Skip to content
  • Digi & IT
  • Kehitys
  • Sote
18/08/2020

Tulevaisuuden sairaala tuottaa arvoa pienemmin kustannuksin

Jos ajatellaan älykästä tulevaisuuden sairaalaa, silmien eteen maalautuu mielikuva sairaalasta, jossa on panostettu mm. huipputeknologiaan, tekoälyratkaisuihin sekä viimeisen päälle toimiviin tiloihin, joissa henkilöstön on helppo toimia ja potilaat saavat ensiluokkaisen hoitokokemuksen. Mutta älykkääseen sairaalaan liittyy pitkälti myös edellä mainittujen seikkojen mahdollistama taloudellinen ja inhimillinen hyöty, jonka lopputuloksena terveydenhuollon tuottama arvo lisääntyy, kun pienimmillä kustannuksilla saavutetaan paremmat tulokset.

Hoidon ja palveluiden tuottaminen ajateltuna uudella tavalla

Älykkäässä sairaalassa hoito on järjestetty potilaan ympärille hänen lääketieteellisen tilansa edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on parempi potilaskokemus ja hoidon tuottavuus, mikä näkyykin kirjattuna sairaanhoitopiirien strategioihin.

Tavoitteen toteutumista tukee osaltaan myös henkilöstön tuottavuus ja kliinisten toimintojen optimointi. Ensin mainittua lisää turhien toimintojen karsiminen, tarpeellisten mutta arvoa tuottamattomien toimintojen minimoiminen sekä lisäarvon tuottaminen potilaille henkilöstön kehittymisen kautta.  Kliinistä toimintaa voidaan puolestaan tehostaa luomalla hoitopolut, jotka on optimoitu potilasvolyymien, vakavuuden ja vaihtelevuuden sekä potilaan ohjaamisen kannalta. Molemmissa terveysteknologia toimii vahvana apurina.

Yhdysvalloissa on laskettu kuluvan turhiin toimintoihin jopa neljännes terveydenhuollon kuluista. Ajatellaanpa yksinkertaisena esimerkkinä tästä ensiapupotilaan päänseudun kuvantamistutkimusta. Kun potilasta siirretään ensiavusta CT-tutkimukseen kuvantamisosastolle, voi se vaatia pahimmillaan jopa viiden henkilön työpanoksen. Jos sen sijaan ensiavussa olisi käytössä mobiili CT-laite, tutkimus voitaisiin suorittaa nopeasti osastolla ilman potilaan turhaa liikuttamista. Työvoimaa tarvittaisiin vähemmän ja eikä siirtymisiin tarvitsisi käyttää hoidon kannalta arvokasta aikaa.

Alati kehittyvä terveysteknologia älykkään sairaalan moottorina

Millä kaikilla tavoin terveysteknologia voi tukea älykkään sairaalan toteutumista? Tulevaisuutta ajatellen kannattaa kysyä esimerkiksi: Kerätäänkö ja käsitelläänkö esimerkiksi kuvantamistutkimusten dataa keinoälyn avulla?  Käytetäänkö keinoälyä hoitoennusteiden tekemisessä ja päätöksenteon tukena potilaan koko hoitopolun varrella? Onko laboratoriossa automatisoitu kaikki mahdolliset toiminnot? Esimerkkejä on monia.

Siemens Healthineersilla on useita pitkäkestoisia kumppanuuksia, joissa tavoitteena on tehostaa ja optimoida sairaaloiden toimintaa. Tästä hyvänä esimerkkinä on 13 vuoden terveysteknologia- ja palvelukumppanuus Jyväskylän uuden Nova-sairaalan kanssa. Healthineersin laaja ja korkealaatuinen terveysteknologian tuote- ja palvelutuoteportfolio kattaa useimmat asiakkaiden tarpeet, nyt ja tulevaisuudessa.

Yhdessä Siemens Osakeyhtiön kanssa pystymme tukemaan vielä laajemmassa mittakaavassa suomalaisia sairaaloita, kun talotekniikan avulla luodaan täydelliset olosuhteet potilaille ja hoitohenkilöstölle. Yhdessä meillä on paikallinen kyky ja resurssointi toteuttaa laadukkaasti kaiken kokoiset projektit myös vaikeissa olosuhteissa, kuten nyt COVID-19- pandemian keskellä.

Tervetuloa kuuntelemaan keynote-puheenvuoroa

Tämä oli pintaraapaisu laajaan asiakokonaisuuteen. Tule kuuntelemaan 2.9. avauspäivän keynote-puheenvuoroa klo 9.40, jossa Roberto Fumagalli, Head Vertical Market Manager Healthcare, Siemens Schweiz AG ja Herbert Staehr, Global Head of Transforming Care Delivery, Siemens Healthineers, kertovat lisää aiheesta Smart Hospitals – improve care quality, staff-workload and patient experience while reducing cost.

Tervetuloa myös vierailemaan Tulevaisuuden sairaalan eBoothillemme tai ota muutoin yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää. Lisää aiheesta pääset lukemaan myös sivuiltamme.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia