Skip to content

Ympäristöjohtamisen perusteet

Saatavilla useampi ajankohta ja toteutusmuoto – katso kaikki täältä.

ILMOITTAUDUOHJELMA

Näin sisällytät ympäristöjohtamisen toiminnan prosesseihin.

Fiksusti ja tehokkaasti toteutettu ympäristöjohtaminen tukee niin organisaation kilpailukykyä kuin pitkän aikavälin menestymistä ja jatkuvuudenhallintaa. Ympäristöteot säästävät rahaa ja tehostavat yrityksesi toimintaa samalla kun resurssien käyttö pysyy kurissa tai jopa vähenee.

Ympäristöjohtamisen perusteet -koulutuksessa saat kokonaiskuvan modernista ympäristöjohtamisesta ja pystyt soveltamaan oppeja oman organisaation kehittämiseen. Viitekehyksinä hyödynnetään mm. ISO 14001 -ympäristöjohtamisjärjestelmästandardia, mutta koulutukseen osallistuminen ei vaadi standardin sertifikaattia tai soveltamista omassa organisaatiossa.

Koulutuksessa opetellaan laajasti ympäristöjohtamisen eri vaiheiden ja näkökulmien toteutusta PDCA (Plan-Do-Check-Act) -idean mukaisesti. Lisäksi samalla käydään läpi ja selkeytetään ympäristöjohtamiseen liittyviä käsitteitä.

Keskeisimpinä kokonaisuuksina ovat:

 • toiminnan nykytilan arviointi ympäristönäkökulmasta
 • toimintaympäristön ja sidosryhmien arviointi
 • ympäristöriskien ja -mahdollisuuksien hallinta
 • toiminnan ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset
 • ympäristösuorituskyvyn arviointi
Tässä koulutuksessa saat teorian ja harjoitusten avulla käyttöön konkreettiset, käytännössä testatut hyvät toimintatavat, joilla ympäristöjohtamista voi lähteä heti toteuttamaan ja kehittämään omassa organisaatiossa.

Kenelle koulutus sopii?

Ympäristöjohtamisen mallit ovat yleisesti sovellettavissa kaikille toimialoille, organisaatioiden koosta riippumatta. Erityisen hyödyllistä sisältöä tarjoamme energia- ja materiaali-intensiivisille aloille sekä organisaatioille, joiden toimintaan liittyy merkittäviä ympäristönäkökohtia, asiakasvaatimuksia tai säätelyä. Voit olla esimerkiksi ympäristö- tai vastuullisuuspäällikkö, asiantuntija tai organisaation johtotehtävissä.

ILMOITTAUDU

 

Valitse sopivin ajankohta ja osallistumismuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

LÖYDÄ

selkeyttä ja kokonaiskuvan ymmärrystä ympäristöjohtamiseen ja vastuullisuuteen.

OTA HALTUUN

oman toiminnan ja toimintaympäristön parempi arviointi ympäristönäkökulmasta.

SAA

konkreettiset ja toimivat työkalut ympäristöjohtamisen toteuttamiseen ja kehittämiseen.

OPI

harjoitusten kautta keinot soveltaa opittua omassa organisaatiossa.

Ohjelma.

 • PÄIVÄ 1.
 • 8.15
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.40
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • 8.45
 • Ympäristöjohtamisen perusteet ja kokonaiskuva
 • Mitä ympäristöjohtaminen on ja miksi sitä tehdään? 
 • Millaisia viitekehyksiä ympäristöjohtamiseen liittyen on tarpeen tietää? 
 • Vastuullisuus, kestävä kehitys, vihreä siirtymä… Miten ympäristöjohtamiseen liittyvät termit pitäisi hahmottaa oman toiminnan kannalta? 
 • 10.15
 • Tauko
 • 10.30
 • Toiminnan ympäristöjohtamisen nykytilan arviointi
 • Millaisilla malleilla omaa toimintaa voi arvioida ympäristönäkökulmasta? 
 • Miten arviointi kannattaa toteuttaa? 
 • Tuloksista toimiin – miten hyödyntää nykytila-arviointia tehokkaasti toimenpiteiden määrittämisessä?
 • 11.45
 • Lounastauko
 • 12.45
 • Teoria ja työpaja
 • Toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysi ympäristönäkökulmasta
 • Miksi ja miten toimintaympäristöä kannattaa arvioida?
 • Miten tunnistaa ympäristöjohtamisen keskeiset sidosryhmät ja heidän vaatimuksensa? 
 • Tunnistus- ja arviointityökalujen käytön harjoittelua
 • 14.15
 • Kahvitauko
 • 14.30
 • Teoria ja työpaja
 • Ympäristöriskit ja -mahdollisuudet
 • Millaisia ympäristöriskejä ja -mahdollisuuksia toimintaan voi liittyä? 
 • Miten riskien- ja mahdollisuuksien hallinta kannattaa toteuttaa ja tulokset hyödyntää toiminnan suunnittelussa? 
 • Harjoitellaan ympäristöriskien ja -mahdollisuuksien arviointia mallien avulla
 • 15.15
 • Yhteenveto
 • 15.45
 • Kiitos! Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

 • PÄIVÄ 2.
 • 8.15
 • Hyvää huomenta! Aamukahvi Keilarannassa
 • 8.40
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • 8.45
 • Teoria ja työpaja
 • Toiminnan ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset elinkaarinäkökulmasta
 • Miten tunnistaa toiminnan ympäristönäkökohdat ja -vaikutukset ja arvioida niitä? 
 • Mitä elinkaarinäkökulma sisältää ja miten sen saa mukaan arviointeihin? 
 • Harjoitellaan ympäristönäkökohtien ja -vaikutusten tunnistamista ja arviointia
 • 10.15
 • Tauko
 • 10.30
 • Ympäristöjohtamisen sisällyttäminen toiminnan prosesseihin
 • Miten ympäristöjohtaminen suhteutuu muuhun toimintaan? 
 • Miten tunnistaa ympäristönäkökohtien kannalta kriittiset prosessien vaiheet?
 • Miten tehdä ympäristöasioiden huomioinnista luonteva osa työtä? 
 • 11.45
 • Lounastauko
 • 12.45
 • Ympäristömittarit ja toiminnan seuranta
 • Miten toiminnan ympäristömittarit kannattaisi määritellä? 
 • Millaisia tyypillisiä ympäristömittareita on olemassa? 
 • Miten tehdä mittaroinnista toimintaa hyödyttävää ja vaikuttavaa? 
 • 14.15
 • Kahvitauko
 • 14.30
 • Teoria ja työpaja
 • Sisäinen auditointi ympäristöjohtamisen työkaluna
 • Mitä sisäisellä auditoinnilla tarkoitetaan ja miksi se tukee ympäristöjohtamista? 
 • Miten sisäisten auditointien mallin voi rakentaa tai yhdistää ympäristökriteerit jo olemassa olevaan sisäisten auditointien malliin? 
 • Sisäisten ympäristöauditointien ohjelman, kriteeristön ja kysymysten harjoittelu
 • 15.15
 • Yhteenveto koulutuksesta, eteneminen omassa organisaatiossa
 • 15.45
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttaja.

ympäristöjohtamisen ja toiminnan kehittämisen huippuosaaja

Evelina Saarela

Evelina työskentelee Arter Oy:ssa konsulttina, erityisaloinaan ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä toiminnan tehokas kehittäminen.

Evelinan tavoitteena on auttaa ympäristöteemojen parissa työtään tekeviä hahmottamaan välillä monimutkaistakin kenttää mahdollisimman selkeästi ja toimijoita ottamaan mahdollisimman suuri hyöty irti olemassa olevien viitekehysten hyödyntämisestä. Hänen kokemuksensa mm. suurten yritysten ympäristövaikutusten arvioinnista, hankkeiden ympäristöohjauksesta sekä toiminnan arviointi- ja auditointimallien kehittämisestä takaavat, että koulutuksista saa omaan organisaatioon viemisiksi käytännönläheisiä uusia oivalluksia ja toimintamalleja. 

Evelina on koulutukseltaan turvallisuustekniikan ja ympäristöjohtamisen diplomi-insinööri ja on kerryttänyt kokemusta toimintajärjestelmien rakentajana ja kehittäjänä myös aiemmissa tehtävissään prosessiteollisuuden ja julkisen liikenteen saralla.  

ympäristöjohtamisen ja toiminnan kehittämisen huippuosaaja

Evelina Saarela

Evelina työskentelee Arter Oy:ssa konsulttina, erityisaloinaan ympäristö- ja turvallisuusjohtaminen sekä toiminnan tehokas kehittäminen.

Evelinan tavoitteena on auttaa ympäristöteemojen parissa työtään tekeviä hahmottamaan välillä monimutkaistakin kenttää mahdollisimman selkeästi ja toimijoita ottamaan mahdollisimman suuri hyöty irti olemassa olevien viitekehysten hyödyntämisestä. Hänen kokemuksensa mm. suurten yritysten ympäristövaikutusten arvioinnista, hankkeiden ympäristöohjauksesta sekä toiminnan arviointi- ja auditointimallien kehittämisestä takaavat, että koulutuksista saa omaan organisaatioon viemisiksi käytännönläheisiä uusia oivalluksia ja toimintamalleja. 

Evelina on koulutukseltaan turvallisuustekniikan ja ympäristöjohtamisen diplomi-insinööri ja on kerryttänyt kokemusta toimintajärjestelmien rakentajana ja kehittäjänä myös aiemmissa tehtävissään prosessiteollisuuden ja julkisen liikenteen saralla.  

Koulutuksen hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 825 €
Yksityinen sektori: 1145 €

Voimassa 5.7.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 925 €
Yksityinen sektori: 1245 €

Voimassa 2.8.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 1045 €
Yksityinen sektori: 1445 €

Voimassa 5.9.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Muut ostivat myös.

Myydyimmät vastuullisuus-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET