Skip to content

Työ ja terveys käsi kädessä.

27.8.2024 | Hybriditapahtuma: Keilaranta 1 Business Park, Espoo

LIPUTOHJELMA

#työterveys2024

Ota harppaus kohti työterveyden tulevaisuutta.

Tapahtuma tarjoaa 360° katsauksen työterveyden maailmaan! Vuoden tärkein kohtaamispaikka tarjoilee tilaisuuden verkostoitua, virkistäytyä ja syventää osaamista ajankohtaisimmista työterveyden teemoista.

Työterveys 2024 -tapahtumassa eturivin asiantuntijoiden johdolla sukelletaan ajankohtaisimpien teemojen ytimeen – tapahtuman TOP 4 teemat ovat:

 • Mielenterveysongelmat haastavat työkykyä 
 • Työkykyjohtamisen strategiat – innovatiiviset keinot yhteistyön kehittämiseksi 
 • Toimivan ja kustannustehokkaan työterveysyhteistyön rakentaminen 
 • Muuttuvan työelämän vaikutukset työpaikkaselvityksiin 

Tästä et halua jäädä paitsi – katso koko toivottujen aiheiden pohjalta rakennettu ohjelmakokonaisuus ja nappaa lippusi etuhinnalla!

Yli 3 hengen seurueille voimassa -10 % ryhmätarjous – tarjouksen saatte automaattisesti verkkokaupastamme tai voitte ottaa yhteyttä asiantunteviin myyjiimme.

OSTA LIPUT

 

Super Early Bird -liput ovat myynnissä – varmista paikkasi ennen hintojen nousemista.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

Puhujat – kuule työterveyden edelläkävijöitä.

Lisää puhujia julkaistaan kevään mittaan – stay tuned!

arvostettu ja palkittu työhyvinvoinnin tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Jari Hakanen

Jari on tutkinut jo yli 20 vuotta suomalaista työelämää työhyvinvoinnin näkökulmasta – hyvää johtamista ja aloitteellista oman työn tuunaamista, työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä mielenterveyttä ja työkykyä. Näkökulmina ovat mm. työn imu, työuupumus, työssä tylsistyminen ja työholismi. Hän on myös ollut kehittämässä ja toteuttamassa monia kehittämishankkeita mainituista teemoista. Jari on saanut työympäristötyön kehittämisen kultaisen erityisansiomitalin sekä hyvän työelämän puolestapuhuja- ja vuoden suomalainen työelämätutkija-tunnustuspalkinnot. Jari toimii myös sosiaalipsykologian dosenttina Helsingin yliopistossa.

johtajaylilääkäri, Keva

Tuula Metsä

Tuula Metsä on psykiatrian erikoislääkäri ja Kevan johtajaylilääkäri. Hänellä on psykoterapian erityispätevyys. Tuulalla on monipuolinen työkokemus mielenterveystyöstä ja terveydenhuollon kentästä. Hän on toiminut sairaanhoitopiireissä (HUS, Kanta-Häme, Keski-Suomi) ylilääkärinä ja palvelualuejohtajana, Kelassa vastaavana asiantuntijalääkärinä, HUSissa Terapiat etulinjaan -toimintamallissa ylilääkärinä, perusterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla yrittäjänä.

Hän on keskittynyt mielenterveystyön ja psykiatrisen palvelujärjestelmän kehittämiseen, erityisesti ennakoivan ja varhaisen vaiheen hoitojen näkökulmasta. Nykyään hän pääsee hyödyntämään erityisosaamistaan työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen haasteissa sekä vakuutuslääketieteellisten kysymysten parissa.

Kokemus on tuonut nöyryyttä ymmärtää johtamisen haasteita, mutta samalla hänellä on ollut uskallusta johtaa muutosta ja viedä käytäntöön hänen pitämiään tärkeitä asioita.

johtava työterveyslääkäri, Terveystalo

Ilse Rauhaniemi

llse toimii johtavana työterveyslääkärinä Terveystalossa, verkostoltaan Suomen suurimmassa yksityisessä terveyspalveluyrityksessä, jossa hän vastaa työterveyden prosesseista, niihin liittyvästä koulutuksesta ja työterveyden kehityshankkeista. Ilse on työterveyshuollon erikoislääkäri, joka on toiminut monissa eri rooleissa mm. suurasiakaslääkärinä, vastaavana työterveyslääkärinä, kouluttajalääkärinä, kliinisenä opettajana ja asiantuntijalääkärinä. Johtajakoulutuksen myötä Ilsen vahvuuksia ovat strateginen ajattelu ja organisaatioiden toiminnan ymmärtäminen. Laaja kokemus ja syvällinen osaaminen tarjoavat käytännön näkökulmia ja konkreettisia ratkaisuja työkyvyn, työpaikkojen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

”Tavoitteenani on vahvistaa työterveyden, organisaatioiden ja muun terveydenhuollon yhteistyötä, tukea työterveyden ammattilaisten ja organisaatioiden osaamista työkyvyn ja työurien tukemiseksi. Unelmani on, että työterveysyhteistyö on organisaatioiden ylimmän johdon agendalla, ja toimimme yhdessä yhä ennakoivammin työkykyriskien torjumiseksi. Näin turvaamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelut heikentyvän huoltosuhteen haasteissa.”

asiantuntijalääkäri, Varma

Tiia Reho

Tiialla on monipuolinen työkokemus työterveyshuollosta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Hän toimii päätoimisena asiantuntijalääkärinä työeläkevakuutusyhtiö Varmassa ja lisäksi työterveyshuollon erikoislääkärinä Pihlajalinnassa ja työterveyshuollon opettajana Tampereen yliopistossa.

Tiia on työskennellyt työterveystiimien esimiehenä vastaavana työterveyslääkärinä ja suurasiakaslääkärinä tehden yhteistyötä laaja-alaisesti työterveystiimien, eri sidosryhmien ja asiakkaan kanssa. Tällä hetkellä hän työskentelee työkyvyttömyysriskin hallinnan parissa. Käytännön työterveystoiminnan lisäksi Tiia tekee tutkimusta työterveyshuoltoon kytkeytyvistä teemoista ja on aktiivisesti mukana terveydenhuollon kehittämistoiminnassa ja projekteissa. Hän on tehnyt väitöstutkimusta työterveyspalveluiden käytöstä ja työkyvyttömyydestä ja jatkanut tutkimustyötä mm. näiden teemojen parissa.

Tiian suurin intohimo työterveyshuollossa on työkyvyn tukeminen ja työurien edistäminen.  Työkyvyttömyyden arviointi ja tuki on hänen keskeisintä osaamisaluettaan. Työkyvyn monipuolisten tukikeinojen hyödyntäminen eri työuran vaiheissa – työuran jatkuvuuden edistämiseksi eläkeikään saakka  – on Tiian ammatillinen tavoite.

henkilöstöjohtaja, johtoryhmän jäsen, Puuilo

Sirkkaliisa Kulmala

Sirkkaliisa toimii henkilöstöjohtajana Puuilo Oyj:ssä. Työuransa aikana hän on työskennellyt pääosin vähittäiskaupassa eri tehtävissä, kuten Prismajohtajana sekä henkilöstöjohdon tehtävissä SOK:ssa, Suomen Lähikaupassa, Keskossa, Valiossa, Silmäasemalla ja nyt Puuilossa.

Sirkkaliisalle tärkeitä teemoja alalla ovat esihenkilöiden kyvykkyys hyvään vuorovaikutukseen ja luottamuksen rakentamiseen, sekä HR-prosessien sujuvuus ja tehokkuus. Hän pyrkii välttämään turhaa admin-työtä ja keskittyy aina siihen, mikä on yrityksen toiminnan ja tuloksen kannalta keskeisintä HR-tekemistä.

Hänen erityisosaamistaan ovat muutosten läpivienti, yrityskulttuurin muuttaminen, esihenkilöiden kehittäminen ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Työuransa aikana hän on pystynyt vaikuttamaan yritysten toiminnan tehokkuuteen parantamalla HR-prosesseja ja kehittämällä esihenkilötyötä.

etuuspäällikkö, työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, Kela

Milla Kaitola

Milla työskentelee työkykyetuuksien etuuspäällikkönä Kelassa. Etuuspäällikön tehtävä on yhteiskunnallinen näköalapaikka työkykyyn liittyvien etuuksien toimeenpanosta ja etuuksiin liittyvän lainsäädännön kehittämisestä. Vastuualueen etuudet ammatillinen kuntoutus, kuntoutusraha sekä työkyvyttömyysajalta maksettavat etuudet ovat keskeisesti mukana työkykyhaasteiden kanssa ponnistelevien asiakkaiden arjessa. Lähes kahdenkymmenen Kela-työvuoden aikana on kertynyt vahva ammatillinen osaaminen ja näkemys erityisesti ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista työelämään pääseminen, työelämään palaamisen tai siellä pysymisen tukemisessa. Ilmiönä työkyky on mitä mielenkiintoisin asia.

hyvinvointiarkkitehti, Lääkärikeskus Aava

Salli Salminen

Salli työskentelee tällä hetkellä hyvinvointiarkkitehtina Aavalla. Tässä roolissa hän analysoi asiakasorganisaatioiden hyvinvointidataa, löytää juurisyitä ongelmiin ja haasteisiin sekä suunnittelee hyvinvointiohjelmia ja interventioita yhteistyössä työterveyshuollon tiimien kanssa.

Hyvinvointiarkkitehdin tehtävien lisäksi hän toimii myös Aavan työterveyden laadunryhmän tiimipäällikkönä. Laadunryhmä pyrkii jatkuvaan parantamiseen kaikilla työterveyden osa-alueilla. Hän osallistuu myös Aavan työterveyden koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä uusien materiaalien kehittämiseen ja innovointiin.

Sallilla on tausta kokeneena työterveyshoitajana. Hän on asiantuntija työterveyden ja hyvinvoinnin alueella, joka osaa käsitellä kaikkea työntekijöiden hyvinvoinnista ennakoivaan terveydenhuoltoon, työperäisten vaarojen arviointiin, vakuutusyhtiöiden yhteistyöhön sekä varhaisen tunnistamisen ja tukimallien kehittämiseen yrityksille. Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti työturvallisuuskomiteoiden toimintaan.

Henkilöstötuottavuuden dosentti & erikoistunut työelämän laadun mittaamiseen

Marko Kesti

Tuo tuoreen ja innostavan näkökulman henkilöstövoimavarojen kehittämiseen

Marko on henkilöstötuottavuuteen erikoistunut dosentti ja Lapin yliopiston tutkimusjohtaja.  Kesti on erikoistunut työelämän laadun mittaamiseen sekä liiketoiminta-analytiikkaan, jossa huomioidaan työhyvinvointi tuotantotekijänä. Kestin luoma henkilöstötuottavuuden teoria ja analytiikka on hyväksytty kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Uusin tutkimusalue on tekoälyavusteinen organisaation kehittäminen, jossa Kesti on saanut myös kansainvälistä huomiota.

Marko antaa käytännön työkaluja henkilöstötuottavuuden kehittämiseen. Hän on kyennyt mallintamaan mahdottomalta tuntuvia asioita, kuten hiljaisen tiedon mittaamista, henkilöstötuottavuuden skenaariolaskentaa ja systeemiälykkyyttä.

Hänen kehittämästään työelämän laadun (QWL) indeksistä on tullut de facto -standardi henkilöstökyselyissä. Tämä henkilöstötuottavuuden analytiikka on käytössä myös useissa kunnissa ja yrityksissä. Uusin tutkimus ja kehitystyö kohdistuvat tekoälyn hyödyntämiseen johtamisen kehittämisessä.

 

Ohjelma – aikasi arvoista sisältöä.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Rekisteröityminen ja aamupalaa
 • 9.00
 • Juontajan lähtölaukaus – tervetuloa tapahtumaan!
 • Työhyvinvoinnin rooli ja sen kehittyminen pandemian jälkeisessä Suomessa
 • Voimavarojen vahvistaminen työelämässä työuupumisriskin madaltajana
 • Sosiaalinen rohkeus työssä – toimintaa työyhteisön hyväksi
arvostettu ja palkittu työhyvinvoinnin tutkimusprofessori, Työterveyslaitos

Jari Hakanen

Jari on tutkinut jo yli 20 vuotta suomalaista työelämää työhyvinvoinnin näkökulmasta – hyvää johtamista ja aloitteellista oman työn tuunaamista, työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä mielenterveyttä ja työkykyä. Näkökulmina ovat mm. työn imu, työuupumus, työssä tylsistyminen ja työholismi. Hän on myös ollut kehittämässä ja toteuttamassa monia kehittämishankkeita mainituista teemoista. Jari on saanut työympäristötyön kehittämisen kultaisen erityisansiomitalin sekä hyvän työelämän puolestapuhuja- ja vuoden suomalainen työelämätutkija-tunnustuspalkinnot. Jari toimii myös sosiaalipsykologian dosenttina Helsingin yliopistossa.

 • Ensimmäisen mielenterveysperusteisen sairauspoissaolon merkitys työ- ja toimintakyvyn kannalta
 • Mitä muuta mielenterveysongelmat kätkevät taakseen?
 • Uudet työvälineet haasteiden taklaamiseen
johtajaylilääkäri, Keva

Tuula Metsä

Tuula Metsä on psykiatrian erikoislääkäri ja Kevan johtajaylilääkäri. Hänellä on psykoterapian erityispätevyys. Tuulalla on monipuolinen työkokemus mielenterveystyöstä ja terveydenhuollon kentästä. Hän on toiminut sairaanhoitopiireissä (HUS, Kanta-Häme, Keski-Suomi) ylilääkärinä ja palvelualuejohtajana, Kelassa vastaavana asiantuntijalääkärinä, HUSissa Terapiat etulinjaan -toimintamallissa ylilääkärinä, perusterveydenhuollossa sekä yksityisellä sektorilla yrittäjänä.

Hän on keskittynyt mielenterveystyön ja psykiatrisen palvelujärjestelmän kehittämiseen, erityisesti ennakoivan ja varhaisen vaiheen hoitojen näkökulmasta. Nykyään hän pääsee hyödyntämään erityisosaamistaan työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisen haasteissa sekä vakuutuslääketieteellisten kysymysten parissa.

Kokemus on tuonut nöyryyttä ymmärtää johtamisen haasteita, mutta samalla hänellä on ollut uskallusta johtaa muutosta ja viedä käytäntöön hänen pitämiään tärkeitä asioita.

 • 10.30
 • TAUKO
 • Tauko ja verkostoitumista
 • Sopimuksen sisältö ja molempien vastuu yhteistyön sujuvuuden varmistamisessa ja tulosten saavuttamisessa
 • Kustannusten seuranta ja hallinta – miten karsia kustannuksia hyvinvointia heikentämättä?
 • Vaikuttavuuden mittaaminen
henkilöstöjohtaja, johtoryhmän jäsen, Puuilo

Sirkkaliisa Kulmala

Sirkkaliisa toimii henkilöstöjohtajana Puuilo Oyj:ssä. Työuransa aikana hän on työskennellyt pääosin vähittäiskaupassa eri tehtävissä, kuten Prismajohtajana sekä henkilöstöjohdon tehtävissä SOK:ssa, Suomen Lähikaupassa, Keskossa, Valiossa, Silmäasemalla ja nyt Puuilossa.

Sirkkaliisalle tärkeitä teemoja alalla ovat esihenkilöiden kyvykkyys hyvään vuorovaikutukseen ja luottamuksen rakentamiseen, sekä HR-prosessien sujuvuus ja tehokkuus. Hän pyrkii välttämään turhaa admin-työtä ja keskittyy aina siihen, mikä on yrityksen toiminnan ja tuloksen kannalta keskeisintä HR-tekemistä.

Hänen erityisosaamistaan ovat muutosten läpivienti, yrityskulttuurin muuttaminen, esihenkilöiden kehittäminen ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Työuransa aikana hän on pystynyt vaikuttamaan yritysten toiminnan tehokkuuteen parantamalla HR-prosesseja ja kehittämällä esihenkilötyötä.

 • Mitä työpaikkaselvityksen tekijän tulee ymmärtää muuttuvasta työelämästä?
 • Teknologian ja datan mahdollisuudet työkykyriskien tunnistamisessa ja hallinnassa
 • Moderneja menetelmiä terveystarkastuksissa
johtava työterveyslääkäri, Terveystalo

Ilse Rauhaniemi

llse toimii johtavana työterveyslääkärinä Terveystalossa, verkostoltaan Suomen suurimmassa yksityisessä terveyspalveluyrityksessä, jossa hän vastaa työterveyden prosesseista, niihin liittyvästä koulutuksesta ja työterveyden kehityshankkeista. Ilse on työterveyshuollon erikoislääkäri, joka on toiminut monissa eri rooleissa mm. suurasiakaslääkärinä, vastaavana työterveyslääkärinä, kouluttajalääkärinä, kliinisenä opettajana ja asiantuntijalääkärinä. Johtajakoulutuksen myötä Ilsen vahvuuksia ovat strateginen ajattelu ja organisaatioiden toiminnan ymmärtäminen. Laaja kokemus ja syvällinen osaaminen tarjoavat käytännön näkökulmia ja konkreettisia ratkaisuja työkyvyn, työpaikkojen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

”Tavoitteenani on vahvistaa työterveyden, organisaatioiden ja muun terveydenhuollon yhteistyötä, tukea työterveyden ammattilaisten ja organisaatioiden osaamista työkyvyn ja työurien tukemiseksi. Unelmani on, että työterveysyhteistyö on organisaatioiden ylimmän johdon agendalla, ja toimimme yhdessä yhä ennakoivammin työkykyriskien torjumiseksi. Näin turvaamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelut heikentyvän huoltosuhteen haasteissa.”

 • 12.10
 • LOUNAS
 • Lounas ja verkostoitumista
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
 • Ennakoiva henkilöstöriskien tunnistaminen työntekijäkokemuksen avulla
 • Tekoälyn hyödyntäminen työkykyriskien ennakoinnissa ja vähentämisessä
 • Tiedolla johtamisella kestävää tuottavuutta kunta- ja hyvinvointialueilla – voidaanko alijäämä kääntää ylijäämäksi henkilöstökehittämisen avulla?
Henkilöstötuottavuuden dosentti & erikoistunut työelämän laadun mittaamiseen

Marko Kesti

Tuo tuoreen ja innostavan näkökulman henkilöstövoimavarojen kehittämiseen

Marko on henkilöstötuottavuuteen erikoistunut dosentti ja Lapin yliopiston tutkimusjohtaja.  Kesti on erikoistunut työelämän laadun mittaamiseen sekä liiketoiminta-analytiikkaan, jossa huomioidaan työhyvinvointi tuotantotekijänä. Kestin luoma henkilöstötuottavuuden teoria ja analytiikka on hyväksytty kansainvälisessä tiedeyhteisössä. Uusin tutkimusalue on tekoälyavusteinen organisaation kehittäminen, jossa Kesti on saanut myös kansainvälistä huomiota.

Marko antaa käytännön työkaluja henkilöstötuottavuuden kehittämiseen. Hän on kyennyt mallintamaan mahdottomalta tuntuvia asioita, kuten hiljaisen tiedon mittaamista, henkilöstötuottavuuden skenaariolaskentaa ja systeemiälykkyyttä.

Hänen kehittämästään työelämän laadun (QWL) indeksistä on tullut de facto -standardi henkilöstökyselyissä. Tämä henkilöstötuottavuuden analytiikka on käytössä myös useissa kunnissa ja yrityksissä. Uusin tutkimus ja kehitystyö kohdistuvat tekoälyn hyödyntämiseen johtamisen kehittämisessä.

 

 • Mikä on työnantajan velvollisuus tukea hyvää työkykyä ja mikä työntekijän vastuulla? 
 • Tuloksia tuottavat yksilötasoiset ja työyhteisötasoiset interventiot 
 • Digitaaliset ratkaisut apuna 
 • Miten mitata tuloksia? 
hyvinvointiarkkitehti, Lääkärikeskus Aava

Salli Salminen

Salli työskentelee tällä hetkellä hyvinvointiarkkitehtina Aavalla. Tässä roolissa hän analysoi asiakasorganisaatioiden hyvinvointidataa, löytää juurisyitä ongelmiin ja haasteisiin sekä suunnittelee hyvinvointiohjelmia ja interventioita yhteistyössä työterveyshuollon tiimien kanssa.

Hyvinvointiarkkitehdin tehtävien lisäksi hän toimii myös Aavan työterveyden laadunryhmän tiimipäällikkönä. Laadunryhmä pyrkii jatkuvaan parantamiseen kaikilla työterveyden osa-alueilla. Hän osallistuu myös Aavan työterveyden koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen sekä uusien materiaalien kehittämiseen ja innovointiin.

Sallilla on tausta kokeneena työterveyshoitajana. Hän on asiantuntija työterveyden ja hyvinvoinnin alueella, joka osaa käsitellä kaikkea työntekijöiden hyvinvoinnista ennakoivaan terveydenhuoltoon, työperäisten vaarojen arviointiin, vakuutusyhtiöiden yhteistyöhön sekä varhaisen tunnistamisen ja tukimallien kehittämiseen yrityksille. Lisäksi hän osallistuu aktiivisesti työturvallisuuskomiteoiden toimintaan.

 • 14.10
 • KAHVITAUKO
 • Kahvitauko ja verkostoitumista

Virkistäydy kupillisella kahvia ja verkostoidu kollegoidesi kanssa.

 • Arviointi ja seuranta – tavoitteista teoiksi
 • Miten onnistunut työkykyjohtaminen voi auttaa mielenterveyden haasteiden ennakoinnissa?
 • Tavoitteena työurien pidentäminen
asiantuntijalääkäri, Varma

Tiia Reho

Tiialla on monipuolinen työkokemus työterveyshuollosta sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Hän toimii päätoimisena asiantuntijalääkärinä työeläkevakuutusyhtiö Varmassa ja lisäksi työterveyshuollon erikoislääkärinä Pihlajalinnassa ja työterveyshuollon opettajana Tampereen yliopistossa.

Tiia on työskennellyt työterveystiimien esimiehenä vastaavana työterveyslääkärinä ja suurasiakaslääkärinä tehden yhteistyötä laaja-alaisesti työterveystiimien, eri sidosryhmien ja asiakkaan kanssa. Tällä hetkellä hän työskentelee työkyvyttömyysriskin hallinnan parissa. Käytännön työterveystoiminnan lisäksi Tiia tekee tutkimusta työterveyshuoltoon kytkeytyvistä teemoista ja on aktiivisesti mukana terveydenhuollon kehittämistoiminnassa ja projekteissa. Hän on tehnyt väitöstutkimusta työterveyspalveluiden käytöstä ja työkyvyttömyydestä ja jatkanut tutkimustyötä mm. näiden teemojen parissa.

Tiian suurin intohimo työterveyshuollossa on työkyvyn tukeminen ja työurien edistäminen.  Työkyvyttömyyden arviointi ja tuki on hänen keskeisintä osaamisaluettaan. Työkyvyn monipuolisten tukikeinojen hyödyntäminen eri työuran vaiheissa – työuran jatkuvuuden edistämiseksi eläkeikään saakka  – on Tiian ammatillinen tavoite.

 • Mitä ammatillisen kuntoutuksen vaihtoehtoja on tarjolla ja koska niitä voi hakea? 
 • Työkokeilun toteutus käytännössä 
 • Miltä työkyky näyttää sosiaaliturvan valossa?

 

etuuspäällikkö, työ- ja toimintakykyetuuksien osaamiskeskus, Kela

Milla Kaitola

Milla työskentelee työkykyetuuksien etuuspäällikkönä Kelassa. Etuuspäällikön tehtävä on yhteiskunnallinen näköalapaikka työkykyyn liittyvien etuuksien toimeenpanosta ja etuuksiin liittyvän lainsäädännön kehittämisestä. Vastuualueen etuudet ammatillinen kuntoutus, kuntoutusraha sekä työkyvyttömyysajalta maksettavat etuudet ovat keskeisesti mukana työkykyhaasteiden kanssa ponnistelevien asiakkaiden arjessa. Lähes kahdenkymmenen Kela-työvuoden aikana on kertynyt vahva ammatillinen osaaminen ja näkemys erityisesti ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista työelämään pääseminen, työelämään palaamisen tai siellä pysymisen tukemisessa. Ilmiönä työkyky on mitä mielenkiintoisin asia.

 • 15.50
 • Juontajan yhteenveto päivästä!
 • 16.00
 • Tapahtuma päättyy - kiitos!

Tapahtuman hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

695 €

Voimassa 28.6.2024 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

745 €

Voimassa 26.7.2024 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

795 €

Voimassa 27.8.2024 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Myynnissä myös suositut ryhmätarjouspaketit.

Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan tapahtumiimme ryhmissä, ja tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.

Miten toimia? Meilaa kati.karvinen@professio.fi tai soita +358 (0)50 501 2562 – myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OTA YHTEYTTÄ KATIINOSTA LIPUT RYHMÄLLE

Tule näytteilleasettajaksi.

Kun haluat keskittyä laadukkaisiin kohtaamisiin ja tavoittaa oikean kohderyhmän kustannustehokkaasti! Näytteilleasettajaratkaisu sisältää:

 • Oma ständipaikka (pystypöytä, normaali verkkovirta + langaton netti)
 • Yksi edustaja tapahtumapaikalle
 • Vapaata verkostoitumista kohderyhmän kanssa
 • Aamupala-, lounas- ja kahvitarjoilut tapahtuman aikana
 • Logonäkyvyys tapahtuman markkinoinnissa

Hinta 3 949 €. Voit halutessasi valita lisäoptioita tarpeesi mukaan (isompi ständipaikka, lisäedustajat, osallistujalista) oston yhteydessä. Tervetuloa tapaamaan tulevat asiakkaasi!

OSTA RATKAISU

Muut ostivat myös.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Myydyimmät HR-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Tapahtumainfo – viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET