Skip to content

 

 

15.–16.11.2022 | Hybriditapahtuma: Clarion Hotel, Helsinki

LIPUTOHJELMA

#KOPA2022

Suomen suurin vanhusten ja vammaisten asumispalvelujen kehitysfoorumi – jo 12 vuotta.

Kuinka rakentaa, kehittää ja johtaa ikäihmisten ja vammaisten asumisen palveluita vastaamaan paremmin muutoksiin sekä tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin?

Vanhus- ja vammaistyön ammattilaisille suunnattu vuosittainen huipputapahtuma KOPA – Kotihoito & Palveluasuminen 2022 tarjoilee jälleen kiinnostavimmat puheenvuorot ja syventävät keskustelut tämän hetken polttavimmista puheenaiheista!

Siksi tänä vuonna tarkastelun alle otetaan hyvinvointialueuudistus, asiakkaiden yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus, työvoiman saatavuus ja henkilöstön mitoitus, välimuotoiset asumispalvelut, tuki ja apuvälineet sekä digitaaliset palvelut ja työkalut.

Super Early Bird -liput ovat myynnissä pe 16.9.2022 asti – varmista omasi ajoissa ennen kuin hinnat nousevat!

763 1 090 

OSTA LIPUT

 

Super Early Bird -etu umpeutuu 16.9.2022 klo 23:59! Valitse lipputyyppi sen mukaan osallistutko paikan päälle vai etänä. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

Hintaan lisätään laskutuslisä 8 € ja ALV (24 %). Maksuttomista tapahtumista ei peritä laskutuslisää.

Juontajana: Jesse Kamras

toimittaja, uutisankkuri, MTV

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina. Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Juontajana: Anni Lausvaara

toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

Anni Lausvaara on johtamistyön jatkuvasta parantamisesta innostuva arvokeskustelija. Hän toimii Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajana ja alan valtakunnallisena vaikuttajana. Työurallaan Annin punaisena lankana on ollut palvelujärjestelmän kehittäminen erityisesti vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten näkökulmista. Hän on toiminut sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin palveluksessa.

Ketkä astuvat lavalle?

Ensimmäiset puhujat vuodelle 2022 on nyt julkaistu – pääset tutustumaan heihin tässä. Julkaisemme pian lisää puhujia, joten olethan kuulolla.

ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja, Jyväskylän yliopisto

Teppo Kröger

Teppo Kröger on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori ja Suomen Akatemian Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja. Hän on tutkinut ikääntyneiden palveluja jo 30 vuoden ajan.

Valokuvaaja: Kristiina Kontoniemi

vs. perusturvajohtaja, Espoon kaupunki

Minna Hoffström

Minna Hoffström on terveydenhuollon palvelujen moniosaaja. Vuodesta 2021 lähtien Hoffström on työskennellyt Espoon kaupungin vanhusten palvelujen johtajana. Tätä ennen Hoffström työskenteli lähes 13 vuotta Lääkärikeskus Aavassa markkinointi-, viestintä-, kehitys-, asiakaskokemus- sekä liiketoiminnan johtotehtävissä. Hänellä on pitkä kokemus myös Nokia Networksiltä pääosin talouspuolen tehtävistä. Koulutukseltaan Hoffström on kauppatieteiden maisteri ja sairaanhoitaja.

sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa

Timo Aronkytö

Vuosina 2007–2016 Aronkytö on toiminut Vantaan kaupungin terveyspalvelujen ja vanhus- ja vammaispalvelujen johtajana. Aronkytö on sosiaali- ja terveysjohtaja ja asiantuntija, jolla pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta ja muutoksen tekemisestä. Koulutukseltaan Aronkytö on erikoislääkäri, jolla on liikkeenjohdon MBA-tutkinto. Aronkytö on toiminut ennen johtamisuraansa kliinikkona perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä STM:ssä perusterveydenhuollon vastuuvirkamiehenä sekä Kelassa asiantuntijalääkärinä. Edellisellä hallituskaudella hän teki Uudenmaan sotea muutosjohtajana.

tietokirjailija & yliopettaja, terveysalan johtaminen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Hannele Laaksonen

Hannele Laaksonen on hallintotieteiden tohtori (sosiaali- ja terveyshallintotiede) ja erikoissairaanhoitaja sekä tietokirjailija. Hän toimii terveysalan johtamisen yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa. Laaksosella on pitkä johtamiskokemus sote-alalta sekä opetus-, hanke- ja tutkijakokemus korkeakoulusektorilta. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat johtamisen ja työhyvinvoinnin ilmiöt.

sosiaali- ja terveysjohtaja, Porvoo

Ann-Sofie Silvennoinen

Ann-Sofie toimii Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävän lisäksi parhaillaan tohtorikoulutettavana Åbo Akademissa, tutkien ikäihmisten kokemuksia viihtyvyydestä ja viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä palvelutaloissa.

Häntä kiinnostavat erityisesti aidon kohtaamisen merkitys, asiakkaiden hyvä hoito ja hoivan laatu sekä eettinen päätöksenteko sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myös se mistä ikäihmisten hyvä arki koostuu, sekä miten voisimme yhdessä kehittää arvokasta ikääntymistä ja ikäihmisten arkea, on hänestä ajankohtaisia käsiteltäviä asioita.

”Pidän tärkeänä moniammatillista yhteistyö hoitotyön ja hoivan laadun kehittämiseksi ja tähän haluan omalla t.yöpanoksellani osallistua”, Ann-Sofie korostaa.

projektipäällikö, Kusti –kustannustietoinen kotihoito -hanke, Helsinki

Heidi Sipiläinen

Heidi Sipiläinen toimii projektipäällikkönä Helsingin ikääntyneiden tulevaisuuden kotona asumista tukevia palveluja kehittävässä KUSTI-hankkeessa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta hänellä on kokemusta myös ikääntyneiden kotihoidosta ja ympärivuorokautisesta hoidosta esihenkilönä ja päällikkönä.

Heidiä innostaa erityisesti aiheet kuten henkilöstön osallistaminen, työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointi, prosessien ja palvelujen jatkuva kehittäminen sekä taloudellisesti järkevät toimintatavat.

Väitöskirjatyössään Heidi on tutkinut vanhusten kaltoinkohtelua ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.

projektipäällikkö, Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 – tavoitteena ikäkyvykäs Suomi, STM

Marjaana Pennanen

Marjaana Pennanen toimii sosiaali- ja terveysministeriössä Ikäohjelman projektipäällikkönä. Hänellä on useiden vuosien asiantuntemus iäkkäiden palveluista. Hän on aikaisemmin toiminut iäkkäiden palveluissa johtajana. Hänellä on laaja asiantuntemus erilaisista kehittämisohjelmista ja –hankkeista. Hän toimi pitkään asiantuntijana ja tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella väitellen nuorten tupakoinnin ehkäisystä. Hänellä on myös laaja käytännön kokemus perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta.

Project Manager, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue & vammaispalveluiden johtaja, Espoon kaupunki

Anu Autio

Anu Autio työskentelee Espoon kaupungin vammaispalvelujen päällikkönä. Hän on toiminut vammaisalalla lähes 20 vuotta eri tehtävissä. Aution erityisosaamista ovat vammaissosiaalityö sekä palvelujen järjestäminen.

vaikuttaja & vastuulääkäri, tehostettu palveluasuminen, Pihlajalinna

Marika Kandell

Marika Kandell on toiminut vuodesta 2018 tehostetun palveluasumisen vastuulääkärinä laajalla alueella Etelä-Pohjanmaalla sekä konsultoivana etälääkärinä koko Suomessa. Elämän loppuvaiheessa elämänlaadun turvaaminen sekä hoidon tuominen potilaan luo on Kandellin työn tärkein painopiste.

erityisasiantuntija, Vanhusasiavaltuutetun toimisto

Päivi Ahosola

Päivi Ahosola työskentelee erityisasiantuntijana vanhusasiavaltuutetun toimistossa. Vanhusasiavaltuutettu on uusi viranomainen, jonka tehtävänä on edistää ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista. Aikaisemmin Päivi Ahosola on toiminut mm. palvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla Roihuvuoren seniorikeskuksessa ja tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Väitöskirjassaan vuodelta 2018 hän tutki omaisettomien hoivan tarvitsijoiden asemaa.

Vanhuusoikeuden tutkija & kokenut asiantuntija

Henna Nikumaa

Hennalla on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden hoito- ja hoivatyöstä, sekä palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä. Hän opettaa Itä-Suomen yliopistossa ja toimii koordinaattorina Hyvinvointioikeuden keskuksessa. Henna laajaan työhistoriaan kuuluu mm. hoitotyö kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa, sekä kehittämistyö eri järjestöissä. Näiden lisäksi Henna on tehnyt töitä sosiaaliturvan parissa Kansaneläkelaitoksessa ja vanhuusoikeuden tutkijana eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksessa ja yliopistossa.

Henna on julkaissut erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn, oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Henna pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksikin koetut vanhustenhuollon lainsäädännölliset kysymykset.

liiketoimintajohtaja, ikäihmisten palvelut, Esperi Care

Arne Köhler

Arne Köhler on Esperin ikäihmisten palveluiden liiketoimintajohtaja. Roolissaan Arne vastaa Esperin 120 ikäihmisten hoivakodista ja päivätoimintapalveluista. Arnella kertyi laajaa kokemusta eri pohjoismaiden SOTE-sektoreista hänen toimiessaan kymmenen vuotta Boston Consulting Group:n Health Care Provider segmentin pohjoismaiden vetäjänä, ennen kuin tuli Esperin laatu- ja kehitysjohtajaksi tammikuussa 2019.

laatujohtaja, Esperi Care

Eeva Ketola

Eeva Ketola on LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, eMBA & terveydenhuoltotutkimuksen dosentti, joka toimii Esperi-konsernin laatujohtaja.

vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Riitta Hakoma

Sisältöä, joka antaa paljon.

tiistai 15.11.

 • 9.00
 • Ilmoittautuminen & aamupalaa

Tervetuloa Suomen suurimpaan ikäihmisten ja vammaisten asumisen foorumiin.

toimittaja, uutisankkuri, MTV

Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

Anni Lausvaara

Anni Lausvaara on johtamistyön jatkuvasta parantamisesta innostuva arvokeskustelija. Hän toimii Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajana ja alan valtakunnallisena vaikuttajana. Työurallaan Annin punaisena lankana on ollut palvelujärjestelmän kehittäminen erityisesti vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten näkökulmista. Hän on toiminut sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin palveluksessa.

 • Hyvinvointialueuudistuksen uudet tuulet valtakunnassa – miten aikuisten erityisryhmien palvelut on huomioitu sote-uudistuksessa?
 • Kuinka varmistetaan asiakkaiden yhdenvertaisuus hyvinvointialueilla?
sosiaali- ja terveydenhuollon apulaiskaupunginjohtaja, Vantaa

Timo Aronkytö

Vuosina 2007–2016 Aronkytö on toiminut Vantaan kaupungin terveyspalvelujen ja vanhus- ja vammaispalvelujen johtajana. Aronkytö on sosiaali- ja terveysjohtaja ja asiantuntija, jolla pitkä kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta ja muutoksen tekemisestä. Koulutukseltaan Aronkytö on erikoislääkäri, jolla on liikkeenjohdon MBA-tutkinto. Aronkytö on toiminut ennen johtamisuraansa kliinikkona perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä STM:ssä perusterveydenhuollon vastuuvirkamiehenä sekä Kelassa asiantuntijalääkärinä. Edellisellä hallituskaudella hän teki Uudenmaan sotea muutosjohtajana.

 • 10.15
 • KEYNOTE
 • 10.45
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • Valitse sinua kiinnostavat ohjelmaosuudet kahdesta ohjelmalinjasta:
projektipäällikkö, Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 – tavoitteena ikäkyvykäs Suomi, STM

Marjaana Pennanen

Marjaana Pennanen toimii sosiaali- ja terveysministeriössä Ikäohjelman projektipäällikkönä. Hänellä on useiden vuosien asiantuntemus iäkkäiden palveluista. Hän on aikaisemmin toiminut iäkkäiden palveluissa johtajana. Hänellä on laaja asiantuntemus erilaisista kehittämisohjelmista ja –hankkeista. Hän toimi pitkään asiantuntijana ja tutkijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella väitellen nuorten tupakoinnin ehkäisystä. Hänellä on myös laaja käytännön kokemus perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta.

projektipäällikö, Kusti –kustannustietoinen kotihoito -hanke, Helsinki

Heidi Sipiläinen

Heidi Sipiläinen toimii projektipäällikkönä Helsingin ikääntyneiden tulevaisuuden kotona asumista tukevia palveluja kehittävässä KUSTI-hankkeessa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialalta hänellä on kokemusta myös ikääntyneiden kotihoidosta ja ympärivuorokautisesta hoidosta esihenkilönä ja päällikkönä.

Heidiä innostaa erityisesti aiheet kuten henkilöstön osallistaminen, työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointi, prosessien ja palvelujen jatkuva kehittäminen sekä taloudellisesti järkevät toimintatavat.

Väitöskirjatyössään Heidi on tutkinut vanhusten kaltoinkohtelua ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.

 • 12.15
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
 • LOUNAS & VERKOSTOITUMISTA
 • 13.25
 • Terveysteknologia osana kokonaisratkaisua ikäihmisten palveluissa
 • KESKUSTELU
 • Teknologiaratkaisujen pitkäaikaiset hyödyt
 • Cost of ownership
 • Kuinka uusien teknologioiden hyödyntäminen vaikuttaa toimintatapoihin?
 • Mitkä ovat vaikutukset hoitajamitoitukseen?
 • Kotona asumisen tuki ja apuvälineet
 • Mitä oppeja ja hyötyjä on saatu eri hankkeista, joissa on hyödynnetty teknologiaa?
 • Mikä estää laajemman ja nopeamman teknologian käyttöönoton, vaikka kokemukset ja tulokset ovat hyviä?
palveluliiketoiminta-ja kehitysjohtaja, Tamro

Heikki Koski

 • 11.25
 • Katsaus uuteen vammaispalvelulakiin
 • KESKUSTELU
 • 12.15
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
 • LOUNAS & VERKOSTOITUMISTA
 • 13.25
 • Yksilöllisyyden parempi huomioiminen tulevaisuuden asumismuodoissa
 • 14.15
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • Milloin tulee kunnioittaa itsemääräämisoikeutta, milloin tilanne vaatii rajoitustoimenpiteitä?
 • Miten arvioida asiakkaan oikeudellista toimintakykyä?
 • Kuka päättää, kun asiakas ei pysty enää itse päättämään?
Vanhuusoikeuden tutkija & kokenut asiantuntija

Henna Nikumaa

Hennalla on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden hoito- ja hoivatyöstä, sekä palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä. Hän opettaa Itä-Suomen yliopistossa ja toimii koordinaattorina Hyvinvointioikeuden keskuksessa. Henna laajaan työhistoriaan kuuluu mm. hoitotyö kotihoidossa ja tehostetussa palveluasumisessa, sekä kehittämistyö eri järjestöissä. Näiden lisäksi Henna on tehnyt töitä sosiaaliturvan parissa Kansaneläkelaitoksessa ja vanhuusoikeuden tutkijana eduskunnan Ihmisoikeuskeskuksessa ja yliopistossa.

Henna on julkaissut erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn, oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Henna pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksikin koetut vanhustenhuollon lainsäädännölliset kysymykset.

ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja, Jyväskylän yliopisto

Teppo Kröger

Teppo Kröger on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori ja Suomen Akatemian Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja. Hän on tutkinut ikääntyneiden palveluja jo 30 vuoden ajan.

Valokuvaaja: Kristiina Kontoniemi

toimittaja, uutisankkuri, MTV

Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

Anni Lausvaara

Anni Lausvaara on johtamistyön jatkuvasta parantamisesta innostuva arvokeskustelija. Hän toimii Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajana ja alan valtakunnallisena vaikuttajana. Työurallaan Annin punaisena lankana on ollut palvelujärjestelmän kehittäminen erityisesti vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten näkökulmista. Hän on toiminut sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin palveluksessa.

keskiviikko 16.11.

 • 9.00
 • Tervetuloa aamupalalle!
toimittaja, uutisankkuri, MTV

Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

Anni Lausvaara

Anni Lausvaara on johtamistyön jatkuvasta parantamisesta innostuva arvokeskustelija. Hän toimii Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajana ja alan valtakunnallisena vaikuttajana. Työurallaan Annin punaisena lankana on ollut palvelujärjestelmän kehittäminen erityisesti vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten näkökulmista. Hän on toiminut sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin palveluksessa.

 • Johtamisen rooli alan houkuttelevuuden parantamiseksi
 • Henkilöstön saatavuus – rekrytointi ja mitoitus
vs. perusturvajohtaja, Espoon kaupunki

Minna Hoffström

Minna Hoffström on terveydenhuollon palvelujen moniosaaja. Vuodesta 2021 lähtien Hoffström on työskennellyt Espoon kaupungin vanhusten palvelujen johtajana. Tätä ennen Hoffström työskenteli lähes 13 vuotta Lääkärikeskus Aavassa markkinointi-, viestintä-, kehitys-, asiakaskokemus- sekä liiketoiminnan johtotehtävissä. Hänellä on pitkä kokemus myös Nokia Networksiltä pääosin talouspuolen tehtävistä. Koulutukseltaan Hoffström on kauppatieteiden maisteri ja sairaanhoitaja.

tietokirjailija & yliopettaja, terveysalan johtaminen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Hannele Laaksonen

Hannele Laaksonen on hallintotieteiden tohtori (sosiaali- ja terveyshallintotiede) ja erikoissairaanhoitaja sekä tietokirjailija. Hän toimii terveysalan johtamisen yliopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa. Laaksosella on pitkä johtamiskokemus sote-alalta sekä opetus-, hanke- ja tutkijakokemus korkeakoulusektorilta. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat johtamisen ja työhyvinvoinnin ilmiöt.

 • 10.50
 • TAUKO & NETWORKING
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
liiketoimintajohtaja, ikäihmisten palvelut, Esperi Care

Arne Köhler

Arne Köhler on Esperin ikäihmisten palveluiden liiketoimintajohtaja. Roolissaan Arne vastaa Esperin 120 ikäihmisten hoivakodista ja päivätoimintapalveluista. Arnella kertyi laajaa kokemusta eri pohjoismaiden SOTE-sektoreista hänen toimiessaan kymmenen vuotta Boston Consulting Group:n Health Care Provider segmentin pohjoismaiden vetäjänä, ennen kuin tuli Esperin laatu- ja kehitysjohtajaksi tammikuussa 2019.

laatujohtaja, Esperi Care

Eeva Ketola

Eeva Ketola on LT, yleislääketieteen erikoislääkäri, eMBA & terveydenhuoltotutkimuksen dosentti, joka toimii Esperi-konsernin laatujohtaja.

 • 12.00
 • LOUNAS & VERKOSTOITUMISTA
 • Pistäydy lounaalla ja tapaa kollegoitasi
erityisasiantuntija, Vanhusasiavaltuutetun toimisto

Päivi Ahosola

Päivi Ahosola työskentelee erityisasiantuntijana vanhusasiavaltuutetun toimistossa. Vanhusasiavaltuutettu on uusi viranomainen, jonka tehtävänä on edistää ikääntyneiden asemaa ja oikeuksien toteutumista. Aikaisemmin Päivi Ahosola on toiminut mm. palvelupäällikkönä Helsingin kaupungilla Roihuvuoren seniorikeskuksessa ja tutkijatohtorina Tampereen yliopistossa. Väitöskirjassaan vuodelta 2018 hän tutki omaisettomien hoivan tarvitsijoiden asemaa.

sosiaali- ja terveysjohtaja, Porvoo

Ann-Sofie Silvennoinen

Ann-Sofie toimii Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveysjohtajan tehtävän lisäksi parhaillaan tohtorikoulutettavana Åbo Akademissa, tutkien ikäihmisten kokemuksia viihtyvyydestä ja viihtyvyyteen vaikuttavia tekijöitä palvelutaloissa.

Häntä kiinnostavat erityisesti aidon kohtaamisen merkitys, asiakkaiden hyvä hoito ja hoivan laatu sekä eettinen päätöksenteko sosiaali- ja terveydenhuollossa. Myös se mistä ikäihmisten hyvä arki koostuu, sekä miten voisimme yhdessä kehittää arvokasta ikääntymistä ja ikäihmisten arkea, on hänestä ajankohtaisia käsiteltäviä asioita.

”Pidän tärkeänä moniammatillista yhteistyö hoitotyön ja hoivan laadun kehittämiseksi ja tähän haluan omalla t.yöpanoksellani osallistua”, Ann-Sofie korostaa.

 • Ennakoiva hoitosuunnitelma – mistä ihminen oikeasti hyötyy? Entä kunta?
 • Millaisilla toimenpiteillä hyöty voidaan saavuttaa?
 • Kuinka kaikille voidaan taata ennakoitua hoitoa?
vaikuttaja & vastuulääkäri, tehostettu palveluasuminen, Pihlajalinna

Marika Kandell

Marika Kandell on toiminut vuodesta 2018 tehostetun palveluasumisen vastuulääkärinä laajalla alueella Etelä-Pohjanmaalla sekä konsultoivana etälääkärinä koko Suomessa. Elämän loppuvaiheessa elämänlaadun turvaaminen sekä hoidon tuominen potilaan luo on Kandellin työn tärkein painopiste.

Project Manager, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue & vammaispalveluiden johtaja, Espoon kaupunki

Anu Autio

Anu Autio työskentelee Espoon kaupungin vammaispalvelujen päällikkönä. Hän on toiminut vammaisalalla lähes 20 vuotta eri tehtävissä. Aution erityisosaamista ovat vammaissosiaalityö sekä palvelujen järjestäminen.

vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Riitta Hakoma

 • 13.50
 • Liikkumisen tuki ja sen toteuttamistavat
vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

Riitta Hakoma

 • 14.20
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • 15.00
 • Visioita välimuotoisten asumispalveluiden kehittämiseen
 • Tulevaisuuden asumisen konseptit – millaisia uusia vaihtoehtoja tarvitsemme?
 • 15.30
 • KEYNOTE
 • Moniaistisesti saavutettava ympäristö
toimittaja, uutisankkuri, MTV

Jesse Kamras

Jesse Kamras on pitkän linjan toimittaja ja juontaja, joka on nähty muun muassa Huomenta Suomi –ajankohtaisohjelman puikoissa. Tällä hetkellä hän toimii MTV Uutisten ankkurina.

Ennen Maikkarille siirtymistä Jesse työskenteli pitkään Ylellä muun muassa Puoli Seitsemän –ohjelmassa ja useissa ruotsinkielisissä ohjelmissa.

Uutismaailmassa työskentely pitää Jessen pulssilla maailman menosta, yhteiskunnallisista asioista ja päivän polttavimmista puheenaiheista. Jesse on haastatellut niin pop-tähtiä, kuin presidenttejä ja kaikkia siltä väliltä.

toiminnanjohtaja, Vanhustyön keskusliitto

Anni Lausvaara

Anni Lausvaara on johtamistyön jatkuvasta parantamisesta innostuva arvokeskustelija. Hän toimii Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajana ja alan valtakunnallisena vaikuttajana. Työurallaan Annin punaisena lankana on ollut palvelujärjestelmän kehittäminen erityisesti vammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja vanhusten näkökulmista. Hän on toiminut sekä yksityisen, julkisen että kolmannen sektorin palveluksessa.

Logosi tähän?

Ville Hollstein
Head of New Sales, Partner
+358 (0)44 353 5444
ville.hollstein@professio.fi

Lippujen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

890 €

Julkinen sektori -30%

Voimassa 16.9.2022 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

1 090 €

Julkinen sektori -30%

Voimassa 14.10.2022 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

1 190 €

Julkinen sektori -30%

Voimassa 17.11.2021 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Myynnissä myös suositut ryhmätarjouspaketit.

Joukossa viisaus vahvistuu ja kaverin kanssa on aina hauskempaa! Siksi kannustammekin osallistumaan tapahtumiimme ryhmissä, ja tarjoamme ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille.

Miten toimia? Meilaa katariina.asp@professio.fi tai soita 040 768 2170 – myös verkkokauppamme tarjoaa automaattisesti alennuksen, kun lisäät ostoskoriin vähintään 3 lippua.

OSTA LIPUT RYHMÄLLE

Sinua saattaisi kiinnostaa myös.

Inspiroiva kohtaamispaikka.

Tapahtumaan voit osallistua myös etänä Live Streamin kautta – tällöin vain mielikuvituksesi on rajana tapahtumapaikan valinnassa.

Moderni tapahtumakokemus hulppeilla näkymillä.

Tyynenmerenkatu 2, 00220 Helsinki

Clarion Hotel Helsinki on osa värikästä ja urbaania Jätkäsaaren kaupunginosaa Helsingin Länsisatamassa ja se on kivenheiton päässä ydinkeskustasta. Voit valita, miten tulet paikan päälle: junalla, ratikalla, autolla, kaupunkipyörällä, sähköpotkulaudalla, kävellen, juosten jne. 

Miten olisi tapahtuman jälkeen skumpat tai pulahtaminen kattouima-altaassa pilvien yllä? Huipulta löytyvä Skyroom Bar on kaupungin yksi upein kohtaamispaikka – ja kattoterassilla sijaitsee vierailun arvoinen Rooftop Pool & Terrace. Niiiiiin täydellinen tapa päättää tapahtumapäivä.  

Saapumisohjeet

Nuku hotellissa, älä tapahtumassa🌙

Meille pienetkin asiat ovat tärkeitä. Eikä vähäisimpänä, että olet virkeänä, kun tapahtuma alkaa. Olemme neuvotelleet edulliset huonehinnat sinua varten Clarion Hotel Helsingistä: -10 % alennuksen päivän hinnasta saat syöttämällä koodin  ’’EVENTS’’ varauksen yhteydessä. Etu on käytettävissä kaikkiin huoneluokkiin, niin kauan kuin huoneita riittää. Lisätiedot ja varaukset: Nordic Choice Hotels.

Iloinen henkilökuntamme odottaa sinua aamulla, tervetuloa!

VARAA HOTELLI