Skip to content

SUOMEN SUURIN KOTIHOIDON JA PALVELUASUMISEN KEHITYSFOORUMI.

17.–18.11.2021 | Sokos Hotel Presidentti, Helsinki

LIPUTOHJELMA

#KOPA2021

Faktoja ja visioita ikääntyneen väestön tueksi - jo 11 vuoden ajan.

Palvelurakenne on muutospaineessa, kun väestö vanhenee ja palveluita tarvitaan (lähi)tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Millaista hoiva-alaa meidän tulisi rakentaa tänään sekä alueellisesti että toimijakohtaisesti, jotta se on kestävää, laadukasta ja joustavaa myös tulevaisuudessa?

KOPA 2021 – Kotihoito & Palveluasuminen -tapahtumassa otetaan katsaus ikäihmisten palvelujen kehityssuuntiin nyt ja tulevaisuudessa! Tositarinoiden, mukaansatempaavien puheenvuorojen ja yllättävien kysymysten kautta syntyy oivalluttavat keskustelut vanhuspalveluiden suurimmista asioista ja ilmiöistä:

 • Laadukkaan valvonnan & ohjauksen toteuttaminen
 • Asumisen konseptit & ympäristöt
 • Kasvava resurssipula & työn organisoinnin uudistaminen
 • Johtajana kehittyminen & vaatimuksiin vastaaminen
 • Etähoiva & digipalvelut

Super Early Bird -liput vuoden 2021 tapahtumaan on myynnissä nyt! Tule mukaan kehittämään hoiva-alaa yli 300 asiantuntijan ja päättäjän voimin ja luomaan yhdessä onnellisempaa elämää sekä hoitajille että asiakkaille.

645 995 

OSTA LIPUT

 

Paras hinta voimassa. Saat ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. 

Hintaan lisätään laskutuslisä 8 € ja ALV (24%). Maksuttomista tapahtumista ei peritä laskutuslisää.

Lavalla alan edelläkävijät.

Pitkänlinjan vanhenemisen tutkija ja psykoterapeutti

Marja Saarenheimo

Marja on koulutukseltaan psykologi, psykoterapeutti ja filosofian tohtori ja työskennellyt vanhenemisen tutkijana, kouluttajana, kehittäjänä ja psykoterapeuttina yli 30 vuoden ajan. Tällä hetkellä hän työskentelee psykoterapeuttina ja työnohjaajana omalla vastaanotollaan Espoossa, jonka lisäksi hän toimii kouluttajana Helsingin yliopiston kognitiivis-integratiivisessa psykoterapiakoulutusohjelmassa. Hänen tutkimusaiheitaan ovat olleet mielenterveyden kysymykset vanhuudessa, muisti ja muisteleminen sekä omaishoito ja muistisairaiden ihmisten hoito.

Marja on julkaissut useita vanhenemiseen ja mielenterveyteen sekä muistiin ja muistelemiseen liittyviä artikkeleita ja kirjoja:

 • Jos etsit kadonnutta aikaa – vanhuus ja oman elämän muisteleminen (1997)
 • Vanhuus ja mielenterveys (2003)
 • MielenMuutos masennuksen hoidossa (Saarenheimo&Pietilä 2006)
 • Muistamisen vimma (2012)
 • Ikäpolvien taju (Yhdessä työryhmän kanssa 2013)
 • Vanhenemisen taito (2017)
 • Ilmeikäs arki (Pietilä&Saarenheimo 2017)

FT, psykologi, kognitiivinen psykoterapeutti VET, tutkija, Terapiahuone Mielen Tila

toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut, Siun Sote

Eija Rieppo

Eija Rieppo on toiminut viimeiset 20 vuotta erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä mm. Etelä-Karjalassa Imatralla vanhuspalvelujohtajana, Kymenlaaksossa, Haminassa terveysjohtajana ja Pohjois-Karjalassa Joensuussa ensin vanhuspalvelujohtajana, sittemmin yhteistoiminta-alueen Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu sosiaali- ja terveysjohtajana ja Siun soten alusta (2017) ikäihmisten palvelujen toimialuejohtajana. Tällä hetkellä hänellä on noin 2000 työntekijää, hieman vajaa 200 milj euron budjetti.

erityisasiantuntija, ikääntyneiden palvelut, Suomen Kuntaliitto ry

Anna Haverinen

Anna on pitkään toiminut ikääntyneiden palvelujen kehittämis- ja johtotehtävissä ja nykyään hän toimii Kuntaliitossa ikääntyneiden palveluiden erityisasiantuntijana.

puheenjohtaja, JHL

Päivi Niemi-Laine

vanhustyön johtaja, Oulu

Mervi Koski

palvelujohtaja, Ikäihmisten palvelut, Tampere

Mari Patronen

johtaja, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto, STM

Taru Koivisto

toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

Minna Huhtamäki-Kuoppala

Minna on psykiatrian erikoissairaanhoitaja. Hän on työskennellyt julkisella sektorilla mm. Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan neurologian poliklinikalla kuntoutusohjaajana (muistipotilaat). Suurimman osan työhistoriastaan hän on työskennellyt eri ikäisten muistisairaiden ja perheiden parissa järjestötyössä – n. 30 vuotta.

Minna toimii tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtajana. Yhdistyksellä on ollut historiansa aikana parikymmentä hanketta. Monet hankkeissa kehitetyt toimintamallit ovat juurtuneet osaksi alueen muistityön hoitoketjua. Tällä hetkellä yhdistyksellä on meneillään kolme hanketta: 1) Muistiluotsi – asiantuntija- ja tukikeskustoiminta muistiperheiden tukena, vapaaehtoiminnan koordinoijana ja alueellisena vaikuttajana, 2) Kortteleihin kulttuuria -hanke, joka vie kulttuuritoimintaa lähelle ikääntyneitä. Hankkeessa kehitetään yhdessä ikäihmisten kanssa ryhmätoimintoja, joissa on tarjolla taide- ja kulttuurielämyksiä, vahvistetaan ikäihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja tuodaan esille aivoterveyden edistämisen näkökulma. 3) Muisti mukana menossa -hanke, jossa järjestetään näyttöön perustuvalla, mutta konkreettisella toimintamallilla toteutettavaa kerhotoimintaa muistisairauksien riskissä oleville henkilöille (aivoterveyden edistäminen). Lisäksi yhdistyksessä tehdään työtä muisti- ja ikäystävällisyyden huomioimiseksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on valmistumassa alueellinen Muistisairaan palveluketju, jota on valmisteltu moniammatillisesti ja monialaisesti maakunnan koko alueen ammattilaisten kanssa. Myös E-P:n Muistiyhdistys on tässä työssä mukana järjestötoimijana.

Ohjelma

keskiviikko 17.11.

 • 9.30
 • Juontajien lähtölaukaus päivään!
 • Millaisia muutoksia tarvitaan pitkällä ja lyhyellä aikavälillä?
 • Vanhuspalvelulain seurannan toteuttaminen
 • Vanhuspalvelulain uudistamisen toisen vaiheen eteneminen ja tulevat muutokset
 • Asiakasmaksulain muutokset ja vaikutukset asiakkaalle ja palveluntuottajalle
 • Ikäihmisten palvelut osana uutta sotemallia 2023
erityisasiantuntija, ikääntyneiden palvelut, Suomen Kuntaliitto ry

Anna Haverinen

Anna on pitkään toiminut ikääntyneiden palvelujen kehittämis- ja johtotehtävissä ja nykyään hän toimii Kuntaliitossa ikääntyneiden palveluiden erityisasiantuntijana.

 • 10.20
 • Palvelunohjaus ja valvonta
 • Laadukkaan valvonnan ja ohjauksen toteuttaminen, mitä kunnassa tulee ottaa huomioon?
 • Laadun varmistaminen ikäihmisten palveluissa – valvonnan linjaus nyt ja tulevaisuudessa
 • Palvelutarpeen arviointi ja ohjaus – mikä asiakkaan rooli on kokonaisuudessa?
 • RAI ikäihmisten palveluiden tiedolla johtamisessa
 • 11.00
 • Tauko & Networking
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • Muistisairaan palveluketjun rakentuminen osana EPsoterakenneuudistusta: erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, ikäihmisten palvelujen ja järjestöjen yhteistyönä
 • Millainen on muistiystävällinen palvelu? Neuvonnan ja ohjauksen tehokas järjestäminen
 • Kuinka edistetään aivoterveyttä?
 • Miten tavoitetaan asiakas ja ammattilainen? Miten tieto Muistisairaan palveluketjusta löytyy ja miten tieto on siinä löydettävissä?
toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

Minna Huhtamäki-Kuoppala

Minna on psykiatrian erikoissairaanhoitaja. Hän on työskennellyt julkisella sektorilla mm. Etelä-Pohjanmaan keskussairaalan neurologian poliklinikalla kuntoutusohjaajana (muistipotilaat). Suurimman osan työhistoriastaan hän on työskennellyt eri ikäisten muistisairaiden ja perheiden parissa järjestötyössä – n. 30 vuotta.

Minna toimii tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen toiminnanjohtajana. Yhdistyksellä on ollut historiansa aikana parikymmentä hanketta. Monet hankkeissa kehitetyt toimintamallit ovat juurtuneet osaksi alueen muistityön hoitoketjua. Tällä hetkellä yhdistyksellä on meneillään kolme hanketta: 1) Muistiluotsi – asiantuntija- ja tukikeskustoiminta muistiperheiden tukena, vapaaehtoiminnan koordinoijana ja alueellisena vaikuttajana, 2) Kortteleihin kulttuuria -hanke, joka vie kulttuuritoimintaa lähelle ikääntyneitä. Hankkeessa kehitetään yhdessä ikäihmisten kanssa ryhmätoimintoja, joissa on tarjolla taide- ja kulttuurielämyksiä, vahvistetaan ikäihmisten psykososiaalista hyvinvointia ja tuodaan esille aivoterveyden edistämisen näkökulma. 3) Muisti mukana menossa -hanke, jossa järjestetään näyttöön perustuvalla, mutta konkreettisella toimintamallilla toteutettavaa kerhotoimintaa muistisairauksien riskissä oleville henkilöille (aivoterveyden edistäminen). Lisäksi yhdistyksessä tehdään työtä muisti- ja ikäystävällisyyden huomioimiseksi.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on valmistumassa alueellinen Muistisairaan palveluketju, jota on valmisteltu moniammatillisesti ja monialaisesti maakunnan koko alueen ammattilaisten kanssa. Myös E-P:n Muistiyhdistys on tässä työssä mukana järjestötoimijana.

ylilääkäri, Geriatrian toimintayksikkö, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Pauliina Pippola

Pauliina Pippola on geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri, jolla on muistisairauksien erityispätevyys. Hän on työskennellyt pitkään perusterveydenhuollossa ensin terveyskeskuslääkärinä, sittemmin geriatrina Seinäjoen terveyskeskuksen muistipoliklinikalla ja Seinäjoen kaupunginsairaalan ylilääkärinä vuodeosastotyössä. Vuonna 2019 hän siirtyi EPSHP geriatrian toimintayksikköön toimintayksikköjohtajaksi/ylilääkäriksi.

Aikaisemmissa työtehtävissään hän on hoitanut paljon keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavia potilaita, viime aikoina painopiste kliinisessä työssä on ollut muistisairausdiagnostiikassa ja lievän vaiheen potilaiden hoidossa.

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä on valmistumassa alueellinen Muistisairaan palveluketju, jota on valmisteltu moniammatillisesti ja monialaisesti maakunnan koko alueen ammattilaisten kanssa.

 • 12.15
 • Tauko & Networking
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
 • 13.15
 • Tulevaisuuden johtaminen – millaista osaamista tarvitsen onnistuakseni johtajana?
 • Johtajana kehittyminen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin
 • Esimiesten ja johtajien tehtävien muutos
 • Työssä jaksaminen
 • 13.45
 • Tulevaisuuden asumisen konseptit ja ympäristöt
 • Palvelukorttelin mahdollisuudet ikäihmisten asumisratkaisuissa
 • Palvelukonseptit senioriasumiseen ja tavalliseen palveluasumiseen
 • 14.15
 • Välimuotoisen asumisen uudet mallit – esteet ja mahdollisuudet
 • Miten välimuotoinen asuminen olisi lain näkökulmasta mahdollista tulevaisuudessa?
 • Voidaanko asuntoja muunnella vuokra-asumisesta tehpaan, mitä lakimuutoksia tarvitaan?
 • Kannattaako palveluasumiseen panostaa tulevaisuudessa vai puhutaanko enemmän yhteisöllisestä asumisesta?
 • 14.45
 • Tauko & Networking
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • 15.20
 • Palveluasumisen määrittely – kunnan ja palveluasumisen palveluntuottajan toimiva yhteistyö
 • Palvelujen hankinta ostopalveluna vai palvelusetelillä
 • Täyskatteisen palvelusetelin malli sekä ns. tavallisen palveluasumisen palvelusetelimalli
 • Kelluvat palvelut, korvaako palveluasuminen tulevaisuudessa tepaa?
 • 16.00
 • Yhteenveto tapahtumapäivästä!

torstai 18.11.

 • 9.30
 • Juontajien lähtölaukaus toiseen päivään!
 • 9.40
 • Vetovoimaa vanhustyöhön – mitä lääkkeeksi kasvavaan resurssipulaan?
 • Vanhuspalvelujen henkilöstön riittävyys nyt ja tulevaisuudessa, mistä lisää hoitajia?
 • Resursseja ulkomailta – millainen potentiaali?
 • Palvelutarpeeseen perustuva hoitajamitoitus
 • Työn organisoinnin uudistaminen resurssipulan taklaamiseksi?
 • 10.20
 • Palkitseminen osaksi hoitajien sitouttamista
 • Kuinka pidetään huolta olemassa olevasta henkilöstöstä?
 • Aineeton palkitseminen hoitajien sitouttamisessa – mitä?
 • 11.00
 • Tauko & Networking
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • 11.35
 • Laadukas rekrytointiprosessi
 • Jatkuva rekrytoinnin tarve – kuinka varmistan laadukkaan rekrytointiprosessin organisaatiossamme?
 • 12.15
 • Tauko & Networking
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
 • Etähoivaan liittyvät ratkaisut ja niiden hyödyntäminen
 • Digipalvelut ja sen mahdollisuudet kotihoidossa
toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut, Siun Sote

Eija Rieppo

Eija Rieppo on toiminut viimeiset 20 vuotta erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä mm. Etelä-Karjalassa Imatralla vanhuspalvelujohtajana, Kymenlaaksossa, Haminassa terveysjohtajana ja Pohjois-Karjalassa Joensuussa ensin vanhuspalvelujohtajana, sittemmin yhteistoiminta-alueen Joensuu-Kontiolahti-Outokumpu sosiaali- ja terveysjohtajana ja Siun soten alusta (2017) ikäihmisten palvelujen toimialuejohtajana. Tällä hetkellä hänellä on noin 2000 työntekijää, hieman vajaa 200 milj euron budjetti.

vanhustyön johtaja, Oulu

Mervi Koski

 • 14.15
 • Tauko & Networking
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • 14.50
 • Kotihoidon tuottavuus
 • Ympärivuorokautisen hoivan mitoituksen arviointi ja seuranta
 • Kotihoidon kohdentaminen ja myöntämisperusteet
 • Kotikuntoutus ja sen toteutusmallit
 • Kotihoidon henkilöstömitoitus ja optimointijärjestelmien toimivuus todellisuudessa
 • 15.30
 • Yhteenveto tapahtumasta!

Logosi tähän?

Tutustu yhteistyömahdollisuuksiin täältä ja ota yhteyttä.

Lippujen hinnat

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 645 €
Yksityinen sektori: 995 €

Voimassa 17.9.2021 asti.

OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 695 €
Yksityinen sektori: 1 095 €

Voimassa 15.10.2021 asti.

OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 745 €
Yksityinen sektori: 1 195 €

Voimassa 17.11.2021 asti.

OSTA LIPUT

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Sijainti

Tasavallan toinen Presidentti.

Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100, Helsinki 

Uusittu klassikko Sokos Hotel Presidentti tarjoaa loistavat puitteet tapahtumalle – onhan tapahtumatila nimensä mukaisesti presidenttitason tapahtumapaikka. Sokos Hotel Presidentti sijaitsee aivan stadin sydämessä, Kampin kauppakeskuksen vieressä. Pääset tapahtumapaikalle helposti millä tahansa kulkuvälineellä, kaupunkipyörästä metroon. PS. Stadin sydämestä löytyy kaikki – tapahtumapäivien jälkeen pyrähdät nopeasti niin kulttuuririentoihin kuin ostoksille!

SAAPUMISOHJEET