Skip to content

10 posts found.

Selected Category: Digi & IT

Clear search

Bisnespäättäjästä Citizen Data-Scientist – Mitä Gartnerin peräänkuuluttama uusi rooli edellyttää liiketoiminnalta?

Aloitetaan kovalla totuudella: sinunkin yrityksesi kilpailukyky mitataan pian sillä, kuinka hyvin pystytte johtamaan liiketoimintaa datalla. Kyse ei enää edes ole siitä, milloin näin tapahtuu. Tärkein kysymys on, miten nopeasti saatte tämän tapahtumaan. ”Jos menit eilen nukkumaan teollisuusyhtiönä, heräät tänään ohjelmisto- ja analytiikkayhtiönä”, teollisuusjätti GE:n johtaja Jeff Immelt on kommentoinut murroksen nopeutta. Datalla johtaminen on aihepiiri, […]

Read Article

Näillä askelilla sote-alan digitalisaatio voisi onnistua: yhteinen kieli ja koulutus ovat kaiken A ja O

Digitalisaatio on tuonut sosiaali- ja terveysalalle sekä helpotusta että päänsärkyä. Parhaimmillaan se koetaan toimivina, digitalisoituina palveluina sekä automatisoituina ratkaisuina. Tällaisia ovat esimerkiksi etädiagnostiikka ja robottiavusteinen kirurgia sairaaloissa. Pahimmillaan se on kuormittanut henkilöstön työmäärää entisestään ja luonut hallitsemattomalta tuntuvan digikaaoksen. Tarve hyödyntää digitalisaation luomia mahdollisuuksia ja tarjolla olevia teknologisia innovaatioita on kaikille sote-organisaatioille selvä. Edelleen on […]

Read Article

Uudet terveydenhuollon digipalvelut ja niiden vaikuttavuus

Terveysteknologiasta ja -datasta tuli koronaviruksen myötä hetkessä osa suomalaisten arkea. Digiloikka terveydenhuollossa otettiin kuitenkin jo ennen koronaa. Tästä esimerkkinä toimii Kansallinen sosiaali- ja terveystiedon potilasarkisto KanTa. Pandemia teki terveysteknologian entistä näkyvämmäksi tuomalla etävastaanotot, palvelulinjat, Omaolo-palvelun ja koronavilkkusovelluksen kaiken kansan käytettäväksi. Kansalaiskäyttövaikuttavuutta Kaikkialla maailmassa panostetaan nyt vaikuttavien terveydenhuollon digipalveluiden kehittämiseen. Suomi kulkee terveyspalveluiden kehittämisen eturintamassa, sillä […]

Read Article

Työntekijälle tilaa onnistua – näin häiriöttömästä digitaalisesta työtilasta tuli kilpailuetu

Nykyajan työelämässä jatkuvat keskeytykset katkaisevat keskittymisen työhön ja heikentävät tuottavuutta. Tilannetta voi helpottaa uusilla älykkäillä digitaalisilla työtilaratkaisuilla, joilla minimoidaan häiriöitä ja keskeytyksiä. Puhelin soi, sähköposti piippaa, kalenteri hälyttää. Nykyajan työympäristölle jatkuvat keskeytykset ja häiriöt ovat tyypillisiä. Tämä on entisestään korostunut pandemian aikana, kun työhäiriöiden lisäksi kotona työskentelyyn saattaa liittyä muitakin häiriötekijöitä. Yritämme tehdä useita asioita samanaikaisesti, […]

Read Article

Kaatumisista inhimillistä kärsimystä ja massiiviset kustannukset

Väestömme ikäihmisistä joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen yli 80-vuotias kaatuu vuosittain. Heistä puolet kaatuu vuoden aikana toistamiseen, 15 % vähintään kolme kertaa vuodessa ja joka toinen kaatuminen aiheuttaa jonkin vamman. Tutkimukset myös osoittavat, että yli 65-vuotiailla diabeetikoiden kaatumisriski on vieläkin korkeampi (jopa 78 %) verrattuna ei-diabeetikoihin (30 %).¹ Lisäksi kaatuminen aiheuttaa aiempaa useammalle […]

Read Article

”Arvotaan Exceleistä vuorot ja toivotaan, ettei potilasturvallisuus vaarannu”

Työn tehosekoittamisesta toimivaan lääkärisuunnitteluun Lääkäreiden työvuoroja suunnitellaan – tänäänkin – taulukko-ohjelmien, muinaisten järjestelmien ja lippulappusten avulla. Monimutkaisimmillaan jopa saman talon siiloissa käytetään eri systeemeitä ja sijaisille vielä omaansa. Tilanne vaatii jatkuvaa valppautta kaikilta osallisilta ja syö henkilöstön voimia. Dokumentoimme tavallisimmat ongelmat ja niiden ratkaisut. Miten siinä näin ylipäätään kävi? Päällekkäisiä työvuorosuunnittelun järjestelmiä pesiytyy terveydenhoitoon tavallisimmin […]

Read Article

Tekoäly tarjoaa turvallisen ja vastuullisen paluun toimistoille

Yritykset ja kiinteistönomistajat maailmanlaajuisesti ovat kohdanneet odottamattoman haasteen – kuinka avata toimistot takaisin normaalitilaan, taata turvalliset työskentelyolosuhteet ja samalla ottaa huomioon kiintestöjen vastuullisuustavoitteet. Ratkaisu löytyy todennäköisesti uusista teknologioista kuten tekoälystä, joiden avulla kiinteistöissä voidaan varmistaa asianmukaiset sisäilmasto-olosuhteet sekä tehdä niistä älykkäitä ja kestäviä elinkaarensa aikana. Nuuka on ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa SaaS ohjelmistoratkaisuaan kiinteistön omistajille, kaupungeille […]

Read Article

Tulevaisuuden sairaala tuottaa arvoa pienemmin kustannuksin

Jos ajatellaan älykästä tulevaisuuden sairaalaa, silmien eteen maalautuu mielikuva sairaalasta, jossa on panostettu mm. huipputeknologiaan, tekoälyratkaisuihin sekä viimeisen päälle toimiviin tiloihin, joissa henkilöstön on helppo toimia ja potilaat saavat ensiluokkaisen hoitokokemuksen. Mutta älykkääseen sairaalaan liittyy pitkälti myös edellä mainittujen seikkojen mahdollistama taloudellinen ja inhimillinen hyöty, jonka lopputuloksena terveydenhuollon tuottama arvo lisääntyy, kun pienimmillä kustannuksilla saavutetaan […]

Read Article

Onko monimuoto-oppiminen koulunkäynnin tulevaisuutta?

Maailmanlaajuisen terveyskriisin aikana huomio on ollut tiukasti kiinni nykyhetkessä. Koronaviruksen leviämistä ehkäisevät rajoitukset ovat kuitenkin alkaneet purra, joten on aika vähitellen siirtää katsetta kohti tulevaa. Mitä pandemia on meille opettanut? Pitkäksi venähtäneen koulujen sulkemisen vuoksi opettajat kaikkialla maailmassa ovat joutuneet ottamaan tekniikkaa käyttöönsä entistä laajemmin opetuksessa. Onko oppilaitoksilla enää paluuta entiseen, jos opetuksen jatkuminen poikkeusolosuhteissa […]

Read Article

Miten arvioida Sote-tietojärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta?

Erilaisia terveydenhuollon järjestelmien arviointikehikkoja on ajan myötä kehitetty paljon. Huhtikuussa 2016 Journal of Medical Systems 40(131) listasi mm. seuraavat: Quintanegran kypsyysmalli sähköiselle terveydenhuollolle (eHMM) IDC:n terveydenhuollon IT:n kypsyysmalli IDC:n mobiiliuden kypsyysmalli terveydenhuollolle HIMSS:n kypsyysmalli potilastiedon sähköistämisestä (EMRAM) HIMSS:n kypsyysmalli hoidon jatkuvuudesta (CCMM) NHS:n infrastruktuurin kypsyysmalli (NIMM) Terveydenhuollon analytiikan kypsyysmalli (HAAM) Sairaaloiden yhteistyön arviointimalli (HCMM) Kuvantamisjärjestelmien kypsyystason […]

Read Article