Skip to content
  • Sote
12/08/2019

Aika aikaansa kutakin, sanoi pässi kun päätä leikattiin

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi.”

Kun tavoitteena on sekä kustannusten säästäminen, että asiakaslähtöisyyden edistäminen, on edessä pohdinnan paikka. Kustannusten hillitsemisen keinot löytyvät toimintojen kehittämisessä ja tehostamisessa sekä ajankäytön parantamisessa. Mutta uudistuksessa minkään ei tulisi olla potilailta pois, vaan pikemminkin tarkoituksena olisi tuoda heille lisäarvoa ja lisätä heidän luottamustaan julkiseen terveydenhoitoon. Kuinka siis taataan oikea-aikainen ja tehokas hoito samalla kun resurssit sen toteuttamiseen pienenevät jatkuvasti?

 

”Tärkeimmät asiat eivät ikinä saa olla vähäpätöisimpien asioiden armoilla.”— Goethe

Potilaiden kuunteleminen ja oireiden syyn selvittäminen pelkkien oireiden hoitamisen sijaan vie aikaa, eikä sitä ole käytössä liikaa. Ajan ja resurssien puute lisää hoitovirheiden riskiä, henkilökunnan uupumista, asiakastyytymättömyyttä ja vaarantaa ihmishenkiä. Mistä sitä aikaa sitten saa?

Aika on vähissä erityisesti vakavissa päivystystilanteissa, jolloin potilaan tietojen tulee löytyä heti ja niiden tulee olla ajan tasalla. Pahimmassa tapauksessa tietojen puuttuminen, virheellisyys tai niiden saannin viivästyminen uhkaa ihmishenkiä. Kriisitilanteessa ei ole aikaa lähteä toimistosta noutamaan papereita.

Digitaalisen arkiston avulla potilaan tiedot löytyvät sieltä, mistä potilaskin. Toimiva ja helppokäyttöinen sähköinen arkisto pitää potilastiedot aina ajan tasalla, mukana hoitotyössä ja nopeasti löydettävissä.

 

Digitaalinen arkisto mukana asiakaskokemuksen parantamisessa

Digitaalinen arkisto vähentää papereiden pyöritystä ja suojaa tietoturvallisesti potilaiden henkilötiedot, joihin on pääsy vain auktorisoiduilla henkilöillä. Sekä henkilökunta että potilaat saavat tarvittavat tiedot käsiinsä välittömästi silloin, kun niitä tarvitaan. Paperisten arkistojen selaamisen ja toimistoihin juoksemisen sijaan potilaan tiedot löytyvät integroituna yhdistetyistä, digitaalisista arkistoista. On aika siirtyä myös hoitotyössä tehokkaampaan nykyaikaan ja ottamaan aikaa potilaan kohtaamiseen.

Tiedon tulee kulkea nopeasti sidosryhmältä toiselle, oikeana ja viiveettä. Ei voida odottaa tunteja, pahimmillaan päiviä tietojen päivittymistä kantaan, kun niitä tarvitaan heti. Turhien hoitovirheiden voidaan olettaa vähenevän huomattavasti, kun tieto ja potilashistoria ovat saatavilla välittömästi heillä jotka sitä tarvitsevat.

 

Asiakaskokemus osaksi julkista terveydenhoitoa

Mielenkiintoistahan on, kuinka yksityinen hoitosektori on valovuosien matkan edellä asiakaskokemuksen luomisessa. Se että hoito on tehokasta, oikeaa ja kuuntelevaa, ihmiseltä ihmiselle välittyvää vuorovaikutusta, tuo asiakkaan kokemuksen hoitotilanteessa pitkälle. Aika, joka paperien etsimisen ja samojen kysymysten toistamisen sijaan käytetään potilaan kuunteluun, on tärkeä kohtaaminen sekä potilaalle että henkilökunnalle.

Tulevaisuuden hoitoala on kuuntelevaa, lämmintä, nopeaa ja tehokasta. Digitaalinen arkisto tuo potilastiedon ajan tasalla sitä tarvitseville, ja antaa henkilökunnalle mahdollisuuden kuunnella ja kohdata, hoitaa.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia