Skip to content

Vastuullisuustyön strateginen johtaminen ja raportointi

21.-22.8.2024 | Hybridikoulutus: Espoo

ILMOITTAUDUOHJELMA

Strategiasta käytäntöön, raportoinnista viestintään.

Kestävyysvaatimukset yrityksille ovat tulleet jäädäkseen. Yritysten ESG-raportointivelvoitteet kiristyvät ja laajenevat koskemaan yhä suurempaa joukkoa yrityksiä. Vastuullisuus ei ole vain kilpailuetu, vaan myös markkinoille pääsyn ja siellä pysymisen edellytys.

Mitä kestävyyden ja vastuullisuustyön strateginen johtaminen käytännössä on ja kuinka vastuullisuudesta raportoidaan onnistuneesti? Vastuullisuustyön strateginen johtaminen ja raportointi -koulutus vastaa näihin ja moniin muihin kysymyksiin.

Koulutuksessa käydään läpi vastuullisuuden eri teemoja. Tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistujilla on osaaminen ja työkalut oman liiketoiminnan analysointiin ja raportointiin EU-taksonomiaan pohjautuen sekä oman vastuullisuusstrategiansa rakentamiseen ja päivittämiseen.

Koulutus valmentaa osallistujat omaksumaan kokonaisvaltaisen suhtautumisen kestävyyteen sekä tarjoaa uusinta tietoa sen trendeistä, lainsäädännöstä ja strategiasta. Koulutuksessa hyödynnetään ajankohtaisimpia akateemisia tutkimuksia, konkreettisia esimerkkejä yritysmaailmasta sekä liikkeenjohdon konsultointikokemuksia.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus soveltuu monipuolisesti talous- ja liiketoimintafunktioiden johtajille, päälliköille ja asiantuntijoille. Voit olla esimerkiksi liiketoimintajohtaja, -päällikkö, talousjohtaja, -päällikkö, -asiantuntija, tai vastuullisuuden ja raportoinnin kanssa tekemisissä oleva johtaja, -päällikkö tai asiantuntija.

ILMOITTAUDU

 

Valitse sopivin ajankohta ja toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

YMMÄRRÄ

mitä EU-taksonomia on ja kuinka se vaikuttaa omaan liiketoimintaasi.

OMAKSU

työkaluja oman vastuullisuusstrategian luomiseen ja askeleet etenemiseen omassa organisaatiossasi.

SISÄISTÄ

uusimmat tiedot eri regulaatioista koskien vastuullisuutta ja siihen liittyvää työtä.

OPI

kuinka suunnittelet ja toteutat kestävyysraportoinnin omassa organisaatiossasi.

Ohjelma.

 • PÄIVÄ 1.
 • 8.15
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.40
 • Tervetuloa etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Miksi kestävyys on strateginen kysymys?
 • Mitä on edelläkävijyys vastuullisuudessa tällä hetkellä?
 • Kiristyvä regulaation ja sen ennakoiminen
KTT, vastuullisen liiketoiminnan pioneeri yli 10 vuoden kokemuksella

Paula Linna

Paula on tutkinut ja opettanut vastuullista liiketoimintaa jo yli vuosikymmenen. Hän väitteli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta kestävyysliiketoiminnan tutkimusryhmästä. Väitöskirjassaan Paula selvitti, kuinka yritykset innovoivat kestävään kehitykseen perustuvaa liiketoimintaa.

Tällä hetkellä Paula työskentelee Vaasan yliopiston strategisen johtamisen laitoksella ja on aktiivisesti mukana pk-yritysten kehittämisprojekteissa, joissa sparrataan pk-yritysten strategiatyöskentelyä nimenomaisesti vastuullisuuden ja kestävyyden osalta. Paula toimii myös partnerina ja neuvonantajana foodtech-alan yrityksessä ja on tätä kautta konkreettisesti perehtynyt pienten yritysten vastuullisuuteen sekä kestävyyteen.

 • 10.15
 • Tauko
 • Miten vastuullisuus muuttuu vastuullisuusstrategiaksi?
 • Kaikki lähtee arvoista ja visiosta – Mikä on toimintamme tarkoitus?
 • Tavoitteiden ja mittareiden asettaminen
KTT, vastuullisen liiketoiminnan pioneeri yli 10 vuoden kokemuksella

Paula Linna

Paula on tutkinut ja opettanut vastuullista liiketoimintaa jo yli vuosikymmenen. Hän väitteli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta kestävyysliiketoiminnan tutkimusryhmästä. Väitöskirjassaan Paula selvitti, kuinka yritykset innovoivat kestävään kehitykseen perustuvaa liiketoimintaa.

Tällä hetkellä Paula työskentelee Vaasan yliopiston strategisen johtamisen laitoksella ja on aktiivisesti mukana pk-yritysten kehittämisprojekteissa, joissa sparrataan pk-yritysten strategiatyöskentelyä nimenomaisesti vastuullisuuden ja kestävyyden osalta. Paula toimii myös partnerina ja neuvonantajana foodtech-alan yrityksessä ja on tätä kautta konkreettisesti perehtynyt pienten yritysten vastuullisuuteen sekä kestävyyteen.

 • 11.45
 • Lounastauko
 • Miten varmistaa toiminnan muuttuminen?
 • Jatkuva strategiatyöskentely vastuullisuus huomioiden
 • Kestävän kasvun tavoittelu ja innovointi
KTT, vastuullisen liiketoiminnan pioneeri yli 10 vuoden kokemuksella

Paula Linna

Paula on tutkinut ja opettanut vastuullista liiketoimintaa jo yli vuosikymmenen. Hän väitteli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta kestävyysliiketoiminnan tutkimusryhmästä. Väitöskirjassaan Paula selvitti, kuinka yritykset innovoivat kestävään kehitykseen perustuvaa liiketoimintaa.

Tällä hetkellä Paula työskentelee Vaasan yliopiston strategisen johtamisen laitoksella ja on aktiivisesti mukana pk-yritysten kehittämisprojekteissa, joissa sparrataan pk-yritysten strategiatyöskentelyä nimenomaisesti vastuullisuuden ja kestävyyden osalta. Paula toimii myös partnerina ja neuvonantajana foodtech-alan yrityksessä ja on tätä kautta konkreettisesti perehtynyt pienten yritysten vastuullisuuteen sekä kestävyyteen.

 • 14.00
 • Kahvitauko
 • Mitä on vastuullisuusviestintä ja mistä se koostuu?
 • Kuinka kertoa luotettavasti, mutta innostavasti?
 • Oman vastuullisuusmatkan sanoittaminen
KTT, vastuullisen liiketoiminnan pioneeri yli 10 vuoden kokemuksella

Paula Linna

Paula on tutkinut ja opettanut vastuullista liiketoimintaa jo yli vuosikymmenen. Hän väitteli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta kestävyysliiketoiminnan tutkimusryhmästä. Väitöskirjassaan Paula selvitti, kuinka yritykset innovoivat kestävään kehitykseen perustuvaa liiketoimintaa.

Tällä hetkellä Paula työskentelee Vaasan yliopiston strategisen johtamisen laitoksella ja on aktiivisesti mukana pk-yritysten kehittämisprojekteissa, joissa sparrataan pk-yritysten strategiatyöskentelyä nimenomaisesti vastuullisuuden ja kestävyyden osalta. Paula toimii myös partnerina ja neuvonantajana foodtech-alan yrityksessä ja on tätä kautta konkreettisesti perehtynyt pienten yritysten vastuullisuuteen sekä kestävyyteen.

 • 15.30
 • Yhteenveto
 • 15.45
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

 • PÄIVÄ 2.
 • 8.15
 • Hyvää huomenta! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.40
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Miksi ja miten raportoida kestävyystietoja?
 • Kestävyysraportoinnin sääntely-ympäristön kehitys – kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n vaatimukset eri yrityksille
 • Kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n mukainen raportointi PK-yritysten näkökulmasta
johtava konsultti, Third Rock

Henni Savolainen

Henni Savolainen on Third Rockin vastuullisuuskonsultti. Henni on toiminut aiemmin asiakkuudenhallinnan tehtävissä kansainvälisessä työympäristössä sekä syventänyt osaamistaan vastuullisuusteemoista yritysvastuuverkosto FIBSissä. Hennin erityisosaamista on vastuullisuusaiheisten työpajojen fasilitointi sekä vastuullisuusraportointi.

 • 10.15
 • Kahvitauko
 • Kaksoisolennaisuusanalyysi – mitä ja miksi?
 • Kestävyysraportointidirektiivi CSRD:n mukainen olennaisuusanalyysi ja sen tavoitteet
 • Valmistautuminen kaksoisolennaisuusanalyysiin
johtava konsultti, Third Rock

Henni Savolainen

Henni Savolainen on Third Rockin vastuullisuuskonsultti. Henni on toiminut aiemmin asiakkuudenhallinnan tehtävissä kansainvälisessä työympäristössä sekä syventänyt osaamistaan vastuullisuusteemoista yritysvastuuverkosto FIBSissä. Hennin erityisosaamista on vastuullisuusaiheisten työpajojen fasilitointi sekä vastuullisuusraportointi.

 • 11.45
 • Lounastauko
 • Raportointimallin luominen olennaisuusanalyysin tulosten perusteella
 • Raportointivalmiuden kartoittaminen ja datan kerääminen
 • Sisäinen järjestäytyminen – kestävyysraportointi osaksi eri tiimien työtä
johtava konsultti, Third Rock

Henni Savolainen

Henni Savolainen on Third Rockin vastuullisuuskonsultti. Henni on toiminut aiemmin asiakkuudenhallinnan tehtävissä kansainvälisessä työympäristössä sekä syventänyt osaamistaan vastuullisuusteemoista yritysvastuuverkosto FIBSissä. Hennin erityisosaamista on vastuullisuusaiheisten työpajojen fasilitointi sekä vastuullisuusraportointi.

 • 14.00
 • Kahvitauko
 • Raportointiprojektin suunnittelu ja toteutus
 • Kestävyysdatan raportoinnin suhde vastuullisuuden viestintään
 • Kestävyysselvityksen varmentaminen
johtava konsultti, Third Rock

Henni Savolainen

Henni Savolainen on Third Rockin vastuullisuuskonsultti. Henni on toiminut aiemmin asiakkuudenhallinnan tehtävissä kansainvälisessä työympäristössä sekä syventänyt osaamistaan vastuullisuusteemoista yritysvastuuverkosto FIBSissä. Hennin erityisosaamista on vastuullisuusaiheisten työpajojen fasilitointi sekä vastuullisuusraportointi.

 • 15.15
 • Yhteenveto
 • 15.45
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

KTT, vastuullisen liiketoiminnan pioneeri yli 10 vuoden kokemuksella

Paula Linna

Paula on tutkinut ja opettanut vastuullista liiketoimintaa jo yli vuosikymmenen. Hän väitteli Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta kestävyysliiketoiminnan tutkimusryhmästä. Väitöskirjassaan Paula selvitti, kuinka yritykset innovoivat kestävään kehitykseen perustuvaa liiketoimintaa.

Tällä hetkellä Paula työskentelee Vaasan yliopiston strategisen johtamisen laitoksella ja on aktiivisesti mukana pk-yritysten kehittämisprojekteissa, joissa sparrataan pk-yritysten strategiatyöskentelyä nimenomaisesti vastuullisuuden ja kestävyyden osalta. Paula toimii myös partnerina ja neuvonantajana foodtech-alan yrityksessä ja on tätä kautta konkreettisesti perehtynyt pienten yritysten vastuullisuuteen sekä kestävyyteen.

johtava konsultti, Third Rock

Henni Savolainen

Henni Savolainen on Third Rockin vastuullisuuskonsultti. Henni on toiminut aiemmin asiakkuudenhallinnan tehtävissä kansainvälisessä työympäristössä sekä syventänyt osaamistaan vastuullisuusteemoista yritysvastuuverkosto FIBSissä. Hennin erityisosaamista on vastuullisuusaiheisten työpajojen fasilitointi sekä vastuullisuusraportointi.

Koulutuksen hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 825 €
Yksityinen sektori: 1145 €

Voimassa 21.6.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 849 €
Yksityinen sektori: 1199 €

Voimassa 12.7.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALI HINTA

Julkinen sektori: 899 €
Yksityinen sektori: 1399 €

Voimassa 21.8.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Muut ostivat myös.

Myydyimmät vastuullisuus-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET