Skip to content

Fiksua muutoksen mittaamista: Onko koulutuksien hyötyjen mittaamisessa kupla?

Haaste Koulutuksien hyvyyttä markkinoidaan usein tyyliin ”olemme hyviä, koska saamamme palaute on 4.8/5″. Maksajat ovat usein tyytyväisiä, jos osallistujat ovat antaneet hyvän palautteen koulutustapahtumasta. Koulutuksen asiakaskokemus sekoitetaan helposti koulutuksesta saataviin hyötyihin. Kylmä ja tutkittu totuus on, että koulutuspalaute (asiakaskokemus) ei kerro yhtään mitään oppimisesta, koulutuksen vaikuttavuudesta tai sen hyödyistä (Kessler 2009). Jotta investointi ei mene hukkaan, […]

Read Article

Lisätty todellisuus tiedonhallinnan tukena

Tehokkuuden, innovatiivisuuden ja vastuullisuuden säilyttäminen ja kehittäminen on haaste, johon kaikkien teollisuuden yritysten oletetaan pystyvän vastaamaan. Jatkuvasti kiihtyvä kehitys vaatiikin yrityksiä etsimään kilpailukykyä aivan toisenlaisista paikoista kuin koskaan aiemmin.     Ensimmäisestä teollisesta vallankumouksesta on ainoastaan noin 250 vuotta, toisesta 150 ja kolmannesta vain parikymmentä. Nyt löydämme itsemme jälleen tilanteesta, jossa muuttuva teknologia robotteineen ja […]

Read Article

Laatua soten ateriapalveluihin tutkitulla tiedolla

Me Fazerilla teemme töitä sen eteen, että jokaisella vauvasta vaariin on oikeus syödä hyvin. Alkuvuoden senioreiden hoivaa koskeva keskustelu onkin ollut meillä tarkassa seurannassa – vastaammehan usean seniorin aterioista eri puolella Suomea. Yksi keskeisistä tunteita herättäneistä aiheista on ollut kuntien painotukset hinnan ja laadun välillä palveluita hankinnassa. Samalla keskusteltu viranomaisten ja tilaajien valvonnan riittävyydestä on […]

Read Article

Terveydenhuollon mobiilivallankumous!

Suomen terveydenhuollossa tapahtuu vihdoinkin oikein ryminällä, vaikka SOTE-raketti yskii. Varsinkin uusien sairaalahankkeiden yhteydessä panostetaan yhä enemmän hoitajien mobiilityökaluihin. Vai jääkö panostus vain hyväksi yritykseksi? Yhä useampi terveydenhuollon toimittaja tarjoaa omia mobiiliapplikaatioitaan hoitajien käyttöön. Merkittävää tässä kehityksessä on se, että nyt myös potilastietojärjestelmien toimittajat tarjoavat mobiiliapplikaatioita, jotka mahdollistavat hoidon dokumentoinnin hoitotyön keskipisteessä eli potilaspaikalla. Hoitotyötä voidaan […]

Read Article

Jari Lindströmin puhe Työllistäminen 2019 -tapahtumassa

Olemme täällä tänään erittäin ajankohtaisen ja kansallisesti hyvin tärkeän asian eli työllisyyden äärellä. Hallituksen eräs keskeinen tavoite saavutettiin marraskuussa, kun työllisyysaste ylitti 72 prosenttia. Toinen tavoite oli saada 100 000 työllistä lisää ja joulukuussa tuo luku oli päälle 130 000. Tiedämme kuitenkin, että se on vasta alku kaikelle sille, mitä tulee vielä tehdä. Jotta pystymme pitämään yhteiskunnan […]

Read Article

Tekoäly on vastaus todellisen asiakaskysynnän ennakoimiseen

Kuluttajat ovat tottuneet saamaan heille räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Tämä pätee myös tapaan, jolla yritykset ostavat toisiltaan palveluita. Sen sijaan, että optimoidaan tuotteen ominaisuuksia, datan avulla voidaan nykypäivänä testata, tutkia ja havaita asiakaslähtöisiä ominaisuuksia, ja näiden pohjalta ennakoida tulevaa kysyntää.   Asiakaskeskeisyys ja tekoäly Parhaimmat tuotteet ovat sellaisia, jotka tulevat vastaan oikealla hetkellä oikeassa kanavassa […]

Read Article

Aika aikaansa kutakin, sanoi pässi kun päätä leikattiin

”Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.” Kun tavoitteena on sekä kustannusten säästäminen, että asiakaslähtöisyyden edistäminen, on edessä pohdinnan paikka. Kustannusten hillitsemisen keinot löytyvät toimintojen kehittämisessä ja tehostamisessa sekä ajankäytön parantamisessa. Mutta uudistuksessa minkään ei tulisi olla potilailta pois, […]

Read Article