Skip to content

 

Lasten syömisen häiriöiden kuntoutus puheterapiassa

Kuntoutus Akatemia | 7.2.2023 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Mitä tehdä, kun lapsi ei syö?

Tyypillisesti kehittyvistä lapsista viidennes, kehityksen häiriöitä kohtaavista lapsista jopa lähes puolet, kärsii syömisen häiriöstä jossain elämänsä vaiheessa. Syömisen häiriön syyt ovat hyvin moninaiset motorisista vaikeuksista sensorisiin ja kirurgisista kehityksellisiin. Tämä edellyttää puheterapeuteilta laajaa perehtyneisyyttä näihin kysymyksiin.

Uudessa Lasten syömisen häiriöiden kuntoutus puheterapiassa -koulutuksessa perehdymme tyypilliseen syömismotoriikan kehitykseen sekä sensoriikan merkitykseen syömisessä. Lisäksi käsittelemme erilaisia syömiseen liittyviä haasteita. Koulutuksessa on tarkoitus oppia tunnistamaan syömisen häiriön taustalla vaikuttavat syyt ja saada valmiuksia puuttua niihin. Keskustelemme lapsen syömisongelman vaikutuksesta perheeseen, sillä syömishäiriö aiheuttaa aina vuorovaikutusongelman lapsen ja vanhemman välille. Käsittelemme myös syömisen vaikeuksien kuntoutusta ja työnjakoa puheterapeutin toimiessa osana moniammatillista työryhmää.

 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, mutta se ei edellytä osallistujalta laajoja ennakkotietoja. Koulutus on suunnattu syömishäiriöisten lasten parissa työskenteleville puheterapeuteille.

499 

OSTA LIPUT 

   

Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

Hintaan lisätään laskutuslisä 8 € ja ALV (24 %). Maksuttomista tapahtumista ei peritä laskutuslisää.

TUNNISTA

Tyypillinen ja epätyypillinen syöminen.

TIEDÄ

Syömistä haittaavat oireet.

OSAA

Määritellä hoidon tavoitteet.

VAIKUTA

Syömishäiriön syyhyn/syihin.

Ohjelma

tiistai 7.2.

 • 8.55
 • Tervetuloa! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • 9.00
 • Kun luonto ajaa tikanpojan puuhun
 • Imeminen
 • Lusikointi
 • Pureskelu
 • 10.30
 • Tauko
 • 10.45
 • Mikä mättää?
 • Motoriset syömisvaikeudet
 • Sensoriset syömisvaikeudet
 • Kirurgista hoitoa vaativat syömisen haasteet
 • 12.00
 • Lounastauko
 • 13.00
 • Entäs sitten?
 • Milloin terapiaan?
 • Syöttämisen periaatteet
 • Moniammatillinen yhteistyö
 • 14.30
 • Tauko
 • 14.45
 • Mitä vielä?
 • Hengitys
 • GER
 • Ennenaikaisen syntymän merkitys
 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.00
 • Koulutus päättyy

Kouluttajat

Puheterapeutti & lasten syömisen häiriöiden asiantuntija

Helena Törölä

Helena on väitellyt tohtoriksi ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten syömisen, ääntelyn ja motoriikan kehityksestä. Erityisesti hän on paneutunut keskosten syömisen ja ääntelyn kehityksen tukemiseen yhteistyössä vastasyntyneiden osaston hoitohenkilökunnan kanssa.

Helena on toiminut puheterapeutin antoisassa ammatissa 40 vuotta ja ollut aina enemmän tai vähemmän tekemisissä lasten syömisvaikeuksien kanssa. Hän on työskennellyt erikoissairaanhoidossa Vaasan keskussairaalassa 8 vuotta ja Oulun yliopistollisen sairaalan lastenklinikalla 22 vuotta. Välissä Helena toimi 10 vuotta ammatinharjoittajana kuntouttaen mm. CP-vammaisia ja syömisongelmista kärsiviä lapsia.

”Kliinisessä työssä on parasta, kun vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus helpottuu ja syöminen alkaa sujua.”

Puheterapeutti & lasten syömisen häiriöiden asiantuntija

Helena Törölä

Helena on väitellyt tohtoriksi ennenaikaisina ja pienipainoisina syntyneiden lasten syömisen, ääntelyn ja motoriikan kehityksestä. Erityisesti hän on paneutunut keskosten syömisen ja ääntelyn kehityksen tukemiseen yhteistyössä vastasyntyneiden osaston hoitohenkilökunnan kanssa.

Helena on toiminut puheterapeutin antoisassa ammatissa 40 vuotta ja ollut aina enemmän tai vähemmän tekemisissä lasten syömisvaikeuksien kanssa. Hän on työskennellyt erikoissairaanhoidossa Vaasan keskussairaalassa 8 vuotta ja Oulun yliopistollisen sairaalan lastenklinikalla 22 vuotta. Välissä Helena toimi 10 vuotta ammatinharjoittajana kuntouttaen mm. CP-vammaisia ja syömisongelmista kärsiviä lapsia.

”Kliinisessä työssä on parasta, kun vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutus helpottuu ja syöminen alkaa sujua.”

Lasten syömisen häiriöt ja niiden monimuotoisuus on lisääntynyt viime vuosikymmenten aikana

Syömisvaikeudet ovat usein luonteeltaan sensomotorisia, mutta ne voivat painottua joko motorisiin tai sensorisiin häiriöihin. Tärkeää näiden asioiden kuntouttamisessa on tunnistaa, mikä taustamuuttuja milloinkin painottuu. Lisäksi syömiseen vaikuttavat emotionaaliset tekijät, jotka voivat olla joko syömishäiriön syy tai sen seuraus. Lasta syötettäessä on tunnettava ko. lapsen erityistarpeet ja tiedettävä miten ruoka hänelle tarjotaan. Hoitoon ohjaavan tahon on olennaisen tärkeää tunnistaa, ketkä lapset ohjataan jatkoarvioon tai kuntoutukseen.

Syömishäiriö aiheuttaa aina vuorovaikutusongelman lapsen ja vanhemman välille ja myös sitä pyritään hoitamaan olennaisena osana syömisvaikeuden kuntoutusta. Kyse ei koskaan ole mekaanisesta syömisen manipuloinnista vaan lapsen syömisen vaikeuden taustalla oleviin seikkoihin vaikuttamisesta.

”Eriasteisia varhaislapsuuden syömisongelmia arvioidaan ilmenevän 20–40 %:lla normaalisti kehittyvistä pikkulapsista. Vaikeimmillaan syömiseen liittyvät hankaluudet häiritsevät lapsen kasvua ja kehitystä laaja-alaisesti ja ne voivat jatkua jopa aikuisikään saakka.” (Mäntymaa, Luoma ja Puura, 2013, Miksi pienokaiseni ei syö?, Duodecim-lehti)

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu.Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ