Skip to content

Kestävä ja vähähiilinen rakentaminen

Saatavilla useampi ajankohta ja toteutusmuoto – katso kaikki täältä.

ILMOITTAUDUOHJELMA

Tulevaisuuden hiiliviisaat ratkaisut - Suunnittelusta rakentamiseen.

Kiinnostus kestävään ja vähähiiliseen rakentamiseen on kasvanut räjähdysmäisesti, kun huoli ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristöuhista on lisääntynyt, ja yhä useampi toimija on asettanut toiminnalleen ilmastotavoitteita. Myös erilainen sääntely mm. uusi rakennuslaki sekä EU-taksonomia asettaa omat vaatimuksensa huomioida kestävyys ja vähähiilisyys rakentamisen prosesseissa.

Kestävä ja vähähiilinen rakentaminen -koulutus tarjoaa kattavan näkymän kestävään ja vähähiiliseen rakentamiseen, alkaen eri ajureiden ja sääntelyvaatimusten avaamisesta aina käytännön ratkaisujen esittelyyn asti.

Koulutuksen avulla pystyt hahmottamaan kestävän ja vähähiilisen rakentamisen kokonaiskuvan sekä saat syvällistä tietoa käytännön toimenpiteistä ja ratkaisuista vähähiilisyyden edistämiseksi. Aihepiiriä käsitellään sekä yksityisen että julkisen sektorin näkökulmista.

Tavoitteena on valmistaa ohjaamaan hankkeita kohti vähähiilisyys- ja kestävyystavoitteita aina suunnittelusta rakentamiseen. Koulutus on myös käytännönläheinen – opit soveltamaan opittuja periaatteita organisaatioiden erilaisissa tilanteissa.

Koulutus auttaa hahmottamaan olennaiset tekijät ja tärkeät näkökulmat kestävyyden varmistamiseksi rakentamisen eri vaiheissa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu erityisesti kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille. Koulutus sopii esimerkiksi pääsuunnittelijoille, kuten arkkitehdeille, sekä tilaajille ja rakennuttajille. Lisäksi se tarjoaa hyödyllisiä oppeja suunnittelun ohjaukseen ja hankekehitykseen osallistuville.

ILMOITTAUDU

 

Valitse sopivin ajankohta ja toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

SISÄISTÄ

miten tuleva sääntely vaikuttaa rakentamisen vähähiilisyyteen.

TIEDÄ

mitä tulee huomioida hankkeen alkuvaiheessa / tavoitteiden asettamisessa.

OPI

konkreettisia ja käytännön tason näkemyksiä ja ratkaisuita vähähiiliseen rakentamiseen.

YMMÄRRÄ

mitkä ovat tehokkaita toimenpiteitä pienentää rakennushankkeen hiilijalanjälkeä.

Ohjelma.

 • 8.55
 • Hyvää huomenta! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Mitä on kestävä rakentaminen? 
 • Mitä on kestävä rakentaminen? 
 • Mitkä ovat merkittävimpiä tekijöitä kestävyydessä? 
 • Mikä vaikuttaa kestävyyteen? 
 • Esimerkkejä kestävistä rakennuksista 
Kehityspäällikkö, Elinkaariviisaus, asunnot, SRV

Lotta Toivonen

 • Uuden rakennuslain ja ilmastoselvityksen vaatimukset 
 • EU-taksonomia 
 • Muu sääntely 
elinkaariasiantuntijapalvelujen johtaja, A-Insinöörit

Hannele Ahvenniemi

Hannele on tekniikan tohtori ja valtiotieteen maisteri, joka on työskennellyt vähähiilisen ja kestävän rakentamisen teemojen parissa jo vuodesta 2011 lähtien. Hän vetää A-Insinööreillä elinkaariasiantuntijapalvelujen tiimiä ja auttaa useissa hankkeissa vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisessa. Hänellä on taustaa rakennetun ympäristön kestävän kehityksen tutkimuksesta VTT:llä, ja käytännön kokemusta rakennushankkeista hän on kerryttänyt rakennuttajakonsultin tehtävissä.

Hannelella on kova tahto kehittää koko rakennusalaa kestävämpään suuntaan, huomioiden erilaiset ja erilaisilla tasoilla esiintyvät ajurit, esim. lainsäädännön kehitys, kaupunkien tavoitteet, kaavoituksen mahdollisuudet sekä tilaajien omat pyrkimykset vähähiilisyyteen. Kouluttajana hänellä on intressi esittää monimutkaiset asiat helposti ymmärrettävässä muodossa erilaisia kuvia ja visualisointeja hyödyntäen.

 • 10.30
 • Tauko
 • Millainen on vähähiilinen rakennus? 
 • Vähähiilisen arkkitehtuurin ratkaisut 
 • Hanke-esittely: Kalasataman Excess-nollaenergiahanke 
kehitysjohtaja yli 20 vuoden kokemuksella, Sweco Finland

Juha Vihma

Juha toimii Sweco Finland Oy:n Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun toimialalla kehitysjohtajana. Hänen työnsä painottuu kestävän arkkitehtuurin teemoihin sekä erilaisiin alue- ja hankekehitystehtäviin. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus erilaisista arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävistä sekä lisäksi kehitys- ja johtotehtävistä

Juhan osaamisen keskiössä ovat asukas- ja käyttäjälähtöiset kestävät ratkaisut. Hänen näkemyksensä mukaan asumisen, työskentelyn, kuluttamisen ja liikkumisen murros ratkaistaan hyödyntämällä käynnissä oleva muutos viisaasti. Se toteutuu vain tekemällä muutoksesta sellainen, että se tuo jokaiselle toimijalle lisäarvoa. Tämä onnistuu tunnistamalla toimintaverkostojen ja arvoketjujen kehityskohtia, mutta asettaen samalla osaksi kokonaisuutta.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Mitä tulee huomioida hankkeen alkuvaiheessa / tavoitteiden asettamisessa, jotta mahdollistetaan hankkeen vähähiilinen ohjaaminen tehokkaasti? 
 • Mitä rakennuttajan tulee tehdä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa varmistaakseen hankkeen vähähiilisyyden toteutuminen? 
 • Mitkä ovat tehokkaita toimenpiteitä pienentää rakennushankkeen hiilijalanjälkeä? 
johtava elinkaariasiantuntija, A-Insinöörit

Roosa Roisko

Roosa toimii A-Insinööreillä johtavana elinkaariasiantuntijana, ja hän on ollut kehittämässä A-Insinöörien hiilijalanjälkilaskentaa ja elinkaarikustannuslaskentaa sekä muita vähähiilisyysasioita kolmen vuoden ajan. Roosa on toiminut useissa hankkeissa elinkaariasiantuntijan roolissa, ja ollut mukana ohjaamassa rakennushankkeiden elinkaaritavoitteita. Hän on suunnitellut ja pitänyt useita koulutussarjoja vähähiilisyydestä sekä sisäisesti että asiakkaille.

Roosa haluaa kehittää hankkeiden ohjaamista, laskentaa ja vähähiilisyyden edistämistä rakennusalalla koulutusten ja tiedon lisäämisen avulla. Hän on toiminut pääkirjoittajana FIGBC:n Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmässä, joka on työstetty yhdessä työryhmän kanssa alueiden hiilijalanjälkilaskennan menetelmäksi. Lisäksi Roosa on ollut mukana useille tahoille toteutetuissa hankkeissa, joissa toimijoiden rakennushankkeiden prosessia on kehitetty vähähiilisempään, ja ympäristöä paremmin huomioivaan suuntaan.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Mitä huomioida hiilijalanjälkilaskentojen vertailussa? 
 • Kestävä kehitys ja muiden tavoitteiden yhteensovitus 
 • Hanke-esittelyjä  
kestävän kehityksen projektipäällikkö, Sweco Finland Oy

Satu Kangas

Satu on kestävän kehityksen insinööri (YAMK), joka työskentelee erilaisissa projekteissa aluesuunnittelun ohjauksesta tuoteselvityksiin. Tausta on rakennusurakoitsijoiden riveistä, joissa työmaiden arki ja yrityksen tavoitteiden vieminen käytäntöön ovat tulleet tutuiksi. Rakennushankkeiden erilaisten tavoitteiden ja rakenteiden yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat hänelle tuttuja aiheita.

Satu yhdistää tekemisessään kokemuksen rakennusfysiikasta, rakentamisen realiteeteista ja kestävän kehityksen periaatteet tehden kestävästä kehityksestä ymmärrettävää eri tehtävätasoille. Hän tavoittelee ideaalia maailmaa, jossa kaikki projektit edistävät ilmastonmuutoksen hillintää taloudellisesti kannattavalla tavalla antaen käyttäjille sen mitä he tarvitsevat. 

kestävän kehityksen projektipäällikkö, Sweco Finland Oy

Satu Kangas

Satu on kestävän kehityksen insinööri (YAMK), joka työskentelee erilaisissa projekteissa aluesuunnittelun ohjauksesta tuoteselvityksiin. Tausta on rakennusurakoitsijoiden riveistä, joissa työmaiden arki ja yrityksen tavoitteiden vieminen käytäntöön ovat tulleet tutuiksi. Rakennushankkeiden erilaisten tavoitteiden ja rakenteiden yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat hänelle tuttuja aiheita.

Satu yhdistää tekemisessään kokemuksen rakennusfysiikasta, rakentamisen realiteeteista ja kestävän kehityksen periaatteet tehden kestävästä kehityksestä ymmärrettävää eri tehtävätasoille. Hän tavoittelee ideaalia maailmaa, jossa kaikki projektit edistävät ilmastonmuutoksen hillintää taloudellisesti kannattavalla tavalla antaen käyttäjille sen mitä he tarvitsevat. 

 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

kehitysjohtaja yli 20 vuoden kokemuksella, Sweco Finland

Juha Vihma

Juha toimii Sweco Finland Oy:n Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun toimialalla kehitysjohtajana. Hänen työnsä painottuu kestävän arkkitehtuurin teemoihin sekä erilaisiin alue- ja hankekehitystehtäviin. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus erilaisista arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävistä sekä lisäksi kehitys- ja johtotehtävistä

Juhan osaamisen keskiössä ovat asukas- ja käyttäjälähtöiset kestävät ratkaisut. Hänen näkemyksensä mukaan asumisen, työskentelyn, kuluttamisen ja liikkumisen murros ratkaistaan hyödyntämällä käynnissä oleva muutos viisaasti. Se toteutuu vain tekemällä muutoksesta sellainen, että se tuo jokaiselle toimijalle lisäarvoa. Tämä onnistuu tunnistamalla toimintaverkostojen ja arvoketjujen kehityskohtia, mutta asettaen samalla osaksi kokonaisuutta.

kestävän kehityksen projektipäällikkö, Sweco Finland Oy

Satu Kangas

Satu on kestävän kehityksen insinööri (YAMK), joka työskentelee erilaisissa projekteissa aluesuunnittelun ohjauksesta tuoteselvityksiin. Tausta on rakennusurakoitsijoiden riveistä, joissa työmaiden arki ja yrityksen tavoitteiden vieminen käytäntöön ovat tulleet tutuiksi. Rakennushankkeiden erilaisten tavoitteiden ja rakenteiden yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat hänelle tuttuja aiheita.

Satu yhdistää tekemisessään kokemuksen rakennusfysiikasta, rakentamisen realiteeteista ja kestävän kehityksen periaatteet tehden kestävästä kehityksestä ymmärrettävää eri tehtävätasoille. Hän tavoittelee ideaalia maailmaa, jossa kaikki projektit edistävät ilmastonmuutoksen hillintää taloudellisesti kannattavalla tavalla antaen käyttäjille sen mitä he tarvitsevat. 

johtava elinkaariasiantuntija, A-Insinöörit

Roosa Roisko

Roosa toimii A-Insinööreillä johtavana elinkaariasiantuntijana, ja hän on ollut kehittämässä A-Insinöörien hiilijalanjälkilaskentaa ja elinkaarikustannuslaskentaa sekä muita vähähiilisyysasioita kolmen vuoden ajan. Roosa on toiminut useissa hankkeissa elinkaariasiantuntijan roolissa, ja ollut mukana ohjaamassa rakennushankkeiden elinkaaritavoitteita. Hän on suunnitellut ja pitänyt useita koulutussarjoja vähähiilisyydestä sekä sisäisesti että asiakkaille.

Roosa haluaa kehittää hankkeiden ohjaamista, laskentaa ja vähähiilisyyden edistämistä rakennusalalla koulutusten ja tiedon lisäämisen avulla. Hän on toiminut pääkirjoittajana FIGBC:n Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmässä, joka on työstetty yhdessä työryhmän kanssa alueiden hiilijalanjälkilaskennan menetelmäksi. Lisäksi Roosa on ollut mukana useille tahoille toteutetuissa hankkeissa, joissa toimijoiden rakennushankkeiden prosessia on kehitetty vähähiilisempään, ja ympäristöä paremmin huomioivaan suuntaan.

Senior Vice President, Development, SRV

Miimu Airaksinen

Dr. Miimu Airaksinen works as Senior Vice President for development in SRV Group Plc. She is leading SRV’s sustainability and lifecycle-wise construction strategy programm. She is also currently member of EU Mission Board Assembly on Climate Neutral and Smart Cities. Before she joined SRV, she was the CEO and Managing Director at RIL Finnish Association of Civil Engineers and a Research Professor at VTT.

elinkaariasiantuntijapalvelujen johtaja, A-Insinöörit

Hannele Ahvenniemi

Hannele on tekniikan tohtori ja valtiotieteen maisteri, joka on työskennellyt vähähiilisen ja kestävän rakentamisen teemojen parissa jo vuodesta 2011 lähtien. Hän vetää A-Insinööreillä elinkaariasiantuntijapalvelujen tiimiä ja auttaa useissa hankkeissa vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisessa. Hänellä on taustaa rakennetun ympäristön kestävän kehityksen tutkimuksesta VTT:llä, ja käytännön kokemusta rakennushankkeista hän on kerryttänyt rakennuttajakonsultin tehtävissä.

Hannelella on kova tahto kehittää koko rakennusalaa kestävämpään suuntaan, huomioiden erilaiset ja erilaisilla tasoilla esiintyvät ajurit, esim. lainsäädännön kehitys, kaupunkien tavoitteet, kaavoituksen mahdollisuudet sekä tilaajien omat pyrkimykset vähähiilisyyteen. Kouluttajana hänellä on intressi esittää monimutkaiset asiat helposti ymmärrettävässä muodossa erilaisia kuvia ja visualisointeja hyödyntäen.

Koulutuksen hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 625 €
Yksityinen sektori: 945 €

Voimassa 15.3.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 675 €
Yksityinen sektori: 1045 €

Voimassa 5.4.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 725 €
Yksityinen sektori: 1245 €

Voimassa 17.5.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU

Muut ostivat myös.

Myydyimmät Kiinteistö & rakentaminen -aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ