Skip to content

Työvoimapula on todellinen – mistä tulevaisuuden työntekijät?

29.8.2023 | Hybriditapahtuma: Keilaranta 1, Espoo

LIPUTOHJELMA

#soterekrytointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyyttä turvaamassa.

Mitkä ovat sote-rekrytoinnin haasteet – ja miten taklata ne? Mistä oikeat ihmiset ja tarvittava osaaminen löytyy? Millainen vaikutus työnantajamielikuvalla on rekrytointiprosessiin? Miten kohdistaa rekrytointimarkkinointi oikealle kohderyhmälle? Onko palkka suurin motivaattori vai hyvinvoiva työyhteisö?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu ajankohtainen SOTE-rekrytointi 2023 -tapahtumaa tarjoilee kiinnostavimmat puheenvuorot ja silmiä avaavat keskustelut sote-alan rekrytoinnista sekä henkilöstön riittävyydestä.

Luvassa on kiinnostavien kohtaamisten lisäksi käytännönläheistä keskustelua toivotuista teemoista: työvoimapulan haasteet,  työhyvinvointiteot, työnantajamielikuvan ja vetovoimaisuuden kehittäminen, rekrytointimarkkinointi sekä kansainvälinen rekrytointi.

OSTA LIPUT

 
Nyt on oikea aika toimia: Tapahtuma on nurkan takana, ja viimeiset liput myydään nyt.
 
Hyödynnä myös edulliset ryhmälippuhinnat vähintään 3 hengen ryhmille.

Tutustu puhujakaartiin.

Lavalla tullaan näkemään monipuolinen kattaus rekrytoinnin, henkilöstöhallinnon sekä työantajamielikuvan kehittämisen ammattilaisia.

Minna Helenius

johtaja, Uudenmaan TE-toimisto

Minna on koulutukseltaan sosionomi (yliopisto) ja Master´s Degree in Business Administration ja toimii tällä hetkellä Uudenmaan TE-toimiston johtajana. Minnalla on laaja ja monipuolinen työ- ja johtamiskokemus julkista työvoima- ja yrityspalveluista.

Työ- ja elinkeinohallinnon ulkopuolista johtamiskokemusta Minnalla on sosiaali- ja terveydenhuollosta. Lisäksi hän on työskennellyt mm. KasvuOpen tuomaristossa, valtakunnallisessa työ- ja elinkeinoministeriön Kohtaanto-työryhmässä ja ilmailualan selvitystyöryhmässä.

Visa Myllyntaus

Suomen kokeneimpia työnantajabrändäyksen asiantuntijoita

Visa Myllyntaus on Suomen kokeneimpia työnantajabrändäyksen ja työntekijäkokemuksen in-houseasiantuntijoita. Hän on vastannut mm. rekrytoinnista, työntekijäkokemuksesta ja työnantajabrändäyksestä K-ryhmässä sekä kouluttaa ja konsultoi näissä teemoissa. Visan ja Miikka Huhdan kirjoittama kirja Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus, Alma Talent, on ensimmäinen kokonaisvaltainen teos organisaatioiden vetovoimaan.

puheenjohtaja, sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Jenni Karsio

Jenni Karsio on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan laillistettu sosiaalityöntekijä ja yhteiskuntatieteiden maisteri.  Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat.

kokenut asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja

Susanna Paloheimo

Susanna Paloheimo on muutosjohtamisen ja asiakaskokemusten parantamisen ammattilainen. Hänellä on kokemuksen mukanaan tuoma taito nähdä se kuuluisa iso kuva, jonka hän sanoittaa vetoaviksi tarinoiksi ja muokkaa tavoitteellisiksi osaprojekteiksi. Susannan vahvuuksia ovat näkemyksellisyys, innostaminen ja rohkeus. Hän hyödyntää työssään viestintää monin eri tavoin. Susanna on toiminut Attendolla vuoden 2020 alusta – vuoteen 2022 asiakaskokemus- ja viestintäjohtajana.

Sotealan hierarkisen, tuotantoon keskittyvän kulttuurin muuttaminen asiakas- ja palvelukeskeiseksi on Susannalle sydämen asia. Hän uskoo, että henkilöstökokemuksen on oltava kunnossa, jotta asiakaskokemus voi olla huippuluokkaa. Hyvinvoiva Suomi ansaitsee tulla päivitetyksi versioon 2.0 – ja se tapahtuu yhdistämällä parhaat julkiset ja yksityiset voimat.

toimitusjohtaja, Healthia

Samu Tolvanen

Samu on Healthian perustaja ja toimitusjohtaja jo vuodesta 2009 alkaen. Healthia on sote-alan ylimmän johdon suorahakuun sekä lääkäreiden rekrytointiin erikoistunut yritys. Terveydenhuollon toimialalla Samu on tehnyt töitä julkisen, yksityisen, 3.sektorin ja lääketeollisuuden kanssa, fokuksena lääkäritaustaisten avainhenkilöiden rekrytointi.

Terveydenhuoltosektorilla Samun fokus on rekrytoinnissa ja johtamisen kehittämisessä. Tämän lisäksi Samu tekee töitä kaupallisella sektorilla erityisesti ohjelmistoyritysten kasvustrategioiden kehittämisen ja jalkauttamisen parissa. Työssään Samu yhdistää kaupallisen sektorin innovaatioiden ja johtamisjärjestelmien tuntemuksen terveydenhuollon ekosysteemin kehittämiseen.

 

rekrytointi- ja liiketoimintajohtaja, Coronaria

Niina Lindfors

puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Vilhelmiina Lehto-Niskala

Vilhelmiina Lehto-Niskala on Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n puheenjohtaja. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry on sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien edunvalvontajärjestö.

Vilhelmiina on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden tohtori. Hän työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät ikääntyneiden hoitoon ja hoivapalveluihin sekä vanhustyön johtamiseen.

 

suomen ensimmäinen sotemuotoilija

Piritta Jalonen

Sairaanhoitaja, TtM, Hyväksytty myyntijohtaja (HMJ), palvelumuotoilija, toimitusjohtaja Sotemuotoilu Oy.

Piritta on kokenut sote-toiminnan kehittäjä, palvelumuotoilija, puhuja ja kouluttaja, jolla on vuosien kokemus sote-palveluiden ja johtamisen kehittämisestä muotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Piritan työskentelylle on ominaista visualisoida ja jäsentää monimutkaiset kokonaisuudet ymmärrettävämpään muotoon, rikkoa rohkeasti poterot ja auttaa luomaan ihmisten välille yhteistä ymmärrystä.

Asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta erityisesti Piritan taidosta konkretisoida ja kiteyttää asiat käytännönläheisesti:

”Pelkkien välineiden sijaan saimme ymmärrystä ja osaamista, jota osaamme lähteä soveltamaan käytäntöön”.

Sote-maailma erityispiirteineen on Piritalle erittäin tuttu, sillä hän on toiminut alalla erilaisissa asiantuntijatehtävissä jo vuodesta 2004 alkaen.

 

HR-asiantuntija, Helsingin kaupunki

Sirpa Luokkala

Sirpa Luokkalalla on yli 16 vuoden työkokemus Helsingin kaupungilla erilaisista HR-alan tehtävistä kuten rekrytoinneista, oppilaitosyhteistyöstä, ammatillisen kuntoutuksen, uudelleensijoituksen, henkilöstösuunnittelun, tiedolla johtamisen ja vuokratyövoiman hankinnan tehtävistä. Sirpan koko työuran aikana oppisopimuskoulutukset ovat aina olleet osana hänen työtehtäviä, jonka näkee yhtenä merkittävänä väylänä rekrytoida työnantajan tarpeisiin osaavaa työvoimaa, mahdollistaa henkilöstön osaamisen kehittäminen, ammatillisena kuntoutuksena työuran jatkaminen ja sisäinen liikkuvuuden edistäminen oppisopimuskoulutusten avulla.

Sirpa on koulutukseltaan taloushallinnon tradenomi AMK, Tradenomi YAMK, liiketoiminnan kehittäminen ja Sirpa valmistuu 4.5.2023 Haaga-Helian opettajakorkeakoulutuksesta ammatilliseksi opettajaksi.

Johtaja, hoiva ja osaaminen, Hyvinvointiala HALI ry

Arja Laitinen

Arja on sosiaalipalveluiden vahva osaaja, jonka erityisosaamista on ikääntyneiden palvelutarjonnan tuntemus. Arjalla on myös kokemusta niin sairaanhoitajan, osastonhoitajan kuin liiketoimintajohdon tehtävistä, ja hän tuntee hyvin sekä julkisen että yksityisen sektorin haasteet. Arja on saavuttanut työuransa aikana paljon mm. yhtenäistämällä toimintamalleja, lisäämällä työniloa sekä saamalla aikaan taloudellisia säästöjä.

Arja on opiskellut alun perin perushoitajaksi ja siitä sairaanhoitajaksi ja vielä myöhemmin opiskellut hallintoa ja johtamista. HALI ry:ssä Arjan vastuualueella on sosiaalipalvelut ja niihin kuuluvien jäsenten sekä niiden toimintaedellytysten edunvalvonta sekä työvoiman saantiin, koulutukseen ja osaamiseen liittyvä vaikutustyö. Arja on toiminut myös mm. Pihlajalinnassa ikäihmisten palveluiden johtajana.

 

 

toimitusjohtaja, Vates-säätiö

Jaana Pakarinen

Jaana on Suomen ainoan osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseen keskittyvän asiantuntijaorganisaation johtajana näköalapaikalla työllistämisen keinojen muutoksissa. Jaana jakaa vinkkinsä ja näkemyksensä siitä, miten voit olla mukana edistämässä osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Jaana on kerryttänyt laajan kokemuksen järjestökentältä, kunnista ja maakunnallisesta yhteistyöstä. Hänen poikkihallinnollinen näkemyksensä työllistymisen sisältöihin on ainutlaatuista ja antaa hänelle vahvan pohjan ratkaista alan haasteita.

Jaana on myös koulutukseltaan hallintotieteiden lisensiaatti, joka on erikoistunut arvojen ja etiikan tutkimukseen julkisessa päätöksenteossa. Hänen syvällinen ymmärryksensä näistä aiheista auttaa häntä luomaan inhimillisiä ja eettisiä ratkaisuja työllistymisen haasteisiin. Jaana on arvokas kumppani kaikille, jotka haluavat edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja parantaa heidän elämänlaatuaan.

 

 

LL.M, eMBA, CEC, Esperi

Pia Pallasto

Pia työskentelee henkilöstöjohtajana Esperi-konsernissa yhdessä noin 6500 hoiva-alan ammattilaisen kanssa. Ennen Esperille siirtymistään Pia on toiminut henkilöstöjohtajana ICT-alalla vastaten henkilöstöasioiden lisäksi eri vaiheissa muun muassa viestinnästä, turvallisuuden asiantuntijapalveluista ja laatutyöstä.

Pian mukaan työelämän upeus syntyy yhteistyön tuloksena, jossa jokainen oman työnsä tähti on samalla tärkeä osa laajempaa yhteistä kokonaisuutta.

seniorikeskusten johtaja, Helsingin kaupunki

Maritta Haavisto

Koulutukseltaan Maritta Haavisto on TtM ja suorittanut  EMBAn.

ylilääkäri, Keusote

Tuulia Saario

Tuulia toimii Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen KEUSOTE:n ylilääkärinä, vastuuna lääkäreiden rekrytointi, työhyvinvointi sekä palveluketjujen ja prosessien kehittäminen operatiivisten avainhenkilöiden esihenkilönä.

Ennen Keusotelle siirtymistä Tuulia toimi 15 vuotta Kone Oyj:n työterveyshuollon johtavana lääkärinä. Hänellä on erittäin laaja-alainen kokemus lääkäreiden sekä työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin johtamisesta ja kehittämisestä.

ensihoitopäällikkö, Soite

Jukka Palokangas

Jukka työskentelee Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopäällikkönä. Työssään hän johtaa ensihoitopalvelua, jossa työskentelee noin sata ensihoidon ammattilaista. Jukka on työskennellyt ensihoidon eri tehtävissä 18 vuoden ajan ja hän on toiminut myös Suomen Ensihoidon Kenttäjohtajat yhdistyksen puheenjohtajana useiden vuosien ajan.

henkilöstöjohtaja, Mehiläinen

Tatu Tulokas

Tatu on monipuolisen taustan omaava johtamisen, henkilöstöasioiden ja organisaation kehittämisen ammattilainen. Tatu on työskennellyt monissa tehtävissä eri toimialoilla ja yrityksissä, kuten Rajavartiolaitoksella, Finnairilla, Diacor Terveyspalveluissa sekä Silta Oy:ssä. Nykyisin Tatu toimii henkilöstöjohtajana yli 30000 ihmistä työllistävässä Mehiläinen-konsernissa, jonka ammattilaisilla on ollut elämä tehtävänä jo 113 vuoden ajan.

Tatu on opiskellut Maanpuolustuskorkeakoulussa upseerin tutkinnon sekä Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Hän uskoo jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen sekä hyvän johtajuuden vaikutukseen työyhteisöjen suorituskyvyn kehittäjänä.

Ohjelma 2023.

tiistai 29.8.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamupalaa
kokenut asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja

Susanna Paloheimo

Susanna Paloheimo on muutosjohtamisen ja asiakaskokemusten parantamisen ammattilainen. Hänellä on kokemuksen mukanaan tuoma taito nähdä se kuuluisa iso kuva, jonka hän sanoittaa vetoaviksi tarinoiksi ja muokkaa tavoitteellisiksi osaprojekteiksi. Susannan vahvuuksia ovat näkemyksellisyys, innostaminen ja rohkeus. Hän hyödyntää työssään viestintää monin eri tavoin. Susanna on toiminut Attendolla vuoden 2020 alusta – vuoteen 2022 asiakaskokemus- ja viestintäjohtajana.

Sotealan hierarkisen, tuotantoon keskittyvän kulttuurin muuttaminen asiakas- ja palvelukeskeiseksi on Susannalle sydämen asia. Hän uskoo, että henkilöstökokemuksen on oltava kunnossa, jotta asiakaskokemus voi olla huippuluokkaa. Hyvinvoiva Suomi ansaitsee tulla päivitetyksi versioon 2.0 – ja se tapahtuu yhdistämällä parhaat julkiset ja yksityiset voimat.

 • 9.00
 • Tapahtuman avaus: Miten turvataan tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys?
 • TEEMA

Mistä tulevaisuuden työntekijät? Minkälaisista osaajista on nyt pulaa ja minkälaisia osaajia tarvitaan tulevaisuudessa? 

 • Millaisia arvioita sote -alan työvoimapulasta on esitetty?
 • Miten sote- henkilöstö eläköityy eri alueilla?
 • Mitä eläkeläiset ajattelevat työskentelystä eläkkeellä?
johtava sidosryhmäasiantuntija, eläkelaitos Keva

Ismo Kainulainen

Ismo Kainulainen on julkisen alan eläkelaitos Kevan johtava asiantuntija. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus vaikuttamisesta mm. politiikan parissa. Viimeiset viisi vuotta hän on työskennellyt julkisen alan eläkevakuuttaja Kevan yhteiskuntavaikuttamisen ja sidosryhmäasioiden parissa.

 • Millaisia osaajia tarvitaan tulevaisuudessa ja mistä ratkaisuja henkilöstöpulaan?
 • Miten turvataan tulevaisuudessa henkilöstön riittävyys?
 • Mitä yhteiskunnallisia toimia tulisi tehdä?
puheenjohtaja, sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

Jenni Karsio

Jenni Karsio on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja. Hän on koulutukseltaan laillistettu sosiaalityöntekijä ja yhteiskuntatieteiden maisteri.  Akavalainen 26 000 jäsenen Talentia edustaa laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä, joita ovat yliopistotutkinnon suorittaneet sosiaalityöntekijät sekä ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet sosionomit, geronomit ja kuntoutuksen ohjaajat.

elinkeinojohtaja, Espoon kaupunki

Harri Paananen

Johtaja, hoiva ja osaaminen, Hyvinvointiala HALI ry

Arja Laitinen

Arja on sosiaalipalveluiden vahva osaaja, jonka erityisosaamista on ikääntyneiden palvelutarjonnan tuntemus. Arjalla on myös kokemusta niin sairaanhoitajan, osastonhoitajan kuin liiketoimintajohdon tehtävistä, ja hän tuntee hyvin sekä julkisen että yksityisen sektorin haasteet. Arja on saavuttanut työuransa aikana paljon mm. yhtenäistämällä toimintamalleja, lisäämällä työniloa sekä saamalla aikaan taloudellisia säästöjä.

Arja on opiskellut alun perin perushoitajaksi ja siitä sairaanhoitajaksi ja vielä myöhemmin opiskellut hallintoa ja johtamista. HALI ry:ssä Arjan vastuualueella on sosiaalipalvelut ja niihin kuuluvien jäsenten sekä niiden toimintaedellytysten edunvalvonta sekä työvoiman saantiin, koulutukseen ja osaamiseen liittyvä vaikutustyö. Arja on toiminut myös mm. Pihlajalinnassa ikäihmisten palveluiden johtajana.

 

 

puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Vilhelmiina Lehto-Niskala

Vilhelmiina Lehto-Niskala on Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n puheenjohtaja. Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry on sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien edunvalvontajärjestö.

Vilhelmiina on koulutukseltaan sairaanhoitaja ja terveystieteiden tohtori. Hän työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Hänen tutkimusaiheensa liittyvät ikääntyneiden hoitoon ja hoivapalveluihin sekä vanhustyön johtamiseen.

 

 • 10.10
 • KAHVITAUKO
 • Virkistäydy ja verkostoidu
 • Lääkäreiden rekrytointi suoraan virkasuhteeseen perusterveydenhuollossa
 • Mitkä perusasiat tulee olla kunnossa ennen kuin rekrytointiin voi panostaa kunnolla?
 • Toimiva rekrytointistrategia, mitä se sisältää ja miten sen onnistumista mitataan?
 • Millaisia tuloksia Keusotella on saatu ja millaiset on onnistumisten vaikutukset?
ylilääkäri, Keusote

Tuulia Saario

Tuulia toimii Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen KEUSOTE:n ylilääkärinä, vastuuna lääkäreiden rekrytointi, työhyvinvointi sekä palveluketjujen ja prosessien kehittäminen operatiivisten avainhenkilöiden esihenkilönä.

Ennen Keusotelle siirtymistä Tuulia toimi 15 vuotta Kone Oyj:n työterveyshuollon johtavana lääkärinä. Hänellä on erittäin laaja-alainen kokemus lääkäreiden sekä työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin johtamisesta ja kehittämisestä.

toimitusjohtaja, Healthia

Samu Tolvanen

Samu on Healthian perustaja ja toimitusjohtaja jo vuodesta 2009 alkaen. Healthia on sote-alan ylimmän johdon suorahakuun sekä lääkäreiden rekrytointiin erikoistunut yritys. Terveydenhuollon toimialalla Samu on tehnyt töitä julkisen, yksityisen, 3.sektorin ja lääketeollisuuden kanssa, fokuksena lääkäritaustaisten avainhenkilöiden rekrytointi.

Terveydenhuoltosektorilla Samun fokus on rekrytoinnissa ja johtamisen kehittämisessä. Tämän lisäksi Samu tekee töitä kaupallisella sektorilla erityisesti ohjelmistoyritysten kasvustrategioiden kehittämisen ja jalkauttamisen parissa. Työssään Samu yhdistää kaupallisen sektorin innovaatioiden ja johtamisjärjestelmien tuntemuksen terveydenhuollon ekosysteemin kehittämiseen.

 

 • Tulevaisuuden työelämää ei rakenneta eilisen opeilla
 • Asenne ratkaisee menestyksen
 • Millaista osaamista sote tarvitsee?
suomen ensimmäinen sotemuotoilija

Piritta Jalonen

Sairaanhoitaja, TtM, Hyväksytty myyntijohtaja (HMJ), palvelumuotoilija, toimitusjohtaja Sotemuotoilu Oy.

Piritta on kokenut sote-toiminnan kehittäjä, palvelumuotoilija, puhuja ja kouluttaja, jolla on vuosien kokemus sote-palveluiden ja johtamisen kehittämisestä muotoilun menetelmiä hyödyntäen.

Piritan työskentelylle on ominaista visualisoida ja jäsentää monimutkaiset kokonaisuudet ymmärrettävämpään muotoon, rikkoa rohkeasti poterot ja auttaa luomaan ihmisten välille yhteistä ymmärrystä.

Asiakkaat ovat antaneet hyvää palautetta erityisesti Piritan taidosta konkretisoida ja kiteyttää asiat käytännönläheisesti:

”Pelkkien välineiden sijaan saimme ymmärrystä ja osaamista, jota osaamme lähteä soveltamaan käytäntöön”.

Sote-maailma erityispiirteineen on Piritalle erittäin tuttu, sillä hän on toiminut alalla erilaisissa asiantuntijatehtävissä jo vuodesta 2004 alkaen.

 

 • TEEMA

Miten työelämä vastaa työvoimapulan haasteeseen? Millaisia muutoksia tarvitaan?

 • Mistä rekrytoinnin haasteet mahdollisesti johtuvat?
johtaja, uudenmaan TE-toimisto

Minna Helenius

Minna Helenius on koulutukseltaan sosionomi (yliopisto) ja Master´s Degree in Business Administration ja toimii tällä hetkellä Uudenmaan TE- toimiston johtajana.

Minnalla on laaja ja monipuolinen työ- ja johtamiskokemus julkista työvoima- ja yrityspalveluista. Julkisilla työvoima- ja yrityspalveluilla, TE-palveluilla, edistetään työmarkkinoiden toimivuutta turvaamalla osaavan työvoiman saatavuutta, työnhakijoiden työllistymistä sekä kansalaisten työllistymiskyvyn kehittymistä. TE-palveluilla vaikutetaan myös uuden yritystoiminnan syntymiseen ja parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä. Erityisenä mielenkiinnon kohteena Minnalla on työperäisen maahanmuuton edistäminen työmarkkinoiden osaamisvajeiden ja yritysten rekrytointiongelmien helpottamiseksi. Kohtaannon edistämiseksi tarvitaan myös yksityisen ja julkisen työnvälityksen yhteistyön määrätietoista rakentamista.

Työ- ja elinkeinohallinnon ulkopuolista johtamiskokemusta Minnalla on sosiaali- ja terveydenhuollosta. Lisäksi hän on työskennellyt mm. KasvuOpen tuomaristossa, valtakunnallisessa työ- ja elinkeinoministeriön Kohtaanto työryhmässä ja ilmailualan selvitystyöryhmässä.

 • 12.00
 • LOUNASTAUKO
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
 • Työhyvinvointi on investointi tulevaan
 • Työhyvinvointiteot
 • Rekrytointiprosessi
ensihoitopäällikkö, Soite

Jukka Palokangas

Jukka työskentelee Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ensihoitopäällikkönä. Työssään hän johtaa ensihoitopalvelua, jossa työskentelee noin sata ensihoidon ammattilaista. Jukka on työskennellyt ensihoidon eri tehtävissä 18 vuoden ajan ja hän on toiminut myös Suomen Ensihoidon Kenttäjohtajat yhdistyksen puheenjohtajana useiden vuosien ajan.

 • Monimuotoisuus innovaationa organisaatioissa
 • Neurobiologinen monimuotoisuus eli neurodiversiteetti voimavarana
 • Monimuotoisuuden asiakasnäkökulma
toimitusjohtaja, Vates-säätiö

Jaana Pakarinen

Jaana on Suomen ainoan osatyökykyisten henkilöiden työllistymiseen keskittyvän asiantuntijaorganisaation johtajana näköalapaikalla työllistämisen keinojen muutoksissa. Jaana jakaa vinkkinsä ja näkemyksensä siitä, miten voit olla mukana edistämässä osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Jaana on kerryttänyt laajan kokemuksen järjestökentältä, kunnista ja maakunnallisesta yhteistyöstä. Hänen poikkihallinnollinen näkemyksensä työllistymisen sisältöihin on ainutlaatuista ja antaa hänelle vahvan pohjan ratkaista alan haasteita.

Jaana on myös koulutukseltaan hallintotieteiden lisensiaatti, joka on erikoistunut arvojen ja etiikan tutkimukseen julkisessa päätöksenteossa. Hänen syvällinen ymmärryksensä näistä aiheista auttaa häntä luomaan inhimillisiä ja eettisiä ratkaisuja työllistymisen haasteisiin. Jaana on arvokas kumppani kaikille, jotka haluavat edistää osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä ja parantaa heidän elämänlaatuaan.

 

 

 • miten lääkärit saadaan sitoutumaan?
rekrytointi- ja liiketoimintajohtaja, Coronaria

Niina Lindfors

suomen yksi kokeneimmista lääkärirekrytoijista, tj Element Consulting

Nina Loikkanen

Nina on rekrytointikonsultti, yrittäjä, toimitusjohtaja, Element Consulting Oy

Ninalla on yli 15 vuotta kokemusta lääkäreiden rekrytoinnista. Hänellä on erinomainen kokemus ja osaaminen lääkäreiden rekrytoinneista julkiselle sekä yksityiselle sektorille ja kaikille organisaatiotasoille kandeista johtaviin lääkäreihin. Nina on toiminut urallaan Attendo Terveyspalvelussa, Mehiläisellä ja Espoon kaupungilla. Ninan vahvuus on kokonaisvaltainen lääkärin työuran ymmärtäminen eri sektoreilla ja kyky tehdä rekrytointia lääkärille yksiköllisellä tavalla. Ninan kanssa lääkäri voi varmistua löytävänsä varmasti parhaan mahdollisen tehtävän ja organisaation juuri hänelle.

toimitusjohtaja, MediApu

Joona Virkkala

Joonalle on kertynyt useiden vuosien monipuolinen kokemus soteyhteistyöstä kuntien ja sairaanhoitopiirien kanssa. Joona luottaa yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuteen ja uskoo yhteistyön voimaan etsittäessä ratkaisuja erilaisiin sote-alan haasteisiin. Joona työskentelee toimitusjohtajana Mediapu Oy:ssä, joka toimii hyvinvointialueiden kumppanina rekrytoiden lääkäreitä ja hammaslääkäreitä suoriin työsuhteisiin hyvinvointialueiden palvelukseen.

 • 14.00
 • KAHVITAUKO
 • Virkistäydy ja verkostoidu
LL.M, eMBA, CEC, Esperi

Pia Pallasto

Pia työskentelee henkilöstöjohtajana Esperi-konsernissa yhdessä noin 6500 hoiva-alan ammattilaisen kanssa. Ennen Esperille siirtymistään Pia on toiminut henkilöstöjohtajana ICT-alalla vastaten henkilöstöasioiden lisäksi eri vaiheissa muun muassa viestinnästä, turvallisuuden asiantuntijapalveluista ja laatutyöstä.

Pian mukaan työelämän upeus syntyy yhteistyön tuloksena, jossa jokainen oman työnsä tähti on samalla tärkeä osa laajempaa yhteistä kokonaisuutta.

seniorikeskusten johtaja, Helsingin kaupunki

Maritta Haavisto

Koulutukseltaan Maritta Haavisto on TtM ja suorittanut  EMBAn.

 • TEEMA

Miten kohdistaa rekrytointimarkkinointi oikealle kohderyhmälle?

 • Työvoimapula-aloihin vastaaminen oppisopimuskoulutuksella
 • Oppisopimuksissa sovellettava käytäntö
 • Toteutettavat oppisopimuodot
HR-asiantuntija, Helsingin kaupunki

Sirpa Luokkala

Sirpa Luokkalalla on yli 16 vuoden työkokemus Helsingin kaupungilla erilaisista HR-alan tehtävistä kuten rekrytoinneista, oppilaitosyhteistyöstä, ammatillisen kuntoutuksen, uudelleensijoituksen, henkilöstösuunnittelun, tiedolla johtamisen ja vuokratyövoiman hankinnan tehtävistä. Sirpan koko työuran aikana oppisopimuskoulutukset ovat aina olleet osana hänen työtehtäviä, jonka näkee yhtenä merkittävänä väylänä rekrytoida työnantajan tarpeisiin osaavaa työvoimaa, mahdollistaa henkilöstön osaamisen kehittäminen, ammatillisena kuntoutuksena työuran jatkaminen ja sisäinen liikkuvuuden edistäminen oppisopimuskoulutusten avulla.

Sirpa on koulutukseltaan taloushallinnon tradenomi AMK, Tradenomi YAMK, liiketoiminnan kehittäminen ja Sirpa valmistuu 4.5.2023 Haaga-Helian opettajakorkeakoulutuksesta ammatilliseksi opettajaksi.

 • Kansainvälisen rekrytoinnin positiiviset- ja varjopuolet – ”koulutushukkaa, aivovientiä, nollasummapeliä vai mahdollisuuksien luontia ja vastuullista tekemistä”
 • Eettinen ja läpinäkyvä rekrytointi – ”markkinointislogan vai aidosti todennettua tekemistä”
 • Parhaat käytännöt työntekijöiden vastaanoton ja kotouttamisen osalta – ”perävalotakuu vai aito huolenpito ja uusien työntekijöiden kotoutumisen tukeminen”
henkilöstöjohtaja, Mehiläinen

Tatu Tulokas

Tatu on monipuolisen taustan omaava johtamisen, henkilöstöasioiden ja organisaation kehittämisen ammattilainen. Tatu on työskennellyt monissa tehtävissä eri toimialoilla ja yrityksissä, kuten Rajavartiolaitoksella, Finnairilla, Diacor Terveyspalveluissa sekä Silta Oy:ssä. Nykyisin Tatu toimii henkilöstöjohtajana yli 30000 ihmistä työllistävässä Mehiläinen-konsernissa, jonka ammattilaisilla on ollut elämä tehtävänä jo 113 vuoden ajan.

Tatu on opiskellut Maanpuolustuskorkeakoulussa upseerin tutkinnon sekä Lappeenrannan Teknillisessä Yliopistossa kauppatieteiden maisterin tutkinnon. Hän uskoo jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen sekä hyvän johtajuuden vaikutukseen työyhteisöjen suorituskyvyn kehittäjänä.

Suomen kokeneimpia työnantajabrändäyksen asiantuntijoita

Visa Myllyntaus

Visa Myllyntaus on Suomen kokeneimpia työnantajabrändäyksen ja työntekijäkokemuksen in-houseasiantuntijoita. Hän on vastannut mm. rekrytoinnista, työntekijäkokemuksesta ja työnantajabrändäyksestä K-ryhmässä sekä kouluttaa ja konsultoi näissä teemoissa. Visan ja Miikka Huhdan kirjoittama kirja ”Työnantajabrändi ja työntekijäkokemus” on ensimmäinen kokonaisvaltainen teos organisaatioiden vetovoimaan.

kokenut asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja

Susanna Paloheimo

Susanna Paloheimo on muutosjohtamisen ja asiakaskokemusten parantamisen ammattilainen. Hänellä on kokemuksen mukanaan tuoma taito nähdä se kuuluisa iso kuva, jonka hän sanoittaa vetoaviksi tarinoiksi ja muokkaa tavoitteellisiksi osaprojekteiksi. Susannan vahvuuksia ovat näkemyksellisyys, innostaminen ja rohkeus. Hän hyödyntää työssään viestintää monin eri tavoin. Susanna on toiminut Attendolla vuoden 2020 alusta – vuoteen 2022 asiakaskokemus- ja viestintäjohtajana.

Sotealan hierarkisen, tuotantoon keskittyvän kulttuurin muuttaminen asiakas- ja palvelukeskeiseksi on Susannalle sydämen asia. Hän uskoo, että henkilöstökokemuksen on oltava kunnossa, jotta asiakaskokemus voi olla huippuluokkaa. Hyvinvoiva Suomi ansaitsee tulla päivitetyksi versioon 2.0 – ja se tapahtuu yhdistämällä parhaat julkiset ja yksityiset voimat.

 • 16.00
 • Tapahtuma päättyy

Yhteistyökumppanit

Logosi tähän?

Ota yhtettä: Ville Hollstein, Head of Sales, Partner: 044 353 5444 / ville.hollstein@professio.fi

Lippujen hinnat.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 545 €
Yksityinen sektori: 795 €

Voimassa 30.6.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 645 €
Yksityinen sektori: 895 €

Voimassa 28.7.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 695 €
Yksityinen sektori: 995 €

Voimassa 28.8.2023 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Siksi kannustammekin osallistumaan tapahtumiimme ryhmissä, ja tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille tiimeille. Miten toimia? Meilaa tiina.kemppainen@professio.fi tai soita 040 775 6631 – Tiina auttaa sinua oikeasti mielellään. Myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OTA YHTETYTTÄ TIINAAN OSTA LIPUT RYHMÄLLE

Muut ostivat myös.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Myydyimmät sote-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Tapahtumainfo – viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtoehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Helppo tulla vaikka veneellä – näin pääset perille.

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET

Nuku hotellissa, älä tapahtumassa🌙

Meille pienetkin asiat ovat tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, että olet virkeänä, kun tapahtuma alkaa. Olemme neuvotelleet edulliset huonehinnat sinua varten Sokos Hotellin Heymo1: 97 € / 1hh ja 107 € / 2hh saat syöttämällä koodin  ’’BPROFESSIO23’’ varauksen yhteydessä. Etu on käytettävissä standard-huoneluokkiin niin kauan kuin huoneita riittää. Lisätiedot ja varaukset: Sokos Hotellien sivuilta.

Iloinen henkilökuntamme odottaa sinua aamulla tapahtumapaikalla, tervetuloa!

VARAA HUONE