Skip to content

 

 

Suomen suurin vanhusten ja vammaisten palveluiden kehitysfoorumi.

5.–6.11.2024 | Hybriditapahtuma: Clarion Hotel, Helsinki

LIPUTOHJELMA

#KOPA2024

Ikäihmisten ja vammaisten palvelut hyvinvointialueilla.

Miten rahoitus saadaan riittämään hyvinvointialueilla palveluiden uudistamiseksi? Miten uusi vammaispalvelulaki tulee muuttamaan organisointia? Miten turvataan kotona asuminen kun ympärivuorokautisia hoitopaikkoja ei riitä kaikille? Mistä ratkaisuja hoitajapulaan?

KOPA – Kotihoito & Palveluasuminen -tapahtuman 13. vuosi kävi jälleen kerran kattavasti läpi kiinnostavimmat tämän hetken polttavimmat puheenaiheet. Fokuksessa TOP 4 pääteemaa, jotka näkyivät vahvasti ohjelmassa 2023:

1. Teknologian hyödyntäminen kotiin annettavissa palveluissa
2. Vammaispalvelulaki tuo muutoksia toimintaan
3. Yksilöllinen ja asukaslähtöinen palvelu
4. Hoitajamitoitus ja henkilöstön riittävyys

Ole mukana keskustelemassa ja vaikuttamassa satojen kollegoidesi kanssa ympäri Suomen, kuinka rakentaa, kehittää ja johtaa ikäihmisten ja vammaisten palveluita vastaamaan paremmin muutoksiin sekä tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin.

OSTA LIPUT

 

Liput vuodelle 2024 ovat tulleet myyntiin! Nähdään ensi vuonna 5.-6.11.2024 Clarion Hotellissa Helsingissä.

 

Saat myös -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmille.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös.

Arvokkaita oppeja jakamassa huippuammattilaiset.

lakimies, Invalidiliitto ry

Elina Nieminen

Elina Nieminen, OTM on kokenut vammaisoikeusksiin erikoistunut lakimies. Vammaispalvelut ja vammaisten oikeudellisen tilan parantamiseen liittyvä asiakaspohjainen kehittäminen ja vaikuttaminen on ollut hänen keskeisin toimenkuvansa vuodesta 1998.

Hän on toiminut pääasiallisesti järjestösektorilla, mutta myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirassa sosiaalihuollon valvonnan valtakunnallisen lakimiehen virassa. Hänellä on vahva kokemus lukuisista asiantuntijajäsenyyksiä eri lainsäädännön kehittämishankkeissa ja -valmisteluissa, luottamustoimissa ja vammaisten palveluita turvaavien järjestöjen perustamishankkeissa.

Hänellä on monipuolinen kokemus erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta ja toimeenpanosta, henkilökohtaisen avun kokonaisuudesta mukaan lukien siihen liittyvät työoikeudelliset kysymykset, jonka lisäksi liikkumisen oikeuksiin liittyvät erityiskysymykset yhteiskunnan eri sektoreilla ovat olleet keskiössä. Erityinen osaaminen ja mielenkiinto kohdistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan aseman ja oikeuksien, vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden sekä itsemääräämisoikeuden parantamiseen. Mielenkiinto näissä kysymyksissä kohdistuu aina vaikeimmin vammaisista lapsista, aktiivi ikäisiin ja ikääntyviin vammaisiin ihmisin. Heidän, yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien turvaamiseen syntyä, elää ja kuolla itsenäisinä ja itseään määräävinä tasavertaisina kansalaisina

ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja, Jyväskylän yliopisto

Teppo Kröger

Teppo Kröger on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori ja Suomen Akatemian Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja. Hän on tutkinut ikääntyneiden palveluja jo 30 vuoden ajan.

Valokuvaaja: Kristiina Kontoniemi

YTM, MSS (Master of Social Service, USA), ylisosiaalineuvos, VTT h.c.

Aulikki Kananoja

Kananoja on toiminut sosiaaliviraston sosiaalijohtajana. Hän omaa laaja-alaista kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, kuntoutusneuvojan ja -päällikön tehtävistä, sosiaalityön opetuksesta sekä kehittämistyöstä, hallinnollisista ja johtamistehtävistä Helsingin sosiaalivirastossa ja Stakesissa. Aulikki on myös sote-hankkeen ohjaus- ja asiantuntijaryhmän jäsen.

vastaava tuotepäällikkö, Seure Henkilöstöpalvelut

Tiina Nieminen

”Ratkaisuja asiakkaille, palveluita työntekijöille”.

Tiina Niemisellä on lähes 20 vuoden kokemus eri puolilta sosiaali- ja terveydenhoitoalaa, monesta eri asiakasnäkökulmasta. Kokemuksesta Tiina tietää, että suurten muutosten ja epävarmuuden keskellä ne, jotka pystyvät tarjoamaan selkeitä palvelukokonaisuuksia, vapautta sekä varmuutta, menestyvät.

Hyvinvointialueuudistuksessa on oivallinen paikka myös henkilöstöpalveluissa siirtyä uudenlaiseen tekemisen malliin. Tiina haluaa löytää tavat palvella sekä hyvinvointialueita että sen työntekijöitä kohderyhmälähtöisesti, osallistavasti ja riittävästi räätälöiden, jotta sote-alan kohtaanto-ongelma voidaan ratkaista tehokkaasti.

ylitarkastaja, Valvira

Mervi Lukkarinen

Mervi Lukkarinen (TtM, klö/sh) toimii ylitarkastajana Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira). Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus viraston eri tehtävistä sekä sosiaali- että terveydenhuollon valvonnan että yksityisen terveydenhuollon lupahallinnon ja valvonnan osalta. Viime vuosina Mervin tehtäviin on kuulunut erityisesti vanhustenhuollon valvonnan tehtävät, sekä lääkehoitoon ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät kysymykset sosiaalihuollon toimintaympäristössä. Hyvinvointialueiden ja palvelujen tuottajien ohjaus on samoin  olennainen osa hänen tehtäviään.

Mervi on ollut Valvirassa eri tehtävissä vuodesta 2012 lukien. Ennen Valviran työuraa hän työskenteli Lapin keskussairaalassa synnytyssalikätilönä sekä syöpäsairaanhoitajana naistentautien osastolla. Vuoden 2022 hän työskenteli erityisasiantuntijana Sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriössä hänen tehtäviin kuului muun muassa  lainvalmistelutyöhön osallistuminen esimerkiksi tartuntatautilain osalta, sekä covid-19 pandemiaan liittyvien asioiden ja ohjeistuksen valmistelu.

lakimies, STM

Sirkka Sivula

Sirkka Sivula on vastannut lakimiehenä vammaispalvelulain valmistelusta sosiaali- ja terveysministeriössä yhdessä tiiminsä kanssa.

Vammaispalvelut ja erityisesti niiden kehittäminen on kuulunut hänen työtehtäviinsä vuodesta 1999 alkaen. Kokemusta vammaispalveluiden parissa hän on kartoittanut aluksi vammaisjärjestöissä ja viimeisimmät vuodet ensin THL:ssä ja sitten STM:ssä. Kuluneiden vuosien aikana hän on saanut jakaa ajatuksia palveluiden käyttäjien, heidän läheistensä sekä palveluiden järjestäjien, tuottajien ja valvontaviranomaisten kanssa. Erityisesti vammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden edistäminen ovat olleet tärkeitä kehittämisen teemoja viime vuosina.

Sirkka on innoissaan päästessään avaamaan uuden vammaispalvelulain saloja yleisölle. Lain vastuuvalmistelijana hän avaa tarkemmin, mitä pykälät tarkoittavat käytännössä ja mitä ajatuksia niiden taustalla on ollut.

toimialajohtaja, Ikäihmisten palvelut, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Satu Ala-Kokko

pitkänlinjan vammaispalveluiden asiantuntija

Riitta Hakoma

Riitta on työskennellyt vammaispalvelujen johtajana vuodesta 2010. Hän on ollut mukana tekemässä vammaisalaan liittyviä selvityksiä, artikkeleita ja kehittämistä niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin taholla, ja pitävät näitä tärkeinä. Koko hänen työuransa käsittää tehtäviä monelta eri sosiaalialan sektorilta ja niitä hän pitää suurena vahvuutena.

Hän kokee, että monipuolinen näkökulma asioihin on tukenut häntä tehtävissään. Hänestä on tärkeää on katsoa maailmaa avoimin silmin, kuunnella, mitä toiset sanovat ja säilyttää innostus siihen, mitä tekee.

Riita Hakoma on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja erityistason perheterapeutti.

Sairaalatoimintojen opetushoitaja, Helsingin kaupunki

Sari Roos

Sari Roos on valittu vuonna 2021 Mediuutisten terveysalan 100 vaikuttajaa listalla top 10 joukkoon. Sari on saanut ansiokkaasta työstään koronan aikana Presidentin myöntämän kunniamitalin 2021.

 

kirjailija, OTM, varatuomari

Kaija Kess

Kaija Kess työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja yksiköiden kanssa kouluttaen ja konsultoiden arjen oikeudellisissa ongelmissa. Kessillä on lakimieskokemusta 38 vuotta ja rohkeutta sanoa asiat suoraan ilman pykäliä. Kess myös käyttää paljon arjen esimerkkejä, jotka avaavat oikeudellisen ajattelun ytimen helposti omaksuttavaksi muillekin kuin lakimiehille. Kessin tarkoitus on ennalta ehkäistä sote-alan oikeudellisia ongelmia.

vs. vammaispalveluiden johtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Marja-Liisa Haapakorva

Marja-Liisalla on takanaan yli 20 vuoden työura vammaispalveluista. Rohkealla, ennakoivalla ja ennakkoluulottomalla asenteellaan hän haluaa olla mukana edistämässä hyvinvointialueiden vammaisten henkilöiden parasta hoitoa ja palvelua kiinnittämällä huomiota sellaisen toiminta- ja palvelukulttuurin edistämiseen, jossa ihmislähtöinen palveluajattelu vahvistuu ja jossa työskennellään aidosti läsnäolevina ihmisinä lähempänä ihmistä. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa vammaispalvelujen kokonaisuudesta Etelä-Karjalan hyvinvointialueella.

Advisory Board – olemme kuulleet alan huippuasiantuntijoita.

Advisory Boardin jäsenet ovat tuoneet pöytään vankkaa osaamista alaltaan: yhteistyössä olemme tehneet sisällöstä entistä laadukkaampaa – näin pystymme yllättämään sinut joka kerta ja takaamaan entistä ikimuistoisemman tapahtumakokemuksen.

laatujohtaja, Esperi Care

Eeva Ketola

Eeva Ketola on LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, eMBA & terveydenhuoltotutkimuksen dosentti, joka toimii Esperi-konsernin laatujohtaja.

pitkänlinjan vammaispalveluiden asiantuntija

Riitta Hakoma

Riitta on työskennellyt vammaispalvelujen johtajana vuodesta 2010. Hän on ollut mukana tekemässä vammaisalaan liittyviä selvityksiä, artikkeleita ja kehittämistä niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin taholla, ja pitävät näitä tärkeinä. Koko hänen työuransa käsittää tehtäviä monelta eri sosiaalialan sektorilta ja niitä hän pitää suurena vahvuutena.

Hän kokee, että monipuolinen näkökulma asioihin on tukenut häntä tehtävissään. Hänestä on tärkeää on katsoa maailmaa avoimin silmin, kuunnella, mitä toiset sanovat ja säilyttää innostus siihen, mitä tekee.

Riita Hakoma on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja erityistason perheterapeutti.

palvelujohtaja, Espoon Lähimmäispalveluyhdistys

Kaisa Pekola

Kaisalla on vanhustyön asiantuntijana kokemusta 25 vuoden ajalta. Tällä hetkellä Kaisa toimii Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ryn palvelujohtajana. Elpy ryllä on kaksi palvelutaloa ja asiakkaina vajaa 300 ikäihmistä.

Kaisa Pekola on myös Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto (Valli) ryn hallitusjäsen, Espoon- ja Kaunisten muistiyhdistys ry varapuheenjohtaja.

laatujohtaja, vs. liiketoimintajohtaja, Validia

Riikka Haahtela

Riikka Haahtela on pitkän linjan sosiaalipalveluiden ammattilainen, ja modernin laatutyön kehittäjä vammaispalveluihin. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja toiminut aiemmin kunnissa sosiaalihuollon tehtävissä, hyvinvointialueen sosiaalihuollon valmistelussa sekä aluehallintovirastossa sosiaalihuollon ylitarkastajana. Riikka toimii asiantuntijana erilaisissa työryhmissä sekä hallinto-oikeuksissa.

Ohjelma 2023.

 

tiistai 7.11.

 • 8.30
 • Ilmoittautuminen & aamupalaa

Tervetuloa Suomen suurimpaan ikäihmisten ja vammaisten asumisen foorumiin.

toimittaja, uutisankkuri, MTV

Tapahtuman juontaja: Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

 • Julkinen keskustelu tarkastelee vanhuutta ja vammaisuutta järjestelmien kautta ja niiden käsittein sekä talouden viitekehyksestä
 • Henkilöstön saanti ja pysyvyys edellyttävät inhimillisesti kiinnostavaa ja arvostettua työtä sekä ammattilaisten ja asiakkaiden osallisuutta sen kehittämiseen
 • Tarvitsemme hoivatyöhön sisäänrakennettuja innovaatio- ja kokeiluyksikköjä   löytääksemme uusia polkuja työn ja työyhteisöjen ihmislähtöisyyden vahvistamiseksi
YTM, MSS (Master of Social Service, USA), ylisosiaalineuvos, VTT h.c.

Aulikki Kananoja

Kananoja on toiminut sosiaaliviraston sosiaalijohtajana. Hän omaa laaja-alaista kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä, kuntoutusneuvojan ja -päällikön tehtävistä, sosiaalityön opetuksesta sekä kehittämistyöstä, hallinnollisista ja johtamistehtävistä Helsingin sosiaalivirastossa ja Stakesissa. Aulikki on myös sote-hankkeen ohjaus- ja asiantuntijaryhmän jäsen.

 • Useat maat ympäri maailmaa ovat varautumassa väestönsä ikääntymiseen ja nopeasti rakentamassa vanhuspalvelujärjestelmiään.
 • Samaan aikaan Suomessa sekä kotihoidon että palveluasumisen kattavuus on kääntynyt nopeaan laskuun eikä tulevaisuuden palvelutarpeen kattamiseen ole suunnitelmaa.
 • Suomessa väestön ikääntyminen toisaalta hidastuu 2050-luvulta alkaen, joten riittävän palvelujärjestelmän rakentamisessa on kyse nimenomaan seuraavien 20-30 vuoden tehtävästä.
ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja, Jyväskylän yliopisto

Teppo Kröger

Teppo Kröger on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori ja Suomen Akatemian Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja. Hän on tutkinut ikääntyneiden palveluja jo 30 vuoden ajan.

Valokuvaaja: Kristiina Kontoniemi

 • vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus  kotiin vietävissä palveluissa
 • miten vaikuttavuutta mitataan?

 

pitkänlinjan vammaispalveluiden asiantuntija

Riitta Hakoma

Riitta on työskennellyt vammaispalvelujen johtajana vuodesta 2010. Hän on ollut mukana tekemässä vammaisalaan liittyviä selvityksiä, artikkeleita ja kehittämistä niin valtakunnallisella kuin paikallisellakin taholla, ja pitävät näitä tärkeinä. Koko hänen työuransa käsittää tehtäviä monelta eri sosiaalialan sektorilta ja niitä hän pitää suurena vahvuutena.

Hän kokee, että monipuolinen näkökulma asioihin on tukenut häntä tehtävissään. Hänestä on tärkeää on katsoa maailmaa avoimin silmin, kuunnella, mitä toiset sanovat ja säilyttää innostus siihen, mitä tekee.

Riita Hakoma on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja erityistason perheterapeutti.

koti- ja asumispalvelujen vastuualuejohtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

Tuija Koivisto

 • 10.15
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • hyvinvointialueet ensisijaisina sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden valvojina
 • valvontaviranomaisten suorittama valvonta
 • valvontaviranomaisten antama ohjaus omavalvonnan tukemiseen
ylitarkastaja, Valvira

Mervi Lukkarinen

Mervi Lukkarinen (TtM, klö/sh) toimii ylitarkastajana Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa (Valvira). Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus viraston eri tehtävistä sekä sosiaali- että terveydenhuollon valvonnan että yksityisen terveydenhuollon lupahallinnon ja valvonnan osalta. Viime vuosina Mervin tehtäviin on kuulunut erityisesti vanhustenhuollon valvonnan tehtävät, sekä lääkehoitoon ja terveydenhuollon palveluihin liittyvät kysymykset sosiaalihuollon toimintaympäristössä. Hyvinvointialueiden ja palvelujen tuottajien ohjaus on samoin  olennainen osa hänen tehtäviään.

Mervi on ollut Valvirassa eri tehtävissä vuodesta 2012 lukien. Ennen Valviran työuraa hän työskenteli Lapin keskussairaalassa synnytyssalikätilönä sekä syöpäsairaanhoitajana naistentautien osastolla. Vuoden 2022 hän työskenteli erityisasiantuntijana Sosiaali- ja terveysministeriössä. Ministeriössä hänen tehtäviin kuului muun muassa  lainvalmistelutyöhön osallistuminen esimerkiksi tartuntatautilain osalta, sekä covid-19 pandemiaan liittyvien asioiden ja ohjeistuksen valmistelu.

 • Kotihoidon ulkoistettu alue järjestämisen tapana
 • Laadun ja vaikuttavuuden arviointi
 • Miten yhteistyö on toiminut ja miten sitä halutaan kehittää?
kotihoidon tulosaluejohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Anne Hintsala

Anne Hintsala (ft, TtM) on työskennellyt erilaisissa vanhuspalvelujen johtotehtävissä Kanta-Hämeessä kymmenen vuoden ajan. Nyt hän toimii Kanta-Hämeen hyvinvointialueella kotihoidon tulosaluejohtajana.

 

asiakasohjaus- ja ostopalvelujohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Leena Harjula

Leena Harjula (Vtm) on työskennellyt erilaisissa vanhus- vammaispalvelujen johtotehtävissä, tilaajapäällikkönä ja asiakasohjauksen johdossa Hämeenlinnan kaupungilla yli 20 vuotta. Nyt hän toimii Kanta-Hämeen hyvinvointilalueella vastuualueena hankinnat ja valvonta.

kotihoidon aluepäällikkö, Attendo

Aija Jacobsson

Aija Jacobsson (sh, TtM) työskentelee Attendolla ikäihmisten palveluissa kotihoidon aluepäällikkönä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus niin julkisen sektorin kuin yksityisenkin kotihoidon palveluista, tehtävistä ja johtamisesta. Nykyisessä roolissaan hän tekee yhteistyötä useiden eri hyvinvointialueiden kanssa ja kokee tärkeäksi avoimen vuoropuhelun ja aidon yhteistyön tekemisen. Teknologian kehittymistä hän seuraa suurella mielenkiinnolla ja on innolla mukana soveltuvien ratkaisujen kehittämisessä.

 • Minkälaisia haasteita hyvinvointialueilla on tällä hetkellä erityisryhmien asumisen järjestämisessä?
 • Minkälaiset asumisen ratkaisut ovat säännöllisesti tukea tarvitsevien asukkaiden ja heidän lähipiirinsä kannalta parhaita?
 • Miten hyvinvointialueet ja sosiaali- ja terveysalan palveluyritykset voivat yhdessä edistää erityisryhmille hyvää asumista taloudellisesti järkevällä tavalla?
vs. vammaispalveluiden johtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue

Marja-Liisa Haapakorva

Marja-Liisalla on takanaan yli 20 vuoden työura vammaispalveluista. Rohkealla, ennakoivalla ja ennakkoluulottomalla asenteellaan hän haluaa olla mukana edistämässä hyvinvointialueiden vammaisten henkilöiden parasta hoitoa ja palvelua kiinnittämällä huomiota sellaisen toiminta- ja palvelukulttuurin edistämiseen, jossa ihmislähtöinen palveluajattelu vahvistuu ja jossa työskennellään aidosti läsnäolevina ihmisinä lähempänä ihmistä. Nykyisessä tehtävässään hän vastaa vammaispalvelujen kokonaisuudesta Etelä-Karjalan hyvinvointialueella.

asiakkuusjohtaja, Hoivarakentajat Oy

Jouni Salmi

Hoivarakentajien asiakkuusjohtaja Jouni Salmin työn ytimessä on halu ymmärtää erityisryhmien ihmisten asumisen tarpeita. Haemme parhaita ratkaisuja erityisryhmien hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa.

Tulevaisuudessa vastuullinen ja luotoa säästävä rakentaminen on ainoa mahdollinen ratkaisu. Hoivarakentajien toteuttama hirsinen, aistiystävällinen palvelukiinteistö tuottaa parhaan mahdollisen asumisen- ja työntekijäkokemuksen.

asiakkuusjohtaja, Autismisäätiö

Mervi Savonsalmi

Mervillä on pian 30 vuoden kokemus vammaispalveluiden tuottamisesta. Autismisäätiöllä Mervi vastaa asiakkuuksien, palveluhankintojen ja -sopimusten hoidosta, sekä uusien yksiköiden perustamisesta.

Merviä motivoi asiakkaiden elämän laadun ja hyvinvoinnin edistäminen mahdollisimman yksilökohtaisilla palveluilla. Palvelu mukautuu ihmisen tarpeisiin, ei ihminen palveluun. Meillä kaikilla tulee olla mahdollisuus sujuvaan arkeen ja omaan viihtyisään kotiin. Omanlaisen arjen mahdollistaminen kaikille suomalaisille on tulevaisuuteen katsomista.

 • 12.15
 • LOUNAS & VERKOSTOITUMISTA
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi

 • VALITSE SINUA KIINNOSTAVAT OHJELMAOSUUDET KAHDESTA OHJELMALINJASTA  
toimittaja, uutisankkuri, MTV

Tapahtuman juontaja: Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

 • Ikääntyneiden yleisimmät haasteet teknologian käytössä
 • Tekniset ratkaisut helppokäyttöisyyteen ja saavutettavuuteen
 • Sosiaaliset, osallistavat ratkaisut helppokäyttöisyyteen ja saavutettavuuteen
vastaava suunnittelija, ikäteknologiakeskus, vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry

Suvi Hiltunen

Suvi Hiltunen on yhteisöpedagogi YAMK ja työskentelee Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n Ikäteknologiakeskuksen vastaavana suunnittelijana. Työssään hän muun muassa edistää ikääntyvien ja vanhojen ihmisten osallisuutta ja tarpeiden kuulumista digi- ja teknologiayhteiskunnassa.

Välkky on huipputeknologiaa sisältävä robotti ja on neurologisella osastolla 3 koekäytössä kesän 2023 aikana

 

apulaisosastonhoitaja, Laakson sairaala

Janina Airo

Janina Airo työskentelee Helsingin kaupungilla Laakson sairaalassa akuuttigeriatrisella osastolla apulaisosastonhoitajana. Osastolla pilotoidaan ensimmäisenä suomalaisena terveydenhuollon yksikkönä aktiivisuuden- ja kaatumisentunnistusensoria.

osastonhoitaja, Laakson sairaala, Helsingin kaupunki

Mervi Leppänen

 • miten digitaalisen syrjäytymisen riskit otetaan huomioon
johtava konsultti, Nordic Healthcare Group

Marketta Niemelä

projektipäällikkö, Kotona asumista tukevat palvelut, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Anni Virtanen

Anni Virtanen työskentelee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella projektipäällikkönä kotona asumista tukevien palveluiden linjalla. Annin vastuualueena on lääkeautomaattien ja etäkotihoidon käyttöönoton laajentaminen osana teknologiat ja digipalvelut projektikokonaisuutta.

Chief Operating Officer, Everon

Kimmo Ahlqvist

Kimmolla on pitkä työkokemus ICT-toimialalla, josta viimeiset 14 vuotta hän on työskennellyt hyvinvointiteknologian alalla tulosvastuullisissa tehtävissä monikulttuurisissa organisaatioissa.

Kimmo on saanut seurata ja olla mukana kehittämässä nykypäivän hyvinvointiteknologiaa perinteisistä hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmistä nykypäivän hyvinvointipalveluihin, jotka tukevat hoitotyön ammattilaisia heidän jokapäiväisessä työssään ja tuottavat turvaa niin kotona-asuville, kuin hoitolaitoksissa oleville henkilöille.

Kimmo on ja on ollut vastuussa myös asiakastoimituksista, asiakaspalvelusta sekä kenttä- ja laitehuollosta, joten hänellä on hyvä käsitys myös siitä, että käytettävien teknologioiden pitää olla varmatoimisia ja helppokäyttöisiä, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty tukemaan hoitotyötä.

Chief Commercial Officer, Evondos

Markus Mäkelä

Markus on toiminut terveysteknologia-alalla vuodesta 2014 lähtien useissa eri rooleissa myynnin ja liiketoiminnan kehityksen saralla.

Ensikosketukset kotihoitoon hän sai seuratessaan isovanhempiensa kotihoitoa omaisen roolissa. Tämän jälkeen hän on osallistunut kymmeniin terveysteknologian käyttöönottoihin Suomessa ja Pohjoismaissa ja ollut tiiviisti mukana kaikissa automaattisen lääkeannostelumarkkinan kehityskaaren vaiheissa ensimmäisistä piloteista aina tähän päivään asti. Tällä hetkellä Markus vastaa Evondos Groupin kaupallisista toiminnoista Pohjoismaissa, Chief Commerical Officer -roolissa.

Markus Mäkelä on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.

 

palveluliiketoiminta-ja kehitysjohtaja, Tamro

Heikki Koski

Business Director, Health and Wellbeing, Solita

Antti Brunni

Tehtävässään terveyden ja hyvinvoinnin toimialan liiketoimintajohtajana Antti Brunni vastaa Solitan hyvinvointialueille tarjoamista palveluista ja asiakkuuksista.

Työuransa aikana Antti Brunni on auttanut lukuisia terveystoimialan yrityksiä, organisaatioita ja viranomaisia onnistumaan tavoitteissaan palveluiden digistalisoinnissa ja datan hyödyntämisessä. Toimiessaan neuvonantajana hän yhdistää muotoilu- sekä liiketoiminnankehitysosaamisen tarjoten uniikin näkökulman uusien palveluiden kehitykseen.

”Käynnissä olevien uudistusten pyörteissä emme voi unohtaa työlle asetettuja ydintavoitteita,  Tärkeimmäksi tavoitteeksi näen terveyserojen kaventamisen. Järjestelmäkeskeisestä ajattelusta siirtyminen hoitotyötä tukevaan digitalisaatioon vaatii ajattelutavan muutosta.”

projektipäällikkö, Prizztech

Niina Holappa

Niina Holappa työskentelee projektipäällikkönä elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:ssä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttäjälähtöisistä ja osallistavista kehittämisprojekteista. Parhaillaan hän kehittää kansallista hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlaa, joka tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista digitaalisista ratkaisuista sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista

 • 14.35
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
Business Director, Health and Wellbeing, Solita

Antti Brunni

Tehtävässään terveyden ja hyvinvoinnin toimialan liiketoimintajohtajana Antti Brunni vastaa Solitan hyvinvointialueille tarjoamista palveluista ja asiakkuuksista.

Työuransa aikana Antti Brunni on auttanut lukuisia terveystoimialan yrityksiä, organisaatioita ja viranomaisia onnistumaan tavoitteissaan palveluiden digistalisoinnissa ja datan hyödyntämisessä. Toimiessaan neuvonantajana hän yhdistää muotoilu- sekä liiketoiminnankehitysosaamisen tarjoten uniikin näkökulman uusien palveluiden kehitykseen.

”Käynnissä olevien uudistusten pyörteissä emme voi unohtaa työlle asetettuja ydintavoitteita,  Tärkeimmäksi tavoitteeksi näen terveyserojen kaventamisen. Järjestelmäkeskeisestä ajattelusta siirtyminen hoitotyötä tukevaan digitalisaatioon vaatii ajattelutavan muutosta.”

projektipäällikkö, Prizztech

Niina Holappa

Niina Holappa työskentelee projektipäällikkönä elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:ssä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttäjälähtöisistä ja osallistavista kehittämisprojekteista. Parhaillaan hän kehittää kansallista hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlaa, joka tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista digitaalisista ratkaisuista sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista

laatujohtaja, vs. liiketoimintajohtaja, Validia

Riikka Haahtela

Riikka Haahtela on pitkän linjan sosiaalipalveluiden ammattilainen, ja modernin laatutyön kehittäjä vammaispalveluihin. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja toiminut aiemmin kunnissa sosiaalihuollon tehtävissä, hyvinvointialueen sosiaalihuollon valmistelussa sekä aluehallintovirastossa sosiaalihuollon ylitarkastajana. Riikka toimii asiantuntijana erilaisissa työryhmissä sekä hallinto-oikeuksissa.

Business Director, Health and Wellbeing, Solita

Antti Brunni

Tehtävässään terveyden ja hyvinvoinnin toimialan liiketoimintajohtajana Antti Brunni vastaa Solitan hyvinvointialueille tarjoamista palveluista ja asiakkuuksista.

Työuransa aikana Antti Brunni on auttanut lukuisia terveystoimialan yrityksiä, organisaatioita ja viranomaisia onnistumaan tavoitteissaan palveluiden digistalisoinnissa ja datan hyödyntämisessä. Toimiessaan neuvonantajana hän yhdistää muotoilu- sekä liiketoiminnankehitysosaamisen tarjoten uniikin näkökulman uusien palveluiden kehitykseen.

”Käynnissä olevien uudistusten pyörteissä emme voi unohtaa työlle asetettuja ydintavoitteita,  Tärkeimmäksi tavoitteeksi näen terveyserojen kaventamisen. Järjestelmäkeskeisestä ajattelusta siirtyminen hoitotyötä tukevaan digitalisaatioon vaatii ajattelutavan muutosta.”

projektipäällikkö, Prizztech

Niina Holappa

Niina Holappa työskentelee projektipäällikkönä elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:ssä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttäjälähtöisistä ja osallistavista kehittämisprojekteista. Parhaillaan hän kehittää kansallista hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlaa, joka tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista digitaalisista ratkaisuista sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista

 • Uusi vammaispalvelulaki tulee voimaan 1.1.2025, lain soveltamisalan tarkentamisesta annetaan erillinen hallituksen esitys vuoden 2024 aikana.
 • Kaikki vammaispalvelut järjestetään uuden lain perusteella eri tavoin vammaisille henkilöille
 • Asumisen tuen säännökset mahdollistavat monipuolisen ja yksilöllisen palvelukokonaisuuden vammaiselle henkilölle.
lakimies, terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Maija Voutilainen

Maija Voutilainen on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri ja hän toimii lakimiehenä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vammaisuus yhteiskunnassa -tiimissä. Vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksien sekä itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden edistäminen ovat keskeisiä teemoja hänen työssään. Aiemmin Maija on työskennellyt muun muassa vammaisten ja ikääntyneiden henkilöiden oikeuksiin ja palveluihin liittyvissä tehtävissä kunnassa.

Business Director, Health and Wellbeing, Solita

Antti Brunni

Tehtävässään terveyden ja hyvinvoinnin toimialan liiketoimintajohtajana Antti Brunni vastaa Solitan hyvinvointialueille tarjoamista palveluista ja asiakkuuksista.

Työuransa aikana Antti Brunni on auttanut lukuisia terveystoimialan yrityksiä, organisaatioita ja viranomaisia onnistumaan tavoitteissaan palveluiden digistalisoinnissa ja datan hyödyntämisessä. Toimiessaan neuvonantajana hän yhdistää muotoilu- sekä liiketoiminnankehitysosaamisen tarjoten uniikin näkökulman uusien palveluiden kehitykseen.

”Käynnissä olevien uudistusten pyörteissä emme voi unohtaa työlle asetettuja ydintavoitteita,  Tärkeimmäksi tavoitteeksi näen terveyserojen kaventamisen. Järjestelmäkeskeisestä ajattelusta siirtyminen hoitotyötä tukevaan digitalisaatioon vaatii ajattelutavan muutosta.”

projektipäällikkö, Prizztech

Niina Holappa

Niina Holappa työskentelee projektipäällikkönä elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:ssä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttäjälähtöisistä ja osallistavista kehittämisprojekteista. Parhaillaan hän kehittää kansallista hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlaa, joka tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista digitaalisista ratkaisuista sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista

 • Millaisia muutoksia hyvinvointialueilla on tehty vuoden vaihteen jälkeen?
 • Millaisia haasteita hyvinvointialueilla on tällä hetkellä kuljetuspalvelujen järjestämisessä?
 • Mitä hyvinvointialueet odottavat kuljetusten järjestämiseen uudelta vammaispalvelulailta?
palvelupäällikkö, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Anu Autio

Anu Autio on vammaispalvelujen huippuosaaja, joka on toiminut vammaisalalla lähes 20 vuotta eri tehtävissä. Ennen nykyistä työtään hän toimi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajana Espoon kaupungilla. Aution erityisosaamista ovat vammaissosiaalityö sekä palvelujen järjestäminen. Ennen hyvinvointialueuudistusta hän toimi mm. Espoon kaupungin vammaispalvelujen päällikkönä. Espoossa hän osallistui laajasti kuljetuspalvelujen hankintojen valmisteluun ja paljon puhuttaneen Kulkukeskuksen toimeenpanoon. Autio on osallistunut laajasti myös vammaispalvelujen kansalliseen kehittämiseen.

Business Director, Health and Wellbeing, Solita

Antti Brunni

Tehtävässään terveyden ja hyvinvoinnin toimialan liiketoimintajohtajana Antti Brunni vastaa Solitan hyvinvointialueille tarjoamista palveluista ja asiakkuuksista.

Työuransa aikana Antti Brunni on auttanut lukuisia terveystoimialan yrityksiä, organisaatioita ja viranomaisia onnistumaan tavoitteissaan palveluiden digistalisoinnissa ja datan hyödyntämisessä. Toimiessaan neuvonantajana hän yhdistää muotoilu- sekä liiketoiminnankehitysosaamisen tarjoten uniikin näkökulman uusien palveluiden kehitykseen.

”Käynnissä olevien uudistusten pyörteissä emme voi unohtaa työlle asetettuja ydintavoitteita,  Tärkeimmäksi tavoitteeksi näen terveyserojen kaventamisen. Järjestelmäkeskeisestä ajattelusta siirtyminen hoitotyötä tukevaan digitalisaatioon vaatii ajattelutavan muutosta.”

projektipäällikkö, Prizztech

Niina Holappa

Niina Holappa työskentelee projektipäällikkönä elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:ssä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttäjälähtöisistä ja osallistavista kehittämisprojekteista. Parhaillaan hän kehittää kansallista hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlaa, joka tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista digitaalisista ratkaisuista sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista

 • vammaisuuden määrittely murroksessa
 • uudistuvien palveluiden vaikutukset palveluiden toimeenpanossa
 • miten turvata asiakkaiden yhdenvertaiset oikeudet
lakimies, Invalidiliitto ry

Elina Nieminen

Elina Nieminen, OTM on kokenut vammaisoikeusksiin erikoistunut lakimies. Vammaispalvelut ja vammaisten oikeudellisen tilan parantamiseen liittyvä asiakaspohjainen kehittäminen ja vaikuttaminen on ollut hänen keskeisin toimenkuvansa vuodesta 1998.

Hän on toiminut pääasiallisesti järjestösektorilla, mutta myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirassa sosiaalihuollon valvonnan valtakunnallisen lakimiehen virassa. Hänellä on vahva kokemus lukuisista asiantuntijajäsenyyksiä eri lainsäädännön kehittämishankkeissa ja -valmisteluissa, luottamustoimissa ja vammaisten palveluita turvaavien järjestöjen perustamishankkeissa.

Hänellä on monipuolinen kokemus erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta ja toimeenpanosta, henkilökohtaisen avun kokonaisuudesta mukaan lukien siihen liittyvät työoikeudelliset kysymykset, jonka lisäksi liikkumisen oikeuksiin liittyvät erityiskysymykset yhteiskunnan eri sektoreilla ovat olleet keskiössä. Erityinen osaaminen ja mielenkiinto kohdistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan aseman ja oikeuksien, vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden sekä itsemääräämisoikeuden parantamiseen. Mielenkiinto näissä kysymyksissä kohdistuu aina vaikeimmin vammaisista lapsista, aktiivi ikäisiin ja ikääntyviin vammaisiin ihmisin. Heidän, yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien turvaamiseen syntyä, elää ja kuolla itsenäisinä ja itseään määräävinä tasavertaisina kansalaisina

Business Director, Health and Wellbeing, Solita

Antti Brunni

Tehtävässään terveyden ja hyvinvoinnin toimialan liiketoimintajohtajana Antti Brunni vastaa Solitan hyvinvointialueille tarjoamista palveluista ja asiakkuuksista.

Työuransa aikana Antti Brunni on auttanut lukuisia terveystoimialan yrityksiä, organisaatioita ja viranomaisia onnistumaan tavoitteissaan palveluiden digistalisoinnissa ja datan hyödyntämisessä. Toimiessaan neuvonantajana hän yhdistää muotoilu- sekä liiketoiminnankehitysosaamisen tarjoten uniikin näkökulman uusien palveluiden kehitykseen.

”Käynnissä olevien uudistusten pyörteissä emme voi unohtaa työlle asetettuja ydintavoitteita,  Tärkeimmäksi tavoitteeksi näen terveyserojen kaventamisen. Järjestelmäkeskeisestä ajattelusta siirtyminen hoitotyötä tukevaan digitalisaatioon vaatii ajattelutavan muutosta.”

projektipäällikkö, Prizztech

Niina Holappa

Niina Holappa työskentelee projektipäällikkönä elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:ssä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttäjälähtöisistä ja osallistavista kehittämisprojekteista. Parhaillaan hän kehittää kansallista hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlaa, joka tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista digitaalisista ratkaisuista sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista

laatujohtaja, vs. liiketoimintajohtaja, Validia

Riikka Haahtela

Riikka Haahtela on pitkän linjan sosiaalipalveluiden ammattilainen, ja modernin laatutyön kehittäjä vammaispalveluihin. Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja toiminut aiemmin kunnissa sosiaalihuollon tehtävissä, hyvinvointialueen sosiaalihuollon valmistelussa sekä aluehallintovirastossa sosiaalihuollon ylitarkastajana. Riikka toimii asiantuntijana erilaisissa työryhmissä sekä hallinto-oikeuksissa.

Business Director, Health and Wellbeing, Solita

Antti Brunni

Tehtävässään terveyden ja hyvinvoinnin toimialan liiketoimintajohtajana Antti Brunni vastaa Solitan hyvinvointialueille tarjoamista palveluista ja asiakkuuksista.

Työuransa aikana Antti Brunni on auttanut lukuisia terveystoimialan yrityksiä, organisaatioita ja viranomaisia onnistumaan tavoitteissaan palveluiden digistalisoinnissa ja datan hyödyntämisessä. Toimiessaan neuvonantajana hän yhdistää muotoilu- sekä liiketoiminnankehitysosaamisen tarjoten uniikin näkökulman uusien palveluiden kehitykseen.

”Käynnissä olevien uudistusten pyörteissä emme voi unohtaa työlle asetettuja ydintavoitteita,  Tärkeimmäksi tavoitteeksi näen terveyserojen kaventamisen. Järjestelmäkeskeisestä ajattelusta siirtyminen hoitotyötä tukevaan digitalisaatioon vaatii ajattelutavan muutosta.”

projektipäällikkö, Prizztech

Niina Holappa

Niina Holappa työskentelee projektipäällikkönä elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:ssä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttäjälähtöisistä ja osallistavista kehittämisprojekteista. Parhaillaan hän kehittää kansallista hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlaa, joka tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista digitaalisista ratkaisuista sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista

 • 14.35
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
Business Director, Health and Wellbeing, Solita

Antti Brunni

Tehtävässään terveyden ja hyvinvoinnin toimialan liiketoimintajohtajana Antti Brunni vastaa Solitan hyvinvointialueille tarjoamista palveluista ja asiakkuuksista.

Työuransa aikana Antti Brunni on auttanut lukuisia terveystoimialan yrityksiä, organisaatioita ja viranomaisia onnistumaan tavoitteissaan palveluiden digistalisoinnissa ja datan hyödyntämisessä. Toimiessaan neuvonantajana hän yhdistää muotoilu- sekä liiketoiminnankehitysosaamisen tarjoten uniikin näkökulman uusien palveluiden kehitykseen.

”Käynnissä olevien uudistusten pyörteissä emme voi unohtaa työlle asetettuja ydintavoitteita,  Tärkeimmäksi tavoitteeksi näen terveyserojen kaventamisen. Järjestelmäkeskeisestä ajattelusta siirtyminen hoitotyötä tukevaan digitalisaatioon vaatii ajattelutavan muutosta.”

projektipäällikkö, Prizztech

Niina Holappa

Niina Holappa työskentelee projektipäällikkönä elinkeino- ja kehitysyhtiö Prizztech Oy:ssä. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus hyvinvointi- ja terveysteknologian käyttäjälähtöisistä ja osallistavista kehittämisprojekteista. Parhaillaan hän kehittää kansallista hyvinvointi- ja terveysteknologiahakemisto Wenlaa, joka tarjoaa tietoa kuluttajille, kunnille ja sosiaali- ja terveysalan organisaatioille kohdennetuista digitaalisista ratkaisuista sekä hyvinvointi- ja terveysteknologiapalveluista

aivoinfarktista kuntoutunut juontaja ja yrittäjä

Piia Koriseva

toimittaja, uutisankkuri, MTV

Tapahtuman juontaja: Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

keskiviikko 8.11.

 • 8.45
 • Tervetuloa takaisin! Virittäydy tunnelmaan aamupalalla
toimittaja, uutisankkuri, MTV

Tapahtuman juontaja: Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

toiminnanjohtaja, Muistiliitto

Katariina Suomu

 • mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa
 • itsemääräämisoikeuden rajoittaminen
 • omaisen oikeudellinen asema
kirjailija, OTM, varatuomari

Kaija Kess

Kaija Kess työskentelee sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden ja yksiköiden kanssa kouluttaen ja konsultoiden arjen oikeudellisissa ongelmissa. Kessillä on lakimieskokemusta 38 vuotta ja rohkeutta sanoa asiat suoraan ilman pykäliä. Kess myös käyttää paljon arjen esimerkkejä, jotka avaavat oikeudellisen ajattelun ytimen helposti omaksuttavaksi muillekin kuin lakimiehille. Kessin tarkoitus on ennalta ehkäistä sote-alan oikeudellisia ongelmia.

 • 10.30
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi

Mitä tarkoittaa ikääntyneiden henkilöiden itsemääräämisoikeus ja miten itsemääräämisoikeuden suunnitelma tehdään asiakkaiden kanssa. Havainnolliset esimerkkimme nostavat esille, mitä positiivisia vaikutuksia suunnitelmien tekeminen on tuonut arkeen asiakkaille, läheisille ja työntekijöille. Lisäksi keskustelemme siitä, miten meidän IMO-työryhmän toiminta tukee ikääntyneiden asukkaiden yksiköiden arkea.

palvelualuejohtaja, Rinnekodit

Jonna Tuomikoski

palvelualuejohtaja ja itsemääräämisoikeuden asiantuntija, Rinnekodit

Mirikle Nousiainen

sosiaalityöntekijä ja itsemääräämisoikeuden asiantuntija, Rinnekodit

Anne Rintamäki

palveluyksikön johtaja, Rinnekodit

Kaisa Hyyryläinen

 • 11.45
 • LOUNAS & VERKOSTOITUMISTA
 • Pistäydy lounaalle ja tapaa kollegoitasi!
 • VALITSE SINUA KIINNOSTAVAT OHJELMAOSUUDET KAHDESTA OHJELMALINJASTA
palvelujohtaja, Espoon Lähimmäispalveluyhdistys

Kaisa Pekola

Kaisalla on vanhustyön asiantuntijana kokemusta 25 vuoden ajalta. Tällä hetkellä Kaisa toimii Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ryn palvelujohtajana. Elpy ryllä on kaksi palvelutaloa ja asiakkaina vajaa 300 ikäihmistä.

Kaisa Pekola on myös Vanhus- ja lähimmäispalvelunliitto (Valli) ryn hallitusjäsen, Espoon- ja Kaunisten muistiyhdistys ry varapuheenjohtaja.

 • Enemmän kuin kaluste, uudenlaiset kalusteratkaisut, jotka tukevat asukkaan omatoimisuutta ja helpottavat henkilökunnan työtä.
 • Design, joka ottaa huomioon käyttäjän tarpeet. Tuotesuunnittelua ja muotoilua siten, että tuote ei leimaa käyttäjäänsä. Se on juuri sopivaa meille kaikille erilaisuuksineen ja erityisvaatimuksineen.
 • Muotoilijan vanhuuden kalustevisio, uudenlaista näkökulmaa markkinoilla oleviin kalusteratkaisuihin.
Myyntipäällikkö, Alastek (Summanen)

Riikka Raittila

Riikka Raittila vastaa erikoiskalustamisen tavaramerkkien Alastek ja Monena myynnistä. Hän on lähimpänä asiakasta, tärkeä linkki tarpeiden ja suunnittelun välissä. Riikka nostaa esille ongelmakohdat ja toiveet, sekä ajattelee tilaa monen käyttäjän näkökulmasta. Tämä mahdollistaa sen, että voimme tarjota uudenlaisia käyttäjälähtöisiä kalusteratkaisuja.

Riikka on toiminut asiakaspalvelun rajapinnassa jo parinkymmenen vuoden ajan. Asiakaslähtöinen palvelu ja vuorovaikutus ovat Riikalla lähellä sydäntä ja hän kokeekin olevansa juuri oikeassa paikassa auttaessaan löytämään mahdollisimman oikeat ratkaisut kulloiseenkin ympäristöön.

tuote- ja muotoilu päällikkö, Alastek (Summanen)

Minna Salokannel

Minna Salokannel on muotoilija ja vastaa Alastek ja Monena tavaramerkkien mallistoista. Itse hän kuvailee tehtäväänsä lauseella ”vahdin miltä meillä näyttää”. Minnalla on 15 vuoden kokemus kalustesuunnittelusta ja käytännönkokemusta valmistuksesta. Suunnittelu lähtee tarveperusteisista havainnoista ympäristöstä ja muotoilijan tehtävä on antaa ratkaisulle muoto, joka täyttää tarpeet ja on esteettisesti oikeanlainen.

On kalustesuunnittelua ja erikoiskalustamisen suunnittelua. Minna on tehnyt muotoilua koko uransa ajan erikoiskalustamisen ympäristöihin. Tämän hetken muotoiluympäristöt ovat kaikki kovan julkitilakäytön kohteita esim. palveluasuminen. Age friendly desing- filosofia tarjoaa uusia näkökulmia kalustesuunnitteluun, jossa otetaan huomioon käyttäjälähtöiset tarpeet siten, etteivät ne leimaa käyttäjäänsä. Minnan havainnot omasta lähipiiristä ovat olleet lähtökohtina uusille tuoteinnovaatioille, jotka ovat enemmän kuin kaluste.

 • kuinka voimme huomioida yksilölliset tarpeet ja joustavuuden?
toimitusjohtaja, Adapteo Finland

Tuomas Vaalto

Tuomas Vaalto vastaa Adapteon modulaaristen ratkaisujen liiketoiminnasta Suomessa. Hän on toiminut Adapteo Finland Oy toimitusjohtajana keväästä 2023 alkaen. Hänellä on merkittävä palveluliiketoiminnan kokemus johtotehtävistä Mehiläisellä ja Coor Service Managementilla.

 Nykyisessä tehtävässään Tuomas pyrkii edistämään joustavaa tilarakentamista, ympäristöllisesti kestäviä ratkaisuja sekä asiakastyytyväisyyden kasvattamista.

tuote- ja muotoilu päällikkö, Alastek (Summanen)

Minna Salokannel

Minna Salokannel on muotoilija ja vastaa Alastek ja Monena tavaramerkkien mallistoista. Itse hän kuvailee tehtäväänsä lauseella ”vahdin miltä meillä näyttää”. Minnalla on 15 vuoden kokemus kalustesuunnittelusta ja käytännönkokemusta valmistuksesta. Suunnittelu lähtee tarveperusteisista havainnoista ympäristöstä ja muotoilijan tehtävä on antaa ratkaisulle muoto, joka täyttää tarpeet ja on esteettisesti oikeanlainen.

On kalustesuunnittelua ja erikoiskalustamisen suunnittelua. Minna on tehnyt muotoilua koko uransa ajan erikoiskalustamisen ympäristöihin. Tämän hetken muotoiluympäristöt ovat kaikki kovan julkitilakäytön kohteita esim. palveluasuminen. Age friendly desing- filosofia tarjoaa uusia näkökulmia kalustesuunnitteluun, jossa otetaan huomioon käyttäjälähtöiset tarpeet siten, etteivät ne leimaa käyttäjäänsä. Minnan havainnot omasta lähipiiristä ovat olleet lähtökohtina uusille tuoteinnovaatioille, jotka ovat enemmän kuin kaluste.

ekonomisti, Hyvinvointiala HALI

Tiina Kanerva

tuote- ja muotoilu päällikkö, Alastek (Summanen)

Minna Salokannel

Minna Salokannel on muotoilija ja vastaa Alastek ja Monena tavaramerkkien mallistoista. Itse hän kuvailee tehtäväänsä lauseella ”vahdin miltä meillä näyttää”. Minnalla on 15 vuoden kokemus kalustesuunnittelusta ja käytännönkokemusta valmistuksesta. Suunnittelu lähtee tarveperusteisista havainnoista ympäristöstä ja muotoilijan tehtävä on antaa ratkaisulle muoto, joka täyttää tarpeet ja on esteettisesti oikeanlainen.

On kalustesuunnittelua ja erikoiskalustamisen suunnittelua. Minna on tehnyt muotoilua koko uransa ajan erikoiskalustamisen ympäristöihin. Tämän hetken muotoiluympäristöt ovat kaikki kovan julkitilakäytön kohteita esim. palveluasuminen. Age friendly desing- filosofia tarjoaa uusia näkökulmia kalustesuunnitteluun, jossa otetaan huomioon käyttäjälähtöiset tarpeet siten, etteivät ne leimaa käyttäjäänsä. Minnan havainnot omasta lähipiiristä ovat olleet lähtökohtina uusille tuoteinnovaatioille, jotka ovat enemmän kuin kaluste.

 • 14.05
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
tuote- ja muotoilu päällikkö, Alastek (Summanen)

Minna Salokannel

Minna Salokannel on muotoilija ja vastaa Alastek ja Monena tavaramerkkien mallistoista. Itse hän kuvailee tehtäväänsä lauseella ”vahdin miltä meillä näyttää”. Minnalla on 15 vuoden kokemus kalustesuunnittelusta ja käytännönkokemusta valmistuksesta. Suunnittelu lähtee tarveperusteisista havainnoista ympäristöstä ja muotoilijan tehtävä on antaa ratkaisulle muoto, joka täyttää tarpeet ja on esteettisesti oikeanlainen.

On kalustesuunnittelua ja erikoiskalustamisen suunnittelua. Minna on tehnyt muotoilua koko uransa ajan erikoiskalustamisen ympäristöihin. Tämän hetken muotoiluympäristöt ovat kaikki kovan julkitilakäytön kohteita esim. palveluasuminen. Age friendly desing- filosofia tarjoaa uusia näkökulmia kalustesuunnitteluun, jossa otetaan huomioon käyttäjälähtöiset tarpeet siten, etteivät ne leimaa käyttäjäänsä. Minnan havainnot omasta lähipiiristä ovat olleet lähtökohtina uusille tuoteinnovaatioille, jotka ovat enemmän kuin kaluste.

toimittaja, uutisankkuri, MTV

Tapahtuman juontaja: Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

tuote- ja muotoilu päällikkö, Alastek (Summanen)

Minna Salokannel

Minna Salokannel on muotoilija ja vastaa Alastek ja Monena tavaramerkkien mallistoista. Itse hän kuvailee tehtäväänsä lauseella ”vahdin miltä meillä näyttää”. Minnalla on 15 vuoden kokemus kalustesuunnittelusta ja käytännönkokemusta valmistuksesta. Suunnittelu lähtee tarveperusteisista havainnoista ympäristöstä ja muotoilijan tehtävä on antaa ratkaisulle muoto, joka täyttää tarpeet ja on esteettisesti oikeanlainen.

On kalustesuunnittelua ja erikoiskalustamisen suunnittelua. Minna on tehnyt muotoilua koko uransa ajan erikoiskalustamisen ympäristöihin. Tämän hetken muotoiluympäristöt ovat kaikki kovan julkitilakäytön kohteita esim. palveluasuminen. Age friendly desing- filosofia tarjoaa uusia näkökulmia kalustesuunnitteluun, jossa otetaan huomioon käyttäjälähtöiset tarpeet siten, etteivät ne leimaa käyttäjäänsä. Minnan havainnot omasta lähipiiristä ovat olleet lähtökohtina uusille tuoteinnovaatioille, jotka ovat enemmän kuin kaluste.

 • case-tuloksia ja oppia siitä, miten henkilöstövuokraus toimii strategisena kumppanina henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä
vastaava tuotepäällikkö, Seure Henkilöstöpalvelut

Tiina Nieminen

”Ratkaisuja asiakkaille, palveluita työntekijöille”.

Tiina Niemisellä on lähes 20 vuoden kokemus eri puolilta sosiaali- ja terveydenhoitoalaa, monesta eri asiakasnäkökulmasta. Kokemuksesta Tiina tietää, että suurten muutosten ja epävarmuuden keskellä ne, jotka pystyvät tarjoamaan selkeitä palvelukokonaisuuksia, vapautta sekä varmuutta, menestyvät.

Hyvinvointialueuudistuksessa on oivallinen paikka myös henkilöstöpalveluissa siirtyä uudenlaiseen tekemisen malliin. Tiina haluaa löytää tavat palvella sekä hyvinvointialueita että sen työntekijöitä kohderyhmälähtöisesti, osallistavasti ja riittävästi räätälöiden, jotta sote-alan kohtaanto-ongelma voidaan ratkaista tehokkaasti.

tuote- ja muotoilu päällikkö, Alastek (Summanen)

Minna Salokannel

Minna Salokannel on muotoilija ja vastaa Alastek ja Monena tavaramerkkien mallistoista. Itse hän kuvailee tehtäväänsä lauseella ”vahdin miltä meillä näyttää”. Minnalla on 15 vuoden kokemus kalustesuunnittelusta ja käytännönkokemusta valmistuksesta. Suunnittelu lähtee tarveperusteisista havainnoista ympäristöstä ja muotoilijan tehtävä on antaa ratkaisulle muoto, joka täyttää tarpeet ja on esteettisesti oikeanlainen.

On kalustesuunnittelua ja erikoiskalustamisen suunnittelua. Minna on tehnyt muotoilua koko uransa ajan erikoiskalustamisen ympäristöihin. Tämän hetken muotoiluympäristöt ovat kaikki kovan julkitilakäytön kohteita esim. palveluasuminen. Age friendly desing- filosofia tarjoaa uusia näkökulmia kalustesuunnitteluun, jossa otetaan huomioon käyttäjälähtöiset tarpeet siten, etteivät ne leimaa käyttäjäänsä. Minnan havainnot omasta lähipiiristä ovat olleet lähtökohtina uusille tuoteinnovaatioille, jotka ovat enemmän kuin kaluste.

 • Hoitajamitoitus ei tällä hetkellä palvele ketään, kun resursseja ei yksinkertaisesti ole. Kevan mukaan Suomessa on tällä hetkellä pula yli 25 000 hoitajasta.
 • Hoitajapula vanhuspalveluissa on ratkaistavissa avustajien käytöllä ja nuorten työllistämisellä osaksi kotiin toimitettavia palveluita.
 • Laadukas rekrytointi ja perehdytys on tae hyvästä palvelusta ja motivoituneista tekijöistä. Hoitajille jää aikaa heidän koulutustaan vastaaviin työtehtäviin.
vanhusalan yrittäjä, TtM, fysioterapeutti, Gubbe

Meri-Tuuli Laaksonen

palvelulinjajohtaja, ikääntyneiden kotona asumisen tuki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Timo Turunen

vastuujohtaja, julkisen puolen yhteistyöt, Gubbe

Linda Tuomikoski

 • Mitä uusi sosiaalihuoltolaki edellyttää kotihoidon resursoinnista?
 • Miten saavuttaa samanaikaisesti korkeat välittömät työajat ja toteuttaa palvelu- ja hoitosuunnitelmat täysimääräisesti?
 • Miten vastata oikea-aikaisesti ja riittävästi sairauspoissaoloihin?
ikääntyneiden palveluista vastaava johtaja, Nordic Healthcare Group

Mikko Ikivuo

Mikolla (DI, tuotantotalous) on yli 10 vuoden kokemus ikääntyneiden palveluiden ja erityisesti kotihoidon kehittämisestä konsultointiprojekteissa ja tiedolla johtamisen ratkaisuissa. Hänen erityisosaamisalueensa on kustannustehokkaan kotihoidon toimintamallien toteuttaminen, samalla varmistaen korkean laatutason ja henkilöstön hyvinvoinnin. Hän on ollut kehittämässä ikääntyneiden palveluita 20 hyvinvointialueella.

palvelulinjajohtaja, ikääntyneiden kotona asumisen tuki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Timo Turunen

vastuujohtaja, julkisen puolen yhteistyöt, Gubbe

Linda Tuomikoski

 • 14.05
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
palvelulinjajohtaja, ikääntyneiden kotona asumisen tuki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Timo Turunen

vastuujohtaja, julkisen puolen yhteistyöt, Gubbe

Linda Tuomikoski

tutkija, Työterveyslaitos

Vilja Levonius

Tutkija Vilja Levonius on kiinnostunut empatiasta hoivatyössä ja eettisen kuormituksen hallintakeinoista. Häntä motivoi työntekijälähtöisyys ja halu auttaa työntekijöitä jaksamaan paremmin työssään. Levonius on myös viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntija, jonka tutkimuskohteina on ollut mm. sosiaalinen media ja teknologiavälitteinen viestintä vanhustyössä, sekä ikääntyvien hoivan veto- ja pitovoimatekijät.

toimittaja, uutisankkuri, MTV

Tapahtuman juontaja: Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

Logosi tähän?

Ville Hollstein, Head of Sales, Partner: +358 (0)44 353 5444 / ville.hollstein@professio.fi

Lippujen hinnat 2024.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 695 €
Yksityinen sektori: 995 €

Voimassa 6.9.2024 asti.

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 795 €
Yksityinen sektori: 1 145 €

Voimassa 4.10.2024 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 895 €
Yksityinen sektori: 1 295 €

Voimassa 5.11.2024 asti.
OSTA LIPUT

Hyödynnä edullisemmat ryhmälippuhinnat.

Olisiko teitä tulossa useampi? Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille. Osta ryhmäliput ketterästi verkkokaupan kautta tai kysy ryhmätarjousta katariina.asp@professio.fi tai 040 768 2170 – Kata auttaa sinua oikeasti mielellään.

OSTA RYHMÄLIPUT KYSY TARJOUSTA

Muut ostivat myös.

Katso suosituimmat sote-aiheiset tapahtumat & koulutukset.

Tapahtumainfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Moderni tapahtumakokemus hulppeilla näkymillä.

Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki

Clarion Hotel Helsinki on osa värikästä ja urbaania Jätkäsaaren kaupunginosaa Helsingin Länsisatamassa ja se on kivenheiton päässä ydinkeskustasta. Voit valita, miten tulet paikan päälle: junalla, ratikalla, autolla, kaupunkipyörällä, sähköpotkulaudalla, kävellen, juosten jne.

Miten olisi tapahtuman jälkeen skumpat tai pulahtaminen kattouima-altaassa pilvien yllä? Huipulta löytyvä Skyroom Bar on kaupungin yksi upein kohtaamispaikka – ja kattoterassilla sijaitsee vierailun arvoinen Rooftop Pool & Terrace. Niiiiiin täydellinen tapa päättää tapahtumapäivä.

SAAPUMISOHJEET

Professio Match – tapahtuma taskussasi.

Verkostoidu ja sovi tapaamisia sinulle osuvimpien osallistujien ja yhteistyökumppaneiden kanssa kiinnostuksen kohteittesi perusteella. Lisäksi pääset kommentoimaan lavalla käytävää keskustelua sekä antamaan äänesti äänestyksissä, paikasta riippumatta. Tätä on helppo käyttää joko mobiilisti tai läppäriltäsi! Lisätietoja saat ilmoittautumisen yhteydessä.

OSTA LIPUT