Skip to content

2 posts found.

Date selected: helmikuu 2021

Clear search

Raportti: Kokemukset ja mielikuvat virtuaalitapahtumista

– 900 vastaajaa valtakunnallisesti! Koronapandemian pitkittyessä erilaiset virtuaalitapahtumat ovat tulleet tutuiksi lähes kaikille työikäisille. Koska virtuaalitapahtumat ovat konseptina uutta niin osallistujille kuin järjestäjillekin, löytyy erilaisia toteuksia laidasta laitaan. Selvitimme, millaisia kokemuksia ja mielikuvia virtuaalitapahtumista on yritysmaailmassa. Yleisesti kokemukset virtuaalitapahtumista ovat olleet positiivisia. Kaikkien kyselyyn vastaajien keskiarvo kokemuksestaan on jopa 3,9/5. Vastaajat, jotka ovat olleet tapahtumissa […]

Read Article

Miten määrittää tapahtumamarkkinoinnin ROI?

Tapahtumamarkkinointia, kuten kaikkia markkinointitoimenpiteitä, tulisi ajatella kulun sijasta investointina. Jotta tapahtumamarkkinointi voi saavuttaa paikkansa keskeisenä palikkana osana yrityksen markkinointistrategiaa, tulee tapahtumilla olla tarkkaan asetetut tavoitteet ja mittarit – hyvin toteutettuna esimerkiksi yhteistyökumppanuus tapahtumassa voi todistetusti olla B2B-yrityksen tuottoisin markkinointitoimenpide. Miten lasket tapahtuman liiketoimintavaikutuksen? Kolme keskeisintä tekijää tapahtuman onnistumisen mittaamisessa ovat: Saadut liidit. Kohderyhmään vaikuttaminen. Saavutettu […]

Read Article