Skip to content

Kestävyys- ja ESG-kriteerit rahoituksen hankinnassa

30.5.2024 | Keilaranta 1 Business Park, Espoo

ILMOITTAUDUOHJELMA

Vastuullisuus on keskeinen tekijä rahoituksen saamisessa.

Kestävän rahoituksen EU-lainsäädäntöpaketti on jo suurelta osalta voimassa ja yhdessä uudistuneen kestävyysraportoinnin kanssa muuttaa yritysten raportoinnin laajuutta, vertailtavuutta ja organisointia merkittävästi.  

Kestävyys- ja ESG-kriteerit rahoituksen hankinnassa -koulutuksessa käydään läpi kestävän rahoituksen lainsäädännön osa-alueet ja miten ne liittyvät toisiinsa:
Taksonomia
Tiedoksinantoasetus (SFDR)
Vastuullisuusraportointidirektiivi (CSRD)
Yritysvastuudirektiivi (CSDDD)

Lisäksi syvennymme tarkemmin kestävän rahoituksen työkaluihin, kuten Green Bond Standardiin, vihreisiin lainoihin ja rahastoihin. Käsittelyssä on myös, että mihin kestävyysasioihin rahoitussektori kiinnittää huomiota, millaisia tietoja yrityksiltä tarvitaan/halutaan ja mikä on kestävyysluokitusten rooli.

Perehdymme myös, miten esimerkiksi sijoitusrahastojen ja pankkien tietotarpeet eroavat toisistaan ja millaisiin sidosryhmien kysymyksiin yritysten kannattaa valmistautua.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii kestävyysraportoinnin, taloushallinnon ja rahoituksen sekä sidosryhmäsuhteiden parissa työskenteleville asiantuntijoille ja johdolle.

ILMOITTAUDU

 

Valitse sopivin ajankohta ja toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

SISÄISTÄ

rahoitusympäristön muutoksen vaikutukset jokaiseen yritykseen

YMMÄRRÄ

rahoittajien tarpeet ja opi kommunikoimaan olennaisista kestävyysasioista

HALLITSE

kestävyysstrategian ja rahoituksen välinen suhde ja keskinäinen vaikutus

SISÄISTÄ

taksonomiaraportointi ja tee raportoinnista helpompaa

Ohjelma

torstai 30.5.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • EU:n kestävän rahoituksen sääntelyn nykytila
 • Miten eri lainsäädännön osat liittyvät toisiinsa?
 • Tiukkenevan yritysvastuun merkitys
 • Mitä vielä odotettavissa?
Executive Adviser on ESG, Nordea Asset and Wealth Management

Jarkko Syyrilä

Jarkko toimii Nordean varainhoidon neuvonantajana ESG-asioissa ja hän koordinoi koko Nordean edunvalvontaa kestävän rahoituksen ja viherpesun estämisen suhteen. Aiemmin hän toimi Nordeaa omaisuudenhoitoliiketoiminnan compliancen päällikkönä. Jarkolla on 30 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilla viranomaisvalvonnassa, compliancessa, riskienhallinnassa ja edunvalvonnassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vuodesta 2018 Jarkko on keskittynyt erityisesti ESG:hen liittyvään sääntelyyn ja riskienhallintaan.

 • 10.30
 • Tauko
 • Mitä raportointi sisältää?
 • Miten raportointia kannattaa lähestyä?
 • Taksonomian merkitys yrityksille
Vihreän rahoituksen kärkiasiantuntija Suomessa

Aila Aho

Ailalla on vankka kokemus yritysten rahoittamisesta kansainvälisillä ja kotimaisilla rahoitus- ja pääomamarkkinoilla johtotehtävissä Nordeassa ja sen edeltäjissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on paneutunut kestävyystekijöiden tuomiin vahvuuksiin ja riskeihin, kestävän rahoituksen toteutukseen sekä uusimpiin raportointivaatimuksiin. Aila on täydentänyt kauppatieteen maisterin koulutustaan Cambridgen yliopiston Sustainability Leadership Instituutin koulutusohjelmassa. Aila valittiin näköalapaikalle Euroopan Komission kestävän rahoituksen kansainväliseen työryhmään, jossa hän veti Green Bond Standardin kehitystyötä ja osallistui taksonomian valmisteluun.

Pitkän pankkiuran jälkeen Aila on toiminut osa-aikaisena kestävän rahoituksen ja raportoinnin konsulttina ja johdon kouluttajana sekä KPMG:llä, että oman yrityksensä kautta. Ailalla on harvinaisen kokonaisvaltainen ymmärrys kestävyysnäkökohdista yhdistettynä rahoituksen ja yritysten tuntemukseen. Aila on pitänyt lukuisia esityksiä vihreistä joukkolainoista, taksonomiasta ja lisääntyneestä säätelystä sekä nostanut esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen, ympäristövaikutusten, yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja hyvän hallinnon merkitystä yritysten pitkäaikaisen menestyksen pohjustajana. Aila on selkeäsanainen ja saanut kiitosta kyvystään raamittaa ja selittää kestävyysnäkökohtia yrityksille ymmärrettävässä muodossa ja avata monimutkaiseksikin koetun säätelyn saloja.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Kestävyyden vaikutus hinnoitteluun
 • Joukkolainat, Green Bond Standard
 • Pankkilainat
 • Kestävät rahastot
Vihreän rahoituksen kärkiasiantuntija Suomessa

Aila Aho

Ailalla on vankka kokemus yritysten rahoittamisesta kansainvälisillä ja kotimaisilla rahoitus- ja pääomamarkkinoilla johtotehtävissä Nordeassa ja sen edeltäjissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on paneutunut kestävyystekijöiden tuomiin vahvuuksiin ja riskeihin, kestävän rahoituksen toteutukseen sekä uusimpiin raportointivaatimuksiin. Aila on täydentänyt kauppatieteen maisterin koulutustaan Cambridgen yliopiston Sustainability Leadership Instituutin koulutusohjelmassa. Aila valittiin näköalapaikalle Euroopan Komission kestävän rahoituksen kansainväliseen työryhmään, jossa hän veti Green Bond Standardin kehitystyötä ja osallistui taksonomian valmisteluun.

Pitkän pankkiuran jälkeen Aila on toiminut osa-aikaisena kestävän rahoituksen ja raportoinnin konsulttina ja johdon kouluttajana sekä KPMG:llä, että oman yrityksensä kautta. Ailalla on harvinaisen kokonaisvaltainen ymmärrys kestävyysnäkökohdista yhdistettynä rahoituksen ja yritysten tuntemukseen. Aila on pitänyt lukuisia esityksiä vihreistä joukkolainoista, taksonomiasta ja lisääntyneestä säätelystä sekä nostanut esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen, ympäristövaikutusten, yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja hyvän hallinnon merkitystä yritysten pitkäaikaisen menestyksen pohjustajana. Aila on selkeäsanainen ja saanut kiitosta kyvystään raamittaa ja selittää kestävyysnäkökohtia yrityksille ymmärrettävässä muodossa ja avata monimutkaiseksikin koetun säätelyn saloja.

Executive Adviser on ESG, Nordea Asset and Wealth Management

Jarkko Syyrilä

Jarkko toimii Nordean varainhoidon neuvonantajana ESG-asioissa ja hän koordinoi koko Nordean edunvalvontaa kestävän rahoituksen ja viherpesun estämisen suhteen. Aiemmin hän toimi Nordeaa omaisuudenhoitoliiketoiminnan compliancen päällikkönä. Jarkolla on 30 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilla viranomaisvalvonnassa, compliancessa, riskienhallinnassa ja edunvalvonnassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vuodesta 2018 Jarkko on keskittynyt erityisesti ESG:hen liittyvään sääntelyyn ja riskienhallintaan.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Miten pakollinen raportointi tukee kestävyysviestintää?
 • Miten välttää sudenkuopat?
 • Sisäinen yhteistyö ja vastuuttaminen
Vihreän rahoituksen kärkiasiantuntija Suomessa

Aila Aho

Ailalla on vankka kokemus yritysten rahoittamisesta kansainvälisillä ja kotimaisilla rahoitus- ja pääomamarkkinoilla johtotehtävissä Nordeassa ja sen edeltäjissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on paneutunut kestävyystekijöiden tuomiin vahvuuksiin ja riskeihin, kestävän rahoituksen toteutukseen sekä uusimpiin raportointivaatimuksiin. Aila on täydentänyt kauppatieteen maisterin koulutustaan Cambridgen yliopiston Sustainability Leadership Instituutin koulutusohjelmassa. Aila valittiin näköalapaikalle Euroopan Komission kestävän rahoituksen kansainväliseen työryhmään, jossa hän veti Green Bond Standardin kehitystyötä ja osallistui taksonomian valmisteluun.

Pitkän pankkiuran jälkeen Aila on toiminut osa-aikaisena kestävän rahoituksen ja raportoinnin konsulttina ja johdon kouluttajana sekä KPMG:llä, että oman yrityksensä kautta. Ailalla on harvinaisen kokonaisvaltainen ymmärrys kestävyysnäkökohdista yhdistettynä rahoituksen ja yritysten tuntemukseen. Aila on pitänyt lukuisia esityksiä vihreistä joukkolainoista, taksonomiasta ja lisääntyneestä säätelystä sekä nostanut esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen, ympäristövaikutusten, yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja hyvän hallinnon merkitystä yritysten pitkäaikaisen menestyksen pohjustajana. Aila on selkeäsanainen ja saanut kiitosta kyvystään raamittaa ja selittää kestävyysnäkökohtia yrityksille ymmärrettävässä muodossa ja avata monimutkaiseksikin koetun säätelyn saloja.

Executive Adviser on ESG, Nordea Asset and Wealth Management

Jarkko Syyrilä

Jarkko toimii Nordean varainhoidon neuvonantajana ESG-asioissa ja hän koordinoi koko Nordean edunvalvontaa kestävän rahoituksen ja viherpesun estämisen suhteen. Aiemmin hän toimi Nordeaa omaisuudenhoitoliiketoiminnan compliancen päällikkönä. Jarkolla on 30 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilla viranomaisvalvonnassa, compliancessa, riskienhallinnassa ja edunvalvonnassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vuodesta 2018 Jarkko on keskittynyt erityisesti ESG:hen liittyvään sääntelyyn ja riskienhallintaan.

 • 15.45
 • Yhteenveto
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttaja.

Vihreän rahoituksen kärkiasiantuntija Suomessa

Aila Aho

Ailalla on vankka kokemus yritysten rahoittamisesta kansainvälisillä ja kotimaisilla rahoitus- ja pääomamarkkinoilla johtotehtävissä Nordeassa ja sen edeltäjissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on paneutunut kestävyystekijöiden tuomiin vahvuuksiin ja riskeihin, kestävän rahoituksen toteutukseen sekä uusimpiin raportointivaatimuksiin. Aila on täydentänyt kauppatieteen maisterin koulutustaan Cambridgen yliopiston Sustainability Leadership Instituutin koulutusohjelmassa. Aila valittiin näköalapaikalle Euroopan Komission kestävän rahoituksen kansainväliseen työryhmään, jossa hän veti Green Bond Standardin kehitystyötä ja osallistui taksonomian valmisteluun.

Pitkän pankkiuran jälkeen Aila on toiminut osa-aikaisena kestävän rahoituksen ja raportoinnin konsulttina ja johdon kouluttajana sekä KPMG:llä, että oman yrityksensä kautta. Ailalla on harvinaisen kokonaisvaltainen ymmärrys kestävyysnäkökohdista yhdistettynä rahoituksen ja yritysten tuntemukseen. Aila on pitänyt lukuisia esityksiä vihreistä joukkolainoista, taksonomiasta ja lisääntyneestä säätelystä sekä nostanut esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen, ympäristövaikutusten, yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja hyvän hallinnon merkitystä yritysten pitkäaikaisen menestyksen pohjustajana. Aila on selkeäsanainen ja saanut kiitosta kyvystään raamittaa ja selittää kestävyysnäkökohtia yrityksille ymmärrettävässä muodossa ja avata monimutkaiseksikin koetun säätelyn saloja.

Executive Adviser on ESG, Nordea Asset and Wealth Management

Jarkko Syyrilä

Jarkko toimii Nordean varainhoidon neuvonantajana ESG-asioissa ja hän koordinoi koko Nordean edunvalvontaa kestävän rahoituksen ja viherpesun estämisen suhteen. Aiemmin hän toimi Nordeaa omaisuudenhoitoliiketoiminnan compliancen päällikkönä. Jarkolla on 30 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilla viranomaisvalvonnassa, compliancessa, riskienhallinnassa ja edunvalvonnassa sekä Suomessa että kansainvälisesti. Vuodesta 2018 Jarkko on keskittynyt erityisesti ESG:hen liittyvään sääntelyyn ja riskienhallintaan.

Koulutuksen hinnat

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 625 €
Yksityinen sektori: 945 €

Voimassa 28.3.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 725 €
Yksityinen sektori: 1045 €

Voimassa 26.4.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 825 €
Yksityinen sektori: 1245 €

Voimassa 30.5.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Muut ostivat myös.

Myydyimmät talous & rahoitus-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET