Skip to content

Hallinnon koulutukset

Menestys ei ole tuuripeliä – me autamme.

Siivitä tiesi menestykseen valitsemalla itsellesi sopiva koulutus.

Suomen kattavimmasta koulutusten ja tapahtumien verkkokaupasta löydät laajan valikoiman hallinnon koulutuksia osaamisesi ja taitojesi kehittämiseen – tietenkin maan parhaimmalla sisällöllä, sillä valitsemme kouluttajiksi alan osaavimmat ammattilaiset.

Tutustu alla oleviin hallinnon koulutuksiin – meiltä löydät varmasti sopivan etä-, verkko- tai lähikoulutuksen sinulle ja kollegoillesi. 

Menestyksen perustan rakentaminen hyvän hallintotavan avulla

Hyvä hallintotapa on minkä tahansa organisaation menestyksen perusta. Siihen kuuluu selkeiden tavoitteiden asettaminen, oikeudenmukaisten ja johdonmukaisten toimintatapojen ja menettelyjen luominen sekä päätöksenteon avoimuuden varmistaminen. Hyvä hallintotapa edellyttää myös tehokasta viestintää kaikkien sidosryhmien välillä, mukaan lukien hallituksen jäsenet, johto, henkilöstö, asiakkaat, myyjät ja muut ulkoiset osapuolet.

Hallintokoulutuksia eri tarpeisiin

Hallintokoulutuksessa voidaan käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita:
  • riskienhallinta
  • sisäinen valvonta
  • sisäinen tarkastus
  • Yritysomistuksen järjestelyt
  • Digitaalisen arkistoinnin hallinta
  • Assistenttitaidot

Organisaatiot, joilla on vahvat hallintorakenteet, menestyvät yleensä paremmin kuin ne, joilla ei ole niitä. Tämä johtuu siitä, että hyvä hallinto auttaa varmistamaan, että päätökset tehdään organisaation parasta etua ajatellen. Se auttaa myös luomaan vastuullisuuden kulttuurin, jossa kaikki osapuolet ovat vastuussa toimistaan.

Kun hyvän hallintotavan avulla luodaan perusta menestykselle, on tärkeää aloittaa luomalla joukko perusarvoja ja -periaatteita, jotka ohjaavat päätöksentekoa koko organisaatiossa. Näihin tulisi sisältyä esimerkiksi rehellisyys, monimuotoisuuden ja osallisuuden kunnioittaminen, oikeudenmukaisuus sidosryhmien kanssa, sitoutuminen laadukkaaseen palvelutuotantoon ja innovatiivisuus ongelmanratkaisussa. Kun nämä arvot on vahvistettu, ne olisi välitettävä selkeästi kaikille sidosryhmille, jotta kaikki ymmärtävät, mitä heiltä odotetaan, kun he tekevät päätöksiä tai ryhtyvät toimiin organisaation puolesta.

Sen lisäksi, että perusarvot on vahvistettu, on tärkeää laatia myös politiikat ja menettelyt, jotka tukevat näitä arvoja ja edistävät vastuullisuutta organisaatiossa. Tähän voi kuulua esimerkiksi eettisten sääntöjen laatiminen tai konfliktinratkaisuprosessin kehittäminen, jotta riidat voidaan käsitellä nopeasti ja oikeudenmukaisesti, kun niitä ilmenee. Selkeät säännöt päätöksentekomenettelystä auttavat varmistamaan, että kaikki osapuolet tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja selventävät samalla miten ongelmiin tulisi puuttua, jos niitä ilmenee.

Lopuksi on tärkeää luoda organisaatioon läpinäkyvyysjärjestelmiä, jotta kaikki sidosryhmät näkevät, miten päätöksiä tehdään liiketoiminnan kaikilla tasoilla. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi säännöllisiä päivityksiä tavoitteiden edistymisestä tai avoimia kokouksia, joissa hallituksen jäsenet keskustelevat yrityksen toimintaan vaikuttavista keskeisistä aiheista. Avoimuus auttaa rakentamaan luottamusta kaikkien osapuolten välille, mikä voi lopulta johtaa parempiin tuloksiin kaikkien organisaatioon osallistuvien kannalta sekä tehokkuuden lisääntymiseen, koska organisaation eri ryhmien välisen tiedonvaihdon puutteesta johtuvat väärinkäsitykset tai ristiriidat vähenevät.

Seuraamalla näitä vaiheita organisaatiot voivat rakentaa hyvän hallintotavan avulla vahvan perustan menestykselle, mikä auttaa varmistamaan niiden pitkän aikavälin kestävyyden ja auttaa niitä samalla saavuttamaan halutut tavoitteet tehokkaammin ajan mittaan.

Tehokkaiden hallintokäytäntöjen tuottamat edut

Hyvät hallintokäytännöt ovat olennaisen tärkeitä mille tahansa organisaatiolle tai yritykselle sen menestyksen varmistamiseksi. Tehokkaat hallintokäytännöt luovat puitteet päätöksenteolle, joka voi auttaa organisaatiota pysymään kilpailukykyisenä ja menestymään pitkällä aikavälillä. Tehokkaiden hallintokäytäntöjen hyötyjä ovat muun muassa organisaation suorituskyvyn parantuminen, vastuullisuuden lisääntyminen, parempi riskienhallinta ja suurempi avoimuus.

Organisaation suorituskyky: Hyvä hallintotapa auttaa organisaatioita määrittelemään tavoitteensa ja päämääränsä selkeämmin. Näin ne voivat tehdä päätöksiä, jotka auttavat niitä saavuttamaan nämä tavoitteet ajoissa. Hyvän hallintotavan ansiosta organisaatiot voivat paremmin hallita resursseja ja kohdentaa varoja asianmukaisesti tehokkuuden ja tuottavuuden maksimoimiseksi. Lisäksi hyvä hallintotapa auttaa organisaatioita kehittämään strategioita, jotka ovat sekä kustannustehokkaita että sidosryhmien kannalta hyödyllisiä.

Vastuullisuus: Tehokas hallintotapa lisää myös vastuullisuutta organisaatiossa varmistamalla, että kaikki työntekijät ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa. Se edistää avointa viestintää osastojen välillä, jotta kaikki tietävät, mitä heiltä odotetaan. Tämä auttaa ehkäisemään mahdollisia konflikteja tai väärinkäsityksiä eri tiimien tai osastojen välillä, kun ne työskentelevät yhdessä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi.

Riskienhallinta: Hyvä hallintotapa tarjoaa myös puitteet organisaation toimintaan liittyvien riskien hallinnalle. Kun organisaatiot ymmärtävät mahdolliset riskit ennen niiden syntymistä, ne voivat ryhtyä ennakoiviin toimiin riskien vähentämiseksi tehokkaasti ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoa tai häiriöitä liiketoiminnalle. Näin varmistetaan, että yritys pysyy kilpailukykyisenä toimialallaan ja suojautuu samalla taloudellisilta tappioilta, jotka johtuvat odottamattomista tapahtumista tai olosuhteista, jotka eivät ole yrityksen hallinnassa.

Avoimuus: Tehokas hallintotapa edistää myös avoimuutta organisaatiossa antamalla selkeät ohjeet siitä, miten päätökset tehdään ja miten niistä tiedotetaan koko yrityksen hierarkiarakenteessa. Näin varmistetaan, että kaikki asianosaiset ymmärtävät, miksi tietyt päätökset on tehty ja miten ne vaikuttavat heidän työhönsä ja organisaation yleiseen suorituskykyyn tulevaisuudessa.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

 Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan koulutuksiimme ja tapahtumiimme ryhmissä. Tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.

Miten toimia? Meilaa antti.pasanen@professio.fi tai soita 040 655 1855– myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OTA YHTEYTTÄ ANTTIIN