Skip to content

 

 

Suomen suurin vanhusten ja vammaisten palveluiden kehitysfoorumi – 14 vuotta.

5.–6.11.2024 | Hybriditapahtuma: Clarion Hotel Helsinki Airport, Vantaa

LIPUTOHJELMA

#KOPA2024

 

Uudistuva kotona asuminen, arki ja yhteisöllisyys.

Oivalluksia, konkreettisia työkaluja ja vertaistukea.

KOPA – Kotihoito & Palveluasuminen 2024 -tapahtuma tuo yhteen jo 14. kerran ikäihmisten ja vammaisten asumisen ja palveluiden parissa työskentelevät ammattilaiset! Luvassa on jälleen syventäviä asiantuntijapuheenvuoroja sekä kattava katsaus aiheisiin, jotka muokkaavat alan tulevaisuutta.

Katso TOP 4 teemat – luvassa on vastauksia:
 • Mitkä ovat yhteisöllisen asumisen tulevaisuuden näkymät?
 • Mikä on kulttuurihyvinvoinnin merkitys?
 • Miten räätälöityjä ratkaisuja ja esteettömyyttä kehitetään?
 • Kuinka hyödyntää tekoälyä ja teknologiaa hoivatyössä?
 • Mitkä ovat monikulttuurisen työvoiman mahdollisuudet? Entä mitä haasteita se asettaa johtamiselle?

Ole mukana keskustelemassa ja vaikuttamassa satojen kollegoidesi kanssa ympäri Suomen, kuinka rakentaa, kehittää ja johtaa ikäihmisten ja vammaisten palveluita vastaamaan paremmin muutoksiin sekä tulevaisuuden tarpeisiin ja vaatimuksiin.

Katso uunituore ohjelma 2024 ja varmista paikkasi tapahtumassa.

OSTA LIPUT

 

Super Early Bird -liput ovat myynnissä – varmista omasi ajoissa ennen hintojen nousemista.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

 

Tutustu myös maksuttomaan webinaariin: Terveysteknologia NYT 15.5.2024 klo 9.00–10.30. Lue lisää

TOP 4 pääteemat.

Kotona asuminen & sen kehittäminen

Palveluasumisen uudet suunnat & innovaatiot

Teknologia, tekoäly & innovatiiviset ratkaisut

Työvoiman & osaamisen kehittäminen

Arvokkaita näkemyksiä jakamassa.

hallituksen puheenjohtaja, Suomen Punainen Risti

Elli Aaltonen

Elli Aaltonen omaa pitkän kokemuksen sosiaali- ja terveysjohtamisesta.  Hän on työskennellyt niin kuntien sosiaali- ja terveysjohtajana, lääninhallituksen sosiaali- ja terveysneuvoksena, ylijohtajana alauehallinnossa, Kelan pääjohtajana ja viimeksi yliopiston työelämäprofessorina. Työkokemusta on kertynyt myös kansainvälisistä hankkeista, useista projekteista ja selvityshankkeista eri ministeriöissä sekä mittavasta kansalaisjärjestötyöstä, nyttemmin SPR:n puheenjohtajana.

Työssään hän on korostanut sosiaali- ja terveydenhuollon integraation ja kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon merkitystä ja vaikuttavuutta. Koulutukseltaan hän on YTT, sosiaalipolitiikan dosentti.

sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Anne Kouvonen

Anne Kouvonen on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja kansanterveystieteen dosentti ja toimii sosiaalipolitiikan professorina Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän työskenteli vuosikymmenen ajan tutkimus- ja opetustehtävissä brittiläisissä yliopistoissa. Kouvosen tämänhetkisiä tutkimusalueita ovat sosioekonomiset ja ammattiluokkien väliset terveyserot, työterveys, sote-alan työntekijöiden mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot sekä maahan muuttaneiden terveys ja hyvinvointi.

 

kuva: Veikko Somerpuro

asiakaspalvelun vuorovaikutusvalmentaja, Mielenrauha

Totti Karpela

Nykyisin lähes jokaisella mantereelle vuosittain kouluttava Totti on ehtinyt kerätä kokemuksia laaja-alaisesti eri teollisuuden alojen sekä asiantuntija- ja palvelualojen edustajien kouluttamisesta ja konsultoinnista. Erityisenä osaamisalueena asiakaspalvelun kehittäminen haasteellisten ja vaativien tilanteiden osalta. Totin koulutusten vaikuttavuus perustuu hänen käytännönläheiseen, energiseen ja organisaatioiden sekä osallistujien erityistoiveet huomioivaan tapaan kouluttaa – keskustelun ja vuorovaikutuksen tärkeyttä unohtamatta.

johtamisen ja työhyvinvoinnin valmentaja & pitkän linjan sote-ammattilainen

Shani Livson

Shani on tehnyt yli 30 vuoden uran sosiaali- ja terveydenhuollossa kätilönä ja tästä 15 vuotta erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä.

Motivaatio on yksi tärkeimmistä hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin avaimista ja siksi hän haluaa tuoda tätä ymmärrystä laajasti ja syventäen työyhteisöihin.

ikääntyneiden palvelualueen johtaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Tuula Suominen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelualueen johtaja Tuula Suominen on työskennellyt työurallaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- , koulutus-  ja johtamistehtävissä. Hänellä on vahva kokemus ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä ja uudistamisesta määrätietoisella otteella.

 

ikäihmisten toimialajohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Jorma Haapanen

Tulosaluejohtaja, Kotiin vietävät palvelut, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Piritta Mattila

Kehittäjä, kehittyvä, luova ja monessa työtehtävässä koeteltu sote-alan ammattilainen. Kokemusta ja taitoa perustyöstä asiantuntijatehtävien ja lähiesihenkilötyön kautta keskijohtoon. Työskennellyt vuodesta 1993 ikääntyneiden asiakkaiden parissa. Työnantajina työuran aikana kuntia, kaupunkeja, kuntayhtymiä kuin yrityksiä ja järjestöjäkin.

Vahva strateginen työote, uskallus kokeilla, ideoida ja myös epäonnistua. Merkittävä vahvuus kehityshankkeet ja erityisesti teknologisia ratkaisuja sisältävät hankkeet sekä analyysit tuotannosta. Nykyisessä työtehtävässä isoina kehittämishankkeina teknologisten ratkaisujen lisääminen kotihoidon asiakkaille ja henkilöstölle, kotihoitotyön tehostaminen yt-toimena, sekä kotiin vietävien palveluiden laajempi kehittäminen kohti laadukkaampaa, vaikuttavampaa ja tehokkaampaa toimintaa osana hyvinvointialuetta.

Työssä hänet saa innostumaan haastavat tilanteet, vaikeasti löydettävät ratkaisut, analyysit ja raportit. Tiukassa työtahdissa saa itsestä paljon irti.

Mitään ei saavuta, jos ei uskalla!

Dosentti, terveystieteiden tohtori, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori Turun Yliopisto

Hanna Tiirinki

Dosentti, terveystieteiden tohtori Hanna Tiirinki toimii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessorina Turun Yliopistossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnan johtavana tutkijana Onnettomuustutkintakeskuksessa. Hänellä on pitkä tutkimus- ja kehittämiskokemus asiakaslähtöisen hyvinvointipalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden teemoista, jotka kytkeytyvät vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuuden erityiskysymyksiin.

journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija

Nina Rahkola

Nina Rahkola on journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija. Hän on juontanut vuosien ajan MTV3-kanavan eri ajankohtaisohjelmia. Tämänhetkinen työmaa on alkuilloista tuttu ohjelma Viiden jälkeen. Lisäksi Rahkola on palkittu dokumentaristi, joka on kiertänyt kuvausreissuilla eri puolilla maailmaa muun muassa Afrikan köyhimmissä slummeissa ja Intian kapinallisalueilla. Pitkä uutiskokemus ja kokemukset maailmalta värittävät lempeästi Rahkolan maailmankuvaa.

toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Mervi Koski

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden toimialuejohtaja Mervi Koski on työskennellyt pitkään ikäihmisten palveluiden johtamistehtävissä ja hänellä on kokemusta isojen muutosprosessien johtamisesta. Hänen kokemuksensa antaa vahvuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen prosessien yhteensovittamiseen asiakkaita hyödyntävällä tavalla. Häntä kuvaillaan rohkeaksi, avoimeksi ja luottamusta herättäväksi johtajaksi, jota on helppo lähestyä.

Chief Innovation Officer, Kela

Janne Pulkkinen

Janne Pulkkinen on tunnustettu innovaatiojohtaja, jonka osaaminen kattaa laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin innovaatiojohtamisen Suomessa. Hänellä on yli kuuden vuoden kokemus Kelan innovaatiotoiminnan johtamisesta minkä lisäksi hän on ollut perustamassa ja johtamassa Innovation Practitioners Community Ry:tä. Tämä yhteisö keskittyy Suomen innovaatiokyvykkyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen globaalisti. Janne toimii myös tulevaisuuden luottamusinfrastruktuuria rakentavan Findynet-osuuskunnan hallituksessa ja on arvostettu neuvonantaja kasvuyrityksille. Jannen asiantuntemus ja kattava kokemus innovaatioekosysteemin eri osa-alueilta tekevät hänestä arvostetun puhujan tekoälyn, innovaatioiden ja johtamisen kehityskentässä.

asiantuntijapalveluiden päällikkö, ikääntyneiden palvelut, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Riitta Karjalainen

Riitta Karjalainen on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, THM ja VTK.

Hän on toiminut Turun kaupungin Hyvinvointitoimialalla aiemmin eritason esimies- johto- ja asiantuntijatehtävissä, joista viimeisenä ikääntyneiden asumispalvelujen päällikön tehtävissä vuodesta 2010- 31.12.22. Hän aloitti 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Ikääntyneiden palvelujen Asiantuntijapalvelut-yksikössä asiantuntijapalveluiden päällikkönä.

Hänellä on vahvaa osaamista erityisesti ikääntyneiden kotihoidon/kotisairaanhoidon ja asumispalvelujen toimintaympäristöstä, osaamista niin toiminnan johtamisesta strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisesta, taloudensuunnittelusta ja henkilöstön johtamisesta.

Muutosjohtaminen, muutoksen läpivieminen ja arviointi on hänelle erittäin tuttua niin toimintojen, prosessien ja ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä. Keskeisintä hänen nykytehtävässä on asukkaiden/asiakkaiden laadukkaan hoidon ja hoivan sekä ammattitaitoisen henkilökunnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan johtaminen, suunnittelu ja asiantuntijuus. Hänen nykytehtäviin kuuluu oman palvelutoiminnan palvelujen ohjaus ja omavalvonta, sekä palvelujen laadun kehittäminen. Väestön ikääntyessä tuetaan ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpysymistä ja luodaan edellytyksiä sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia vahvistavalle toiminnalle kulttuurihyvinvointisuunnitelman avulla. Ikääntyneen väestön fyysisen toimintakyvyn sekä sosiaalisen ja sosiokulttuurisen hyvinvoinnin tukemisessa tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös järjestöt, seurakunnat ja yritykset.

Hänellä on pitkä kokemus esimies- ja johtotehtävissä toimimisesta kuntapuolella sosiaali- ja terveydenhuollossa (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto/kotisairaanhoito, sosiaalihuolto/vanhuspalvelut). Hänen pitkä työuransa on antanut kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, talouden suunnittelusta ja sen seuraamisesta (budjetointi), henkilöstön osaamisen kehittämisestä, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöhallinnosta.

tulosaluejohtaja, Ikäihmisten sosiaalipalvelut, Kymeenlaakson hyvinvointialue

Tommi Reiman

Tommi Reiman (YTM) on sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Kymenlaakson hyvinvointialueella. Tommilla on monipuolista kokemusta ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta. Palveluista erityisesti gerontologinen sosiaalityö on hänen mielenkiintonsa kohteena.

Ohjelma 2024.

 

tiistai 5.11.

 • 8.30
 • Ilmoittautuminen & aamupalaa

Tervetuloa Suomen suurimpaan ikäihmisten ja vammaisten asumisen foorumiin.

journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija

Nina Rahkola

Nina Rahkola on journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija. Hän on juontanut vuosien ajan MTV3-kanavan eri ajankohtaisohjelmia. Tämänhetkinen työmaa on alkuilloista tuttu ohjelma Viiden jälkeen. Lisäksi Rahkola on palkittu dokumentaristi, joka on kiertänyt kuvausreissuilla eri puolilla maailmaa muun muassa Afrikan köyhimmissä slummeissa ja Intian kapinallisalueilla. Pitkä uutiskokemus ja kokemukset maailmalta värittävät lempeästi Rahkolan maailmankuvaa.

hallituksen puheenjohtaja, Suomen Punainen Risti

Elli Aaltonen

Elli Aaltonen omaa pitkän kokemuksen sosiaali- ja terveysjohtamisesta.  Hän on työskennellyt niin kuntien sosiaali- ja terveysjohtajana, lääninhallituksen sosiaali- ja terveysneuvoksena, ylijohtajana alauehallinnossa, Kelan pääjohtajana ja viimeksi yliopiston työelämäprofessorina. Työkokemusta on kertynyt myös kansainvälisistä hankkeista, useista projekteista ja selvityshankkeista eri ministeriöissä sekä mittavasta kansalaisjärjestötyöstä, nyttemmin SPR:n puheenjohtajana.

Työssään hän on korostanut sosiaali- ja terveydenhuollon integraation ja kestävän sosiaali- ja terveydenhuollon merkitystä ja vaikuttavuutta. Koulutukseltaan hän on YTT, sosiaalipolitiikan dosentti.

 • Väestön ikääntyessä, missä asiakkaat hoidetaan?
 • Hyvinvointialueiden ja yksityisen sektorin yhteistyö
ikäihmisten toimialajohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Jorma Haapanen

 • Häiriökysynnän käsite
 • Miten häiriökysyntää karsitaan
 • Tuottavuuden kehittäminen
asiakaspalvelun vuorovaikutusvalmentaja, Mielenrauha

Totti Karpela

Nykyisin lähes jokaisella mantereelle vuosittain kouluttava Totti on ehtinyt kerätä kokemuksia laaja-alaisesti eri teollisuuden alojen sekä asiantuntija- ja palvelualojen edustajien kouluttamisesta ja konsultoinnista. Erityisenä osaamisalueena asiakaspalvelun kehittäminen haasteellisten ja vaativien tilanteiden osalta. Totin koulutusten vaikuttavuus perustuu hänen käytännönläheiseen, energiseen ja organisaatioiden sekä osallistujien erityistoiveet huomioivaan tapaan kouluttaa – keskustelun ja vuorovaikutuksen tärkeyttä unohtamatta.

 • 10.30
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi

 • VALITSE SINUA KIINNOSTAVAT OHJELMAOSUUDET KAHDESTA OHJELMALINJASTA  
journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija

Nina Rahkola

Nina Rahkola on journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija. Hän on juontanut vuosien ajan MTV3-kanavan eri ajankohtaisohjelmia. Tämänhetkinen työmaa on alkuilloista tuttu ohjelma Viiden jälkeen. Lisäksi Rahkola on palkittu dokumentaristi, joka on kiertänyt kuvausreissuilla eri puolilla maailmaa muun muassa Afrikan köyhimmissä slummeissa ja Intian kapinallisalueilla. Pitkä uutiskokemus ja kokemukset maailmalta värittävät lempeästi Rahkolan maailmankuvaa.

toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Mervi Koski

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden toimialuejohtaja Mervi Koski on työskennellyt pitkään ikäihmisten palveluiden johtamistehtävissä ja hänellä on kokemusta isojen muutosprosessien johtamisesta. Hänen kokemuksensa antaa vahvuuden sosiaali- ja terveyspalvelujen prosessien yhteensovittamiseen asiakkaita hyödyntävällä tavalla. Häntä kuvaillaan rohkeaksi, avoimeksi ja luottamusta herättäväksi johtajaksi, jota on helppo lähestyä.

tulosaluejohtaja, Ikäihmisten sosiaalipalvelut, Kymeenlaakson hyvinvointialue

Tommi Reiman

Tommi Reiman (YTM) on sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Kymenlaakson hyvinvointialueella. Tommilla on monipuolista kokemusta ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta. Palveluista erityisesti gerontologinen sosiaalityö on hänen mielenkiintonsa kohteena.

 • 11.25
 • Hoitopalveluiden pirstaloitumisen vaikutukset & kotihoidon tavoitteet
 • PUHEENVUORO
 • Miten rakennetaan yhtenäinen hoitopolku ja vähennetään pirsteleisuutta?
 • Mitkä ovat laadukkaan kotihoidon määritteet?
 • Asiakaslähtöisen palvelumallin kehittäminen

 

tulosaluejohtaja, Ikäihmisten sosiaalipalvelut, Kymeenlaakson hyvinvointialue

Tommi Reiman

Tommi Reiman (YTM) on sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Kymenlaakson hyvinvointialueella. Tommilla on monipuolista kokemusta ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta. Palveluista erityisesti gerontologinen sosiaalityö on hänen mielenkiintonsa kohteena.

 • Uusia näkökulmia vanhusten hyvinvointiin
 • Kulttuuritoiminnan vaikutukset vanhusten elämänlaatuun
 • Kulttuurihyvinvointi osana palvelusuunnitelmaa
asiantuntijapalveluiden päällikkö, ikääntyneiden palvelut, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Riitta Karjalainen

Riitta Karjalainen on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, THM ja VTK.

Hän on toiminut Turun kaupungin Hyvinvointitoimialalla aiemmin eritason esimies- johto- ja asiantuntijatehtävissä, joista viimeisenä ikääntyneiden asumispalvelujen päällikön tehtävissä vuodesta 2010- 31.12.22. Hän aloitti 1.1.2023 Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle Ikääntyneiden palvelujen Asiantuntijapalvelut-yksikössä asiantuntijapalveluiden päällikkönä.

Hänellä on vahvaa osaamista erityisesti ikääntyneiden kotihoidon/kotisairaanhoidon ja asumispalvelujen toimintaympäristöstä, osaamista niin toiminnan johtamisesta strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamisesta, taloudensuunnittelusta ja henkilöstön johtamisesta.

Muutosjohtaminen, muutoksen läpivieminen ja arviointi on hänelle erittäin tuttua niin toimintojen, prosessien ja ikääntyneiden palvelujen kehittämisessä. Keskeisintä hänen nykytehtävässä on asukkaiden/asiakkaiden laadukkaan hoidon ja hoivan sekä ammattitaitoisen henkilökunnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan johtaminen, suunnittelu ja asiantuntijuus. Hänen nykytehtäviin kuuluu oman palvelutoiminnan palvelujen ohjaus ja omavalvonta, sekä palvelujen laadun kehittäminen. Väestön ikääntyessä tuetaan ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpysymistä ja luodaan edellytyksiä sosiaalista ja kulttuurista hyvinvointia vahvistavalle toiminnalle kulttuurihyvinvointisuunnitelman avulla. Ikääntyneen väestön fyysisen toimintakyvyn sekä sosiaalisen ja sosiokulttuurisen hyvinvoinnin tukemisessa tärkeitä yhteistyötahoja ovat myös järjestöt, seurakunnat ja yritykset.

Hänellä on pitkä kokemus esimies- ja johtotehtävissä toimimisesta kuntapuolella sosiaali- ja terveydenhuollossa (erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto/kotisairaanhoito, sosiaalihuolto/vanhuspalvelut). Hänen pitkä työuransa on antanut kokemusta strategisesta ja operatiivisesta johtamisesta, talouden suunnittelusta ja sen seuraamisesta (budjetointi), henkilöstön osaamisen kehittämisestä, toiminnan kehittämisestä ja henkilöstöhallinnosta.

tulosaluejohtaja, Ikäihmisten sosiaalipalvelut, Kymeenlaakson hyvinvointialue

Tommi Reiman

Tommi Reiman (YTM) on sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Kymenlaakson hyvinvointialueella. Tommilla on monipuolista kokemusta ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta. Palveluista erityisesti gerontologinen sosiaalityö on hänen mielenkiintonsa kohteena.

 • 12.15
 • Pistäydy lounaalle ja tapaa kollegoitasi!
 • LOUNAS & VERKOSTOITUMISTA
tulosaluejohtaja, Ikäihmisten sosiaalipalvelut, Kymeenlaakson hyvinvointialue

Tommi Reiman

Tommi Reiman (YTM) on sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Kymenlaakson hyvinvointialueella. Tommilla on monipuolista kokemusta ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta. Palveluista erityisesti gerontologinen sosiaalityö on hänen mielenkiintonsa kohteena.

 • Kotihoidon asiakkaiden kasvava medisiininen palvelutarve
 • Moniammatillisen tiimin merkitys kotihoidossa
tulosaluejohtaja, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Lasse Hakala

tulosaluejohtaja, Ikäihmisten sosiaalipalvelut, Kymeenlaakson hyvinvointialue

Tommi Reiman

Tommi Reiman (YTM) on sosiaalipalveluiden tulosaluejohtaja Kymenlaakson hyvinvointialueella. Tommilla on monipuolista kokemusta ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä ja johtamisesta. Palveluista erityisesti gerontologinen sosiaalityö on hänen mielenkiintonsa kohteena.

 • Toimintamallin taustaa
 • Toimintamallin kuvaus ja sen käyttöönoton nykytila
 • Moniammatillinen yhteistyö ja sen merkitys toimintamallissa
projektikoordinaattori, Ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Helena Linninen

Taustalla pitkä työura kotihoidossa vuodesta 1991. Olen työskennellyt vuodesta 2015 Siilinjärven hoitotarvikejakelussa, vastuualueenani myös kotihoidon tukipalveluista turvapuhelin- ja ateriapalvelut. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 14.10
 • Kotihoidon henkilöstön työnkuvan kehittäminen
 • KESKUSTELU
 • Koulutuksen ja osaamisen kehittäminen kotihoidossa
 • Parannetaan palvelun laatua ja työssä jaksamista tiimityön kautta
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 14.30
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 11.00
 • Ohjelmalinja 2 juontaa
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 11.00
 • Osallisuuden vahvistaminen yhteisöllisessä asumisessa
 • KESKUSTELU
 • Kuinka luodaan inklusiivisia asuinympäristöjä
 • Esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittäminen yhteisöllisessä asumisessa
 • itsemääräämisoikeuden toteutuminen
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 11.25
 • Räätälöidyt ratkaisut vammaisten henkilöiden palveluasumisessa
 • PUHEENVUORO
 • Digitaalisten apuvälineiden rooli palveluasumisessa
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 11.45
 • Henkilökohtaisen avun merkitys vammaispalveluissa
 • PUHEENVUORO
 • Miten suunnitellaan räätälöityä ja tehokasta henkilökohtaista apua
 • Laadukkaan avun turvaaminen ammattitaidolla
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 12.15
 • Pistäydy lounaalle ja tapaa kollegoitasi!
 • LOUNAS & VERKOSTOITUMISTA
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 13.30
 • Itsemääräämisoikeuden toteutuminen vammaispalveluissa
 • PUHEENVUORO
 • Käytännön keinoja itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen
 • Kuinka varmistetaan saumaton pääsy palveluihin
 • Osallisuuden edistäminen päätöksenteossa
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 13.50
 • Toteutuuko esteettömyys ja saavutettavuus vammaispalveluissa
 • KESKUSTELU
 • Kuinka parannetaan fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta
 • Saavutettavuuden merkitys yhdenvertaisuudelle
 • Lainsäädännön rooli esteettömyyden edistämisessä
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 14.10
 • Vammaisten henkilöiden kuntoutus ja ennaltaehkäisevät palvelut
 • KESKUSTELU
 • Ennaltaehkäisevien palveluiden vaikutus elämänlaatuun
 • Monialainen yhteistyö kuntoutuksessa ja ennaltaehkäisyssä
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • 14.30
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
projektikoordinaattori, TtM,ikääntyneiden palvelut, Pohjois-Savon hyvinvointialue

Karoliina Holmavuo

Olen työskennellyt suun terveydenhuollossa perusterveydenhuollon puolella vuodesta 2009. Olen ollut mukana Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistollisen sairaalan LENTO-tutkimushankkeessa kehittämässä ikääntyneen suunterveyden toimintamallia vuonna 2021. POSOTE20-Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa ravitsemuksen ja suunterveyden arviointi kotihoidossa pilotissa vuonna 2022 hanketyöntekijänä ja vuonna 2023 alkaen projektityöntekijänä TulKoti-hankkeessa, vuonna 2024 alkaen projektikoordinaattorin tehtävät ravitsemustilan- ja suunterveyden arviointi kotihoidossa -toimintamallin kehittämisen parissa.

 • Osallisuuden vahvistaminen vanhuspalveluissa asiakasaktiivisuuden lisäämiseksi
 • Kohti inklusiivisempia ja osallistavampia palveluita
Dosentti, terveystieteiden tohtori, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori Turun Yliopisto

Hanna Tiirinki

Dosentti, terveystieteiden tohtori Hanna Tiirinki toimii sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessorina Turun Yliopistossa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuustutkinnan johtavana tutkijana Onnettomuustutkintakeskuksessa. Hänellä on pitkä tutkimus- ja kehittämiskokemus asiakaslähtöisen hyvinvointipalvelujärjestelmän sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laadun ja vaikuttavuuden teemoista, jotka kytkeytyvät vahvasti asiakas- ja potilasturvallisuuden erityiskysymyksiin.

journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija

Nina Rahkola

Nina Rahkola on journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija. Hän on juontanut vuosien ajan MTV3-kanavan eri ajankohtaisohjelmia. Tämänhetkinen työmaa on alkuilloista tuttu ohjelma Viiden jälkeen. Lisäksi Rahkola on palkittu dokumentaristi, joka on kiertänyt kuvausreissuilla eri puolilla maailmaa muun muassa Afrikan köyhimmissä slummeissa ja Intian kapinallisalueilla. Pitkä uutiskokemus ja kokemukset maailmalta värittävät lempeästi Rahkolan maailmankuvaa.

keskiviikko 6.11.

 • 8.30
 • Tervetuloa takaisin! Virittäydy tunnelmaan aamupalalla
journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija

Nina Rahkola

Nina Rahkola on journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija. Hän on juontanut vuosien ajan MTV3-kanavan eri ajankohtaisohjelmia. Tämänhetkinen työmaa on alkuilloista tuttu ohjelma Viiden jälkeen. Lisäksi Rahkola on palkittu dokumentaristi, joka on kiertänyt kuvausreissuilla eri puolilla maailmaa muun muassa Afrikan köyhimmissä slummeissa ja Intian kapinallisalueilla. Pitkä uutiskokemus ja kokemukset maailmalta värittävät lempeästi Rahkolan maailmankuvaa.

 • TEEMA
 • Tulevaisuuden teknologiaratkaisut
 • Teknologian avulla aikaa perustehtävään ja asiantuntijatyöhön
 • Tekoälyn hyödyt asiakirjojen käsittelyssä
 • Älykäs tiedon ja teknologian hyödyntäminen mahdollistaa myös paremman tuottavuuden
Chief Innovation Officer, Kela

Janne Pulkkinen

Janne Pulkkinen on tunnustettu innovaatiojohtaja, jonka osaaminen kattaa laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin innovaatiojohtamisen Suomessa. Hänellä on yli kuuden vuoden kokemus Kelan innovaatiotoiminnan johtamisesta minkä lisäksi hän on ollut perustamassa ja johtamassa Innovation Practitioners Community Ry:tä. Tämä yhteisö keskittyy Suomen innovaatiokyvykkyyden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen globaalisti. Janne toimii myös tulevaisuuden luottamusinfrastruktuuria rakentavan Findynet-osuuskunnan hallituksessa ja on arvostettu neuvonantaja kasvuyrityksille. Jannen asiantuntemus ja kattava kokemus innovaatioekosysteemin eri osa-alueilta tekevät hänestä arvostetun puhujan tekoälyn, innovaatioiden ja johtamisen kehityskentässä.

 • Käyttäjäkokemuksia kolmen vuoden käytön jälkeen
 • Käytön haasteet
 • Hyödyt asiakkaalle ja  henkilöstölle, hyödyt organisaatiolle
Tulosaluejohtaja, Kotiin vietävät palvelut, Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Piritta Mattila

Kehittäjä, kehittyvä, luova ja monessa työtehtävässä koeteltu sote-alan ammattilainen. Kokemusta ja taitoa perustyöstä asiantuntijatehtävien ja lähiesihenkilötyön kautta keskijohtoon. Työskennellyt vuodesta 1993 ikääntyneiden asiakkaiden parissa. Työnantajina työuran aikana kuntia, kaupunkeja, kuntayhtymiä kuin yrityksiä ja järjestöjäkin.

Vahva strateginen työote, uskallus kokeilla, ideoida ja myös epäonnistua. Merkittävä vahvuus kehityshankkeet ja erityisesti teknologisia ratkaisuja sisältävät hankkeet sekä analyysit tuotannosta. Nykyisessä työtehtävässä isoina kehittämishankkeina teknologisten ratkaisujen lisääminen kotihoidon asiakkaille ja henkilöstölle, kotihoitotyön tehostaminen yt-toimena, sekä kotiin vietävien palveluiden laajempi kehittäminen kohti laadukkaampaa, vaikuttavampaa ja tehokkaampaa toimintaa osana hyvinvointialuetta.

Työssä hänet saa innostumaan haastavat tilanteet, vaikeasti löydettävät ratkaisut, analyysit ja raportit. Tiukassa työtahdissa saa itsestä paljon irti.

Mitään ei saavuta, jos ei uskalla!

 • 10.20
 • TAUKO & VERKOSTOITUMISTA
 • Virkistäydy kupillisella kahvia ja tapaa kollegoitasi
 • 10.55
 • KESKUSTELU
 • Teknologian rooli tulevaisuudessa
 • Etähoivan innovaatiot ja käytännöt
 • Digitaaliset avut ikääntyneiden arjessa
 • Teknologian hyödyntäminen paremmin hoivatyössä
 • 11.15
 • PUHEENVUORO
 • Digitaaliset turvallisuutta lisäävät ratkaisut kotiin vietävissä palveluissa
 • Teknologian rooli turvallisemman kotihoidon takaajana
 • Älykodit ja etämonitorointi: Kuinka digitalisaatio parantaa vanhusten ja vammaisten turvallisuutta
 • Yksityisyyden suoja ja tietoturva digitaalisissa palveluissa
 • 11.35
 • KESKUSTELU
 • Generatiivinen AI:n hyödyntäminen sen vaikutus asiakaskokemukseen
 • Miten tekoäly räätälöi palvelukokemuksia
 • Tekoälyn etiikka ja sen vaikutukset asiakassuhteisiin
 • Onnistuuko luottamuksen rakentaminen tekoälyn avulla?
 • 12.15
 • LOUNAS & VERKOSTOITUMISTA
 • Pistäydy lounaalle ja tapaa kollegoitasi!
 • TEEMA
 • Mistä tulevaisuuden hoivatyöntekijät?
 • Lähihoitajien sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet
 • Mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen taustalla olevia tekijöitä: sote-ammattilaisten näkökulma.
sosiaalipolitiikan professori, Helsingin yliopisto

Anne Kouvonen

Anne Kouvonen on koulutukseltaan valtiotieteiden tohtori ja kansanterveystieteen dosentti ja toimii sosiaalipolitiikan professorina Helsingin yliopistossa. Aiemmin hän työskenteli vuosikymmenen ajan tutkimus- ja opetustehtävissä brittiläisissä yliopistoissa. Kouvosen tämänhetkisiä tutkimusalueita ovat sosioekonomiset ja ammattiluokkien väliset terveyserot, työterveys, sote-alan työntekijöiden mielenterveysperusteiset sairauspoissaolot sekä maahan muuttaneiden terveys ja hyvinvointi.

 

kuva: Veikko Somerpuro

 • Multikulttuurisen työvoiman mahdollisuudet
 • Haasteet ja mahdollisuudet kansainvälisessä rekrytoinnissa
ikääntyneiden palvelualueen johtaja, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Tuula Suominen

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen ikääntyneiden palvelualueen johtaja Tuula Suominen on työskennellyt työurallaan sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- , koulutus-  ja johtamistehtävissä. Hänellä on vahva kokemus ikääntyneiden palveluiden kehittämisestä ja uudistamisesta määrätietoisella otteella.

 

 • 14.30
 • PUHEENVUORO
 • Leadership of Multicultural Workforce
 • miten löytää työn imu
 • omien perustarpeiden merkitys työssä jaksamiseen ja palautumiseen
 • työhön omistautuminen
johtamisen ja työhyvinvoinnin valmentaja & pitkän linjan sote-ammattilainen

Shani Livson

Shani on tehnyt yli 30 vuoden uran sosiaali- ja terveydenhuollossa kätilönä ja tästä 15 vuotta erilaisissa esimies- ja johtotehtävissä.

Motivaatio on yksi tärkeimmistä hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin avaimista ja siksi hän haluaa tuoda tätä ymmärrystä laajasti ja syventäen työyhteisöihin.

journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija

Nina Rahkola

Nina Rahkola on journalisti, dokumentaristi ja tv:stä tuttu haastattelija. Hän on juontanut vuosien ajan MTV3-kanavan eri ajankohtaisohjelmia. Tämänhetkinen työmaa on alkuilloista tuttu ohjelma Viiden jälkeen. Lisäksi Rahkola on palkittu dokumentaristi, joka on kiertänyt kuvausreissuilla eri puolilla maailmaa muun muassa Afrikan köyhimmissä slummeissa ja Intian kapinallisalueilla. Pitkä uutiskokemus ja kokemukset maailmalta värittävät lempeästi Rahkolan maailmankuvaa.

Yhteistyökumppaneina 2024

Logosi tähän ja yhteistyökumppaniksi tapahtumaan?

15 minuutin kohtaaminen voi olla satojen tuhansien arvoinen. Ota yhteyttä ville.hollstein@professio.fi tai 044 353 5444 – mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.

Kysy lisätietoja Lue lisää

Lippujen hinnat 2024.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 695 €
Yksityinen sektori: 995 €

Voimassa 6.9.2024 asti.

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 795 €
Yksityinen sektori: 1 145 €

Voimassa 4.10.2024 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 895 €
Yksityinen sektori: 1 295 €

Voimassa 5.11.2024 asti.
OSTA LIPUT

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ja siitä isommille ryhmille. Osta ryhmäliput ketterästi verkkokaupan kautta tai kysy ryhmätarjousta katariina.asp@professio.fi tai 040 768 2170 – Katariina auttaa sinua oikeasti mielellään.

OSTA RYHMÄLIPUT -10 % KYSY TARJOUSTA

Tapahtumainfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Paikan päällä vai etänä? Hybriditapahtumissa sinä päätät.

Joustavasti mukaan mistään tinkimättä! Etäosallistuminen säästää aikaa, luontoa ja rahaa, mutta paikan päällä saat kokea aidon kollegoiden ja huippupuhujien läsnäolon myös taukojen aikana. Kumman tavan sinä valitset? Lippua ostaessasi valitse sinulle sopivin vaihtehto.

LIPPUOSTOKSILLE

Tervetuloa upouuteen tapahtumapaikkaan, Helsinki-Vantaan kansainvälisen lentoaseman sydämeen.

Taivastie 3, 01530 Vantaa

Pääset paikalle lentäen, autolla tai junalla! Monipuolisten yhteyksien ansiosta upouusi Clarion Hotel Helsinki Airport on luontainen kohtaamispaikka, tulitpa sitten pääkaupunkiseudulta, muualta Suomesta tai ulkomailta. Helsingin keskustasta junamatka kestää vain 30 min, ja HSL:n lentokenttäbussit liikennöivät säännöllisesti keskustan ja lentoaseman välillä.

Miten olisi tapahtuma jälkeen skumpat tai rentoutuminen spassa ja saunatiloissa? Kattoravintola 12. kerroksessa tarjoaa ennennäkemättömän näköalan kiitoradoille ja hotellista löydät myös uniikin spa-osaston ulkouima-altaalla. Niiiiiin täydellinen tapa päättää tapahtumapäivä.

SAAPUMISOHJEET

Professio Match – tapahtuma taskussasi.

Verkostoidu ja sovi tapaamisia sinulle osuvimpien osallistujien ja yhteistyökumppaneiden kanssa kiinnostuksen kohteittesi perusteella. Lisäksi pääset kommentoimaan lavalla käytävää keskustelua sekä antamaan äänesti äänestyksissä, paikasta riippumatta. Tätä on helppo käyttää joko mobiilisti tai läppäriltäsi! Lisätietoja saat ilmoittautumisen yhteydessä.