Skip to content

Ympäristövaikutukset & ESG-raportointi

Saatavilla useampi ajankohta ja toteutusmuoto – katso kaikki täältä.

ILMOITTAUDUOHJELMA

Mitä kestävyysraportointi edellyttää?

Yhtiöiden paineet viestiä ilmastotoimistaan ja liiketoimintansa vastuullisuudesta kasvavat entisestään EU:n taksonomia-asetuksen ja kestävyysraportointia (CSRD) koskevan direktiivin myötä. Miten huomioit vastuullisuuden liiketoiminnassa ja tuotat läpinäkyvää raportointia vastuullisuuden tunnusluvuista?

Ympäristövaikutukset & ESG-raportointi -koulutus tarjoaa käytännön eväät ympäristövaikutusten arvioimiseen, mittaukseen ja raportointiin vastaten tulevaisuuden vaatimuksia. 

Painopiste on päästöihin liittyvän datan keruun haasteissa, ympäristötavoitteiden asettamisessa ja ulkoiseen raportointiin valmistautumisessa.

Keskeiset teemat:
 • Ympäristövaikutusten johtaminen
 • Ympäristötavoitteiden asettaminen uusi sääntely huomioiden
 • Tuotteen ympäristövaikutusten vähentäminen ja vaatimustenmukaisuuden täyttäminen
 • Julkinen raportointi uuden sääntelyn mukaisesti

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu kestävyysraportoinnin sekä -viestinnän parissa toimiville.

Huomioithan, että tässä koulutuksessa ei käsitellä YVA-menettelyä.

ILMOITTAUDU

 

Valitse sinulle sopiva toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

TUNNISTA

yrityksesi merkittävimmät ympäristövaikutukset.

YMMÄRRÄ

mitä CSRD-raportointi edellyttää.

SAA

vinkkejä datan keruu- ja -hallintaprosesseihin.

KUULE

mitä arvoketjun huomioiminen tarkoittaa ja (Due Diligence) perusteet.

Ohjelma.

 • 8.15
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • Pääsäännöt uudesta kestävyysraportointisääntelystä
 • Kuinka tunnistaa yrityksen merkittävät ympäristövaikutukset ja millaisia asioita niistä olisi tärkeä pystyä raportoimaan?
 • Täsmätarkastelussa hiilidioksidipäästöt (scope 1, 2 ja 3) sekä biodiversiteettivaikutukset raportointikontekstissa
 • Mitä mittareita raportointistandardien mukaan voi käyttää jatkossa? 
Group Competence Lead - yritysvastuu ja kestävä kehitys & Senior Legal Counsel, Fondia

Netta Skön

Netta on erikoistunut erityisesti ympäristö- ja energiahankkeiden juridiikkaan. Hän on työskennellyt suurten hankkeiden parissa ja koordinoinut yhteistyötä ja toimintatapoja kansallisesti sekä kansainvälisesti. ESG- ja vastuullisuusraportointi on yksi ympäristöjuridiikkaa tukeva osaaminen, jota Netta seuraa ja edistää aktiivisesti. Fondialla hän johtaa lakimiehistä koostuvaa ESGja vastuullisuustiimiä. Netta on erikoistunut vastuullisuuteen ja ESG:hen liittyviin oikeudellisiin asioihin sekä ympäristöoikeuteen ja energiasääntelyyn. Hän on suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon ja hänellä on EFFAS:n organisoima ESG-analyytikon sertifiointi. Ennen Fondialle tuloaan, Netta työskenteli konsultointipuolella ympäristö- ja kestävyyskysymysten parissa Rambollilla. Hänellä on lisäksi kokemusta lainvalmistelusta sekä energia-alan sääntelytyöstä työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Case Handlerina toimimisesta Euroopan unionin komissiossa.
 • Miten olennaisuusarviointi tukee riskienhallinnassa ja yrityksen kyvyssä luoda arvoa?
  • Kuinka kaksinkertainen olennaisuus (double materiality) auttaa kestävyysvaikutusten arvioimisessa?
 • Miten ympäristövaikutuksia johdetaan tavoiteasetannan kautta ja millaista resursointia se vaatii?
 • Esimerkkejä hyvistä datan keruu- ja -hallintaprosesseista
Group Competence Lead - yritysvastuu ja kestävä kehitys & Senior Legal Counsel, Fondia

Netta Skön

Netta on erikoistunut erityisesti ympäristö- ja energiahankkeiden juridiikkaan. Hän on työskennellyt suurten hankkeiden parissa ja koordinoinut yhteistyötä ja toimintatapoja kansallisesti sekä kansainvälisesti. ESG- ja vastuullisuusraportointi on yksi ympäristöjuridiikkaa tukeva osaaminen, jota Netta seuraa ja edistää aktiivisesti. Fondialla hän johtaa lakimiehistä koostuvaa ESGja vastuullisuustiimiä. Netta on erikoistunut vastuullisuuteen ja ESG:hen liittyviin oikeudellisiin asioihin sekä ympäristöoikeuteen ja energiasääntelyyn. Hän on suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon ja hänellä on EFFAS:n organisoima ESG-analyytikon sertifiointi. Ennen Fondialle tuloaan, Netta työskenteli konsultointipuolella ympäristö- ja kestävyyskysymysten parissa Rambollilla. Hänellä on lisäksi kokemusta lainvalmistelusta sekä energia-alan sääntelytyöstä työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Case Handlerina toimimisesta Euroopan unionin komissiossa.
 • Ryhmätyöaiheena on tarkastella muutama yritysesimerkkejä ympäristötavoitteiden olennaisuuden, datan läpinäkyvyyden ja kunnianhimoisen tavoiteasetannan kautta. Lopputulokset puretaan yhdessä
Group Competence Lead - yritysvastuu ja kestävä kehitys & Senior Legal Counsel, Fondia

Netta Skön

Netta on erikoistunut erityisesti ympäristö- ja energiahankkeiden juridiikkaan. Hän on työskennellyt suurten hankkeiden parissa ja koordinoinut yhteistyötä ja toimintatapoja kansallisesti sekä kansainvälisesti. ESG- ja vastuullisuusraportointi on yksi ympäristöjuridiikkaa tukeva osaaminen, jota Netta seuraa ja edistää aktiivisesti. Fondialla hän johtaa lakimiehistä koostuvaa ESGja vastuullisuustiimiä. Netta on erikoistunut vastuullisuuteen ja ESG:hen liittyviin oikeudellisiin asioihin sekä ympäristöoikeuteen ja energiasääntelyyn. Hän on suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon ja hänellä on EFFAS:n organisoima ESG-analyytikon sertifiointi. Ennen Fondialle tuloaan, Netta työskenteli konsultointipuolella ympäristö- ja kestävyyskysymysten parissa Rambollilla. Hänellä on lisäksi kokemusta lainvalmistelusta sekä energia-alan sääntelytyöstä työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Case Handlerina toimimisesta Euroopan unionin komissiossa.
 • 10.30
 • Tauko
 • Miksi olennaisuusarviointi on tärkeää raportoinnin ja viestinnän kannalta?
 • Miten CSRD:n mukainen olennaisuustarkastelu toteutetaan? 
 • Raportointiviitekehys GRI:stä hyvä ponnistuslauta ESRS-raportointiin – Vastuullisuusraportointi käytännössä
 • Raportointiprosessi olennaisuusanalyysin jälkeen
 • Kestävyysraportoinnin ulkoinen varmennus
Group Competence Lead - yritysvastuu ja kestävä kehitys & Senior Legal Counsel, Fondia

Netta Skön

Netta on erikoistunut erityisesti ympäristö- ja energiahankkeiden juridiikkaan. Hän on työskennellyt suurten hankkeiden parissa ja koordinoinut yhteistyötä ja toimintatapoja kansallisesti sekä kansainvälisesti. ESG- ja vastuullisuusraportointi on yksi ympäristöjuridiikkaa tukeva osaaminen, jota Netta seuraa ja edistää aktiivisesti. Fondialla hän johtaa lakimiehistä koostuvaa ESGja vastuullisuustiimiä. Netta on erikoistunut vastuullisuuteen ja ESG:hen liittyviin oikeudellisiin asioihin sekä ympäristöoikeuteen ja energiasääntelyyn. Hän on suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon ja hänellä on EFFAS:n organisoima ESG-analyytikon sertifiointi. Ennen Fondialle tuloaan, Netta työskenteli konsultointipuolella ympäristö- ja kestävyyskysymysten parissa Rambollilla. Hänellä on lisäksi kokemusta lainvalmistelusta sekä energia-alan sääntelytyöstä työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Case Handlerina toimimisesta Euroopan unionin komissiossa.
 • 11.45
 • Lounastauko
 • Miten ympäristövaikutuksista voi ja kannattaa viestiä?
 • Luovuutta ei ole kielletty: vastuullisuusviestinnän uudet mahdollisuudet
 • Vastuullisuusraportoinnin ”smart casual”: fakta- ja tarinapohjainen vastuullisuusviestintä
Viestinnän asiantuntija, kouluttaja ja puhuja

Antti Isokangas

Antti on työskennellyt viestinnän parissa 30 vuoden ajan lehti-, radio- ja tv-toimituksissa, viestintätoimistoissa sekä yrityksissä, viimeksi vuosina 2015–2022 Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtajana. Työssään hän on erikoistunut yritysten vastuullisuus-, strategia- ja kriisiviestintään, mielipidejohtajuuden rakentamiseen sekä organisaatioiden työnantajakuvan kehittämiseen. Antti on myös yksi viestintää ja markkinointia käsittelevien kirjojen Viherpesuopas – Miten merkitys muuttuu markkinoinniksi (2022) ja Viherpesutalous (syksy 2024) kirjoittajista. Työelämässä Antti arvostaa erityisesti selkeää ajattelua ja hyviä keskusteluja ja nauttii jokaisesta tilaisuudesta oppia itseään fiksummilta.

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Miksi koko arvoketju pitää ottaa huomioon?
 • Yritysten huolellisuusvelvoitteen (Due DIligence) perusteet ja vaikutus raportointiin
 • Esimerkkejä ja keskustelua
 • Työkaluja arvioinnin tueksi
Group Competence Lead - yritysvastuu ja kestävä kehitys & Senior Legal Counsel, Fondia

Netta Skön

Netta on erikoistunut erityisesti ympäristö- ja energiahankkeiden juridiikkaan. Hän on työskennellyt suurten hankkeiden parissa ja koordinoinut yhteistyötä ja toimintatapoja kansallisesti sekä kansainvälisesti. ESG- ja vastuullisuusraportointi on yksi ympäristöjuridiikkaa tukeva osaaminen, jota Netta seuraa ja edistää aktiivisesti. Fondialla hän johtaa lakimiehistä koostuvaa ESGja vastuullisuustiimiä. Netta on erikoistunut vastuullisuuteen ja ESG:hen liittyviin oikeudellisiin asioihin sekä ympäristöoikeuteen ja energiasääntelyyn. Hän on suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon ja hänellä on EFFAS:n organisoima ESG-analyytikon sertifiointi. Ennen Fondialle tuloaan, Netta työskenteli konsultointipuolella ympäristö- ja kestävyyskysymysten parissa Rambollilla. Hänellä on lisäksi kokemusta lainvalmistelusta sekä energia-alan sääntelytyöstä työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Case Handlerina toimimisesta Euroopan unionin komissiossa.
 • 15.15
 • Yhteenveto päivästä
 • Mitä tänään opittiin?
 • Miten aiot hyödyntää oppimiasi asioita?
 • 15.45
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

Group Competence Lead - yritysvastuu ja kestävä kehitys & Senior Legal Counsel, Fondia

Netta Skön

Netta on erikoistunut erityisesti ympäristö- ja energiahankkeiden juridiikkaan. Hän on työskennellyt suurten hankkeiden parissa ja koordinoinut yhteistyötä ja toimintatapoja kansallisesti sekä kansainvälisesti. ESG- ja vastuullisuusraportointi on yksi ympäristöjuridiikkaa tukeva osaaminen, jota Netta seuraa ja edistää aktiivisesti. Fondialla hän johtaa lakimiehistä koostuvaa ESGja vastuullisuustiimiä. Netta on erikoistunut vastuullisuuteen ja ESG:hen liittyviin oikeudellisiin asioihin sekä ympäristöoikeuteen ja energiasääntelyyn. Hän on suorittanut Suomen Asianajajaliiton asianajajatutkinnon ja hänellä on EFFAS:n organisoima ESG-analyytikon sertifiointi. Ennen Fondialle tuloaan, Netta työskenteli konsultointipuolella ympäristö- ja kestävyyskysymysten parissa Rambollilla. Hänellä on lisäksi kokemusta lainvalmistelusta sekä energia-alan sääntelytyöstä työ- ja elinkeinoministeriöstä sekä Case Handlerina toimimisesta Euroopan unionin komissiossa.
Viestinnän asiantuntija, kouluttaja ja puhuja

Antti Isokangas

Antti on työskennellyt viestinnän parissa 30 vuoden ajan lehti-, radio- ja tv-toimituksissa, viestintätoimistoissa sekä yrityksissä, viimeksi vuosina 2015–2022 Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuullisuusjohtajana. Työssään hän on erikoistunut yritysten vastuullisuus-, strategia- ja kriisiviestintään, mielipidejohtajuuden rakentamiseen sekä organisaatioiden työnantajakuvan kehittämiseen. Antti on myös yksi viestintää ja markkinointia käsittelevien kirjojen Viherpesuopas – Miten merkitys muuttuu markkinoinniksi (2022) ja Viherpesutalous (syksy 2024) kirjoittajista. Työelämässä Antti arvostaa erityisesti selkeää ajattelua ja hyviä keskusteluja ja nauttii jokaisesta tilaisuudesta oppia itseään fiksummilta.

Koulutuksen hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 625 €
Yksityinen sektori: 945 €

Voimassa 15.3.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 675 €
Yksityinen sektori: 1045 €

Voimassa 5.4.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 725 €
Yksityinen sektori: 1245 €

Voimassa 16.5.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Muut ostivat myös.

Myydyimmät vastuullisuus-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET