Skip to content

Uudistuneet työturvallisuusvelvoitteet käytännössä

13.6.2024 | Hybridikoulutus: Keilaranta 1 Business Park, Espoo

ILMOITTAUDUOHJELMA

Työturvallisuus uudistui: Käytännön opas työnantajille!

Työnantajan tulee tunnistaa, arvioida ja hallita psykososiaaliset kuormitustekijät työpaikalla. Aluehallintovirasto löysi vuonna 2022 tehdyssä tarkistuksessaan huomautettavaa liiasta henkisestä kuormittavuudesta 2/3 työpaikoista.

Työturvallisuuslakiin on viime vuosina tehty muutoksia, jotka pyrkivät selkeyttämään työnantajan velvoitteita, koskien muun muassa työn psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistamista ja vaarojen arviointia sekä työntekijöiden yksilöllisten edellytysten huomioimista työsuojelutoimissa.

Uudistuneet työturvallisuusvelvoitteet käytännössä koulutuksessa käsitellään käytännönläheisesti työturvallisuuslain mukaisia työnantajan yleisvelvoitteita tuoreiden uudistusten valossa sekä perehdytään kuormitustilanteiden selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa:  

 • Työnantajan velvollisuus huolehtia turvallisesta työstä ja tarkkailla työyhteisön tilaa 
 • Työhön liittyvien vaarojen selvittäminen ja arviointi  
 • Työntekijöiden ja esihenkilöiden perehdyttäminen työsuojelukysymyksiin 
 • Kuinka reagoida tilanteisiin, joissa työntekijä kokee kuormitusta työssään?
 • Kuka kantaa vastuun työturvallisuudesta?

Koulutuksessa opit selkeää vastuuttamista, aikataulutusta ja vaikutusten seurantaa. Nämä auttavat kohdentamaan korjaavat toimenpiteet tehokkaasti!

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu HR-ammattilaisille, esihenkilöille, henkilöstöasioista vastaaville ja esimerkiksi työsuojeluvaltuutetuille.  

ILMOITTAUDU

 

Valitse toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

SAA

Kattava kuvaus siitä, miten työsuojeluriskejä voidaan ennaltaehkäistä.

TUNNISTA

Sudenkuopat työsuojeluriskien ennaltaehkäisyssä.

OSAA

Toimia tilanteissa, joissa työntekijä kokee kuormitusta.

TIEDÄ

Työnantajan mahdollisuudet kuormitustekijöiden hallitsemiseksi ja poistamiseksi.

Ohjelma.

torstai 13.6.

 • 8.15
 • Hyvää huomenta! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.40
 • Tervetuloa etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Työturvallisuuslain viimeaikaiset uudistukset 
 • Työnantajan keskeiset ennaltaehkäisevät työturvallisuusvelvoitteet 
 • Työsuojelu etätyössä 
työoikeudellisiin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

Riikka Autio

Riikka on työoikeuteen ja työoikeudellisiin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja ja Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n osakas ja työoikeuspraktiikan vetäjä. Riikalla on 15 vuoden kokemus työnantajien neuvonnasta ja avustamisesta monipuolisissa työoikeuskysymyksissä liittyen muun muassa työpaikan muutostilanteisiin, työsuojelukysymyksiin ja erilaisiin ristiriitatilanteisiin.

Asiakastyön lisäksi Riikka kouluttaa säännöllisesti, ja hän on kirjoittanut kirjan Häirintä ja kuormittuminen – työnantajan velvoitteet käytännönläheisesti (Kauppakamari, 2022). 

 • 10.15
 • Tauko
 • Mitä ovat työn psykososiaaliset kuormitustekijät? 
 • Psykososiaaliset kuormitustekijät vaarojen arvioinnissa 
 • Vaarojen arvioinnin haasteet 
työoikeudellisiin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

Riikka Autio

Riikka on työoikeuteen ja työoikeudellisiin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja ja Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n osakas ja työoikeuspraktiikan vetäjä. Riikalla on 15 vuoden kokemus työnantajien neuvonnasta ja avustamisesta monipuolisissa työoikeuskysymyksissä liittyen muun muassa työpaikan muutostilanteisiin, työsuojelukysymyksiin ja erilaisiin ristiriitatilanteisiin.

Asiakastyön lisäksi Riikka kouluttaa säännöllisesti, ja hän on kirjoittanut kirjan Häirintä ja kuormittuminen – työnantajan velvoitteet käytännönläheisesti (Kauppakamari, 2022). 

 • 11.45
 • Lounastauko
 • Milloin ja miten työnantajan tulee puuttua työssä kuormittumiseen? 
 • Mitä työnantaja voi tehdä kuormitustekijöiden poistamiseksi? 
 • Kenen vastuulla on puuttua? 
työoikeudellisiin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

Riikka Autio

Riikka on työoikeuteen ja työoikeudellisiin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja ja Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n osakas ja työoikeuspraktiikan vetäjä. Riikalla on 15 vuoden kokemus työnantajien neuvonnasta ja avustamisesta monipuolisissa työoikeuskysymyksissä liittyen muun muassa työpaikan muutostilanteisiin, työsuojelukysymyksiin ja erilaisiin ristiriitatilanteisiin.

Asiakastyön lisäksi Riikka kouluttaa säännöllisesti, ja hän on kirjoittanut kirjan Häirintä ja kuormittuminen – työnantajan velvoitteet käytännönläheisesti (Kauppakamari, 2022). 

 • 14.15
 • Tauko
 • Psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja arviointi 
 • Tarvittavien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 
 • Seuranta varmistaa vaikuttavuuden 
työyhteisön hyvinvoinnin puolestapuhuja, VTT / Jobitaito  

Katri Halen

Katrilla on osaamista sekä rohkeutta käsitellä työelämän ongelmakohtia tavalla, joka lisää työpaikkojen kykyä, ymmärrystä ja taitoa ratkaista niitä omin avuin. Koulutuksen tuomat opit ja työkokemuksen kautta muodostunut ymmärrys työssä jaksamisen ja jatkamisen haasteisiin on muovannut Katrista psykososiaalisen kuormituksen asiantuntijan. Koulutuksissaan hän ei jämähdä teoreettisten käsitteiden tasolle, vaan havainnollistaa niitä työarjesta poimituin konkreettisin esimerkein. 

Katri on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi aiheenaan työurien pidentäminen. Työsuojelutarkastajana toimiessaan hän valvoo työlainsäädännön noudattamista sekä auttaa työpaikkoja kehittämään työsuojelutoimintaansa ja työolojaan. 

”Työyhteisön hyvinvointi ei vaadi supervoimia tai taikuutta, vaan kykyä ja halua nähdä, kuulla ja toimia sen eteen.” 

työyhteisön hyvinvoinnin puolestapuhuja, VTT / Jobitaito  

Katri Halen

Katrilla on osaamista sekä rohkeutta käsitellä työelämän ongelmakohtia tavalla, joka lisää työpaikkojen kykyä, ymmärrystä ja taitoa ratkaista niitä omin avuin. Koulutuksen tuomat opit ja työkokemuksen kautta muodostunut ymmärrys työssä jaksamisen ja jatkamisen haasteisiin on muovannut Katrista psykososiaalisen kuormituksen asiantuntijan. Koulutuksissaan hän ei jämähdä teoreettisten käsitteiden tasolle, vaan havainnollistaa niitä työarjesta poimituin konkreettisin esimerkein. 

Katri on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi aiheenaan työurien pidentäminen. Työsuojelutarkastajana toimiessaan hän valvoo työlainsäädännön noudattamista sekä auttaa työpaikkoja kehittämään työsuojelutoimintaansa ja työolojaan. 

”Työyhteisön hyvinvointi ei vaadi supervoimia tai taikuutta, vaan kykyä ja halua nähdä, kuulla ja toimia sen eteen.” 

 • 15.45
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

työoikeudellisiin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja, Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy

Riikka Autio

Riikka on työoikeuteen ja työoikeudellisiin oikeudenkäynteihin erikoistunut asianajaja ja Asianajotoimisto DLA Piper Finland Oy:n osakas ja työoikeuspraktiikan vetäjä. Riikalla on 15 vuoden kokemus työnantajien neuvonnasta ja avustamisesta monipuolisissa työoikeuskysymyksissä liittyen muun muassa työpaikan muutostilanteisiin, työsuojelukysymyksiin ja erilaisiin ristiriitatilanteisiin.

Asiakastyön lisäksi Riikka kouluttaa säännöllisesti, ja hän on kirjoittanut kirjan Häirintä ja kuormittuminen – työnantajan velvoitteet käytännönläheisesti (Kauppakamari, 2022). 

työyhteisön hyvinvoinnin puolestapuhuja, VTT / Jobitaito  

Katri Halen

Katrilla on osaamista sekä rohkeutta käsitellä työelämän ongelmakohtia tavalla, joka lisää työpaikkojen kykyä, ymmärrystä ja taitoa ratkaista niitä omin avuin. Koulutuksen tuomat opit ja työkokemuksen kautta muodostunut ymmärrys työssä jaksamisen ja jatkamisen haasteisiin on muovannut Katrista psykososiaalisen kuormituksen asiantuntijan. Koulutuksissaan hän ei jämähdä teoreettisten käsitteiden tasolle, vaan havainnollistaa niitä työarjesta poimituin konkreettisin esimerkein. 

Katri on väitellyt valtiotieteen tohtoriksi aiheenaan työurien pidentäminen. Työsuojelutarkastajana toimiessaan hän valvoo työlainsäädännön noudattamista sekä auttaa työpaikkoja kehittämään työsuojelutoimintaansa ja työolojaan. 

”Työyhteisön hyvinvointi ei vaadi supervoimia tai taikuutta, vaan kykyä ja halua nähdä, kuulla ja toimia sen eteen.” 

Koulutuksen hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 625 €
Yksityinen sektori: 945 €

Voimassa 12.4.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 675 €
Yksityinen sektori: 1 045 €

Voimassa 10.5.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 725 €
Yksityinen sektori: 1 245 €

Voimassa 13.6.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Muut ostivat myös.

Myydyimmät HR-kategorian koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

usein kysyttyä

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET