Skip to content

Tietomallit maankäytön suunnittelussa

20.8.2024 | Etäkoulutus

ILMOITTAUDUOHJELMA

Lakimuutos astunut voimaan 2024 - nämä asiat sinun tulee tietää uusista tietomalleista.

Tarve tietomallipohjaiselle kaavoitukselle kasvaa, ja tätä pyritään edistetään lainsäädännöllä, joka velvoittaa kunnat tuottamaan tietomallipohjaisia asema- ja yleiskaavoja viimeistään vuoteen 2029 mennessä.

Tietomallit maankäytön suunnittelussa -koulutus tarjoaa ajankohtaiskatsauksen kuntien maankäytön suunnitteluun digitalisaatiokehityksen ja tietomallipohjaiseen suunnittelun näkökulmasta. Koulutus tarjoaa konkreettisia vastauksia kysymyksiin, kuten mitä kaavatietomalli ja tietomallipohjainen kaavoitus tarkoittavat kunnassa.

Kuulet, mikä on rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ja mitä tietoja alueidenkäytön tietovaranto pitää sisällään. Ymmärrät myös, miten tallentaa alueidenkäytön tietoja tietojärjestelmään ja kuka sen tekee. Lisäksi saat käytännön keinoja digitaalisten toimintatapojen kehittämiseen kaavojen laatimisesta osallistumisen järjestämiseen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu kuntien tekniselle toimelle (kaavoitus, kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta) sekä alan palveluntarjoajille.

ILMOITTAUDU

 

Koulutus järjestetään etätoteutuksena.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

VINKKEJÄ

digitaalisten toimintatapojen kehittämiseen.

NÄKÖKULMIA

tietomallipohjaisen kaavoituksen hyötyihin ja haasteisiin.

ESIMERKKEJÄ

kaupunkitietomallien hyödyntämisestä suunnitelmien visualisoinnissa.

Ohjelma

tiistai 20.8.

 • 8.55
 • Tervetuloa! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Mikä on rakennetun ympäristön tietojärjestelmä? 
 • Kansallinen kaavatietomalli 
 • Kaavatietojen toimittaminen Ryhti-järjestelmään
projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Seija Lonka

Seija Lonka työskentelee projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa ja vastaa alueidenkäytön tietovarannosta rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä.

Seija on ollut mukana kehittämässä sekä kansallista kaavatietomallia että kaavatietomalliin liittyviä koodistoja esimerkiksi kaavamääräysten osalta. Yli 15 vuoden kokemus kuntapuolelta kaavoituksesta sekä siihen liittyvistä paikkatiedoista antaa hyvää pohjaa kehitystyöhön. Tietomallimuotoinen kaavoitus sekä sen kehittäminen on intohimo ja sydäntä lähellä.

 • Kuntien kokemuksia tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymisestä
 • Kansallisesti yhteen toimivan kaavatiedon hyödyt kunnan näkökulmasta
arkkitehti, maankäytön suunnittelun asiantuntija & tutkijatohtori

Pilvi Nummi

Pilvillä on yli 15 vuoden kokemus vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien soveltamisesta maankäytön suunnittelussa. Hän toimii asiantuntijana n+1 yrityksessä. Aalto-yliopistossa hän tutkii suunnittelun digitalisaatiota ja kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja osallistuvaan kaupunkisuunnitteluun. Pilvin vuonna 2020 valmistunut väitöskirja käsittelee sosiaalisen median roolia kaupunkisuunnittelussa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kaavoitusarkkitehtina Sipoon kunnalla ja Järvenpään kaupungilla sekä erityisasiantuntijana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla mm. digikaavoituksen kehittämishankkeiden parissa. Hän on koordinoinut laajaa yhteiskehittämistä KAATIO-hankkeessa (2021-2023), jossa Ryhti-hankkeen kansallista kaavatietomallia sovellettiin ensimmäistä kertaa kuntien käytössä olevissa suunnitteluohjelmistoissa yhdessä kuntien asiantuntijoiden ja ohjelmistotoimittajien kanssa.

monialaisen yhteiskehittämisen ja osallisuuden asiantuntija

Anni Hapuoja

Yrityksessään Et May Oy:ssä Anni toimii yhteiskehittämisen fasilitoijana, kouluttajana, sparraajana ja suunnittelijana. Pyrkimyksenä on mahdollistaa vuorovaikutusta yhteiskunnan kaikilla tasoilla, aina ihmisen mittakaavan huomioiden, kestävän kehityksen liikkumavaran mukaisesti. Anni on tottunut toimimaan eri sektoreiden välillä tuodakseen niitä yhteen, rakentaen eri toimijoiden välille vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen siltaa, yhteiskehittämisen menetelmin.

Koulutukseltaan Anni on arkkitehti ja sielultaan kaupunkisuunnitteluaktivisti, ja hän on toiminut sekä Suomessa että ulkomailla kaupunki- ja arkkitehtisuunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen parissa niin ruohonjuuritason asukasrajapinnassa, kuin systeemisiä osallisuusprosesseja kehittäen.

 • 10.45
 • Tauko
 • Näkökulmia tietomallipohjaiseen suunnitteluun ja vuorovaikutukseen eri sidosryhmien kanssa
 • Yhteiskehittämisen menetelmiä toimintatapojen uudistamiseen omassa organisaatiossa
arkkitehti, maankäytön suunnittelun asiantuntija & tutkijatohtori

Pilvi Nummi

Pilvillä on yli 15 vuoden kokemus vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien soveltamisesta maankäytön suunnittelussa. Hän toimii asiantuntijana n+1 yrityksessä. Aalto-yliopistossa hän tutkii suunnittelun digitalisaatiota ja kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja osallistuvaan kaupunkisuunnitteluun. Pilvin vuonna 2020 valmistunut väitöskirja käsittelee sosiaalisen median roolia kaupunkisuunnittelussa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kaavoitusarkkitehtina Sipoon kunnalla ja Järvenpään kaupungilla sekä erityisasiantuntijana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla mm. digikaavoituksen kehittämishankkeiden parissa. Hän on koordinoinut laajaa yhteiskehittämistä KAATIO-hankkeessa (2021-2023), jossa Ryhti-hankkeen kansallista kaavatietomallia sovellettiin ensimmäistä kertaa kuntien käytössä olevissa suunnitteluohjelmistoissa yhdessä kuntien asiantuntijoiden ja ohjelmistotoimittajien kanssa.

monialaisen yhteiskehittämisen ja osallisuuden asiantuntija

Anni Hapuoja

Yrityksessään Et May Oy:ssä Anni toimii yhteiskehittämisen fasilitoijana, kouluttajana, sparraajana ja suunnittelijana. Pyrkimyksenä on mahdollistaa vuorovaikutusta yhteiskunnan kaikilla tasoilla, aina ihmisen mittakaavan huomioiden, kestävän kehityksen liikkumavaran mukaisesti. Anni on tottunut toimimaan eri sektoreiden välillä tuodakseen niitä yhteen, rakentaen eri toimijoiden välille vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen siltaa, yhteiskehittämisen menetelmin.

Koulutukseltaan Anni on arkkitehti ja sielultaan kaupunkisuunnitteluaktivisti, ja hän on toiminut sekä Suomessa että ulkomailla kaupunki- ja arkkitehtisuunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen parissa niin ruohonjuuritason asukasrajapinnassa, kuin systeemisiä osallisuusprosesseja kehittäen.

 • 12.30
 • Lounastauko
 • Visuaaliset 3D-mallit havainnollistamisessa ja vuorovaikutuksessa: erilaisten menetelmien panos-laatusuhteita
 • Semanttiset tietomallit: miten eri tunnuslukujen laskennallista tietoa voidaan sisällyttää mallinnuksiin ja havainnollistaa visuaalisesti
 • Miten 3D-malleja ja laskennallista tietoa voidaan hyödyntää vaikutusten arvioinnissa?
kaupunkimalliavusteisen suunnittelun asiantuntija & arkkitehti, Espoon kaupunki

Jussi Partanen

Jussi Partanen työskentelee kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun hankkeissa arkkitehtina sekä kaupunkitietomallien kehittäjänä Espoon kaupungilla sekä oman yrityksensä kautta. Jussilla on yli sadan kaavoitus- tai aluesuunnitteluhankkeen kokemus kaupunkitietomallien hyödyntämisestä. Hän toimii myös vierailevana luennoitsijana Aalto yliopistossa sekä Metropolian ammattikorkeakoulussa liittyen edellä mainittuihin teemoihin sekä älykaupungin kehittämiseen.

 • 14.30
 • Tauko
 • Demoesitys eri ohjelmistojen hyödyntämisestä
 • Keskustelu, kysymyksiä ja vastauksia/esimerkkejä
kaupunkimalliavusteisen suunnittelun asiantuntija & arkkitehti, Espoon kaupunki

Jussi Partanen

Jussi Partanen työskentelee kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun hankkeissa arkkitehtina sekä kaupunkitietomallien kehittäjänä Espoon kaupungilla sekä oman yrityksensä kautta. Jussilla on yli sadan kaavoitus- tai aluesuunnitteluhankkeen kokemus kaupunkitietomallien hyödyntämisestä. Hän toimii myös vierailevana luennoitsijana Aalto yliopistossa sekä Metropolian ammattikorkeakoulussa liittyen edellä mainittuihin teemoihin sekä älykaupungin kehittämiseen.

 • 16.00
 • Kiitos! Koulutuspäivä päättyy

Kouluttajat.

arkkitehti, maankäytön suunnittelun asiantuntija & tutkijatohtori

Pilvi Nummi

Pilvillä on yli 15 vuoden kokemus vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien soveltamisesta maankäytön suunnittelussa. Hän toimii asiantuntijana n+1 yrityksessä. Aalto-yliopistossa hän tutkii suunnittelun digitalisaatiota ja kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja osallistuvaan kaupunkisuunnitteluun. Pilvin vuonna 2020 valmistunut väitöskirja käsittelee sosiaalisen median roolia kaupunkisuunnittelussa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kaavoitusarkkitehtina Sipoon kunnalla ja Järvenpään kaupungilla sekä erityisasiantuntijana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla mm. digikaavoituksen kehittämishankkeiden parissa. Hän on koordinoinut laajaa yhteiskehittämistä KAATIO-hankkeessa (2021-2023), jossa Ryhti-hankkeen kansallista kaavatietomallia sovellettiin ensimmäistä kertaa kuntien käytössä olevissa suunnitteluohjelmistoissa yhdessä kuntien asiantuntijoiden ja ohjelmistotoimittajien kanssa.

kaupunkimalliavusteisen suunnittelun asiantuntija & arkkitehti, Espoon kaupunki

Jussi Partanen

Jussi Partanen työskentelee kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun hankkeissa arkkitehtina sekä kaupunkitietomallien kehittäjänä Espoon kaupungilla sekä oman yrityksensä kautta. Jussilla on yli sadan kaavoitus- tai aluesuunnitteluhankkeen kokemus kaupunkitietomallien hyödyntämisestä. Hän toimii myös vierailevana luennoitsijana Aalto yliopistossa sekä Metropolian ammattikorkeakoulussa liittyen edellä mainittuihin teemoihin sekä älykaupungin kehittämiseen.

projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Seija Lonka

Seija Lonka työskentelee projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa ja vastaa alueidenkäytön tietovarannosta rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä.

Seija on ollut mukana kehittämässä sekä kansallista kaavatietomallia että kaavatietomalliin liittyviä koodistoja esimerkiksi kaavamääräysten osalta. Yli 15 vuoden kokemus kuntapuolelta kaavoituksesta sekä siihen liittyvistä paikkatiedoista antaa hyvää pohjaa kehitystyöhön. Tietomallimuotoinen kaavoitus sekä sen kehittäminen on intohimo ja sydäntä lähellä.

monialaisen yhteiskehittämisen ja osallisuuden asiantuntija

Anni Hapuoja

Yrityksessään Et May Oy:ssä Anni toimii yhteiskehittämisen fasilitoijana, kouluttajana, sparraajana ja suunnittelijana. Pyrkimyksenä on mahdollistaa vuorovaikutusta yhteiskunnan kaikilla tasoilla, aina ihmisen mittakaavan huomioiden, kestävän kehityksen liikkumavaran mukaisesti. Anni on tottunut toimimaan eri sektoreiden välillä tuodakseen niitä yhteen, rakentaen eri toimijoiden välille vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen siltaa, yhteiskehittämisen menetelmin.

Koulutukseltaan Anni on arkkitehti ja sielultaan kaupunkisuunnitteluaktivisti, ja hän on toiminut sekä Suomessa että ulkomailla kaupunki- ja arkkitehtisuunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen parissa niin ruohonjuuritason asukasrajapinnassa, kuin systeemisiä osallisuusprosesseja kehittäen.

Koulutuksen hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 625 €
Yksityinen sektori: 945 €

Voimassa 21.6.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 675 €
Yksityinen sektori: 1045 €

Voimassa 19.7.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 725 €
Yksityinen sektori: 1245 €

Voimassa 20.8.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Muut ostivat myös.

Myydyimmät Kiinteistö & Rakentaminen-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.