Skip to content
  • Digi & IT
  • Kiinteistö & rakentaminen
20/08/2020

Tekoäly tarjoaa turvallisen ja vastuullisen paluun toimistoille

Yritykset ja kiinteistönomistajat maailmanlaajuisesti ovat kohdanneet odottamattoman haasteen – kuinka avata toimistot takaisin normaalitilaan, taata turvalliset työskentelyolosuhteet ja samalla ottaa huomioon kiintestöjen vastuullisuustavoitteet. Ratkaisu löytyy todennäköisesti uusista teknologioista kuten tekoälystä, joiden avulla kiinteistöissä voidaan varmistaa asianmukaiset sisäilmasto-olosuhteet sekä tehdä niistä älykkäitä ja kestäviä elinkaarensa aikana.

Nuuka on ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa SaaS ohjelmistoratkaisuaan kiinteistön omistajille, kaupungeille ja käyttäjäomistajille. Palvelumme, kuten tekoälypohjaisen optimoinnin avulla asiakkaamme parantavat rakennustensa energiatehokkuutta, vähentävät operatiivisia kustannuksia, parantavat vastuullisuutta ja mahdollistavat paremmat ja tuottavammat sisäilmasto-olosuhteet rakennuksissa. Teknologia-agnostinen data-alustaratkaisumme kerää, analysoi ja ohjaa reaaliaikaisesti erilaisia rakennusautomaatio-, IoT- ja ohjelmistojärjestelmiä reaaliaikaisesti. Nuukan ratkaisu on tällä hetkellä käytössä noin 3000 rakennuksesta kuudessa eri maassa.

Jo vuosia on tiedetty, että hyvillä sisäilmasto-olosuhteilla on positiivinen vaikutus työntekijöiden tuotavuuteen ja hyvinvointiin. Yksinkertaiset asiat, kuten hyvä ilmanvaihto, puhdas ilma ja riittävä valaistus maksavat investointinsa takaisin moninkertaisesti. Tutkijat Lawrence Berkely National Laboratiossa ovat arvioineet, että sisäilmasto-olosuhteiden parantaminen toimistoissa lisää 20 miljardilla dollarilla Yhdysvaltain bruttokansantuotetta vuositasolla.

Vaikka suuri huomio kohdistuu parhaillaan Covid-19 viruksen hoitoon, tarve kiinteistöjen vastuullisuuden, energiatehokkuuden ja hiilineutraaliuden saavuttamiselle on tälläkin hetkellä ilmeinen. On hyvä pitää mielessä, että rakentaminen ja kiinteistöt tuottavat 40% maapallon energian kulutuksesta ja CO2 päästöistä.

Vähimmäisvaatimuksena terveellinen ja turvallinen kiinteistö

Kiinteistön omistajat ja työnantajat kohtaavat uusia vaatimuksia työntekijöiltään – kiinteistön tulee olla turvallinen työskentelylle. Toimistojen täytyy olla hyviä paikkoja työskennellä – toisin sanoen työtilojen tulee sijaita sisäilmasto-olosuhteiltaan terveellisissä ja turvallisissa kiinteistöissä.

Jotta pystytään tarjoamaan turvallinen toimistoympäristö on tiedettävä mitä kiinteistöissä tapahtuu: Kuinka monta ihmistä rakennuksessa on ja missä he ovat? Ovatko sisäilmasto-olosuhteet hyvät ja onko sisällä optimaalinen CO2-taso, kosteus ja lämpötila? Tänä päivänä uusien ja helposti toteutettavien IoT-antureiden ansiosta tietoa on suhteellisen helppo kerätä. Kiinteistön omistajien haasteena onkin hyödyntää sitä. Tekoälyratkaisut auttavat hyödyntämään kerättyä dataa ja voivat taata turvallisen ja terveellisen sisäilmaston.

Harvardin Healthy Buildings Lab -yrityksen tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että joka kerta kun toimiston ilmamäärän vaihtuvuus kaksinkertaistetaan, työntekijöiden suorituskyky paranee 1,7%. Toisessa tutkimuksessa yli 3000 työntekijän sairauslomista havaittiin, että 57% kaikista sairauspoissaoloista johtui huonosta ilmanvaihdosta.

AI optimoi kiinteistöä kellon ympäri

LVI-järjestelmän säätäminen ja optimointi optimaalisten sisätilojen varmistamiseksi on jatkuva työ, jossa tekoäly ja koneoppiminen ovat osoittautuneet paremmiksi työkaluiksi kuin ihmistyö. Yleensä kiinteistöpalveluyhtiöllä on käytössään energia-asiantuntija, joka säätää LVI-järjestelmää kuukausittain.

Uusi AI-ohjelmistomme säätää ja optimoi ilmanvaihdon prosessia 4 000–5 000 kertaa päivässä. Se on yli 600 säätöä tunnissa tai kymmenen minuutissa. Tätä on mahdotonta tehdä manuaalisesti. Ohjelmisto tekee säätöjä perustuen rakennuksen profiiliin, kiinteistön taloteknisiin prosesseihin sekä reaaliaikaisiin tietoihin antureilta, kuten hiilidioksidi-, paine-ero- ja VOC-antureilta. Lopputuloksena on turvalliset ja optimaaliset sisäilmasto-olosuhteet”, sanoo Nuuka Solutionsin toimitusjohtaja Tuomas Pippola.

Digitalisaation käyttöönotto nykyisten toimistorakennusten päivittämisessä on ollut useiden kiinteistöyhtiöiden pöydällä jo useita vuosia, mutta nyt aihepiirin tiimoilta aletaan näkemään jo konkreettisia toimenpiteitä. Yhä useammat yritykset yhdistävät portfolionsa pilvipohjaiseen alustaan saadakseen hallintaansa esimerkiksi rakennustensa olosuhteet ja energiankulutuksen.

Tutkimukset osoittavat, että ilmanvaihtokoneiden tekoälyoptimoinnin avulla voidaan saavuttaa 20% energiansäästö kiinteistön ilmanvaihtoprosessissa, mikä tarkoittaa noin 6% säästöä kiinteistöyhtiön kokonaiskustannuksista. Tällä on myös merkittävä vaikutus kiinteistöjen kestävään kehitykseen. Tämän lisäksi kiinteistön omistaja saa myös optimaaliset sisäilmasto-olosuhteet.

Yli 100 valmiin integraation ansiosta tietoalustaamme voi kytkeä suurimman osan nykypäivän rakennusautomaatioista ja IoT-järjestelmistä sekä antureista”, Tuomas Pippola toteaa.

Korona-kriisi toimii todennäköisesti ajurina ottaa uusia ideoita, teknologioita ja tapoja käyttöön. Jatkossa optimoitu, älykäs ja sisäilmasto-olosuhteet huomioiva rakennus voi olla merkittävä kilpailuetu kiinteistönomistajille ja kiinteistön käyttäjille.

Tule kuulemaan lisää aiheesta! Nuuka Solutions on mukana Real Estate Forum 2020 -tapahtumassa 26.8.

Lisätietoja Nuuka AI -palveluista antaa Olli Parkkonen, 050 494 1584 olli.parkkonen@nuukasolutions.fi

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia