Skip to content

10 posts found.

Selected Category: Sote

Clear search

Building the future of hospital with empathic building – Case Kirkenes

Kirkenes hospital in Norway uses Haltian Empathic Building to follow space utilization, office booking and air quality monitoring How many offices and desks are needed, which spaces are used most often and how to create best possible patient care and employee wellbeing in a hospital? These are the questions modern hospitals struggle with all the […]

Read Article

Uusi arkikuntoutuskoulutus täydentämään kotikuntoutuksen koulutusvalikoimaa

Kansainvälisen arkikuntoutusverkoston kokouksessa 20.5.2021 esiteltiin uusimpia tutkimuksia arkikuntoutuksesta (=reablement). Tilaisuus oli antoisa ja sain taas uusia näkökulmia tuleviin arkikuntoutuskoulutuksiin. Oli myös ilo havaita, että arkikuntoutusta ja siihen liittyvää tutkimusta toteutetaan jo yhdessätoista maassa. Uusimpina tulokkaina tutkimusverkostoon ovat Suomi ja Irlanti! Tiedätkö sinä jo mitä arkikuntoutus tarkoittaa ja miten se eroaa muista kotikuntoutusmuodoista? Entä tiedätkö, miten […]

Read Article

Kädet loppuvat kesken − Sote-sektori tarvitsee alustoja selviytyäkseen

Kiristyvän talouden ja niukkenevien resurssien maailmassa sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden palvelujohtaminen eilispäivän opeilla ei enää onnistu. Asiakkaat ja potilaat ansaitsevat laadukkaampaa hoitoa, ja rutiiniprosesseista yhä suurempi osa on pystyttävä automatisoimaan. Muuten joudumme valitettavasti tinkimään tuotetuista palveluista, kun resurssit loppuvat kesken. Sofigaten Anne-Marie Hovi kirjoittaa siitä, mitä mahdollisuuksia maailmanluokan palvelualustat avaavat sote-alan tulevaisuudelle. Maailmanluokan alustaratkaisut ovat kansainvälisesti […]

Read Article

Näillä askelilla sote-alan digitalisaatio voisi onnistua: yhteinen kieli ja koulutus ovat kaiken A ja O

Digitalisaatio on tuonut sosiaali- ja terveysalalle sekä helpotusta että päänsärkyä. Parhaimmillaan se koetaan toimivina, digitalisoituina palveluina sekä automatisoituina ratkaisuina. Tällaisia ovat esimerkiksi etädiagnostiikka ja robottiavusteinen kirurgia sairaaloissa. Pahimmillaan se on kuormittanut henkilöstön työmäärää entisestään ja luonut hallitsemattomalta tuntuvan digikaaoksen. Tarve hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja tarjolla olevia teknologisia innovaatioita on kaikille sote-organisaatioille selvä. Edelleen on […]

Read Article

Uudet terveydenhuollon digipalvelut ja niiden vaikuttavuus

Terveysteknologiasta ja -datasta tuli koronaviruksen myötä hetkessä osa suomalaisten arkea. Digiloikka terveydenhuollossa otettiin kuitenkin jo ennen koronaa. Tästä esimerkkinä toimii Kansallinen sosiaali- ja terveystiedon potilasarkisto KanTa. Pandemia teki terveysteknologian entistä näkyvämmäksi tuomalla etävastaanotot, palvelulinjat, Omaolo-palvelun ja koronavilkkusovelluksen kaiken kansan käytettäväksi. Kansalaiskäyttövaikuttavuutta Kaikkialla maailmassa panostetaan nyt vaikuttavien terveydenhuollon digipalveluiden kehittämiseen. Suomi kulkee terveyspalveluiden kehittämisen eturintamassa, sillä […]

Read Article

Kaatumisista inhimillistä kärsimystä ja massiiviset kustannukset

Väestömme ikäihmisistä joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vuosittain. Heistä puolet kaatuu vuoden aikana toistamiseen, 15 % vähintään kolme kertaa vuodessa ja joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkin vamman. Tutkimukset myös osoittavat, että yli 65-vuotiailla diabeetikoiden kaatumisriski on vieläkin korkeampi (jopa 78 %) verrattuna ei-diabeetikoihin (30 %).¹ Lisäksi kaatuminen aiheuttaa aiempaa useammalle […]

Read Article

Johtajuuden kokemus ratkaisee, onnistummeko uudistumaan

Eräs julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmän jäsen kysyi minulta viime vuoden lopulla ahdistuneena: ”Jari, millaista johtajuutta uskot meiltä sote-johtajilta vaadittavan huomenna?”. Sanoin rehellisesti, että en osaa tuohon kysymykseen vastata tässä ja nyt, mutta pidän kysymystä mielenkiintoisena ja tärkeänä selvittää. Lupasin, että koitan saada asiasta paremman ymmärryksen vuoden 2020 aikana. Sotessa johtajuuden haasteet ovat mittavat Kuluva […]

Read Article

”Arvotaan Exceleistä vuorot ja toivotaan, ettei potilasturvallisuus vaarannu”

Työn tehosekoittamisesta toimivaan lääkärisuunnitteluun Lääkäreiden työvuoroja suunnitellaan – tänäänkin – taulukko-ohjelmien, muinaisten järjestelmien ja lippulappusten avulla. Monimutkaisimmillaan jopa saman talon siiloissa käytetään eri systeemeitä ja sijaisille vielä omaansa. Tilanne vaatii jatkuvaa valppautta kaikilta osallisilta ja syö henkilöstön voimia. Dokumentoimme tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut. Miten siinä näin ylipäätään kävi? Päällekkäisiä työvuorosuunnittelun järjestelmiä pesiytyy terveydenhoitoon tavallisimmin […]

Read Article

Voisiko tasoa pudottaa, edes ihan vähän?

Yliopistouralleni mahtuu kymmenen vuoden pätkä, jolloin autoin opinnoissaan viipyneitä opiskelijoita. Syystä tai toisesta johtuen heiltä oli jäänyt pro gradu -tutkielma kesken. Vuosien varrella luin satojen ahdistuneiden opiskelijoiden raapustuksia, jotka osoittivat, että akateemiseen maailmaan totisesti mahtuu merkillisiä kiinnostuksen kohteita. Joukossa oli opiskelija, joka halusi ehdottomasti kirjoittaa tutkielmansa havumetsien kaarnakuoriaisista (Coleoptera Carabidae). Eräs kiinnitti palavan katseensa selkäydinvammaisiin, […]

Read Article

Tulevaisuuden sairaala tuottaa arvoa pienemmin kustannuksin

Jos ajatellaan älykästä tulevaisuuden sairaalaa, silmien eteen maalautuu mielikuva sairaalasta, jossa on panostettu mm. huipputeknologiaan, tekoälyratkaisuihin sekä viimeisen päälle toimiviin tiloihin, joissa henkilöstön on helppo toimia ja potilaat saavat ensiluokkaisen hoitokokemuksen. Mutta älykkääseen sairaalaan liittyy pitkälti myös edellä mainittujen seikkojen mahdollistama taloudellinen ja inhimillinen hyöty, jonka lopputuloksena terveydenhuollon tuottama arvo lisääntyy, kun pienimmillä kustannuksilla saavutetaan […]

Read Article