Skip to content

 

Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa

Kuntoutus Akatemia

Saatavilla useampi ajankohta ja toteutusmuoto – katso kaikki täältä.

ILMOITTAUDU OHJELMA

Yhdessäolo luo kommunikoinnin perustan.

Kommunikoinnin ja sosiaalisen vuorovaikutuksen haasteet sekä käyttäytymisvaikeudet ovat ominaisia autistisille lapsille. Kommunikointiongelmat voivat tulla esiin kielen- ja eleiden ymmärtämisen vaikeutena sekä kielellisen ja ei-kielellisen itseilmaisun hankaluutena. Autismin kirjon lapsen voi olla vaikeuksia ymmärtää, mitä muut ajattelevat ja tuntevat.

Lapsen tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukeminen autismikirjossa -koulutuksessa saat kattavan 2 päivän tietopaketin autismikirjon lasten toimintakyvyn edistämiseen.

Koulutuksen ensimmäisenä päivänä käydään läpi tunnesäätelyn kehittymistä ja sen erityispiirteitä autismikirjon lapsilla. Opit ymmärtämään tunnesäätelyn aivoperustaa sekä aikuisten toiminnan mahdollisuuksia vaikuttaa tähän. Tutustut myös mentalisaation kehityksen ongelmien vaikutuksiin, resilienssiverkoston muodostumiseen sekä ääritilanteiden kohtaamiseen, kun säätely pettää.

Toisena päivänä syvennyt vuorovaikutukseen ja autismikirjon lasten vuorovaikutuksen erityispiirteisiin. Tavoitteena on lisätä ymmärrystäsi vuorovaikutukseen liittyvistä autismikirjon ydinpiirteistä, mutta myös laajemmin sosiaalisesta toimintakyvystä. Pureudut autismikirjon lasten kokemuksiin vuorovaikutustilanteista ja pääset pohtimaan tulkintoja ja toimintamalleja, joita vuorovaikutuksen kehät ylläpitävät. Haastamme sinut myös pohtimaan omaa toimintaasi vuorovaikutustilanteissa autismikirjon lasten kanssa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu lasten parissa työskenteleville kuntouttajille, terapeuteille, ohjaajille, avustajille ja terveydenhuollon ammattilaisille, joilla on kokemusta myös autismikirjon lasten kanssa työskentelystä.

ILMOITTAUDU

 

575 €

 

Valitse sopivin ajankohta ja toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

YMMÄRRÄ

mitkä ovat itsesäätelyn erityispiirteet sekä sen tärkeimmät työkalut.

SISÄISTÄ

miten saattaa autismikirjon henkilö takaisin toimintakykyikkunaan, kun säätely pettää.

HAHMOTA

miten autismikirjon lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät ja millainen on lähtötilanne.

TIEDÄ

mitkä ovat vuorovaikutuksen kehät ja kuinka mennä kohti pysyviä vuorovaikutussuhteita.

Ohjelma

 • PÄIVÄ 1.
 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Itsesäätelyn kehitys ja erityispiirteet
 • Itsesäätelyn kehitys autisminkirjossa
Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian tohtori, Terveystalo Kuntoutuspalvelut

Heli Isomäki

Heli on työskennellyt neuropsykologian työtehtävissä erikoissairaanhoidossa, kolmannella sektorilla ja yksityissektorilla. Hän on ollut mukana kehittämässä neuropsykologista osaamista ja ammattilaisuutta erilaisissa kehittämishankkeissa.

Isomäki työskentelee tällä hetkellä Terveystalon kuntoutuspalveluissa kliinisenä neuropsykologina.

Isomäki on kouluttanut vuosittain n. 50 tilaisuudessa yli 2000 lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevää ammattilaista. Lisäksi hän on kirjoittanut useita kirjoja maallikoille, ammattilaisille ja vanhemmille. Uusimpana kirjana Aivotaidot: Käytä päätäsi paremmin (Gummerus 2017).

 • 10.30
 • Tauko
 • Apusäätelijän tärkeä rooli
 • Sisäinen puhe itsesäätelyn työkaluna
Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian tohtori, Terveystalo Kuntoutuspalvelut

Heli Isomäki

Heli on työskennellyt neuropsykologian työtehtävissä erikoissairaanhoidossa, kolmannella sektorilla ja yksityissektorilla. Hän on ollut mukana kehittämässä neuropsykologista osaamista ja ammattilaisuutta erilaisissa kehittämishankkeissa.

Isomäki työskentelee tällä hetkellä Terveystalon kuntoutuspalveluissa kliinisenä neuropsykologina.

Isomäki on kouluttanut vuosittain n. 50 tilaisuudessa yli 2000 lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevää ammattilaista. Lisäksi hän on kirjoittanut useita kirjoja maallikoille, ammattilaisille ja vanhemmille. Uusimpana kirjana Aivotaidot: Käytä päätäsi paremmin (Gummerus 2017).

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Toimintakykyikkuna oppimisen, kehityksen ja kuntoutumisen paras paikka
 • Miten saattaa autismikirjon henkilö takaisin toimintakykyikkunaan
 • Miten pysyä toimintakykyikkunassa
Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian tohtori, Terveystalo Kuntoutuspalvelut

Heli Isomäki

Heli on työskennellyt neuropsykologian työtehtävissä erikoissairaanhoidossa, kolmannella sektorilla ja yksityissektorilla. Hän on ollut mukana kehittämässä neuropsykologista osaamista ja ammattilaisuutta erilaisissa kehittämishankkeissa.

Isomäki työskentelee tällä hetkellä Terveystalon kuntoutuspalveluissa kliinisenä neuropsykologina.

Isomäki on kouluttanut vuosittain n. 50 tilaisuudessa yli 2000 lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevää ammattilaista. Lisäksi hän on kirjoittanut useita kirjoja maallikoille, ammattilaisille ja vanhemmille. Uusimpana kirjana Aivotaidot: Käytä päätäsi paremmin (Gummerus 2017).

 • 14.30
 • Tauko
 • Ympäristö haastaa itsesäätelyä
 • Sosiaaliset suhteet itsesäätelyn haasteena
Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian tohtori, Terveystalo Kuntoutuspalvelut

Heli Isomäki

Heli on työskennellyt neuropsykologian työtehtävissä erikoissairaanhoidossa, kolmannella sektorilla ja yksityissektorilla. Hän on ollut mukana kehittämässä neuropsykologista osaamista ja ammattilaisuutta erilaisissa kehittämishankkeissa.

Isomäki työskentelee tällä hetkellä Terveystalon kuntoutuspalveluissa kliinisenä neuropsykologina.

Isomäki on kouluttanut vuosittain n. 50 tilaisuudessa yli 2000 lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevää ammattilaista. Lisäksi hän on kirjoittanut useita kirjoja maallikoille, ammattilaisille ja vanhemmille. Uusimpana kirjana Aivotaidot: Käytä päätäsi paremmin (Gummerus 2017).

 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

 • PÄIVÄ 2.
 • 8.30
 • Hyvää huomenta! Ilmoittautuminen ja aamupala Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Miten kehitymme vuorovaikuttajina?
 • Autismikirjon lasten erilainen lähtötilanne
 • Autismikirjon lapsen vuorovaikutustaitojen kehittyminen
Neuropsykologian erikoispsykologi (PsM, VET)

Satu Häkkinen

Satu on työskennellyt yli 15 vuotta neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutuksen ja tutkimuksen parissa. Satu on myös kouluttaja ja neuropsykologian työnohjaaja. Satu on kirjoittanut kirjan Tunnevalo: opas autismikirjon lasten kohtaamiseen kouluissa.

Satu on ollut mukana kehittämässä autismikirjon lapsille suunnattua sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutusmenetelmää (SOTOKU) Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEssä. Hän on tehnyt myös menetelmästä pilottitutkimuksen.

Lue lisää: www.satuhakkinen.com

 • 10.30
 • Tauko
 • Miksi vain taitojen opettaminen ei riitä?
 • Sosiaalinen suoriutuminen
 • Kohti pysyviä vuorovaikutussuhteita
Neuropsykologian erikoispsykologi (PsM, VET)

Satu Häkkinen

Satu on työskennellyt yli 15 vuotta neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutuksen ja tutkimuksen parissa. Satu on myös kouluttaja ja neuropsykologian työnohjaaja. Satu on kirjoittanut kirjan Tunnevalo: opas autismikirjon lasten kohtaamiseen kouluissa.

Satu on ollut mukana kehittämässä autismikirjon lapsille suunnattua sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutusmenetelmää (SOTOKU) Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEssä. Hän on tehnyt myös menetelmästä pilottitutkimuksen.

Lue lisää: www.satuhakkinen.com

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Tapausesimerkkejä ohjauksen ja tukemisen keinoista
 • Autismikirjon lapsen kokemus
Neuropsykologian erikoispsykologi (PsM, VET)

Satu Häkkinen

Satu on työskennellyt yli 15 vuotta neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutuksen ja tutkimuksen parissa. Satu on myös kouluttaja ja neuropsykologian työnohjaaja. Satu on kirjoittanut kirjan Tunnevalo: opas autismikirjon lasten kohtaamiseen kouluissa.

Satu on ollut mukana kehittämässä autismikirjon lapsille suunnattua sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutusmenetelmää (SOTOKU) Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEssä. Hän on tehnyt myös menetelmästä pilottitutkimuksen.

Lue lisää: www.satuhakkinen.com

 • 14.30
 • Tauko
 • Vuorovaikutuksen kehät
 • Työntekijä osana jaettua kokemusta
 • Kohtaamisen keinot
Neuropsykologian erikoispsykologi (PsM, VET)

Satu Häkkinen

Satu on työskennellyt yli 15 vuotta neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutuksen ja tutkimuksen parissa. Satu on myös kouluttaja ja neuropsykologian työnohjaaja. Satu on kirjoittanut kirjan Tunnevalo: opas autismikirjon lasten kohtaamiseen kouluissa.

Satu on ollut mukana kehittämässä autismikirjon lapsille suunnattua sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutusmenetelmää (SOTOKU) Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEssä. Hän on tehnyt myös menetelmästä pilottitutkimuksen.

Lue lisää: www.satuhakkinen.com

 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä & koulutus päättyy
 • 16.00
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat.

Neuropsykologian erikoispsykologi (PsM, VET)

Satu Häkkinen

Satu on työskennellyt yli 15 vuotta neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien lasten, nuorten ja aikuisten kuntoutuksen ja tutkimuksen parissa. Satu on myös kouluttaja ja neuropsykologian työnohjaaja. Satu on kirjoittanut kirjan Tunnevalo: opas autismikirjon lasten kohtaamiseen kouluissa.

Satu on ollut mukana kehittämässä autismikirjon lapsille suunnattua sosiaalisen toimintakyvyn ryhmäkuntoutusmenetelmää (SOTOKU) Tampereen yliopiston opetus- ja tutkimusklinikka PSYKEssä. Hän on tehnyt myös menetelmästä pilottitutkimuksen.

Lue lisää: www.satuhakkinen.com

Neuropsykologian erikoispsykologi, Vaativan erityistason neuropsykologi, Psykologian tohtori, Terveystalo Kuntoutuspalvelut

Heli Isomäki

Heli on työskennellyt neuropsykologian työtehtävissä erikoissairaanhoidossa, kolmannella sektorilla ja yksityissektorilla. Hän on ollut mukana kehittämässä neuropsykologista osaamista ja ammattilaisuutta erilaisissa kehittämishankkeissa.

Isomäki työskentelee tällä hetkellä Terveystalon kuntoutuspalveluissa kliinisenä neuropsykologina.

Isomäki on kouluttanut vuosittain n. 50 tilaisuudessa yli 2000 lasten, nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevää ammattilaista. Lisäksi hän on kirjoittanut useita kirjoja maallikoille, ammattilaisille ja vanhemmille. Uusimpana kirjana Aivotaidot: Käytä päätäsi paremmin (Gummerus 2017).

Muut ostivat myös.

Myydyimmät kuntoutus-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu.  Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

Usein kysyttyä

 

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET