Skip to content

Kestävä kehitys

-koulutukset

Menestys ei ole tuuripeliä – me autamme.

Nosta osaamisesi seuraavalle tasolle.

Tarjoamme monipuolisia koulutuksia, joilla ylläpidetään osaamista alati muuttuviin tarpeisiin. Osallistumalla asiakaspalvelukoulutukseen voit varmistaa, että jokainen vuorovaikutus jättää pysyvän vaikutelman – ja saa asiakkaat palaamaan yhä uudelleen ja uudelleen.

Suomen kattavimmasta koulutusten ja tapahtumien verkkokaupasta löydät laajan valikoiman asiakaspalvelu sekä asiakaskokemuksen johtamisen koulutuksia oman osaamisesi ja taitojesi kehittämiseen – tietenkin maan parhaimmalla sisällöllä, sillä valitsemme kouluttajiksi alan osaavimmat ammattilaiset.

Tutustu alla oleviin kestävän kehityksen koulutuksiin – meiltä löydät varmasti sopivan etä-, verkko- tai lähikoulutuksen sinulle ja kollegoillesi.

Mitä yritysvastuu tarkoittaa käytännössä?

Viime vuosina yritysvastuusta on tullut yhä tärkeämpi käsite yrityksille kaikkialla maailmassa. Yritysvastuulla tarkoitetaan ajatusta, jonka mukaan yritysten olisi otettava huomioon taloudellisen tuloksensa lisäksi myös vaikutuksensa yhteiskuntaan ja ympäristöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritysten tulisi pyrkiä toiminnassaan eettisyyteen ja kestävyyteen, mutta silti saada tervettä voittoa.

Yritysvastuu on pohjimmiltaan sitä, että yritys varmistaa, että sen toiminta on sen arvojen ja vakaumusten mukaista. Tähän sisältyy sen pohtiminen, miten yritys vaikuttaa työntekijöihinsä, asiakkaisiinsa, toimittajiinsa, osakkeenomistajiinsa ja muihin sidosryhmiinsä. Yritysten olisi varmistettava, että ne noudattavat kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä sekä eettisiä normeja toiminnassaan.

Yksi yritysvastuun tärkeimmistä näkökohdista on ympäristön kestävyys. On pohdittava, miten toiminta vaikuttaa ympäristöön, ja ryhdyttävä toimiin hiilijalanjäljen pienentämiseksi käyttämällä uusiutuvia energialähteitä tai toteuttamalla energiansäästötoimenpiteitä.

Vastuullisuustyön strateginen johtaminen

Vastuullisuus työpaikalla on tärkeä menestystekijä. Vastuullisuustyön strateginen johtaminen on kriittinen osa minkä tahansa organisaation toimintaa. Strategisen johtamisen tekniikoilla voi luoda ympäristön, jossa työntekijöitä rohkaistaan ottamaan vastuuta toiminnastaan ja olemaan vastuussa tuloksistaan.

Organisaatioiden on myös tärkeää viestiä henkilöstölleen säännöllisesti vastuullisuustyöhön liittyvistä odotuksista, jotta kaikki ymmärtävät, miksi vastuullisuustyöllä on merkitystä ja miten siihen tulisi suhtautua organisaatiossa. Säännöllinen viestintä auttaa edistämään luottamuksen kulttuuria työnantajien ja työntekijöiden välillä, mikä voi edelleen kannustaa ihmisiä ottamaan vastuuta omista tehtävistään ja tuloksistaan.

Vastuullisuustyön strateginen johtaminen edellyttää huolellista suunnittelua, jotta voidaan varmistaa onnistuminen organisaatiossa. Määrittelemällä roolit selkeästi, asettamalla odotukset suoritustulosten suhteen, seuraamalla edistymistä säännöllisesti eri järjestelmien avulla ja viestimällä avoimesti henkilöstölle vastuullisuustyöhön liittyvistä odotuksista – organisaatiot voivat luoda ympäristön, jossa yksilöt tuntevat voivansa ottaa vastuun omista tehtävistään vastuussa tuloksistaan.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

 Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan koulutuksiimme ja tapahtumiimme ryhmissä. Tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.

Miten toimia? Meilaa katja.krogell@professio.fi tai soita 040 526 4450 – myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OTA YHTEYTTÄ KATJAAN