Skip to content

4 posts found.

Date selected: helmikuu 2020

Clear search

Miltä näyttävät suutarin lapsen kengät?

Kokoonnuimme joulukuussa asiakkaidemme kanssa Clausionin toimistolle perinteiseen User Group Forumiin. User Group Forum -tapahtumissamme jaamme vinkkejä konsernitilinpäätöksen ja sisäisen laskennan ajankohtaisiin aiheisiin, keskustelemme Clausionin tulevaisuuden suunnitelmista, otamme vastaan palautetta ja vastaamme asiakkaiden kysymyksiin. Tapahtumissamme on tyypillisesti esitelty myös jokin asiakastapaus ja esimerkki Clausion Financial Performance Management (FPM) -järjestelmän käytöstä. Tällä kertaa tarkastimme suutarin lapsen kengät, […]

Read Article

Miten Satasairaala on onnistunut kehittämään asiakas- ja henkilöstökokemusta?

Asiakas- ja henkilöstökokemuksen tiedolla johtaminen on yksi keskeisimmistä menestyksen mahdollistajista sosiaali- ja terveysalalla. Eri lähteistä saatavan tiedon määrä lisääntyy, tiedon jalostustavat ja tulkinta kehittyy, osaamisen kehittämisen merkitys kasvaa. Älykäs tiedolla johtaminen edellyttää kovan datan, hiljaisen tiedon ja kokemuspohjaisen tiedon yhdistämistä tavoitteelliseksi toiminnaksi. Merkityksellisen tiedon avulla aktivoidaan koko organisaatio yhteiseen keskusteluun, tuodaan näkemyksellisyyttä ja edesautetaan yhteisen […]

Read Article

Hyvin rakentamalla tehdään hyvä sairaala

Väestö ikääntyy, elämme pidempään ja uusia hoitomenetelmiä syntyy jatkuvasti. Hoitotyön tuottavuudelle haetaan kasvua ja sen vaatima osaaminen syventyy. Tämä luo paineita rakentaa muuntojoustavia, tiloiltaan ja tekniikaltaan toimivia sairaalarakennuksia, joiden tekninen käyttöikä on pitkä. Hyvä tilat, niiden sisäilmasto ja muukin sisäympäristö antavat henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä hoitotyöhön ja edistää potilaiden toipumista. Toimivan, sisäympäristöltään hyvän ja pitkäikäisen rakennuksen, […]

Read Article

Tuottavuushaaste painaa sote-hartioita

Enemmän vähemmällä? Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavat organisaatiot painivat suurten tuottavuus- ja kustannuspaineiden alla. Toimintaa tulisi tehostaa, säästöjä tavoitella ja samalla kuitenkin tuottaa vaikuttavampia palveluja kansalaisille. Mikä avuksi? Sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä on laajalti tarpeita kyetä tuottamaan enemmän aiempaa pienemmillä resursseilla. Säästötavoitteet ovat huimia, organisaatiokohtaisesti saatetaan puhua useista miljoonista euroista ja kaksinumeroisista prosenttiluvuista. Luonnollisen päättelyketjun […]

Read Article