Skip to content

Kestävä ja vähähiilinen rakentaminen

21.11.2023 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Tulevaisuuden hiiliviisaat ratkaisut - Suunnittelusta rakentamiseen.

Kiinnostus kestävään ja vähähiiliseen rakentamiseen on kasvanut räjähdysmäisesti, kun huoli ilmastonmuutoksesta ja muista ympäristöuhista on lisääntynyt, ja yhä useampi toimija on asettanut toiminnalleen ilmastotavoitteita. Myös erilainen sääntely mm. uusi rakennuslaki sekä EU-taksonomia asettaa omat vaatimuksensa huomioida kestävyys ja vähähiilisyys rakentamisen prosesseissa.

Kestävä ja vähähiilinen rakentaminen -koulutus tarjoaa kattavan näkymän kestävään ja vähähiiliseen rakentamiseen, alkaen eri ajureiden ja sääntelyvaatimusten avaamisesta aina käytännön ratkaisujen esittelyyn asti. Koulutuksen avulla pystyt hahmottamaan kestävän ja vähähiilisen rakentamisen kokonaiskuvan sekä saat syvällistä tietoa käytännön toimenpiteistä ja ratkaisuista vähähiilisyyden edistämiseksi. Aihepiiriä käsitellään sekä yksityisen että julkisen sektorin näkökulmista.

Tavoitteena on valmistaa ohjaamaan hankkeita kohti vähähiilisyys- ja kestävyystavoitteita aina suunnittelusta rakentamiseen. Koulutus on myös käytännönläheinen – opit soveltamaan opittuja periaatteita organisaatioiden erilaisissa tilanteissa.

Koulutuksen keskeisiä oppisisältöjä ovat vähähiilisyyteen ja kestävyyteen liittyvän sääntelyn vaikutus rakentamiseen sekä konkreettiset käytännön näkemykset ja ratkaisut vähähiilisen rakentamisen toteuttamiseksi. Saat monipuolisia näkökulmia niin rakentamisen prosessista kuin lopputuloksen käyttäjän tarpeista. Koulutus auttaa hahmottamaan olennaiset tekijät ja tärkeät näkökulmat kestävyyden varmistamiseksi rakentamisen eri vaiheissa.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu erityisesti kiinteistö- ja rakentamisalan toimijoille. Koulutus sopii esimerkiksi pääsuunnittelijoille, kuten arkkitehdeille, sekä tilaajille ja rakennuttajille. Lisäksi se tarjoaa hyödyllisiä oppeja suunnittelun ohjaukseen ja hankekehitykseen osallistuville.

OSTA LIPUT  
Koulutus järjestetään etäkoulutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

SISÄISTÄ

miten tuleva sääntely vaikuttaa rakentamisen vähähiilisyyteen.

TIEDÄ

mitä tulee huomioida hankkeen alkuvaiheessa / tavoitteiden asettamisessa.

OPI

konkreettisia ja käytännön tason näkemyksiä ja ratkaisuita vähähiiliseen rakentamiseen.

YMMÄRRÄ

mitkä ovat tehokkaita toimenpiteitä pienentää rakennushankkeen hiilijalanjälkeä.

Ohjelma

tiistai 21.11.

 • 8.55
 • Hyvää huomenta! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Mitä on kestävä rakentaminen? 
 • Mitä on kestävä rakentaminen? 
 • Mitkä ovat merkittävimpiä tekijöitä kestävyydessä? 
 • Mikä vaikuttaa kestävyyteen? 
 • Esimerkkejä kestävistä rakennuksista 
Kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen, SRV

Miimu Airaksinen

Miimu on tekniikan tohtori ja SRV:n johtoryhmän jäsen, jonka vastuulla on SRV:n elinkaariviisas strategia ja vastuullisuus. Aikaisemmin Miimu toimi RIL ry:n toimitusjohtajana ja sitä ennen VTT:n tutkimusprofessorina. Hänellä on vankka kokemus kestävästä rakentamisesta ja kaupunkikehittämisestä. Hän on ollut muun muassa EU:n Mission Boardin jäsen Cilmate Neutral and Smart Cities alueessa sekä toiminut UN Habitatin Policy advisorynä.

Miimulla on kattava näkemys tämän hetkisestä rakentamisesta sekä kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. Hän on aktiivisesti mukana EU:n tutkimushankkeiden evaluoinnissa, joka tuo hyvää perspektiiviä tulevaisuuden mahdollisuuksista. Uransa aikana Miimu on ollut mukana monissa erittäin kunnianhimoisissa kestävän rakentamisen projektissa.

 • Uuden rakennuslain ja ilmastoselvityksen vaatimukset 
 • EU-taksonomia 
 • Muu sääntely 
elinkaariasiantuntijapalvelujen johtaja, A-Insinöörit

Hannele Ahvenniemi

Hannele on tekniikan tohtori ja valtiotieteen maisteri, joka on työskennellyt vähähiilisen ja kestävän rakentamisen teemojen parissa jo vuodesta 2011 lähtien. Hän vetää A-Insinööreillä elinkaariasiantuntijapalvelujen tiimiä ja auttaa useissa hankkeissa vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisessa. Hänellä on taustaa rakennetun ympäristön kestävän kehityksen tutkimuksesta VTT:llä, ja käytännön kokemusta rakennushankkeista hän on kerryttänyt rakennuttajakonsultin tehtävissä.

Hannelella on kova tahto kehittää koko rakennusalaa kestävämpään suuntaan, huomioiden erilaiset ja erilaisilla tasoilla esiintyvät ajurit, esim. lainsäädännön kehitys, kaupunkien tavoitteet, kaavoituksen mahdollisuudet sekä tilaajien omat pyrkimykset vähähiilisyyteen. Kouluttajana hänellä on intressi esittää monimutkaiset asiat helposti ymmärrettävässä muodossa erilaisia kuvia ja visualisointeja hyödyntäen.

 • 10.30
 • Tauko
 • Millainen on vähähiilinen rakennus? 
 • Vähähiilisen arkkitehtuurin ratkaisut 
 • Hanke-esittely: Kalasataman Excess-nollaenergiahanke 
kehitysjohtaja yli 20 vuoden kokemuksella, Sweco Finland

Juha Vihma

Juha toimii Sweco Finland Oy:n Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun toimialalla kehitysjohtajana. Hänen työnsä painottuu kestävän arkkitehtuurin teemoihin sekä erilaisiin alue- ja hankekehitystehtäviin. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus erilaisista arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävistä sekä lisäksi kehitys- ja johtotehtävistä

Juhan osaamisen keskiössä ovat asukas- ja käyttäjälähtöiset kestävät ratkaisut. Hänen näkemyksensä mukaan asumisen, työskentelyn, kuluttamisen ja liikkumisen murros ratkaistaan hyödyntämällä käynnissä oleva muutos viisaasti. Se toteutuu vain tekemällä muutoksesta sellainen, että se tuo jokaiselle toimijalle lisäarvoa. Tämä onnistuu tunnistamalla toimintaverkostojen ja arvoketjujen kehityskohtia, mutta asettaen samalla osaksi kokonaisuutta.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Mitä tulee huomioida hankkeen alkuvaiheessa / tavoitteiden asettamisessa, jotta mahdollistetaan hankkeen vähähiilinen ohjaaminen tehokkaasti? 
 • Mitä rakennuttajan tulee tehdä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa varmistaakseen hankkeen vähähiilisyyden toteutuminen? 
 • Mitkä ovat tehokkaita toimenpiteitä pienentää rakennushankkeen hiilijalanjälkeä? 
elinkaariasiantuntijapalvelujen johtaja, A-Insinöörit

Hannele Ahvenniemi

Hannele on tekniikan tohtori ja valtiotieteen maisteri, joka on työskennellyt vähähiilisen ja kestävän rakentamisen teemojen parissa jo vuodesta 2011 lähtien. Hän vetää A-Insinööreillä elinkaariasiantuntijapalvelujen tiimiä ja auttaa useissa hankkeissa vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisessa. Hänellä on taustaa rakennetun ympäristön kestävän kehityksen tutkimuksesta VTT:llä, ja käytännön kokemusta rakennushankkeista hän on kerryttänyt rakennuttajakonsultin tehtävissä.

Hannelella on kova tahto kehittää koko rakennusalaa kestävämpään suuntaan, huomioiden erilaiset ja erilaisilla tasoilla esiintyvät ajurit, esim. lainsäädännön kehitys, kaupunkien tavoitteet, kaavoituksen mahdollisuudet sekä tilaajien omat pyrkimykset vähähiilisyyteen. Kouluttajana hänellä on intressi esittää monimutkaiset asiat helposti ymmärrettävässä muodossa erilaisia kuvia ja visualisointeja hyödyntäen.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Mitä huomioida hiilijalanjälkilaskentojen vertailussa? 
 • Kestävä kehitys ja muiden tavoitteiden yhteensovitus 
 • Hanke-esittelyjä  
kestävän kehityksen projektipäällikkö, Sweco Finland Oy

Satu Kangas

Satu on kestävän kehityksen insinööri (YAMK), joka työskentelee erilaisissa projekteissa aluesuunnittelun ohjauksesta tuoteselvityksiin. Tausta on rakennusurakoitsijoiden riveistä, joissa työmaiden arki ja yrityksen tavoitteiden vieminen käytäntöön ovat tulleet tutuiksi. Rakennushankkeiden erilaisten tavoitteiden ja rakenteiden yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat hänelle tuttuja aiheita.

Satu yhdistää tekemisessään kokemuksen rakennusfysiikasta, rakentamisen realiteeteista ja kestävän kehityksen periaatteet tehden kestävästä kehityksestä ymmärrettävää eri tehtävätasoille. Hän tavoittelee ideaalia maailmaa, jossa kaikki projektit edistävät ilmastonmuutoksen hillintää taloudellisesti kannattavalla tavalla antaen käyttäjille sen mitä he tarvitsevat. 

kestävän kehityksen projektipäällikkö, Sweco Finland Oy

Satu Kangas

Satu on kestävän kehityksen insinööri (YAMK), joka työskentelee erilaisissa projekteissa aluesuunnittelun ohjauksesta tuoteselvityksiin. Tausta on rakennusurakoitsijoiden riveistä, joissa työmaiden arki ja yrityksen tavoitteiden vieminen käytäntöön ovat tulleet tutuiksi. Rakennushankkeiden erilaisten tavoitteiden ja rakenteiden yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat hänelle tuttuja aiheita.

Satu yhdistää tekemisessään kokemuksen rakennusfysiikasta, rakentamisen realiteeteista ja kestävän kehityksen periaatteet tehden kestävästä kehityksestä ymmärrettävää eri tehtävätasoille. Hän tavoittelee ideaalia maailmaa, jossa kaikki projektit edistävät ilmastonmuutoksen hillintää taloudellisesti kannattavalla tavalla antaen käyttäjille sen mitä he tarvitsevat. 

 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

kehitysjohtaja yli 20 vuoden kokemuksella, Sweco Finland

Juha Vihma

Juha toimii Sweco Finland Oy:n Arkkitehtuurin ja kaupunkisuunnittelun toimialalla kehitysjohtajana. Hänen työnsä painottuu kestävän arkkitehtuurin teemoihin sekä erilaisiin alue- ja hankekehitystehtäviin. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus erilaisista arkkitehti- ja pääsuunnittelutehtävistä sekä lisäksi kehitys- ja johtotehtävistä

Juhan osaamisen keskiössä ovat asukas- ja käyttäjälähtöiset kestävät ratkaisut. Hänen näkemyksensä mukaan asumisen, työskentelyn, kuluttamisen ja liikkumisen murros ratkaistaan hyödyntämällä käynnissä oleva muutos viisaasti. Se toteutuu vain tekemällä muutoksesta sellainen, että se tuo jokaiselle toimijalle lisäarvoa. Tämä onnistuu tunnistamalla toimintaverkostojen ja arvoketjujen kehityskohtia, mutta asettaen samalla osaksi kokonaisuutta.

kestävän kehityksen projektipäällikkö, Sweco Finland Oy

Satu Kangas

Satu on kestävän kehityksen insinööri (YAMK), joka työskentelee erilaisissa projekteissa aluesuunnittelun ohjauksesta tuoteselvityksiin. Tausta on rakennusurakoitsijoiden riveistä, joissa työmaiden arki ja yrityksen tavoitteiden vieminen käytäntöön ovat tulleet tutuiksi. Rakennushankkeiden erilaisten tavoitteiden ja rakenteiden yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat hänelle tuttuja aiheita.

Satu yhdistää tekemisessään kokemuksen rakennusfysiikasta, rakentamisen realiteeteista ja kestävän kehityksen periaatteet tehden kestävästä kehityksestä ymmärrettävää eri tehtävätasoille. Hän tavoittelee ideaalia maailmaa, jossa kaikki projektit edistävät ilmastonmuutoksen hillintää taloudellisesti kannattavalla tavalla antaen käyttäjille sen mitä he tarvitsevat. 

Kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen, SRV

Miimu Airaksinen

Miimu on tekniikan tohtori ja SRV:n johtoryhmän jäsen, jonka vastuulla on SRV:n elinkaariviisas strategia ja vastuullisuus. Aikaisemmin Miimu toimi RIL ry:n toimitusjohtajana ja sitä ennen VTT:n tutkimusprofessorina. Hänellä on vankka kokemus kestävästä rakentamisesta ja kaupunkikehittämisestä. Hän on ollut muun muassa EU:n Mission Boardin jäsen Cilmate Neutral and Smart Cities alueessa sekä toiminut UN Habitatin Policy advisorynä.

Miimulla on kattava näkemys tämän hetkisestä rakentamisesta sekä kehittämisestä pitkällä tähtäimellä. Hän on aktiivisesti mukana EU:n tutkimushankkeiden evaluoinnissa, joka tuo hyvää perspektiiviä tulevaisuuden mahdollisuuksista. Uransa aikana Miimu on ollut mukana monissa erittäin kunnianhimoisissa kestävän rakentamisen projektissa.

elinkaariasiantuntijapalvelujen johtaja, A-Insinöörit

Hannele Ahvenniemi

Hannele on tekniikan tohtori ja valtiotieteen maisteri, joka on työskennellyt vähähiilisen ja kestävän rakentamisen teemojen parissa jo vuodesta 2011 lähtien. Hän vetää A-Insinööreillä elinkaariasiantuntijapalvelujen tiimiä ja auttaa useissa hankkeissa vähähiilisyystavoitteiden saavuttamisessa. Hänellä on taustaa rakennetun ympäristön kestävän kehityksen tutkimuksesta VTT:llä, ja käytännön kokemusta rakennushankkeista hän on kerryttänyt rakennuttajakonsultin tehtävissä.

Hannelella on kova tahto kehittää koko rakennusalaa kestävämpään suuntaan, huomioiden erilaiset ja erilaisilla tasoilla esiintyvät ajurit, esim. lainsäädännön kehitys, kaupunkien tavoitteet, kaavoituksen mahdollisuudet sekä tilaajien omat pyrkimykset vähähiilisyyteen. Kouluttajana hänellä on intressi esittää monimutkaiset asiat helposti ymmärrettävässä muodossa erilaisia kuvia ja visualisointeja hyödyntäen.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 599 €
Yksityinen sektori: 899 €

Voimassa 22.9.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 649 €
Yksityinen sektori: 949 €

Voimassa 20.10.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 699 €
Yksityinen sektori: 999 €

Voimassa 21.11.2023 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ