Skip to content
  • Sote
09/08/2019

Sujuvuutta sairaalaan digitaalisilla ratkaisuilla

Digitaalisilla ratkaisuilla saadaan sairaalaan arjen sujuvuutta

Terveyspalvelujen saatavuuteen, laatuun ja kustannuksiin liittyy tällä hetkellä monitahoista yhteiskunnallista painetta, ja nuo asiat nivoutuvat tiiviisti yhteen. Modernit ratkaisut, jotka tehostavat alan toimintaa käytännön tasolla, heijastuvat siis laajasti koko yhteiskuntaan.

Alla kolme esimerkkiä siitä, miten sairaalan arkea saadaan tehostettua nykyaikaisilla digitaalisilla ratkaisuilla. Digitalisaation tuomat hyödyt ovat näissä konkreettisesti todettavissa.

 

Kaunialan sairaalan toiminta tehostui sovellusvirtualisointiratkaisulla

Kaunialan sairaala otti käyttöönsä sovellusvirtualisointiratkaisun, joka nosti merkittävästi henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyyttä. Uusi työympäristö on nopeuttanut ja helpottanut hoitohenkilökunnan työskentelyä asiakkaiden kanssa ja säästänyt kuluissa merkittävästi.

Katso video projektista ja sen tuomista hyödyistä>>

 

Hus johtaa laitteiden elinkaarenhallintaa digitaalisesti ja tehostaa päätöksentekoa tiedon avulla

Lääkintälaitteiden hallinnassa ja kunnossapidossa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri on käyttänyt Soforin Mequsoft-sovellusta vuodesta 2006. Sovellukseen kirjataan kaikki laitteen hankintaan sekä elinkaareen liittyvät toimenpiteet ja tiedot esimerkkeinä huoltotiketit, huollon kustannukset ja historia sekä määräaikaistoimenpiteet ja takuutiedot.

Tiedolla johtaminen on aivan keskiössä sairaaloiden erittäin kriittisessä laiteympäristössä, jossa toimimattomuuden seuraukset voivat olla dramaattisia. HUS onkin panostanut nykyaikaiseen raportointiin, jonka avulla saadaan selville lääkintälaitteiden tilannekuva. Soforin toteuttamalla ratkaisulla suuret tietomäärät visualisoidaan eri käyttäjäryhmien tarvitsemassa muodossa. Nyt voidaan entistä paremmin mitata huollon tehokkuutta ja kustannuksia aina yksittäisen laitteen tasolle asti. Raportoinnin avulla saadaan myös tarkempaa tietoa olemassa olevista laitteista tulevia hankintapäätöksiä varten.

Lue lisää casesta>>

 

Sovellusten turvallinen jakelu Microsoft Intunen avulla sairaanhoitajille

Sairaala otti käyttöön Microsoft Intune päätelaitehallinnan, jonka avulla sairaanhoitajille jaellaan tärkeitä sovelluksia päätelaitteelle tietoturvallisessa Kiosk-moodissa. Sairaaloissa on paljon sensitiivistä tietoa potilaista. Ratkaisun avulla sovelluksista pystyttiin esimerkiksi estämään kuvakaappaukset ja tietojen kopiointi ja näin mahdollisen sensitiivisen tiedon jakelu ulkopuolelle.

 

Seuraavaksi: analytiikan ja tekoälyn avulla sairaaloiden prosesseissa oleva tieto saadaan hyötykäyttöön

Tekoälyn avulla voidaan nopeasti käsitellä valtaavia määriä tietoa, ja palauttaa se prosessien ohjaukseen. Tällä voidaan vähentää manuaalista työtä, mutta ennen kaikkea luoda kykyä reagoida ilmiöihin ajoissa ja näin ohjata resursseja parhaalla mahdollisella tavalla. Sofor on erikoistunut tähän tiedon hyötykäyttöön ja voimme toteuttaa ratkaisun, jonka avulla saadaan parhaat tehot irti olemassa olevasta tiedosta.

 

Tervetuloa keskustelemaan siitä miten saadaan digillä saadaan sujuvuutta sairaalaan ja monesta muusta alan päättäjien kanssa DigiSote 2019 -tapahtumaan 19.-20. marraskuuta Finnkino Tennispalatsiin!

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia