Työterveyden ravistelija, työterveyspsykologi

Mari Laari

Herättelee kuulijakuntaa miettimään työtapojen ja työympäristön muokkaamista

Mari on koulutukseltaan psykologian maisteri, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja. Hän on toiminut suurissa terveydenhoitoyrityksissä sekä yrittäjänä. Hänen nykyisessä tehtäväkentässään työterveys- ja työpsykologina on vahvana job crafting eli työn tuunaamisen henki.

Psykologin osaamisella voi edistää työhyvinvoinnin toteutumista ja auttaa henkilöstöä erilaisissa elämäntilanteissa. Mari kannustaa etsimään työn mielekkyyttä jatkuvissa työelämän muutoksissakin ja  hyödyntämään omaa arvomaailmaa työn tavoitteiden asettamisessa. Muokkaamalla työtä voidaan ratkoa monia kuormituksen lähteitä.

 • 14.45
 • Kahvitauko
 • Askelmerkit tulevaan – Miten edistän hyviä käytänteitä omassa organisaatiossani?
 • Miten suunnittelemme aivoille terveellistä työtä organisaation, tiimien ja yksilöiden tasolla
 • Millaiset johtamisen rakenteet tukevat aivoterveellisen työskentelyn suunnittelua ja kehittämistä
Työterveyden ravistelija, työterveyspsykologi

Mari Laari

Herättelee kuulijakuntaa miettimään työtapojen ja työympäristön muokkaamista

Mari on koulutukseltaan psykologian maisteri, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja. Hän on toiminut suurissa terveydenhoitoyrityksissä sekä yrittäjänä. Hänen nykyisessä tehtäväkentässään työterveys- ja työpsykologina on vahvana job crafting eli työn tuunaamisen henki.

Psykologin osaamisella voi edistää työhyvinvoinnin toteutumista ja auttaa henkilöstöä erilaisissa elämäntilanteissa. Mari kannustaa etsimään työn mielekkyyttä jatkuvissa työelämän muutoksissakin ja  hyödyntämään omaa arvomaailmaa työn tavoitteiden asettamisessa. Muokkaamalla työtä voidaan ratkoa monia kuormituksen lähteitä.

 • 15.45
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.15
 • Koulutus päättyy. Kiitos!

Koulutuksen hinnat

 

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 799 €
Yksityinen sektori: 1 099 €

Voimassa 11.8.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 849 €
Yksityinen sektori: 1 199 €

Voimassa 8.9.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 899 €
Yksityinen sektori: 1 399 €

Voimassa 10.10.2023 asti.
OSTA LIPUT

Muut ostivat myös.

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ