Skip to content

Vastuullisuus koulutukset ja tapahtumat.

Menestys ei ole tuuripeliä – me autamme.

Nosta osaamisesi seuraavalle tasolle.

Tarjoamme monipuolisia koulutuksia, joilla ylläpidetään osaamista alati muuttuviin tarpeisiin. Osallistumalla koulutukseen voit varmistaa, että jokainen vuorovaikutus jättää pysyvän vaikutelman – ja saa asiakkaat palaamaan yhä uudelleen ja uudelleen.

Suomen kattavimmasta koulutusten ja tapahtumien verkkokaupasta löydät laajan valikoiman vastuullisuus-aiheisia koulutuksia oman osaamisesi ja taitojesi kehittämiseen – tietenkin maan parhaimmalla sisällöllä, sillä valitsemme kouluttajiksi alan osaavimmat ammattilaiset.

Tutustu alla oleviin kestävän kehityksen koulutuksiin – meiltä löydät varmasti sopivan etä-, verkko- tai lähikoulutuksen sinulle ja kollegoillesi.

Ole mukana muutoksessa kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

Vastuullisuuskoulutukseen osallistuminen on kannattavaa monista syistä. Tässä on muutamia tärkeitä syitä:

 1. Yrityksen maine: Vastuullisuuskoulutukseen osallistuminen osoittaa sitoutumista vastuulliseen liiketoimintaan ja kestävän kehityksen periaatteisiin. Tämä voi parantaa yrityksen mainetta ja auttaa houkuttelemaan uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita ja sijoittajia.
 2. Uusia näkökulmia ja viimeisintä tietoa: Vastuullisuuskoulutus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden oppia uusia tapoja parantaa toimintaansa ja tehdä parempia päätöksiä. Koulutuksessa käsitellään usein ajankohtaisia aiheita, kuten ympäristönsuojelu, ihmisoikeudet ja sosiaalinen vastuu, jotka ovat tärkeitä yritysten menestykselle.
 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen: Vastuullisuuskoulutus auttaa parantamaan henkilöstön ammattitaitoa ja osaamista. Tämä voi johtaa tehokkaampaan työskentelyyn ja parempiin liiketoimintaratkaisuihin. Lisäksi vastuullisuuden kehittäminen auttaa henkilöstöä kehittämään osaamistaan vastuullisuusasioissa, kuten ympäristönsuojelussa ja sosiaalisessa vastuussa. Tämä voi auttaa parantamaan yrityksen toimintaa ja lisäämään henkilöstön sitoutumista yritykseen.
 4. Paranna kannattavuutta:
  Vastuullisuuskoulutus voi auttaa yritystä parantamaan kannattavuuttaan. Esimerkiksi energiatehokkuuden parantaminen ja jätehuollon tehostaminen voivat säästää yritykselle kustannuksia. Lisäksi vastuullisuus voi auttaa yritystä houkuttelemaan uusia asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisesta liiketoiminnasta.
 5. Riskien minimoiminen: Vastuullisuuden merkityksen ymmärtäminen, vähentää riskejä, jotka liittyvät esimerkiksi ympäristöön, työntekijöiden oikeuksiin tai muihin vastuullisuuskysymyksiin. Tämä voi auttaa säästämään rahaa ja välttämään maineen vahingoittumista.
 6. Ole osa muutosta: Vastuullisuuskoulutukseen osallistuminen auttaa yritystä pysymään ajan tasalla kehityksestä ja olemalla mukana muutoksessa kohti vastuullisempaa liiketoimintaa. Tämä voi auttaa yritystä pysymään kilpailukykyisenä ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia, joita vastuullinen liiketoiminta tarjoaa.

Mitä yritysvastuu tarkoittaa käytännössä?

Viime vuosina yritysvastuusta on tullut yhä tärkeämpi käsite yrityksille kaikkialla maailmassa. Yritysvastuulla tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan yritysten olisi otettava huomioon taloudellisen tuloksensa lisäksi myös vaikutuksensa yhteiskuntaan ja ympäristöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritysten tulisi pyrkiä toiminnassaan eettisyyteen ja kestävyyteen, mutta silti saada tervettä voittoa.

Yritysvastuu on pohjimmiltaan sitä, että yritys varmistaa, että sen toiminta on sen arvojen ja vakaumusten mukaista. Tähän sisältyy sen pohtiminen, miten yritys vaikuttaa työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa, toimittajiinsa, osakkeenomistajiinsa ja muihin sidosryhmiinsä. Yritysten olisi varmistettava, että ne noudattavat kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä normeja toiminnassaan.

Yksi yritysvastuun tärkeimmistä näkökohdista on ympäristön kestävyys. On pohdittava, miten toiminta vaikuttaa ympäristöön, ja ryhdyttävä toimiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi käyttämällä uusiutuvia energialähteitä tai toteuttamalla energiansäästötoimenpiteitä.

Vastuullisuustyön strateginen johtaminen

Vastuullisuus työpaikalla on tärkeä menestystekijä. Vastuullisuustyön strateginen johtaminen on kriittinen osa minkä tahansa organisaation toimintaa. Strategisen johtamisen tekniikoilla voi luoda ympäristön, jossa työntekijöitä rohkaistaan ottamaan vastuuta toiminnastaan ja olemaan vastuussa tuloksistaan.

Organisaatioiden on myös tärkeää viestiä henkilöstölleen säännöllisesti vastuullisuustyöhön liittyvistä odotuksista, jotta kaikki ymmärtävät, miksi vastuullisuustyöllä on merkitystä ja miten siihen tulisi suhtautua organisaatiossa. Säännöllinen viestintä auttaa edistämään luottamuksen kulttuuria työnantajien ja työntekijöiden välillä, mikä voi edelleen kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omista tehtävistään ja tuloksistaan.

Vastuullisuustyön strateginen johtaminen edellyttää huolellista suunnittelua, jotta voidaan varmistaa onnistuminen organisaatiossa. Määrittelemällä roolit selkeästi, asettamalla odotukset suoritustulosten suhteen, seuraamalla edistymistä säännöllisesti eri järjestelmien avulla ja viestimällä avoimesti henkilöstölle vastuullisuustyöhön liittyvistä odotuksista – organisaatiot voivat luoda ympäristön, jossa yksilöt tuntevat voivansa ottaa vastuun omista tehtävistään vastuussa tuloksistaan.

Meiltä löydät vastuullisuuskoulutuksia mm. seuraavilla eri teemoilla:

 • Vastuullisuustyön strateginen johtaminen ja raportointi
 • Scope 3
 • ESG:
 • Hiilijalanjäljen määrittäminen ja raportointi
 • Vakuuta ja erotu vastuullisuusviestinnällä
 • Sustainable Business 2024

Tarjoamme monipuolisia koulutuksia, joilla ylläpidetään osaamista alati muuttuviin tarpeisiin. Tervetuloa kouluttautumaan!

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

 Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan koulutuksiimme ja tapahtumiimme ryhmissä. Tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.

Miten toimia? Meilaa katja.krogell@professio.fi tai soita 040 526 4450 – myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OTA YHTEYTTÄ KATJAAN