Skip to content

Neuromoninaisuuden ja mielenterveyden kohtaaminen työelämässä.

17.9.2024 | Hybridikoulutus: Keilaranta 1 Business Park, Espoo

ILMOITTAUDUOHJELMA

Ymmärrä, tue ja rakenna psykologisesti turvallinen työyhteisö.

Ihmisillä on erilaiset valmiudet ja tarpeet – nämä tulisi ottaa työpaikoilla paremmin huomioon, jotta työntekijät voivat työssään hyvin ja suoriutuvat työarjessaan. Neuromoninaisuuden huomioiminen arjessa pääsääntöisesti hyödyttää kaikkia ja edistää mielenterveyttä ja hyvinvointia työelämässä.

Neuromoninaisuuden ja mielenterveyden kohtaaminen työelämässä -koulutuksessa käsitellään työelämän vaatimuksia työntekijöille ja monimuotoisuuden tukemista huomioiden erilaiset työntekijöiden tarpeet ja elämäntilanteet.

Koulutus auttaa ymmärtämään paremmin mielenterveyttä ja neurodiversiteettiä ilmiönä. Päivän aikana perehdytään mm. siihen, miten työterveysyhteistyössä tuetaan monimuotoisuutta ja miten voimavarojen tukemisen kautta tuetaan psykologisesti turvallisen työyhteisön muodostumista.

Lisäksi päivän aikana käsitellään sensitiivisten asioiden, kuten mielenterveyden haasteiden ja neuroepätyypillisyyden puheeksi ottamista työyhteisössä. Päivän aikana opitaan erilaisten ihmisten kunnioittavaa kohtaamista ja otetaan haltuun keinoja, joilla voidaan auttaa ihmisiä voimaan paremmin työyhteisössä ja valjastamaan parhaat potentiaalit käyttöön!

Koulutuspäivän juridisessa osuudessa keskitytään työnantajan ajankohtaisiin velvollisuuksiin työntekijän työkyvyn tukemisessa ja käytännön ratkaisumalleihin työntekijän työkyvyn alentuessa vallitsevaa oikeuskäytäntöä hyödyntäen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu HR-asiantuntijoille ja esihenkilöille.

ILMOITTAUDU

 

Valitse toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

YMMÄRRÄ

Paremmin mielenterveyttä ja neurodiversiteettiä ilmiönä.

HAE

Keinoja roolien ja vastuiden määrittelyyn työterveysyhteistyössä.

OSAA

Ottaa puheeksi mielenterveys ja neurokirjon moninaisuus ja onnistu erilaisten ihmisten kunnioittavassa kohtaamisessa.

SAA

Tietoisku työnantajan juridisista velvollisuuksista työntekijän työkyvyn alentuessa.

Ohjelma.

 • 8.30
 • Hyvää huomenta! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Tervetuloa etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Ilmiön kuvaus ja tausta tietoa
 • Mitä työelämä odottaa työntekijöiltä?
 • Lähestymisen näkökulmat mielenterveys ja neurodiversiteetti
 • Mielenterveyshäiriöiden ja neurodiversiteetin tuomien haasteiden ilmeneminen työelämässä – Miten vaikuttaa työkykyyn?
johtava työterveyslääkäri, HUS ja kliininen opettaja, HY

Minna Majuri

Minnalla on laaja kokemus erilaisista potilas-, koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä sekä työterveyshuollon toiminnan johtamisesta. Alallaan hän haluaa kehittää sujuvaa työterveysyhteistyötä työpaikan ja työterveyshuollon välillä. ”Yhdessä oppien ja kehittäen toteutamme palveluita kohdennetummin ja oikea-aikaisesti sekä tehokkaasti. Ennakoivilla toimilla pyritään tukemaan työyhteisöä, jolloin yksittäisten työntekijöiden oireilua voidaan vähentää.”

Minna on toiminut projektipäällikkönä työelämän mielenterveysohjelmassa 2021-2022. Hankkeessa rakennettiin toimintamalli työterveysyhteistyöhön huomioiden mielenterveyden tuki työpaikalle ja työntekijöille. Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (Myöte) -hankkeessa arvioitiin työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen mielenterveyskursseja sekä erikoistuvien ja kouluttajalääkäreiden mielenterveysosaamista.

Minna on väitellyt vuonna 2021: Identifying Temporary and Permanent Work Disabilty Risk with Two Questionnaires in Occupational Health Services

 • 10.30
 • Tauko
 • Työterveysyhteistyö – tukea työkykyyn yksilö- ja työyhteisötasolla
 • Työelämänkaaren aikana terveydenhuollon palveluverkosto on laaja
 • Voimavarojen tukeminen pystyvyyden tunteen ja usko onnistumisen kautta
johtava työterveyslääkäri, HUS ja kliininen opettaja, HY

Minna Majuri

Minnalla on laaja kokemus erilaisista potilas-, koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä sekä työterveyshuollon toiminnan johtamisesta. Alallaan hän haluaa kehittää sujuvaa työterveysyhteistyötä työpaikan ja työterveyshuollon välillä. ”Yhdessä oppien ja kehittäen toteutamme palveluita kohdennetummin ja oikea-aikaisesti sekä tehokkaasti. Ennakoivilla toimilla pyritään tukemaan työyhteisöä, jolloin yksittäisten työntekijöiden oireilua voidaan vähentää.”

Minna on toiminut projektipäällikkönä työelämän mielenterveysohjelmassa 2021-2022. Hankkeessa rakennettiin toimintamalli työterveysyhteistyöhön huomioiden mielenterveyden tuki työpaikalle ja työntekijöille. Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (Myöte) -hankkeessa arvioitiin työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen mielenterveyskursseja sekä erikoistuvien ja kouluttajalääkäreiden mielenterveysosaamista.

Minna on väitellyt vuonna 2021: Identifying Temporary and Permanent Work Disabilty Risk with Two Questionnaires in Occupational Health Services

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Millainen työyhteisö tukee neurokirjon ihmisen hyvinvointia
 • Mitä neurokirjo on
 • Asenne-esteetön ympäristö
 • Miten löytää neurokirjon ihmisen vahvuudet ja hyödyntää niitä
ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja, Toisintekijät

Tero Jääskeläinen

Tero Jääskeläinen on isä, aviomies sekä perhe- ja paripsykoterapeutti, joka on työskennellyt laajalla skaalalla niin sosiaali- kuin psykiatrian kentällä. Pisin kokemus Terolla on kuitenkin perheiden kanssa työskentelystä, missä on kertynyt laaja ymmärrys neuropsykiatristen haasteiden vaikutuksesta koko elämäkaareen ja ihmisten oikean kohtaamisen merkityksestä. Teron erityisen kiinnostuksen kohteina ja osaamisena ovat neuropsykiatristen oireyhtymien ja kehityksellisten traumojen kuntoutus perhe- ja paripsykoterapian keinoin. Terolle ominaista on etsiä asiakkaiden vahvuuksia ja pyrkiä löytämään vaihtoehtoisia positiivisia näkökulmia ja elämäntarinoita. Hän kutsuukin koko kentän yhteistyöhön kohtaamaan asiakkaat aidosti, mitä kautta ihmisten elämäntarina ja minäkuva voi muuttua. Tällä hetkellä Tero vastaa Toisintekijöiden täydennyskoulutusten järjestämisestä ja kehittämisestä ja tekee siinä sivussa hieman DDP-terapiaa, neuropsykiatrista valmennusta ja työnohjausta.

 • Miten ottaa puheeksi mielenterveys ja neurokirjon moninaisuus
 • Sensitiivisten asioiden käsittely työyhteisössä
 • Miten rakentaa turvallinen työyhteisö, jossa vaikeistakin asioista voidaan puhua
ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja, Toisintekijät

Tero Jääskeläinen

Tero Jääskeläinen on isä, aviomies sekä perhe- ja paripsykoterapeutti, joka on työskennellyt laajalla skaalalla niin sosiaali- kuin psykiatrian kentällä. Pisin kokemus Terolla on kuitenkin perheiden kanssa työskentelystä, missä on kertynyt laaja ymmärrys neuropsykiatristen haasteiden vaikutuksesta koko elämäkaareen ja ihmisten oikean kohtaamisen merkityksestä. Teron erityisen kiinnostuksen kohteina ja osaamisena ovat neuropsykiatristen oireyhtymien ja kehityksellisten traumojen kuntoutus perhe- ja paripsykoterapian keinoin. Terolle ominaista on etsiä asiakkaiden vahvuuksia ja pyrkiä löytämään vaihtoehtoisia positiivisia näkökulmia ja elämäntarinoita. Hän kutsuukin koko kentän yhteistyöhön kohtaamaan asiakkaat aidosti, mitä kautta ihmisten elämäntarina ja minäkuva voi muuttua. Tällä hetkellä Tero vastaa Toisintekijöiden täydennyskoulutusten järjestämisestä ja kehittämisestä ja tekee siinä sivussa hieman DDP-terapiaa, neuropsykiatrista valmennusta ja työnohjausta.

 • 14.15
 • Tauko
 • Minkälaisia velvollisuuksia työnantajalla on työntekijän työkyvyn alentuessa?
 • Entä mitkä ovat työntekijän velvollisuudet? Onko työntekijän pakko osallistua työterveysneuvotteluun?
 • Estääkö sairauspoissaolo työnjohdolliset toimenpiteet työpaikalla?
 • Milloin sairausperusteinen työsuhteen päättämiskynnys ylittyy?
asianajaja, OTM VALO Partners Asianajotoimisto Oy

Alexa Kavasto

Alexa Kavasto on työoikeuteen erikoistunut asianajaja, jolla on rautainen substanssiosaaminen työoikeuden alalta. Hän on kirjoittanut useita työoikeudellisia julkaisuja ja tietokirjoja. Niissä on käsitelty erityisesti työntekijän terveydentilaan ja työkykyyn liittyviä teemoja, joita Alexa myös väitöskirjassaan tutkii. Alexa kouluttaa jatkuvasti yritysten johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöhallintoa työoikeuden keskeisistä aiheista omalla suorasanaisella ja viihdyttävällä otteellaan. Alexa on saanut poikkeuksetta erinomaista palautetta puheenvuoroistaan.

asianajaja, OTM VALO Partners Asianajotoimisto Oy

Alexa Kavasto

Alexa Kavasto on työoikeuteen erikoistunut asianajaja, jolla on rautainen substanssiosaaminen työoikeuden alalta. Hän on kirjoittanut useita työoikeudellisia julkaisuja ja tietokirjoja. Niissä on käsitelty erityisesti työntekijän terveydentilaan ja työkykyyn liittyviä teemoja, joita Alexa myös väitöskirjassaan tutkii. Alexa kouluttaa jatkuvasti yritysten johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöhallintoa työoikeuden keskeisistä aiheista omalla suorasanaisella ja viihdyttävällä otteellaan. Alexa on saanut poikkeuksetta erinomaista palautetta puheenvuoroistaan.

 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

johtava työterveyslääkäri, HUS ja kliininen opettaja, HY

Minna Majuri

Minnalla on laaja kokemus erilaisista potilas-, koulutus-, tutkimus- ja asiantuntijatehtävistä sekä työterveyshuollon toiminnan johtamisesta. Alallaan hän haluaa kehittää sujuvaa työterveysyhteistyötä työpaikan ja työterveyshuollon välillä. ”Yhdessä oppien ja kehittäen toteutamme palveluita kohdennetummin ja oikea-aikaisesti sekä tehokkaasti. Ennakoivilla toimilla pyritään tukemaan työyhteisöä, jolloin yksittäisten työntekijöiden oireilua voidaan vähentää.”

Minna on toiminut projektipäällikkönä työelämän mielenterveysohjelmassa 2021-2022. Hankkeessa rakennettiin toimintamalli työterveysyhteistyöhön huomioiden mielenterveyden tuki työpaikalle ja työntekijöille. Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (Myöte) -hankkeessa arvioitiin työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen mielenterveyskursseja sekä erikoistuvien ja kouluttajalääkäreiden mielenterveysosaamista.

Minna on väitellyt vuonna 2021: Identifying Temporary and Permanent Work Disabilty Risk with Two Questionnaires in Occupational Health Services

ratkaisukeskeinen psykoterapeutti, perhepsykoterapeutti, neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja, Toisintekijät

Tero Jääskeläinen

Tero Jääskeläinen on isä, aviomies sekä perhe- ja paripsykoterapeutti, joka on työskennellyt laajalla skaalalla niin sosiaali- kuin psykiatrian kentällä. Pisin kokemus Terolla on kuitenkin perheiden kanssa työskentelystä, missä on kertynyt laaja ymmärrys neuropsykiatristen haasteiden vaikutuksesta koko elämäkaareen ja ihmisten oikean kohtaamisen merkityksestä. Teron erityisen kiinnostuksen kohteina ja osaamisena ovat neuropsykiatristen oireyhtymien ja kehityksellisten traumojen kuntoutus perhe- ja paripsykoterapian keinoin. Terolle ominaista on etsiä asiakkaiden vahvuuksia ja pyrkiä löytämään vaihtoehtoisia positiivisia näkökulmia ja elämäntarinoita. Hän kutsuukin koko kentän yhteistyöhön kohtaamaan asiakkaat aidosti, mitä kautta ihmisten elämäntarina ja minäkuva voi muuttua. Tällä hetkellä Tero vastaa Toisintekijöiden täydennyskoulutusten järjestämisestä ja kehittämisestä ja tekee siinä sivussa hieman DDP-terapiaa, neuropsykiatrista valmennusta ja työnohjausta.

asianajaja, OTM VALO Partners Asianajotoimisto Oy

Alexa Kavasto

Alexa Kavasto on työoikeuteen erikoistunut asianajaja, jolla on rautainen substanssiosaaminen työoikeuden alalta. Hän on kirjoittanut useita työoikeudellisia julkaisuja ja tietokirjoja. Niissä on käsitelty erityisesti työntekijän terveydentilaan ja työkykyyn liittyviä teemoja, joita Alexa myös väitöskirjassaan tutkii. Alexa kouluttaa jatkuvasti yritysten johtoa, esihenkilöitä ja henkilöstöhallintoa työoikeuden keskeisistä aiheista omalla suorasanaisella ja viihdyttävällä otteellaan. Alexa on saanut poikkeuksetta erinomaista palautetta puheenvuoroistaan.

Koulutuksen hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 625 €
Yksityinen sektori: 945 €

Voimassa 19.7.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 675 €
Yksityinen sektori: 1 045 €

Voimassa 16.8.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 725 €
Yksityinen sektori: 1 245 €

Voimassa 17.9.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Muut ostivat myös.

Myydyimmät HR-kategorian koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

usein kysyttyä

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET