Skip to content
  • Sote
10/08/2019

Case INR-omaseuranta

Hallituksen kärkihankkeita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden muuttaminen aiempaa asiakaslähtöisemmiksi. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset, omatoimisuutta tukevat toimintaprosessit kuten omaseuranta, joiden uudistamisessa hyödynnetään digitalisaatioratkaisuja, kuten omahoidon sähköisiä palveluja.

Omahoitoa lisäämällä potilas otetaan vahvemmin mukaan hoidon toteutukseen ja seurantaan; potilas on itse vastuussa omasta terveydentilastaan ja elintavoistaan, ja terveydenhuollon ammattilaisen rooli muuttuu aiempaa vahvemmin potilasta ohjaavaan ja valmentavaan suuntaan.

 

 

Omahoito osana tulevaisuuden terveydenhuoltoa, case INR-omaseuranta

Tutkimusten mukaan hoitotulokset ovat parempia, kun potilas on itse kuskin paikalla. Tämä onkin varsin järkeen käypää: suora linkki elintapojen (kuten ruokailuvalintojen, lääkityksen säännöllisen käytön ja liikunnan) ja oman terveydentilan kehittymisen välillä auttavat potilasta ymmärtämään omien valintojensa merkityksen hyvinvoinnilleen. Potilas ymmärtää tekevänsä aktiivisia valintoja oman itsensä parhaaksi, ei miellyttääkseen terveydenhuollon ammattilaista.

Kun yksilö hoitaa itseään aktiivisesti ja oma terveydentilansa tiedostaen, hoitotoimenpiteiden toivottu vaikutus saavutetaan todennäköisemmin. Myös muutokset terveydentilassa havaitaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja hoitoa voidaan muuttaa tai tehostaa tarpeen mukaan. Tästä hyötyvät kaikki: hoitotulokset ovat parempia, terveydenhuollon resurssit kuormittuvat hallitummin ja kustannukset pysyvät maltillisempina, kun lähtötilanne ei ole heikentynyt tarpeettomasti viiveen vuoksi. Keskeisin parannus näkyy luonnollisesti potilaan ja hänen läheistensä arjessa.

Kun potilas huolehtii, tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisten tuella, pitkäaikaisen sairauden rutiiniseurannasta ja esim. lääkehoidon pienistä muutoksista, voidaan myös ammattilaisten panos kohdentaa sinne missä sitä tarvitaan. Näin terveydenhuollon resurssit saadaan riittämään useamman potilaan hoitoon, mikä vanhenevan väestön maailmassa on välttämättömyys.

 

Monia mahdollisuuksia edistää omaseurantaa

Omahoidon mahdollistavat potilaan ohjaus, terveydenhuollon ammattilaisen tarjoama asianmukainen tuki sekä digitaaliset työkalut, kuten etälääketiede, digiklinikat sekä erilaisten seurattavien terveysparametrien etämittaus. Digitaalisten työkalujen tehokas hyödyntäminen perustuu tiedon siirtymiseen potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisen sekä erilaisten tietojärjestelmien välillä turvallisesti ja ajantasaisesti: esimerkiksi puhelimen, videopuhelun, suojatun sähköpostiyhteyden, älypuhelinsovellusten mahdollistaman etämonitoroinnin ja välitettyjen kuvien avulla.

Käytännön esimerkki onnistuneesti toteutetusta potilaan omahoitokonseptista on diabeetikkojen hoitomalli. Potilas seuraa itse säännöllisesti verensokeriarvojaan ja tekee tulosten perusteella muutokset lääkitykseensä. Terveydenhuollon ammattilaisten tuki on aina saatavilla ja ongelmatilanteissa potilas pääsee nopeasti hoitoon.

 

INR-omaseurantamittari helpottaa työtä

Omaseuranta- ja omahoitomalli on mahdollista toteuttaa myös monen muun pitkäaikaisen, säännöllistä seurantaa edellyttävän sairauden kohdalla, kuten varfariinilääkityksellä olevan ihmisen INR-arvon seurannassa. Tiedonsiirto-ominaisuudella varustettu INR-omaseurantamittari yhdistettynä älypuhelinsovellukseen mahdollistaa INR-arvon ajantasaisen siirtymisen suoraan terveydenhuollon ammattilaisen käyttöön. Näin suhteellisen laaja, terveyskeskuksen ja laboratorion palveluja säännöllisesti tarvitseva potilasjoukko siirtyy omahoitoon ja omaa terveydentilaansa hallitsevaksi asiakasryhmäksi, joka käyttää asiantuntijapalveluja vain silloin kun niitä tarvitsee. Terveydenhuollon ammattilainen saa hälytyksen silloin, kun potilaan mittaustuloksissa on jotain interventiota kaipaavaa, tai kun potilas jättää INR-mittauksensa tekemättä.

Omaseuranta säästää terveydenhuollon työntekijöiden ja potilaiden aikaa laadusta ja turvallisuudesta tinkimittä.

 

Lisätietoja varfariinilääkityksellä olevan potilaan omaseurannasta ja CoaguChek INRange -mittarista: www.coaguchek.fi

Roche Diagnostics Oy tarjoaa perusterveydenhuoltoon vierianalytiikkaratkaisuja (INR-seuranta ammattilaisille, INR-omahoitoratkaisu potilaille, sydänmerkkiaineet), jotka vastaavat laadultaan ja luotettavuudeltaan laboratorioanalytiikkaa. Mittareiden IT-liitettävyys mahdollistaa langattoman tiedonsiirron potilastietojärjestelmiin, toiminnanohjausjärjestelmiin sekä laboratorioiden käyttämään cobas IT-1000 –välitietojärjestelmään. Automaattinen tiedonsiirto eliminoi kirjausvirheet, tehostaa hoitoprosessia ja lisää potilasturvallisuutta.

Roche Suomessa: www.roche.fi

 

Tervetuloa keskustelemaan ja kuuntelemaan DigiSote 2019 -tapahtumaan,  olipa mielessä INR-omaseuranta tai jokin muu aihe, 19.-20. marraskuuta Finnkino Tennispalatsiin!

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia