Skip to content
  • Sote
05/11/2019

Toimivalla optimoinnilla parempaa laatua ja työhyvinvointia

Suunnittelun ja tarpeen yhdistäminen auttaa oikeisiin ratkaisuihin

Kotihoidon optimointi on enemmän kuin vain reittisuunnittelua. Reittisuunnittelu on tärkeä, jokapäiväinen osa kotihoitoa ja se onnistuu nopeasti ja helposti. Toimiva optimointi on samalla myös kentän työntekijöiden, suunnittelijoiden, esimiesten ja johdon yhteisen, läpinäkyvän keskustelun alusta. Kun optimointi laskee oikein ja toimii luotettavasti, sen perusteella voi tehdä tarkasti kohdennettuja päätöksiä myös henkilöstön kohdentamisista.

Kaksi eri kehitysprojektia yhdistyy

Useissa kunnissa on menossa kaksi samaa päämäärää tavoittelevaa kotihoidon kehittämisprojektia, jotka eivät kuitenkaan yhdisty ja konkretisoidu. Yhdessä yritetään saada toiminnanohjausjärjestelmän suunnitteluosa toimivaksi. Toisessa pyritään määrittämään todellinen henkilöstötarve, heidän osaamiset ja työajat. Yksi ongelma on, että yhtäältä toiminnanohjauksesta ei saada luotettavaa tietoa resurssointiin. Toinen ongelma on, että resursointiprojektin tuloksia ei päästä arvioimaan ja vahvistamaan käytännössä, koska resursoinnin muutokset vaikuttaisivat laajasti reittisuunnitteluun, joka ei toimi niin kuin on luvattu. Toimiva optimointi yhdistää nämä kehittämisprojektit.

Kotihoidon optimoinnin strategisessa, päivittäistä käyttöä edeltävässä optimoinnissa nämä ongelmat ratkaistaan yhtä aikaa. Kun optimointi huomioi ja laskee oikein kaikki kotihoidon suunnitteluun vaikuttavat tekijät, sen perusteella saadaan tieto myös siitä, kuinka monta hoitajaa tarvitaan töihin arkiaamuihin, viikonloppuaamuihin, iltoihin ja yövuoroon. Optimoinnilla voidaan myös nopeasti kokeilla miten muutokset palveluajoissa, aikahaarukoissa, osaamistasoissa, työajoissa, aluerajoissa ja liikkumistavoissa vaikuttaisivat kokonaisuuteen. Missä apua tarvitaan kaikkien kipeimmin? Mistä olisi mahdollista siirtää resursseja toiselle alueelle tai ajankohtaan?

Parhaimmillaan kaikki näkevät optimoinnin avulla juuri itseään eniten kiinnostavat asiat yhtä aikaa. Vaihtoehdoista voidaan keskustella ja valita käytäntöön vietäväksi se vaihtoehto, joka on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia