Skip to content

Tietomallit maankäytön suunnittelussa

29.2.2024 | Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Lakimuutos voimaan 2024 - nämä asiat sinun tulee tietää uusista tietomalleista.

Tarve tietomallipohjaiselle kaavoitukselle kasvaa, ja tätä pyritään edistetään lainsäädännöllä, joka velvoittaa kunnat tuottamaan tietomallipohjaisia asema- ja yleiskaavoja viimeistään vuoteen 2029 mennessä.

Tietomallit maankäytön suunnittelussa -koulutus tarjoaa ajankohtaiskatsauksen kuntien maankäytön suunnitteluun digitalisaatiokehityksen ja tietomallipohjaiseen suunnittelun näkökulmasta. Koulutus tarjoaa konkreettisia vastauksia kysymyksiin, kuten mitä kaavatietomalli ja tietomallipohjainen kaavoitus tarkoittavat kunnassa.

Kuulet, mikä on rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ja mitä tietoja alueidenkäytön tietovaranto pitää sisällään. Ymmärrät myös, miten tallentaa alueidenkäytön tietoja tietojärjestelmään ja kuka sen tekee. Lisäksi saat käytännön keinoja digitaalisten toimintatapojen kehittämiseen kaavojen laatimisesta osallistumisen järjestämiseen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu kuntien tekniselle toimelle (kaavoitus, kaupunkisuunnittelu, rakennusvalvonta) sekä alan palveluntarjoajille.

OSTA LIPUT

Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

VINKKEJÄ

digitaalisten toimintatapojen kehittämiseen.

NÄKÖKULMIA

tietomallipohjaisen kaavoituksen hyötyihin ja haasteisiin.

ESIMERKKEJÄ

kaupunkitietomallien hyödyntämisestä suunnitelmien visualisoinnissa.

Ohjelma

torstai 29.2.

 • 8.55
 • Tervetuloa! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Mikä on rakennetun ympäristön tietojärjestelmä? 
 • Kansallinen kaavatietomalli 
 • Kaavatietojen toimittaminen Ryhti-järjestelmään
projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Seija Lonka

Seija Lonka työskentelee projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa ja vastaa alueidenkäytön tietovarannosta rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä.

Seija on ollut mukana kehittämässä sekä kansallista kaavatietomallia että kaavatietomalliin liittyviä koodistoja esimerkiksi kaavamääräysten osalta. Yli 15 vuoden kokemus kuntapuolelta kaavoituksesta sekä siihen liittyvistä paikkatiedoista antaa hyvää pohjaa kehitystyöhön. Tietomallimuotoinen kaavoitus sekä sen kehittäminen on intohimo ja sydäntä lähellä.

 • Kuntien kokemuksia tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymisestä   
 • Kansallisesti yhteentoimivan kaavatiedon hyödyt kunnan näkökulmasta  
 • Uuden tietomallipohjaisen ajattelun ja toimintatapojen yhteiskehittäminen kunnassa 
arkkitehti, maankäytön suunnittelun asiantuntija & tutkijatohtori

Pilvi Nummi

Pilvillä on yli 15 vuoden kokemus vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien soveltamisesta maankäytön suunnittelussa. Hän toimii asiantuntijana n+1 yrityksessä. Aalto-yliopistossa hän tutkii suunnittelun digitalisaatiota ja kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja osallistuvaan kaupunkisuunnitteluun. Pilvin vuonna 2020 valmistunut väitöskirja käsittelee sosiaalisen median roolia kaupunkisuunnittelussa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kaavoitusarkkitehtina Sipoon kunnalla ja Järvenpään kaupungilla sekä erityisasiantuntijana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla mm. digikaavoituksen kehittämishankkeiden parissa. Hän on koordinoinut laajaa yhteiskehittämistä KAATIO-hankkeessa (2021-2023), jossa Ryhti-hankkeen kansallista kaavatietomallia sovellettiin ensimmäistä kertaa kuntien käytössä olevissa suunnitteluohjelmistoissa yhdessä kuntien asiantuntijoiden ja ohjelmistotoimittajien kanssa.

monialaisen yhteiskehittämisen ja osallisuuden asiantuntija

Anni Hapuoja

Yrityksessään Et May Oy:ssä Anni toimii yhteiskehittämisen fasilitoijana, kouluttajana, sparraajana ja suunnittelijana. Pyrkimyksenä on mahdollistaa vuorovaikutusta yhteiskunnan kaikilla tasoilla, aina ihmisen mittakaavan huomioiden, kestävän kehityksen liikkumavaran mukaisesti. Anni on tottunut toimimaan eri sektoreiden välillä tuodakseen niitä yhteen, rakentaen eri toimijoiden välille vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen siltaa, yhteiskehittämisen menetelmin.

Koulutukseltaan Anni on arkkitehti ja sielultaan kaupunkisuunnitteluaktivisti, ja hän on toiminut sekä Suomessa että ulkomailla kaupunki- ja arkkitehtisuunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen parissa niin ruohonjuuritason asukasrajapinnassa, kuin systeemisiä osallisuusprosesseja kehittäen.

 • 10.45
 • Tauko
 • Digitaalinen osallistuminen maankäytön suunnittelussa 
 • Tietomallien tarjoamia mahdollisuuksia vuorovaikutuksessa 
 • Kaavapalautteen tehokkaampi kerääminen ja hyödyntäminen suunnittelussa 
arkkitehti, maankäytön suunnittelun asiantuntija & tutkijatohtori

Pilvi Nummi

Pilvillä on yli 15 vuoden kokemus vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien soveltamisesta maankäytön suunnittelussa. Hän toimii asiantuntijana n+1 yrityksessä. Aalto-yliopistossa hän tutkii suunnittelun digitalisaatiota ja kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja osallistuvaan kaupunkisuunnitteluun. Pilvin vuonna 2020 valmistunut väitöskirja käsittelee sosiaalisen median roolia kaupunkisuunnittelussa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kaavoitusarkkitehtina Sipoon kunnalla ja Järvenpään kaupungilla sekä erityisasiantuntijana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla mm. digikaavoituksen kehittämishankkeiden parissa. Hän on koordinoinut laajaa yhteiskehittämistä KAATIO-hankkeessa (2021-2023), jossa Ryhti-hankkeen kansallista kaavatietomallia sovellettiin ensimmäistä kertaa kuntien käytössä olevissa suunnitteluohjelmistoissa yhdessä kuntien asiantuntijoiden ja ohjelmistotoimittajien kanssa.

 • 12.30
 • Lounastauko
 • Visuaaliset 3D-mallit havainnollistamisessa ja vuorovaikutuksessa: erilaisten menetelmien panos-laatusuhteita
 • Semanttiset tietomallit: miten eri tunnuslukujen laskennallista tietoa voidaan sisällyttää mallinnuksiin ja havainnollistaa visuaalisesti
 • Miten 3D-malleja ja laskennallista tietoa voidaan hyödyntää vaikutusten arvioinnissa?
kaupunkimalliavusteisen suunnittelun asiantuntija & arkkitehti, Espoon kaupunki

Jussi Partanen

Jussi Partanen työskentelee kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun hankkeissa arkkitehtina sekä kaupunkitietomallien kehittäjänä Espoon kaupungilla sekä oman yrityksensä kautta. Jussilla on yli sadan kaavoitus- tai aluesuunnitteluhankkeen kokemus kaupunkitietomallien hyödyntämisestä. Hän toimii myös vierailevana luennoitsijana Aalto yliopistossa sekä Metropolian ammattikorkeakoulussa liittyen edellä mainittuihin teemoihin sekä älykaupungin kehittämiseen.

 • 14.30
 • Tauko
 • Demoesitys eri ohjelmistojen hyödyntämisestä
 • Keskustelu, kysymyksiä ja vastauksia/esimerkkejä
kaupunkimalliavusteisen suunnittelun asiantuntija & arkkitehti, Espoon kaupunki

Jussi Partanen

Jussi Partanen työskentelee kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun hankkeissa arkkitehtina sekä kaupunkitietomallien kehittäjänä Espoon kaupungilla sekä oman yrityksensä kautta. Jussilla on yli sadan kaavoitus- tai aluesuunnitteluhankkeen kokemus kaupunkitietomallien hyödyntämisestä. Hän toimii myös vierailevana luennoitsijana Aalto yliopistossa sekä Metropolian ammattikorkeakoulussa liittyen edellä mainittuihin teemoihin sekä älykaupungin kehittämiseen.

 • 16.00
 • Kiitos! Koulutuspäivä päättyy

Kouluttajat

arkkitehti, maankäytön suunnittelun asiantuntija & tutkijatohtori

Pilvi Nummi

Pilvillä on yli 15 vuoden kokemus vuorovaikutteisten suunnittelumenetelmien soveltamisesta maankäytön suunnittelussa. Hän toimii asiantuntijana n+1 yrityksessä. Aalto-yliopistossa hän tutkii suunnittelun digitalisaatiota ja kehittää uusia menetelmiä ja työkaluja osallistuvaan kaupunkisuunnitteluun. Pilvin vuonna 2020 valmistunut väitöskirja käsittelee sosiaalisen median roolia kaupunkisuunnittelussa. Aiemmin hän on työskennellyt mm. kaavoitusarkkitehtina Sipoon kunnalla ja Järvenpään kaupungilla sekä erityisasiantuntijana ympäristöministeriön rakennetun ympäristön osastolla mm. digikaavoituksen kehittämishankkeiden parissa. Hän on koordinoinut laajaa yhteiskehittämistä KAATIO-hankkeessa (2021-2023), jossa Ryhti-hankkeen kansallista kaavatietomallia sovellettiin ensimmäistä kertaa kuntien käytössä olevissa suunnitteluohjelmistoissa yhdessä kuntien asiantuntijoiden ja ohjelmistotoimittajien kanssa.

kaupunkimalliavusteisen suunnittelun asiantuntija & arkkitehti, Espoon kaupunki

Jussi Partanen

Jussi Partanen työskentelee kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun hankkeissa arkkitehtina sekä kaupunkitietomallien kehittäjänä Espoon kaupungilla sekä oman yrityksensä kautta. Jussilla on yli sadan kaavoitus- tai aluesuunnitteluhankkeen kokemus kaupunkitietomallien hyödyntämisestä. Hän toimii myös vierailevana luennoitsijana Aalto yliopistossa sekä Metropolian ammattikorkeakoulussa liittyen edellä mainittuihin teemoihin sekä älykaupungin kehittämiseen.

projektipäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Seija Lonka

Seija Lonka työskentelee projektipäällikkönä Suomen ympäristökeskuksessa ja vastaa alueidenkäytön tietovarannosta rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä.

Seija on ollut mukana kehittämässä sekä kansallista kaavatietomallia että kaavatietomalliin liittyviä koodistoja esimerkiksi kaavamääräysten osalta. Yli 15 vuoden kokemus kuntapuolelta kaavoituksesta sekä siihen liittyvistä paikkatiedoista antaa hyvää pohjaa kehitystyöhön. Tietomallimuotoinen kaavoitus sekä sen kehittäminen on intohimo ja sydäntä lähellä.

monialaisen yhteiskehittämisen ja osallisuuden asiantuntija

Anni Hapuoja

Yrityksessään Et May Oy:ssä Anni toimii yhteiskehittämisen fasilitoijana, kouluttajana, sparraajana ja suunnittelijana. Pyrkimyksenä on mahdollistaa vuorovaikutusta yhteiskunnan kaikilla tasoilla, aina ihmisen mittakaavan huomioiden, kestävän kehityksen liikkumavaran mukaisesti. Anni on tottunut toimimaan eri sektoreiden välillä tuodakseen niitä yhteen, rakentaen eri toimijoiden välille vuorovaikutuksen ja yhteisymmärryksen siltaa, yhteiskehittämisen menetelmin.

Koulutukseltaan Anni on arkkitehti ja sielultaan kaupunkisuunnitteluaktivisti, ja hän on toiminut sekä Suomessa että ulkomailla kaupunki- ja arkkitehtisuunnitteluun liittyvän vuorovaikutuksen parissa niin ruohonjuuritason asukasrajapinnassa, kuin systeemisiä osallisuusprosesseja kehittäen.

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 625 €
Yksityinen sektori: 945 €

Voimassa 29.12.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 675 €
Yksityinen sektori: 1045 €

Voimassa 19.1.2024 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 725 €
Yksityinen sektori: 1245 €

Voimassa 29.2.2024 asti.
OSTA LIPUT

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT