Skip to content

Ammatillinen kuntoutus työelämään siirtymisen tukena

Saatavilla useampi ajankohta ja toteutusmuoto – katso kaikki täältä.

ILMOITTAUDUOHJELMA

Avaa ovi uusiin mahdollisuuksiin – vaikuttavaa kuntoutusta haastavissakin tilanteissa.

Usein työelämään palaaminen ei ole yksinkertaista, mutta ammatillinen kuntoutus tarjoaa tehokkaita ratkaisuja ja tuloksia. Pitkäaikainen työttömyys ei ainoastaan vaikuta yksilöön vaan myös yhteiskuntaan kokonaisuutena. Ammatillisen kuntoutuksen avulla voidaan saada osa-aikaisestikin työkykyisiä ihmisiä takaisin tuottavaksi voimaksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ammatillinen kuntoutus työelämään siirtymisen tukena -koulutuksessa keskitytään pitkäaikaistyöttömyyden ja osatyökykyisyyden ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Painopiste on kuitenkin konkreettisissa käytännöissä ja lähestymistavoissa, joilla tuetaan näiden ryhmien siirtymistä työelämään.

Varhainen kuntoutustarpeen tunnistaminen on tärkeää, ja uusien työmahdollisuuksien löytäminen on avain. Yksi henkilö saattaa tarvita yksinkertaisen työkokeilun palauttaakseen työkykynsä, kun taas toinen tarvitsee osaamisensa päivittämistä ja koulutuspolkujen suunnittelua ennen uuden uran aloittamista.

Koulutuksen avulla hahmotat kuntoutuksen kentän palvelukokonaisuutena ja saat käsityksen ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista, kun pohdit asiakkaasi kanssa keinoja työllistymiseen. Saat näkökulmia siihen, miten asiakasta voidaan tukea näkemään omia voimavarojaan sekä kuulet mitä on hyvä huomioida kohdatessa neuropsykiatrisia asiakkaita ammatillisessa kuntoutuksessa.

Koulutuspäivien aikana kuulet konkreettisesti esimerkkien avulla, miten ammatillinen kuntoutus voi avata uusia ovia työuralle ja vaikuttaa positiivisesti asiakkaan tulevaisuuteen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu ammatillisen kuntoutuksen parissa työskenteleville ammattilaisille.

ILMOITTAUDU

 

575€ 

 

Koulutus järjestetään etätoteutuksena.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

MILLAISILLA

askelilla kannattaa edetä eri tilanteissa?

MITKÄ

 ovat erilaiset ammatillisen kuntoutuksen palvelut työelämään siirtymisen tukena? 

MILLAISIA

erilaisia tukimuotoja ammatillisessa kuntoutuksessa hyödynnetään?

MITEN

valmentaa kuntoutujia työnhakuun?

Ohjelma.

 • PÄIVÄ 1.
 • 8.55
 • Tervetuloa! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Yhteiskunta, kulttuuri, politiikka ja yksilö – miksi meillä on pitkäaikaistyöttömiä?
 • Työkyvyn katvealueet, miksi työkyvyttömäksi kokeva ei pääse eläkkeelle?
 • Ovatko ilmiön takana terveyteen liittyvät tekijät vaiko muut toimijuuden esteet?

 

Coronarian työ- ja toimintakykykuntoutuksen ylilääkäri

Jari Turunen

Jarilla on pitkä kokemus ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutuksen kehittämisestä. Asiakkaan arvostava kohtaaminen ja kiinnostus heidän moninaisista terveydellisistä ja muuhun elämään liittyvistä huolenaiheesta auttaa viemään ammatillista kuntoutusta eteenpäin. Ratkaisujen etsiminen yhdessä osaavan työryhmän kanssa on aina palkitsevaa ja siitä Jarilla on kymmenien vuosien kokemus. Jari on myös etäkuntoutuksen pioneereja. 

 • 10.30
 • Tauko
 • Miten ammatilliseen kuntoutukseen pääsee? 
 • Mitä ovat ammatillisen kuntoutuksen ydinpalvelut?  
 • Miten ne niputetaan mahdollisimman sujuvaksi prosessiksi?
Coronarian työ- ja toimintakykykuntoutuksen ylilääkäri

Jari Turunen

Jarilla on pitkä kokemus ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutuksen kehittämisestä. Asiakkaan arvostava kohtaaminen ja kiinnostus heidän moninaisista terveydellisistä ja muuhun elämään liittyvistä huolenaiheesta auttaa viemään ammatillista kuntoutusta eteenpäin. Ratkaisujen etsiminen yhdessä osaavan työryhmän kanssa on aina palkitsevaa ja siitä Jarilla on kymmenien vuosien kokemus. Jari on myös etäkuntoutuksen pioneereja. 

 • 12.00
 • Lounas
 • Millaisia ovat ammatillista kuntoutusta tarvitsevat? 
 • Miten kuntoutukseen osallistuvan tarina tulee kuulluksi? 
 • Millaisilla askelilla kannattaa edetä eri tilanteissa? 
Coronarian työ- ja toimintakykykuntoutuksen ylilääkäri

Jari Turunen

Jarilla on pitkä kokemus ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutuksen kehittämisestä. Asiakkaan arvostava kohtaaminen ja kiinnostus heidän moninaisista terveydellisistä ja muuhun elämään liittyvistä huolenaiheesta auttaa viemään ammatillista kuntoutusta eteenpäin. Ratkaisujen etsiminen yhdessä osaavan työryhmän kanssa on aina palkitsevaa ja siitä Jarilla on kymmenien vuosien kokemus. Jari on myös etäkuntoutuksen pioneereja. 

 • 14.15
 • Tauko
 • Lyhyesti neuropsykiatrisista diagnooseista  
 • Vahvuuksien esiin nostaminen kuntoutuksen ja valmennuksen kulmakivenä 
 • Mitä huomioida ohjatessa nepsy-asiakasta opiskelu- ja työelämään? 
ratkaisukeskeinen ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja & sosionomi

Sini Juhola

”Palkitsevaa työssäni on, että minulla on mahdollisuus tukea asiakkaitani löytämään omat vahvuutensa, voimavaransa ja mahdollisuutensa ja tätä kautta auttaa heitä pääsemään sopivan kokoisin askelin kohti tavoitteitaan.” 

Sini on asiakaspalveluhenkinen sosionomi (YAMK) ja neuropsykiatrinen valmentaja, joka on työssään kohdannut asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa sekä tukenut kokonaisvaltaisesti heidän sosiaalista hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Tällä hetkellä Sini toteuttaa Kelan ammatillisen ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen palveluja Coronariassa ammatillisena kuntoutusohjaajana osana moniammatillista tiimiä ja yhteistyöverkostoa. Hänen aiemmat työkokemuksensa ovat keskittyneet ohjaajan tehtäviin lähinnä lastensuojelujärjestössä, lastensuojelulaitoksissa sekä erityisopetuksen parissa.  

Sini on perehtynyt työ- ja toimintakyvyn tukemiseen ja työhyvinvointiin valmennuksellisesta viitekehyksestä käsin. Hänen erityisosaamistaan on tukea ja ohjata erityisesti nuoria asiakkaitaan tavoitteellisesti eteenpäin opiskelu- tai työelämäsuunnitelman tekemisessä ottaen huomioon myös mahdolliset neuropsykiatriset oirekuvat ja niiden vaikutus arkeen. Sinin ohjaustyön lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen ja kohtaaminen sekä hyvän huomaaminen.

ratkaisukeskeinen ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja & sosionomi

Sini Juhola

”Palkitsevaa työssäni on, että minulla on mahdollisuus tukea asiakkaitani löytämään omat vahvuutensa, voimavaransa ja mahdollisuutensa ja tätä kautta auttaa heitä pääsemään sopivan kokoisin askelin kohti tavoitteitaan.” 

Sini on asiakaspalveluhenkinen sosionomi (YAMK) ja neuropsykiatrinen valmentaja, joka on työssään kohdannut asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa sekä tukenut kokonaisvaltaisesti heidän sosiaalista hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Tällä hetkellä Sini toteuttaa Kelan ammatillisen ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen palveluja Coronariassa ammatillisena kuntoutusohjaajana osana moniammatillista tiimiä ja yhteistyöverkostoa. Hänen aiemmat työkokemuksensa ovat keskittyneet ohjaajan tehtäviin lähinnä lastensuojelujärjestössä, lastensuojelulaitoksissa sekä erityisopetuksen parissa.  

Sini on perehtynyt työ- ja toimintakyvyn tukemiseen ja työhyvinvointiin valmennuksellisesta viitekehyksestä käsin. Hänen erityisosaamistaan on tukea ja ohjata erityisesti nuoria asiakkaitaan tavoitteellisesti eteenpäin opiskelu- tai työelämäsuunnitelman tekemisessä ottaen huomioon myös mahdolliset neuropsykiatriset oirekuvat ja niiden vaikutus arkeen. Sinin ohjaustyön lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen ja kohtaaminen sekä hyvän huomaaminen.

 • 16.00
 • Kiitos! Koulutuspäivä päättyy

 • PÄIVÄ 2.
 • 8.55
 • Hyvää huomenta! Sisäänkirjautuminen
 • 9.00
 • Opittu avuttomuus, mitä se on ja miten se kehittyy?
 • Ratkaisukeskeisyyden perusfilosofia ja teoreettinen perusta 
 • Sosiaalinen konstruktio. Minkälaista totuutta luon asiakkaan kanssa asiakkaan tilanteesta? 
 • Ratkaisukeskeinen näkökulman vaihto. Vaihtoehtoisia näkökulmia diagnoosi- ja sairauskeskeisyyteen  
 • 10.30
 • Tauko
 • Pystyvyys, mitä se on ja miten kehittyy?  
 • Toivon merkitys pystyvyydessä ja motivaatiossa 
 • Pystyvyyden tukeminen ratkaisukeskeisesti, ratkaisukeskeisiä menetelmiä  
ratkaisukeskeisen asiakastyön huippuasiantuntija

Nina Nores-Syvänen

Nina on koulutukseltaan sosionomi YAMK ja ratkaisukeskeinen terapeutti (97op maisteritutkinto; Master of Science Solution Focused Therapy) ja opiskelee nyt ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi. Nina työskentelee Coronarialla ammatillisen kuntoutuksen sekä mielenterveyskuntoutuksen parissa, ja on ollut kehittämässä nuorten mielenterveyden etäkuntoutuksen sisältöä ja menetelmiä.

Aikaisempaa työkokemusta Ninalla on varhaiskasvatuksesta, sosiaalialalta, lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta sekä vakuutusalalta. Nina on myös tehnyt sivutoimisesti asiakastyötä mm. Väestöliiton kautta omalla toiminimellään.  

Nina on perehtynyt työuupumukseen, työhyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn liittyviin kysymyksiin – näiden tukemiseen ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin. Tällä hetkellä Nina opiskelee ratkaisukeskeistä työskentelyä viidettä vuotta, työnohjaajan opinnoissa. Nina keskittyy nyt sivutoimisessa asiakastyössään työnohjaajaopintoihin liittyvään asiakasharjoitteluun. 

Nina kokee työssään parhaimmaksi sen, kun on pystynyt tukemaan asiakasta näkemään oman edistymisensä, omat taitonsa ja voimavaransa, ja on pystynyt tätä kautta välittämään asiakkaalle toivoa paremmasta, saavutettavissa olevasta tulevaisuudesta.  

 • 12.00
 • Lounas
 • 13.00
 • CASE-esimerkkejä
 • Ammatillisen kuntoutuksen tuella kohti työelämää
 • Mitä ovat erilaiset ammatillisen kuntoutuksen palvelut työelämään siirtymisen tukena?
  • Kela, työeläkelaitokset ja vakuutusyhtiöt 
 • Millaisia erilaisia tukimuotoja ammatillisessa kuntoutuksessa hyödynnetään? 
  • erilaiset taloudelliset tukimuodot 
  • työaikaratkaisut 
  • työllisyyspalvelut 
 • Onnistumiset kuntoutuspalveluissa – case-esimerkkejä 

  

 • 14.15
 • Tauko
 • 14.30
 • Miten valmentaa kuntoutujia työnhakuun
 • työlähtöisyys keskiössä – miten palveluissa työelämään siirtymistä lähestytään? 
 • moniammatillisuus kuntoutujan tukena 
 • case-esimerkkejä työlähtöisestä kuntoutuksesta 
 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

Coronarian työ- ja toimintakykykuntoutuksen ylilääkäri

Jari Turunen

Jarilla on pitkä kokemus ammatillisesta kuntoutuksesta ja kuntoutuksen kehittämisestä. Asiakkaan arvostava kohtaaminen ja kiinnostus heidän moninaisista terveydellisistä ja muuhun elämään liittyvistä huolenaiheesta auttaa viemään ammatillista kuntoutusta eteenpäin. Ratkaisujen etsiminen yhdessä osaavan työryhmän kanssa on aina palkitsevaa ja siitä Jarilla on kymmenien vuosien kokemus. Jari on myös etäkuntoutuksen pioneereja. 

Coronaria Kuntoutus Oy:n tuotepäällikkö, ammatillinen kuntoutusselvitys & TAITO-kuntoutus

Sina Isokallio

Sinalla on pitkä kokemus ammatillisen kuntoutuksen parissa eri palvelujen kehittämisestä sekä asiakastyöstä. Sina työskentelee Coronarialla tuotepäällikkönä ammatillisessa kuntoutusselvityksessä ja Taito-kuntoutuksessa. Hän on työskennellyt aikaisemmin nuorten kuntoutuspalveluiden kehittämistehtävien parissa ja osallistunut etäkuntoutuksen kehittämiseen aktiivisesti viime vuosina.  

Palveluiden kehittäminen ja ammatillisen kuntoutuksen toimivat, asiakaslähtöiset palvelut ovat lähellä Sinan sydäntä. Vuosien varrella Sinan työskennellessä eri kuntoutuspalveluiden parissa hänelle on kertynyt paljon case-esimerkkejä havainnollistamaan kuntoutuksen käytäntöä.

ratkaisukeskeisen asiakastyön huippuasiantuntija

Nina Nores-Syvänen

Nina on koulutukseltaan sosionomi YAMK ja ratkaisukeskeinen terapeutti (97op maisteritutkinto; Master of Science Solution Focused Therapy) ja opiskelee nyt ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi. Nina työskentelee Coronarialla ammatillisen kuntoutuksen sekä mielenterveyskuntoutuksen parissa, ja on ollut kehittämässä nuorten mielenterveyden etäkuntoutuksen sisältöä ja menetelmiä.

Aikaisempaa työkokemusta Ninalla on varhaiskasvatuksesta, sosiaalialalta, lapsiperheiden sosiaaliohjauksesta sekä vakuutusalalta. Nina on myös tehnyt sivutoimisesti asiakastyötä mm. Väestöliiton kautta omalla toiminimellään.  

Nina on perehtynyt työuupumukseen, työhyvinvointiin sekä työ- ja toimintakykyyn liittyviin kysymyksiin – näiden tukemiseen ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin. Tällä hetkellä Nina opiskelee ratkaisukeskeistä työskentelyä viidettä vuotta, työnohjaajan opinnoissa. Nina keskittyy nyt sivutoimisessa asiakastyössään työnohjaajaopintoihin liittyvään asiakasharjoitteluun. 

Nina kokee työssään parhaimmaksi sen, kun on pystynyt tukemaan asiakasta näkemään oman edistymisensä, omat taitonsa ja voimavaransa, ja on pystynyt tätä kautta välittämään asiakkaalle toivoa paremmasta, saavutettavissa olevasta tulevaisuudesta.  

ratkaisukeskeinen ammatillisen kuntoutuksen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja & sosionomi

Sini Juhola

”Palkitsevaa työssäni on, että minulla on mahdollisuus tukea asiakkaitani löytämään omat vahvuutensa, voimavaransa ja mahdollisuutensa ja tätä kautta auttaa heitä pääsemään sopivan kokoisin askelin kohti tavoitteitaan.” 

Sini on asiakaspalveluhenkinen sosionomi (YAMK) ja neuropsykiatrinen valmentaja, joka on työssään kohdannut asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa sekä tukenut kokonaisvaltaisesti heidän sosiaalista hyvinvointiaan ja toimintakykyään. Tällä hetkellä Sini toteuttaa Kelan ammatillisen ja neuropsykiatrisen kuntoutuksen palveluja Coronariassa ammatillisena kuntoutusohjaajana osana moniammatillista tiimiä ja yhteistyöverkostoa. Hänen aiemmat työkokemuksensa ovat keskittyneet ohjaajan tehtäviin lähinnä lastensuojelujärjestössä, lastensuojelulaitoksissa sekä erityisopetuksen parissa.  

Sini on perehtynyt työ- ja toimintakyvyn tukemiseen ja työhyvinvointiin valmennuksellisesta viitekehyksestä käsin. Hänen erityisosaamistaan on tukea ja ohjata erityisesti nuoria asiakkaitaan tavoitteellisesti eteenpäin opiskelu- tai työelämäsuunnitelman tekemisessä ottaen huomioon myös mahdolliset neuropsykiatriset oirekuvat ja niiden vaikutus arkeen. Sinin ohjaustyön lähtökohtana on asiakkaan kuuleminen ja kohtaaminen sekä hyvän huomaaminen.

Muut ostivat myös.

Myydyimmät kuntoutus-koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ