Skip to content

10 posts found.

Selected Category: Sote

Clear search

Miten arvioida Sote-tietojärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta?

Erilaisia terveydenhuollon järjestelmien arviointikehikkoja on ajan myötä kehitetty paljon. Huhtikuussa 2016 Journal of Medical Systems 40(131) listasi mm. seuraavat: Quintanegran kypsyysmalli sähköiselle terveydenhuollolle (eHMM) IDC:n terveydenhuollon IT:n kypsyysmalli IDC:n mobiiliuden kypsyysmalli terveydenhuollolle HIMSS:n kypsyysmalli potilastiedon sähköistämisestä (EMRAM) HIMSS:n kypsyysmalli hoidon jatkuvuudesta (CCMM) NHS:n infrastruktuurin kypsyysmalli (NIMM) Terveydenhuollon analytiikan kypsyysmalli (HAAM) Sairaaloiden yhteistyön arviointimalli (HCMM) Kuvantamisjärjestelmien kypsyystason […]

Read Article

Tilannekuva toiminnan tukena akuuttihoidossa

Terveydenhuoltopalveluihin kohdistuvat odotukset muuttuvat maailmanlaajuisesti. Toimivatko nykyiset terveydenhuollon palvelumallit ja resurssit ikärakenteen muuttuessa, uudenlaisessa hoitoympäristössä? Terveydenhuollon toimintamalleille aiheuttavat muutospainetta muun muassa seuraavat globaalit kehityskulut: julkisen palveluntarjoajan roolin muuttuminen terveydenhuollon järjestämisessä säästötoimenpiteet terveydenhuoltopalveluiden kehittyminen ja hoitomallien monipuolistaminen ikääntyvä väestö terveydenhuollon palvelutarpeiden muuttuminen yksilöllisyyden huomioiminen ja potilaan roolin kasvaminen. Näiden tekijöiden aiheuttamat muutostarpeet on huomioitu uusien, nyt […]

Read Article

Mitä on hoitotyö lapsen silmin?

  Ascomin kattava viestintäratkaisu tukee hoitotyötä koko potilaan hoitojakson ajan. Älykäs lääkintälaiteintegraatio voidaan myös yhdistää viestintäratkaisuun, jolloin potilaan ja lääkintälaitteiden tiedot välittyvät automaattisesti oikean hoitajan taskuun mobiilisti. Tutustu lisää Ascomin ratkaisuun täällä. Tule kuulemaan aiheesta lisää! Ascom on mukana Tulevaisuuden Sairaala 2020 -tapahtumassa 24.-25.3. Triplassa, Helsingissä. Tutustu Ascomin puheenvuoroonsa täällä ja ilmoittaudu mukaan. #ascom #hoitotyölapsensilmin #ascommyco3 […]

Read Article

Palvelumuotoilulla asiakaslähtöisyyttä sairaalaruokailuun

Potilaslähtöisyys sisältyy useiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden strategioihin. Missä palvelupolun kosketuspisteissä voimme toteuttaa potilaslähtöisyyden ja ketkä sen tekevät? Niinkin arkisella asialla kuin asiakaslähtöisellä sairaalaruokailulla on merkittävä rooli palvelukokemuksen rakentajana – ja osana potilaan paranemisprosessia. Nousevatko potilasruoan tarjoajaksi tulevaisuudessa ruokalähettipalvelut? Seisoimme tutkimuspartnerin kanssa ensin kotimaisen ja sitten kansainvälisen sairaalan uloskäynnin luona. Sairaalaruoan trendit tulivat vastaan aulojen […]

Read Article

Miten Satasairaala on onnistunut kehittämään asiakas- ja henkilöstökokemusta?

Asiakas- ja henkilöstökokemuksen tiedolla johtaminen on yksi keskeisimmistä menestyksen mahdollistajista sosiaali- ja terveysalalla. Eri lähteistä saatavan tiedon määrä lisääntyy, tiedon jalostustavat ja tulkinta kehittyy, osaamisen kehittämisen merkitys kasvaa. Älykäs tiedolla johtaminen edellyttää kovan datan, hiljaisen tiedon ja kokemuspohjaisen tiedon yhdistämistä tavoitteelliseksi toiminnaksi. Merkityksellisen tiedon avulla aktivoidaan koko organisaatio yhteiseen keskusteluun, tuodaan näkemyksellisyyttä ja edesautetaan yhteisen […]

Read Article

Hyvin rakentamalla tehdään hyvä sairaala

Väestö ikääntyy, elämme pidempään ja uusia hoitomenetelmiä syntyy jatkuvasti. Hoitotyön tuottavuudelle haetaan kasvua ja sen vaatima osaaminen syventyy. Tämä luo paineita rakentaa muuntojoustavia, tiloiltaan ja tekniikaltaan toimivia sairaalarakennuksia, joiden tekninen käyttöikä on pitkä. Hyvä tilat, niiden sisäilmasto ja muukin sisäympäristö antavat henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä hoitotyöhön ja edistää potilaiden toipumista. Toimivan, sisäympäristöltään hyvän ja pitkäikäisen rakennuksen, […]

Read Article

Tuottavuushaaste painaa sote-hartioita

Enemmän vähemmällä? Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tuottavat organisaatiot painivat suurten tuottavuus- ja kustannuspaineiden alla. Toimintaa tulisi tehostaa, säästöjä tavoitella ja samalla kuitenkin tuottaa vaikuttavampia palveluja kansalaisille. Mikä avuksi? Sosiaali- ja terveydenhuollon kentässä on laajalti tarpeita kyetä tuottamaan enemmän aiempaa pienemmillä resursseilla. Säästötavoitteet ovat huimia, organisaatiokohtaisesti saatetaan puhua useista miljoonista euroista ja kaksinumeroisista prosenttiluvuista. Luonnollisen päättelyketjun […]

Read Article

Digitalisoitu toiminnansuunnittelu ja -ohjaus

Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus (JUST) suunnittelee ja ohjaa toimintaansa Delfoi Plannerin avulla nyt kolmatta vuotta. Ennen suunnittelu tapahtui lukuisten eri Excelien avulla. Suunnittelu kaiken kaikkiaan on selkeytynyt ja nopeutunut ja samoilla resursseilla saadaan enemmän aikaan. ”Kun aikaisemmin yksi ylilääkäreistämme käytti viikossa 2 päivää työn suunnitteluun, hän pystyy nyt tekemään samat asiat 2,5 tunnissa. Ajanvarauskirjat […]

Read Article

Case ISLAB: Askel kerrallaan kohti digitaalista toimintaympäristöä

Organisaatioiden digitalisaatio on aihepiirinä ollut pinnalla jo pitkään, ja sisäisten sekä ulkoisten asiakkaiden asettamat vaatimukset auttavat pitämään digitalisaation tietohallintojohtajan tärkeysjärjestyksen kärjessä. Valtavista investoinneista huolimatta 70 % digitalisaatioon liittyvistä hankkeista epäonnistuu IDC:n mukaan. Me uskallamme väittää, että suuri osa epäonnistumisista johtuu organisaatioiden utopistisista haaveista muuttaa kaikki kerralla. Digitalisaatio on matka, ei määränpää Teknologioiden eksponentiaalinen kehitys luo […]

Read Article

Toimivalla optimoinnilla parempaa laatua ja työhyvinvointia

Suunnittelun ja tarpeen yhdistäminen auttaa oikeisiin ratkaisuihin Kotihoidon optimointi on enemmän kuin vain reittisuunnittelua. Reittisuunnittelu on tärkeä, jokapäiväinen osa kotihoitoa ja se onnistuu nopeasti ja helposti. Toimiva optimointi on samalla myös kentän työntekijöiden, suunnittelijoiden, esimiesten ja johdon yhteisen, läpinäkyvän keskustelun alusta. Kun optimointi laskee oikein ja toimii luotettavasti, sen perusteella voi tehdä tarkasti kohdennettuja päätöksiä […]

Read Article