Skip to content

10 posts found.

Date selected: elokuu 2019

Clear search

Laatua soten ateriapalveluihin tutkitulla tiedolla

Me Fazerilla teemme töitä sen eteen, että jokaisella vauvasta vaariin on oikeus syödä hyvin. Alkuvuoden senioreiden hoivaa koskeva keskustelu onkin ollut meillä tarkassa seurannassa – vastaammehan usean seniorin aterioista eri puolella Suomea. Yksi keskeisistä tunteita herättäneistä aiheista on ollut kuntien painotukset hinnan ja laadun välillä palveluita hankinnassa. Samalla keskusteltu viranomaisten ja tilaajien valvonnan riittävyydestä on […]

Read Article

Terveydenhuollon mobiilivallankumous!

Suomen terveydenhuollossa tapahtuu vihdoinkin oikein ryminällä, vaikka SOTE-raketti yskii. Varsinkin uusien sairaalahankkeiden yhteydessä panostetaan yhä enemmän hoitajien mobiilityökaluihin. Vai jääkö panostus vain hyväksi yritykseksi? Yhä useampi terveydenhuollon toimittaja tarjoaa omia mobiiliapplikaatioitaan hoitajien käyttöön. Merkittävää tässä kehityksessä on se, että nyt myös potilastietojärjestelmien toimittajat tarjoavat mobiiliapplikaatioita, jotka mahdollistavat hoidon dokumentoinnin hoitotyön keskipisteessä eli potilaspaikalla. Hoitotyötä voidaan […]

Read Article

Jari Lindströmin puhe Työllistäminen 2019 -tapahtumassa

Olemme täällä tänään erittäin ajankohtaisen ja kansallisesti hyvin tärkeän asian eli työllisyyden äärellä. Hallituksen eräs keskeinen tavoite saavutettiin marraskuussa, kun työllisyysaste ylitti 72 prosenttia. Toinen tavoite oli saada 100 000 työllistä lisää ja joulukuussa tuo luku oli päälle 130 000. Tiedämme kuitenkin, että se on vasta alku kaikelle sille, mitä tulee vielä tehdä. Jotta pystymme pitämään yhteiskunnan […]

Read Article

Tekoäly on vastaus todellisen asiakaskysynnän ennakoimiseen

Kuluttajat ovat tottuneet saamaan heille räätälöityjä tuotteita ja palveluita. Tämä pätee myös tapaan, jolla yritykset ostavat toisiltaan palveluita. Sen sijaan, että optimoidaan tuotteen ominaisuuksia, datan avulla voidaan nykypäivänä testata, tutkia ja havaita asiakaslähtöisiä ominaisuuksia, ja näiden pohjalta ennakoida tulevaa kysyntää.   Asiakaskeskeisyys ja tekoäly Parhaimmat tuotteet ovat sellaisia, jotka tulevat vastaan oikealla hetkellä oikeassa kanavassa […]

Read Article

Aika aikaansa kutakin, sanoi pässi kun päätä leikattiin

”Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.” Kun tavoitteena on sekä kustannusten säästäminen, että asiakaslähtöisyyden edistäminen, on edessä pohdinnan paikka. Kustannusten hillitsemisen keinot löytyvät toimintojen kehittämisessä ja tehostamisessa sekä ajankäytön parantamisessa. Mutta uudistuksessa minkään ei tulisi olla potilailta pois, […]

Read Article

Case INR-omaseuranta

Hallituksen kärkihankkeita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden muuttaminen aiempaa asiakaslähtöisemmiksi. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset, omatoimisuutta tukevat toimintaprosessit kuten omaseuranta, joiden uudistamisessa hyödynnetään digitalisaatioratkaisuja, kuten omahoidon sähköisiä palveluja. Omahoitoa lisäämällä potilas otetaan vahvemmin mukaan hoidon toteutukseen ja seurantaan; potilas on itse vastuussa omasta terveydentilastaan ja elintavoistaan, ja terveydenhuollon ammattilaisen rooli muuttuu aiempaa vahvemmin potilasta ohjaavaan ja valmentavaan […]

Read Article

6 vinkkiä terveydenhuollon tietoturvaan

Työn, tiedon ja viestinnän digitalisoituminen tuovat mukanaan valtavan määrän liiketoimintahyötyjä, mutta samalla myös aivan uudenlaisia riskejä. Suuri osa niistä liittyy digitaalisen toimintaympäristön tietoturvaan. Näiden riskien hallinta on erityisen tärkeää terveydenhuollon organisaatioissa, jotka käsittelevät arkaluontoisia henkilötietoja, kuten potilastietoja. Törmäsin jokin aika sitten erään laajan tietomurron yhteydessä lausuntoon, jossa todettiin, että ”näihin tietomurtoihin tulee nykypäivänä vain tottua.” […]

Read Article

Aikaa. Sinulle. Olennaiseen.

Meistä jokainen on terveydenhuollon palvelujen asiakas, heidän läheinen tai terveydenhuollon ammattilainen. Meillä on yhteinen päämäärä – jokaisen hyvinvointi.   Aikaa. Lisää aikaa hoitaa päivittäin työ hyvin. Lisää aikaa ammattilaisen kanssa. Mahdollisuus palvella useampaa avun tarvitsijaa. Nopeampi hoitajan luo pääsy. Miten voimme edistää tätä? Tarjoamalla terveydenhuollon ammattilaisille nopean pääsyn sovelluksiin ja dataan. Järjestelmiin kirjautumista nopeuttamalla pystytään […]

Read Article

Sujuvuutta sairaalaan digitaalisilla ratkaisuilla

Digitaalisilla ratkaisuilla saadaan sairaalaan arjen sujuvuutta Terveyspalvelujen saatavuuteen, laatuun ja kustannuksiin liittyy tällä hetkellä monitahoista yhteiskunnallista painetta, ja nuo asiat nivoutuvat tiiviisti yhteen. Modernit ratkaisut, jotka tehostavat alan toimintaa käytännön tasolla, heijastuvat siis laajasti koko yhteiskuntaan. Alla kolme esimerkkiä siitä, miten sairaalan arkea saadaan tehostettua nykyaikaisilla digitaalisilla ratkaisuilla. Digitalisaation tuomat hyödyt ovat näissä konkreettisesti todettavissa. […]

Read Article

IoT mullistaa terveydenhuollon tulevaisuuden

Kuhina IoT:n ympärillä muuttuu vauhdilla sanoista teoiksi. Terveydenhuolto on toimiala, jossa edistystä tapahtuu nyt suurin harppauksin. Tietoturvan merkitys kasvaa entisestäänkin. Tutkimusten mukaan jo peräti kuusi kymmenestä globaalista terveydenhuolto-organisaatiosta käyttää ja hyötyy IoT-ratkaisuista. Hoitohenkilökunta pystyy katsomaan röntgenkuvat mobiililaitteista ja odotushuoneessa hermostuneena odottavat läheiset saavat reaaliaikaisesti tiedon milloin leikkauspotilas on siirretty leikkaussalista heräämöön. Terveydenhuollon ammattilaisten mielestä suurin […]

Read Article
  • 1
  • 2