Skip to content
  • Digi & IT
  • Kiinteistö & rakentaminen
09/11/2020

Työntekijälle tilaa onnistua – näin häiriöttömästä digitaalisesta työtilasta tuli kilpailuetu

Nykyajan työelämässä jatkuvat keskeytykset katkaisevat keskittymisen työhön ja heikentävät tuottavuutta. Tilannetta voi helpottaa uusilla älykkäillä digitaalisilla työtilaratkaisuilla, joilla minimoidaan häiriöitä ja keskeytyksiä.

Puhelin soi, sähköposti piippaa, kalenteri hälyttää. Nykyajan työympäristölle jatkuvat keskeytykset ja häiriöt ovat tyypillisiä. Tämä on entisestään korostunut pandemian aikana, kun työhäiriöiden lisäksi kotona työskentelyyn saattaa liittyä muitakin häiriötekijöitä. Yritämme tehdä useita asioita samanaikaisesti, vaikka se tutkimusten mukaan heikentää työtehoa. Kuulostaako tutulta? Valitettavasti nykyajan työelämä on sirpaleista ja entistä kuormittavampaa yhä useammalle.

Mitä tilanteelle voi tehdä? Yritysjohdon ja erityisesti HR-osaston on otettava palkan, lomien ja muiden työetujen lisäksi vastuu myös siitä, että työntekijällä on mahdollisuus keskittyä työhönsä ilman häiriötekijöitä. Näin kaikki hyötyvät, sillä kun työntekijät pystyvät työskentelemään keskittyneesti ja voivat hyvin, myös yritys menestyy.

”Yritysjohdon on poistettava häiriötekijät, jotta voimme antaa työntekijöille tilaa onnistua. Meidän täytyy yhtenäistää ja yksinkertaistaa toimintamalleja, jotta saamme ajansäästöä ja parempia tuloksia. Tämä on mahdollista modernien työkalujen avulla, jotka ohjaavat ja auttavat käyttäjää”, kertoo Okan Evinc, Citrixin maajohtaja.

Viimeistään pandemian myötä ympäri maailmaa, ja liki jokaisella alalla on ymmärretty, ettei työpaikka ole enää paikka sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan työnteko voi tapahtua myös fyysisen työpaikan ulkopuolella. Jopa 80% yrityksistä aikoo ottaa pysyvään käyttöön etätyömalleja ja erilaisia joustavia ratkaisuja. Työntekijät puolestaan toivottavat nämä muutokset tervetulleeksi. Tämä näkyy esimerkiksi muuttoaaltoina pois kalliista kaupungeista paikkoihin, joissa eläminen on halvempaa ja stressittömämpää. Lisäksi kilpailu osaajista kiristyy koko ajan, joten investoiminen työntekijän kannalta työhyvinvointia parantaviin tekijöihin luo yrityksille kilpailuetua.

Digitaalinen työympäristö yhä tärkeämpi

Nykyaikana miellyttävä fyysinen työympäristö ja intuitiivinen digitaalinen työtila luovat edellytykset onnistumiselle. Hyvät työkalut lisäävät työntekijöiden tuottavuutta sekä parantavat viihtyvyyttä ja sitoutuneisuutta. Citrixin vastaus nykyiseen suuntaukseen on selkeä: Tarjota työntekijöille uudenlainen digitaalinen työtilaratkaisu, joka mahdollistaa häiriöttömän ja tehokkaan työskentelyn toimistossa, tien päällä tai kotona.

Citrixin teknologia mahdollistaa työntekijälle älykkään digitaalisen työskentely-ympäristön, jossa on helpompi hallita omaa työpäiväänsä ja henkilökohtaista edistymistään. Ympäristö on suunniteltu sellaiseksi, että esimerkiksi automaatiota hyödyntämällä parempien työprosessien kautta tehostetaan rutiininomaisia työtehtäviä ja työnkulkuja, sekä pyritään tuomaan työntekijälle olennaisimmat asiat helpommin esille. Tällöin keskittyminen tärkeisiin asioihin on merkittävästi helpompaa. Tutkimusten mukaan sujuva työskentely kasvattaa työntekijän tuottavuutta jopa 20%.

Citrixillä on pitkä kokemus digitaalisista työtilaratkaisuista sekä niiden tuottamista hyödyistä. Uusi älykäs digitaalinen työtila on pitkän moniammatillisen kehitystyön tulos, jossa uusi teknologia yhdistyy korkeatasoiseen käyttäjäkokemukseen. Yrityksen visiona on, että työntekijöillä on turvallinen ja helppo pääsy kaikkiin niihin työkaluihin, joita he tarvitsevat työnsä tekemiseen. Näihin kuuluvat esimerkiksi virtuaaliset työpöydät ja SaaS-sovellukset. Alaa mullistava uutuus on erityisesti se, että käyttäjän ei tarvitse hyppiä sovelluksesta toiseen tehtävien suorittamiseksi, tai tiedon löytämiseksi, vaan järjestelmä tuo varsinaisen työnkulun suoritettavaksi aina samaan näkymään. Käyttäjän ei tarvitse kirjautua useaan sovellukseen päivän aikana, vaan yhdellä kirjautumisella kaikki tarpeellinen on koottu samaan selkeään näkymään.  Kaikki tämä antaa työntekijälle mahdollisuuden keskittyä siihen mikä on työssä tärkeintä.

Olisiko digitalisointihankkeessasi ajankohtaista myös kehittää työntekijän tyytyväisyyttä ja tuottavuutta, joka antaa tilaa luovuudelle ja innovaatioille sekä tarjoaa kustannustehokkaammat liiketoimintaprosessit?

Lue lisää Citrixin digitaalisista työtilaratkaisuista

 

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia