Skip to content
 • Kiinteistö & rakentaminen
 • Sote
19/02/2020

Hyvin rakentamalla tehdään hyvä sairaala

Väestö ikääntyy, elämme pidempään ja uusia hoitomenetelmiä syntyy jatkuvasti. Hoitotyön tuottavuudelle haetaan kasvua ja sen vaatima osaaminen syventyy. Tämä luo paineita rakentaa muuntojoustavia, tiloiltaan ja tekniikaltaan toimivia sairaalarakennuksia, joiden tekninen käyttöikä on pitkä. Hyvä tilat, niiden sisäilmasto ja muukin sisäympäristö antavat henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä hoitotyöhön ja edistää potilaiden toipumista.

Toimivan, sisäympäristöltään hyvän ja pitkäikäisen rakennuksen, myös tulevaisuuden sairaalarakennuksen, toteuttamiseen antaisin yksinkertaisen reseptin:

 • asiantunteva suunnittelu, jossa tilojen käyttäjät ovat aktiivisesti mukana
 • rakennuksen toteutus suunnitelmien mukaisesti
  • huolellinen rakentaminen
  • luotettavat rakennusmateriaalit
  • hyvä valvonta
 • riittävä kunnossapito käytön aikana

Tie näyttää selvältä, mutta siitä kuitenkin on helppo poiketa. Tätä todistavat ne ongelmat, joita löytyy liikaa uusistakin rakennuksista. Hyvinvointi on yhtä lailla fyysistä kuin henkistä: huono sisäilma, päivänvalon puute tai heikko lämmön jakautuminen tuntuvat terveydessä, ulkoasultaan tai äänitasoltaan epämiellyttävät tilat latistavat mielialaa. Syynä huonoon lopputulokseen on reseptin noudattamatta jättäminen yhdessä tai useammassa kohdassa.

Hyvin suunnitellut tilat lisäävät sekä henkilökunnan että potilaiden hyvinvointia. Kuva: Outi Aalto.

Itse työskentelen rakennusmateriaaleja valmistavassa ja markkinoivassa Saint-Gobain Finland Oy:ssä. Osuutemme hyvän rakennuksen toteuttamisessa ei kuitenkaan ole vain käyttötarkoitukseen soveltuvien materiaalien toimitus työmaalle. Yhteistyössä rakennuttajien ja suunnittelijoiden kanssa kehitämme laadukkaita tuotteita ja rakenneratkaisuja, joiden tavoitteena on taata puhdas sisäilma, hyvä ääniympäristö, valaistus ja lämpömukavuus rakennuksien käyttäjille. Sairaaloissa nämä tarkoittavat toimivia tiloja sekä henkilökunnalle että potilaille estetiikasta tinkimättä.

Siinä missä yksilön hyvinvointia lisää mukavuus, edistää yhteiskunnan hyvinvointia vastuullisuus. Saint-Gobainille tämä tarkoittaa kestävän, vihreän ja vähähiilisen rakentamisen edistämistä sekä oman toimintamme ja tuotteidemme ympäristövaikutusten minimointia niiden koko elinkaarella. Haluamme olla edelläkävijöitä rakentamisen kiertotaloudessa ja resurssitehokkuudessa, sillä rakennettu ympäristö kuluttaa globaalisti 40 % niukoiksi käyneistä resursseista ja luonnonvaroista. Tehostamme jatkuvasti materiaalien kierrätystä ja etsimme vaihtoehtoisia raaka-aineita tulevaisuuden rakennusmateriaaleihin.

Kerrataan tulevaisuuden sairaalan resepti vielä; hyvä suunnittelu, tarkoituksenmukaiset ja vastuulliset tuotetut rakennusmateriaalit ja huolellinen rakentaminen sekä oikea käytön aikainen kunnossapito ja huolto, joita nautitaan riittävinä annoksina oikea-aikaisesti koko rakennuksen käyttöiän.

Tule kuulemaan aiheesta lisää! Saint-Gobain on on mukana Tulevaisuuden Sairaala 2020 -virtuaalitapahtumassa 2.-3.9.2020. Tutustu heidän puheenvuoroonsa täällä ja ilmoittaudu mukaan.

Tutustu Saint-Gobain Finlandin  -palveluihin täällä.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia