Skip to content

Palkka-avoimuusdirektiivi – näin valmistaudut

Saatavilla useampi toteutusmuoto – katso kaikki täältä.

ILMOITTAUDUOHJELMA HENRY AKATEMIA

Valmistaudu: Näin vastaatte EU:n palkka-avoimuusdirektiivin vaatimuksiin

EU:n palkka-avoimuusdirektiivi hyväksyttiin maaliskuussa 2023 – miten valmistautua?

Nyt organisaatioiden on korkea aika valmistautua uudistukseen tuomiin vaatimuksiin ja muutoksiin. Direktiivi edistää palkka-avoimuutta ja tasa-arvoa työpaikoilla, mutta sen implementointiin liittyy haasteita. Yritysten on tärkeää tarkastella nykyisiä palkkarakenteitaan ja HR-ammattilaisten on kehitettävä uusia käytäntöjä ja prosesseja, jotta direktiivin vaatimukset täyttyvät.

Palkka-avoimuusdirektiivi -koulutus tarjoaa ratkaisuja uuden palkka-avoimuusdirektiivin implementointiin. Koulutuksesta osallistujat saavat konkreettista tietoa ja ohjeita, miten vastata direktiivin vaatimuksiin ja luoda avoin ja reilu palkkakulttuuri organisaatiossa.

Päivän opit auttavat organisaatioita vastaamaan haasteisiin, kuten sukupuolten välisiin palkkaeroihin, avoimuuden puutteeseen ja tasa-arvon edistämiseen työpaikoilla.

TOP 5 – Miksi osallistuminen koulutukseen kannattaa?

 • Palkka-avoimuuden edistäminen: Miten vastaat vaatimuksiin käytännön tasolla?
 • Lainsäädännön noudattaminen: Varmista, että organisaationne noudattaa lainsäädäntöä ja välttää mahdolliset seuraamukset.
 • Kilpailuedun saavuttaminen: Nykypäivän työmarkkinoilla arvostetaan erityisen paljon avoimuutta ja tasa-arvoa – sitouta parhaat tekijät!
 • Henkilöstön sitoutuminen ja hyvinvointi: Vahvista työntekijöiden luottamusta organisaatioon, luo tasa-arvon tunnetta ja edistä työhyvinvointia.
 • Kustannustehokkuus ja riskienhallinta: Opit tehokkaita käytäntöjä ja strategioita palkka-avoimuuden edistämiseen – säästä aikaa ja resursseja ja hallitse riskit!

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kaikille yrityksille toimialasta ja koosta riippumatta, koska palkka-avoimuusdirektiivi koskettaa kaikkia työnantajia kaikilla sektoreilla. Voit olla esimerkiksi HR-ammattilainen tai esihenkilö.

Koulutus kuuluu arvostettuun HENRY Akatemiaan.

 

ILMOITTAUDU

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

SAA

Käytännön vinkit palkka-avoimuusdirektiivin vaatimusten toteuttamiseksi omassa organisaatiossa.

OSAA

Muotoilla työpaikkailmoitukset vastaamaan sukupuolineutraaliutta ja avoimuutta koskevia vaatimuksia.

TIEDÄ

Työntekijöiden oikeudet saada tietoa palkkatasoista.

ONNISTU

Avoimen ja reilun palkkakulttuurin luomisessa organisaatioonne ja sitouta parhaat tekijät.

Ohjelma.

 • 8.55
 • Tervetuloa! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Direktiivin velvoittavuus ja voimaan astumisen aikataulu
 • Direktiivin tavoitteet
 • Direktiivin suhde nykyiseen lainsäädäntöön – mikä muuttuu?
yksi Suomen parhaimmista työoikeuteen erikoistuneista asianajajista

Samuel Kääriäinen

Samuel on työoikeuteen ja henkilöstöasioihin vihkiytynyt helsinkiläinen asianajaja. Kansainvälisiä asianajaja-rankingeja tekevät Legal500 ja Who’s Who Legal ovat jo vuosia nostaneet Samuelin yhdeksi Suomen parhaista työoikeuteen erikoistuneista asianajajista. Hän on työskennellyt koko uransa nimenomaisesti työnantajien kanssa ja avustanut heitä jo toistakymmentä vuotta YT-neuvottelujen ja niihin liittyvien, usein vaikeiden muutostilanteiden hoitamisessa:

 • Alussa työmarkkinajuristina työnantajaliitossa
 • 7 vuotta tunnetun liikejuridiikkaan erikoistuneen perinteisen asianajotoimiston työoikeuspraktiikassa
 • 2019 lähtien nuoren ja voimakkaasti kasvavan Dottir Asianajotoimiston osakkaana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä

Osa tästä työstä on ollut puhtaan juridista neuvontaa, toisinaan Samuel on ollut mukana YT-neuvotteluissa alusta loppuun saakka ja toisinaan taas puolustanut työnantajapuolta oikeudenkäynneissä, joissa toinen osapuoli on väittänyt työnantajan toimineen väärin. Tämä tausta antaa vankan pohjan myös aihepiiriä koskevan koulutuksen pitämiseen. Myös koulutuksia Samuel on pitänyt paljon.

”Inhoan vastakkainasettelua tilanteessa, jossa siitä on molemmille osapuolille enemmän haittaa kuin kummallekaan hyötyä. Siksi haluan lisätä osapuolten ymmärrystä juridisista pelisäännöistä ja toistensa intresseistä. Onneksi juridiikan tuntemus tekee tarpeettomaksi osan riidoista, koska kaikissa ei ole kyse mielipiteestä tai näkemyksistä – faktat kannattaa tuntea ja neuvotella vasta siltä pohjalta. Haluan rohkaista esimiehiä käyttämään niitä mahdollisuuksia, joita laki tarjoaa. Uskon, että myös työntekijäpuolella vaikeatkin päätökset on helpompi hyväksyä kun asiat tehdään oikein ja toista osapuolta kunnioittaen.”

 • 10.30
 • Tauko
 • Oikeat viiteryhmät: yrityskohtaisuus ja samaa tai samanarvoista työtä tekevien henkilöiden määrittely
 • Avoimuuden suhde henkilötietojen käsittelyyn
 • Perusteettomat palkkaerot ja niiden poistaminen
 • Valmistautuminen raportointivaatimuksiin
yksi Suomen parhaimmista työoikeuteen erikoistuneista asianajajista

Samuel Kääriäinen

Samuel on työoikeuteen ja henkilöstöasioihin vihkiytynyt helsinkiläinen asianajaja. Kansainvälisiä asianajaja-rankingeja tekevät Legal500 ja Who’s Who Legal ovat jo vuosia nostaneet Samuelin yhdeksi Suomen parhaista työoikeuteen erikoistuneista asianajajista. Hän on työskennellyt koko uransa nimenomaisesti työnantajien kanssa ja avustanut heitä jo toistakymmentä vuotta YT-neuvottelujen ja niihin liittyvien, usein vaikeiden muutostilanteiden hoitamisessa:

 • Alussa työmarkkinajuristina työnantajaliitossa
 • 7 vuotta tunnetun liikejuridiikkaan erikoistuneen perinteisen asianajotoimiston työoikeuspraktiikassa
 • 2019 lähtien nuoren ja voimakkaasti kasvavan Dottir Asianajotoimiston osakkaana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä

Osa tästä työstä on ollut puhtaan juridista neuvontaa, toisinaan Samuel on ollut mukana YT-neuvotteluissa alusta loppuun saakka ja toisinaan taas puolustanut työnantajapuolta oikeudenkäynneissä, joissa toinen osapuoli on väittänyt työnantajan toimineen väärin. Tämä tausta antaa vankan pohjan myös aihepiiriä koskevan koulutuksen pitämiseen. Myös koulutuksia Samuel on pitänyt paljon.

”Inhoan vastakkainasettelua tilanteessa, jossa siitä on molemmille osapuolille enemmän haittaa kuin kummallekaan hyötyä. Siksi haluan lisätä osapuolten ymmärrystä juridisista pelisäännöistä ja toistensa intresseistä. Onneksi juridiikan tuntemus tekee tarpeettomaksi osan riidoista, koska kaikissa ei ole kyse mielipiteestä tai näkemyksistä – faktat kannattaa tuntea ja neuvotella vasta siltä pohjalta. Haluan rohkaista esimiehiä käyttämään niitä mahdollisuuksia, joita laki tarjoaa. Uskon, että myös työntekijäpuolella vaikeatkin päätökset on helpompi hyväksyä kun asiat tehdään oikein ja toista osapuolta kunnioittaen.”

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Valmistautuminen palkka-avoimuuteen ja direktiivin voimaantuloon
 • Case-esimerkit: Palkka-avoimet organisaatiot
 • Askeleet kohti avointa ja oikeudenmukaista palkkakulttuuria
HR-ALAN VAIKUTTAJA, KOULUTTAJA & PUHUJA

Kaisa Seppälä

Kaisa on modernin henkilöstöjohtamisen ammattilainen, kouluttaja ja puhuja, jonka vahvuutena on monipuolinen osaaminen henkilöstöjohtamisen ja organisaatioiden kehittämisesssä. Kaisa työskentelee HR-alan start up-yrityksessä Notarecilla liiketoiminta- ja kasvujohtajana, sekä konsultoi monenlaisia kasvuyhtiöitä päivittäin kasvun, kulttuurin ja henkilöstöjohtamisen teemoissa. Hän on työskennellyt laajan asiakaskunnan parissa eri toimialoilla ja auttanut organisaatioita kasvamaan,  menestymään ja luomaan vahvan kulttuurin ja työympäristön.

Kaisa on myös intohimoinen kouluttaja ja puhuja, joka jakaa innostavasti ja käytännönläheisesti tietoa ja taitoja henkilöstöjohtamisen alalla. Hän on sparrannut ja kouluttanut lukuisia yrityksiä ja työyhteisöjä tehokkaaseen ja ihmislähtöiseen henkilöstöjohtamiseen, rekrytointiin ja työnantajabrändäykseen. Kaisa on palkittu myös Vuoden Rekrytoija -finalistina vuonna 2021.

 • 14.15
 • Tauko
 • Strateginen lähestymistapa ja toimintasuunnitelman tekeminen
 • Palkka-avoimuuden toteuttamisen seuraavat askeleet ja käytännön toimenpiteet
HR-ALAN VAIKUTTAJA, KOULUTTAJA & PUHUJA

Kaisa Seppälä

Kaisa on modernin henkilöstöjohtamisen ammattilainen, kouluttaja ja puhuja, jonka vahvuutena on monipuolinen osaaminen henkilöstöjohtamisen ja organisaatioiden kehittämisesssä. Kaisa työskentelee HR-alan start up-yrityksessä Notarecilla liiketoiminta- ja kasvujohtajana, sekä konsultoi monenlaisia kasvuyhtiöitä päivittäin kasvun, kulttuurin ja henkilöstöjohtamisen teemoissa. Hän on työskennellyt laajan asiakaskunnan parissa eri toimialoilla ja auttanut organisaatioita kasvamaan,  menestymään ja luomaan vahvan kulttuurin ja työympäristön.

Kaisa on myös intohimoinen kouluttaja ja puhuja, joka jakaa innostavasti ja käytännönläheisesti tietoa ja taitoja henkilöstöjohtamisen alalla. Hän on sparrannut ja kouluttanut lukuisia yrityksiä ja työyhteisöjä tehokkaaseen ja ihmislähtöiseen henkilöstöjohtamiseen, rekrytointiin ja työnantajabrändäykseen. Kaisa on palkittu myös Vuoden Rekrytoija -finalistina vuonna 2021.

 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

yksi Suomen parhaimmista työoikeuteen erikoistuneista asianajajista

Samuel Kääriäinen

Samuel on työoikeuteen ja henkilöstöasioihin vihkiytynyt helsinkiläinen asianajaja. Kansainvälisiä asianajaja-rankingeja tekevät Legal500 ja Who’s Who Legal ovat jo vuosia nostaneet Samuelin yhdeksi Suomen parhaista työoikeuteen erikoistuneista asianajajista. Hän on työskennellyt koko uransa nimenomaisesti työnantajien kanssa ja avustanut heitä jo toistakymmentä vuotta YT-neuvottelujen ja niihin liittyvien, usein vaikeiden muutostilanteiden hoitamisessa:

 • Alussa työmarkkinajuristina työnantajaliitossa
 • 7 vuotta tunnetun liikejuridiikkaan erikoistuneen perinteisen asianajotoimiston työoikeuspraktiikassa
 • 2019 lähtien nuoren ja voimakkaasti kasvavan Dottir Asianajotoimiston osakkaana ja työoikeuspraktiikan vetäjänä

Osa tästä työstä on ollut puhtaan juridista neuvontaa, toisinaan Samuel on ollut mukana YT-neuvotteluissa alusta loppuun saakka ja toisinaan taas puolustanut työnantajapuolta oikeudenkäynneissä, joissa toinen osapuoli on väittänyt työnantajan toimineen väärin. Tämä tausta antaa vankan pohjan myös aihepiiriä koskevan koulutuksen pitämiseen. Myös koulutuksia Samuel on pitänyt paljon.

”Inhoan vastakkainasettelua tilanteessa, jossa siitä on molemmille osapuolille enemmän haittaa kuin kummallekaan hyötyä. Siksi haluan lisätä osapuolten ymmärrystä juridisista pelisäännöistä ja toistensa intresseistä. Onneksi juridiikan tuntemus tekee tarpeettomaksi osan riidoista, koska kaikissa ei ole kyse mielipiteestä tai näkemyksistä – faktat kannattaa tuntea ja neuvotella vasta siltä pohjalta. Haluan rohkaista esimiehiä käyttämään niitä mahdollisuuksia, joita laki tarjoaa. Uskon, että myös työntekijäpuolella vaikeatkin päätökset on helpompi hyväksyä kun asiat tehdään oikein ja toista osapuolta kunnioittaen.”

HR-ALAN VAIKUTTAJA, KOULUTTAJA & PUHUJA

Kaisa Seppälä

Kaisa on modernin henkilöstöjohtamisen ammattilainen, kouluttaja ja puhuja, jonka vahvuutena on monipuolinen osaaminen henkilöstöjohtamisen ja organisaatioiden kehittämisesssä. Kaisa työskentelee HR-alan start up-yrityksessä Notarecilla liiketoiminta- ja kasvujohtajana, sekä konsultoi monenlaisia kasvuyhtiöitä päivittäin kasvun, kulttuurin ja henkilöstöjohtamisen teemoissa. Hän on työskennellyt laajan asiakaskunnan parissa eri toimialoilla ja auttanut organisaatioita kasvamaan,  menestymään ja luomaan vahvan kulttuurin ja työympäristön.

Kaisa on myös intohimoinen kouluttaja ja puhuja, joka jakaa innostavasti ja käytännönläheisesti tietoa ja taitoja henkilöstöjohtamisen alalla. Hän on sparrannut ja kouluttanut lukuisia yrityksiä ja työyhteisöjä tehokkaaseen ja ihmislähtöiseen henkilöstöjohtamiseen, rekrytointiin ja työnantajabrändäykseen. Kaisa on palkittu myös Vuoden Rekrytoija -finalistina vuonna 2021.

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 625 €
Yksityinen sektori: 945 €

Voimassa 28.6.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori:  675 €
Yksityinen sektori: 1 045 €

Voimassa 26.7.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 725 €
Yksityinen sektori: 1 245 €

Voimassa 28.8.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU

Muut ostivat myös.

Katso suosituimmat HR:n koulutukset.

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ