Skip to content

Palliatiivinen hoito laatukriteerit ja -suositukset huomioiden

22. – 23.8.2023 | Hybriditoteutus: Espoo & etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Konkreettisia työvälineitä parantumattomasti sairaiden potilaiden kanssa työskentelyn tueksi.

Palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön sekä niiden osaamisen kehittäminen on ollut suuressa murroksessa viimeisten vuosien aikana. Hyvinvointialueiden käynnistyminen tulee näkymään myös näillä hoitotyön osa-alueilla.

Palliatiivinen hoito laatukriteerit ja -suositukset huomioiden -koulutuksessa paneudutaan konkreettisesti palliatiivisen hoidon ja saattohoidon eri osa-alueiden laatukriteerien toteuttamiseen laatukäsikirjaa hyödyntäen. Koulutuksen osallistava lähestymistapa antaa aihekokonaisuuksista työvälineitä käytännön työn tueksi. Opit esimerkiksi hoidon järjestämisen, ennakoivan hoitosuunnitelman laatimisen ja palliatiivisen hoitotyön sekä saattohoitotyön johtamisen kehittämisen tärkeimmät askelmerkit. Opit myös, kuinka tukea potilasta ja potilaan läheisiä psykososiaalisesti.

Koulutus vahvistaa palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön kokonaisuuden syvällisempää ymmärrystä ja osaamista sekä tukee laadukkaan hoitotyön toteuttamista laatukriteerien mukaisesti.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutuksen sisällöt tukevat erityisesti hoitotyön esihenkilöiden, sairaanhoitajien sekä lähihoitajien valmiuksia palliatiivisen hoitotyön ja saattohoitotyön osaamisen kehittämisessä.

 

OSTA LIPUT

 

Koulutus järjestetään hybriditoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

 

Koulutuksen jälkeen saat myös tallenteen käyttöösi.

KEHITÄ

Oman yksikkösi tai organisaatiosi rakenteita palliatiivisen hoidon ja saattohoidon suhteen.

PÄÄSE

Jakamaan omaa osaamistasi ja hyviä hoitotyön käytänteitä eri tahoilla työskentelevien ammattilaisten kanssa.

SAA

Kokonaisvaltainen näköala palliatiiviseen hoitotyöhön, työn erityispiirteisiin sekä kehittämishaasteisiin.

VERKOSTOIDU

Saman työn parissa työskentelevien kesken.

Ohjelma

tiistai 22.8.

 • 8.15
 • Hyvää huomenta! Aamukahvi ja ilmoittautuminen Keilarannassa
 • 8.40
 • Tervetuloa etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Suositukset hoidon järjestämiseksi
 • Palliatiivisen hoidon kehittämisohjelma- esittelyä
 • Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus
Ylihoitaja, Palliatiivisen keskuksen palvelualue, TYKS

Satu Laine

Satu on toiminut esimiehenä ja saattohoidon kehittäjänä Turun kaupungilla jo yli 10 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii TYKS:n Palliatiivisen keskuksen palvelualueen ylihoitajana.. Väitöskirjatyön lisäksi Sadulla riittää aikaa ja intoa myös mm. Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksen hallitustyöhön ja Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) hoitosuositus-työryhmätyöskentelyyn.

 • 10.15
 • Kahvitauko
 • Johtamisen erityispiirteet
 • Johtamisosaaminen
 • Osaamisen johtaminen
puheenjohtaja, Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry

Mira Pajunen

Miralla on pitkä hoitotyön, johtamisen ja kehittämistyön kokemus palliatiivisen hoidon, saattohoidon ja vanhustyön erikoisaloilta. Tällä hetkellä Mira työskentelee muistisairaiden asumisyksikköjen palvelupäällikkönä. Päätyön ohella Mira toimii asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana sekä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n puheenjohtajana.

Miralle niin hoitotyössä kuin johtamistehtävässäkin tärkeitä osa-alueita ovat ihmisten kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja läsnäolon ohella hoitotyön laadun ja johtamisen kehittäminen. Tässä ajassa johtamistyöltä odotetaan ja edellytetään paljon. Johtamistyön kokonaisuus on vaativaa, mutta hyvin antoisaa. Tarvitaan jatkuvasti uudistuvaa ja palvelevaa johtajuutta. Miralle onnistunut johtamistyö näyttäytyy parhaimmillaan potilaiden laadukkaana ja oikea-aikaisena sekä yksilöllisenä ja perhekeskeisenä hoidon toteutumisena. Hyvinvoiva, itseohjautuva ja sitoutunut henkilöstö sekä yhteisöllinen toimintakulttuuri luovat edellytykset hyvän hoidon toteutumiselle.

 • 11.45
 • Lounastauko
 • Palliatiivisen hoidon tärkeimmät käsitteet
 • Laatu saattohoitotyössä
 • Laatualueiden esittelyä
Ylihoitaja, Palliatiivisen keskuksen palvelualue, TYKS

Satu Laine

Satu on toiminut esimiehenä ja saattohoidon kehittäjänä Turun kaupungilla jo yli 10 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii TYKS:n Palliatiivisen keskuksen palvelualueen ylihoitajana.. Väitöskirjatyön lisäksi Sadulla riittää aikaa ja intoa myös mm. Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksen hallitustyöhön ja Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) hoitosuositus-työryhmätyöskentelyyn.

 • 14.00
 • Kahvitauko
 • Hoidon oikea-aikaisuus
 • Hoidon järjestäminen
 • Ennakoiva hoitosuunnitelma
puheenjohtaja, Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry

Mira Pajunen

Miralla on pitkä hoitotyön, johtamisen ja kehittämistyön kokemus palliatiivisen hoidon, saattohoidon ja vanhustyön erikoisaloilta. Tällä hetkellä Mira työskentelee muistisairaiden asumisyksikköjen palvelupäällikkönä. Päätyön ohella Mira toimii asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana sekä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n puheenjohtajana.

Miralle niin hoitotyössä kuin johtamistehtävässäkin tärkeitä osa-alueita ovat ihmisten kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja läsnäolon ohella hoitotyön laadun ja johtamisen kehittäminen. Tässä ajassa johtamistyöltä odotetaan ja edellytetään paljon. Johtamistyön kokonaisuus on vaativaa, mutta hyvin antoisaa. Tarvitaan jatkuvasti uudistuvaa ja palvelevaa johtajuutta. Miralle onnistunut johtamistyö näyttäytyy parhaimmillaan potilaiden laadukkaana ja oikea-aikaisena sekä yksilöllisenä ja perhekeskeisenä hoidon toteutumisena. Hyvinvoiva, itseohjautuva ja sitoutunut henkilöstö sekä yhteisöllinen toimintakulttuuri luovat edellytykset hyvän hoidon toteutumiselle.

 • 15.15
 • Yhteenveto päivästä
 • 15.45
 • Ensimmäisen koulutuspäivä päättyy

keskiviikko 23.8.

 • 8.15
 • Aamukahvi ja ilmoittautuminen Keilarannassa
 • 8.40
 • Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Puheeksiotto. Miten keskustella vaikeista aiheista?
 • Potilaan eksistentiaalinen hätä
 • Psykososiaalisen tuen keinoja
puheenjohtaja, Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry

Mira Pajunen

Miralla on pitkä hoitotyön, johtamisen ja kehittämistyön kokemus palliatiivisen hoidon, saattohoidon ja vanhustyön erikoisaloilta. Tällä hetkellä Mira työskentelee muistisairaiden asumisyksikköjen palvelupäällikkönä. Päätyön ohella Mira toimii asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana sekä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n puheenjohtajana.

Miralle niin hoitotyössä kuin johtamistehtävässäkin tärkeitä osa-alueita ovat ihmisten kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja läsnäolon ohella hoitotyön laadun ja johtamisen kehittäminen. Tässä ajassa johtamistyöltä odotetaan ja edellytetään paljon. Johtamistyön kokonaisuus on vaativaa, mutta hyvin antoisaa. Tarvitaan jatkuvasti uudistuvaa ja palvelevaa johtajuutta. Miralle onnistunut johtamistyö näyttäytyy parhaimmillaan potilaiden laadukkaana ja oikea-aikaisena sekä yksilöllisenä ja perhekeskeisenä hoidon toteutumisena. Hyvinvoiva, itseohjautuva ja sitoutunut henkilöstö sekä yhteisöllinen toimintakulttuuri luovat edellytykset hyvän hoidon toteutumiselle.

 • 10.15
 • Kahvitauko
 • Läheisten rooli ja merkitys
 • Läheisten tuentarpeet
 • Miten tukea surevaa?
puheenjohtaja, Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry

Mira Pajunen

Miralla on pitkä hoitotyön, johtamisen ja kehittämistyön kokemus palliatiivisen hoidon, saattohoidon ja vanhustyön erikoisaloilta. Tällä hetkellä Mira työskentelee muistisairaiden asumisyksikköjen palvelupäällikkönä. Päätyön ohella Mira toimii asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana sekä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n puheenjohtajana.

Miralle niin hoitotyössä kuin johtamistehtävässäkin tärkeitä osa-alueita ovat ihmisten kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja läsnäolon ohella hoitotyön laadun ja johtamisen kehittäminen. Tässä ajassa johtamistyöltä odotetaan ja edellytetään paljon. Johtamistyön kokonaisuus on vaativaa, mutta hyvin antoisaa. Tarvitaan jatkuvasti uudistuvaa ja palvelevaa johtajuutta. Miralle onnistunut johtamistyö näyttäytyy parhaimmillaan potilaiden laadukkaana ja oikea-aikaisena sekä yksilöllisenä ja perhekeskeisenä hoidon toteutumisena. Hyvinvoiva, itseohjautuva ja sitoutunut henkilöstö sekä yhteisöllinen toimintakulttuuri luovat edellytykset hyvän hoidon toteutumiselle.

 • 11.45
 • Lounastauko
 • Elämän loppuvaiheen hoidon laatu iäkkäiden asumisyksiköissä ja -palveluissa
 • Laatualueet
 • Laatuindikaattoreiden käyttömahdollisuudet
Ylihoitaja, Palliatiivisen keskuksen palvelualue, TYKS

Satu Laine

Satu on toiminut esimiehenä ja saattohoidon kehittäjänä Turun kaupungilla jo yli 10 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii TYKS:n Palliatiivisen keskuksen palvelualueen ylihoitajana.. Väitöskirjatyön lisäksi Sadulla riittää aikaa ja intoa myös mm. Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksen hallitustyöhön ja Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) hoitosuositus-työryhmätyöskentelyyn.

 • 14.00
 • Tauko
 • Laatujulkaisujen kiinnittyminen käytäntöön
 • Laatusuositukset ja -kriteeerit käytännön saattohoitotyön apuna
 • Laadukkaan palliatiivisen ja saattohoidon mittaaminen
Ylihoitaja, Palliatiivisen keskuksen palvelualue, TYKS

Satu Laine

Satu on toiminut esimiehenä ja saattohoidon kehittäjänä Turun kaupungilla jo yli 10 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii TYKS:n Palliatiivisen keskuksen palvelualueen ylihoitajana.. Väitöskirjatyön lisäksi Sadulla riittää aikaa ja intoa myös mm. Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksen hallitustyöhön ja Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) hoitosuositus-työryhmätyöskentelyyn.

 • 15.15
 • Yhteenveto päivästä
 • 15.45
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttaja

puheenjohtaja, Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry

Mira Pajunen

Miralla on pitkä hoitotyön, johtamisen ja kehittämistyön kokemus palliatiivisen hoidon, saattohoidon ja vanhustyön erikoisaloilta. Tällä hetkellä Mira työskentelee muistisairaiden asumisyksikköjen palvelupäällikkönä. Päätyön ohella Mira toimii asiantuntijakouluttajana ja työnohjaajana sekä Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:n puheenjohtajana.

Miralle niin hoitotyössä kuin johtamistehtävässäkin tärkeitä osa-alueita ovat ihmisten kohtaamisen, vuorovaikutuksen ja läsnäolon ohella hoitotyön laadun ja johtamisen kehittäminen. Tässä ajassa johtamistyöltä odotetaan ja edellytetään paljon. Johtamistyön kokonaisuus on vaativaa, mutta hyvin antoisaa. Tarvitaan jatkuvasti uudistuvaa ja palvelevaa johtajuutta. Miralle onnistunut johtamistyö näyttäytyy parhaimmillaan potilaiden laadukkaana ja oikea-aikaisena sekä yksilöllisenä ja perhekeskeisenä hoidon toteutumisena. Hyvinvoiva, itseohjautuva ja sitoutunut henkilöstö sekä yhteisöllinen toimintakulttuuri luovat edellytykset hyvän hoidon toteutumiselle.

Ylihoitaja, Palliatiivisen keskuksen palvelualue, TYKS

Satu Laine

Satu on toiminut esimiehenä ja saattohoidon kehittäjänä Turun kaupungilla jo yli 10 vuotta. Tällä hetkellä hän toimii TYKS:n Palliatiivisen keskuksen palvelualueen ylihoitajana.. Väitöskirjatyön lisäksi Sadulla riittää aikaa ja intoa myös mm. Suomen palliatiivisen hoidon yhdistyksen hallitustyöhön ja Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) hoitosuositus-työryhmätyöskentelyyn.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

”Kouluttaja oli ammattitaitoinen. Mieleen jäi erityisesti hänen antamat esimerkit omasta elämästään. Odotan innolla, että pääsen kertomaan koulutuksesta työpaikallani. Uskon, että saamme hyviä keskusteluja sekä parannuksia työtapoihin ja asenteisiin.”

Koulutuksen hinnat

SUPER EARLY BIRD

499 €

Voimassa 23.6.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

549 €

Voimassa 21.7.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

599 €

Voimassa 22.8.2023 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu kaikkiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET