Skip to content

Monikanavainen asiakaspalvelu

18.-19.9.2024 | Hybridikoulutus: Espoo

ILMOITTAUDUOHJELMA

Avaimet erinomaiseen asiakaskokemukseen.

Asiakaspalvelun rooliin kuuluu usein varsinaisen palvelun lisäksi myös asiakkaiden ohjaaminen eri kanavissa. Monikanavaisuus voi näkyä kiireenä – vastataan ylimalkaisesti, valmiilla mallilla kaikkeen ja ei ehditä kuunnella asiakasta. 

Monikanavainen asiakaspalvelu -koulutuksessa pureudutaan laadukkaaseen asiakaskohtaamiseen eri kanavissa. Monikanavaisen asiakaspalvelun yleistyttyä palvelun laatua on vaikeuttanut erityisesti häiriökysyntä.

Häiriökysynnällä (failure demand) tarkoitetaan tilannetta, joka syntyy, kun palvelujärjestelmä epäonnistuu asiakkaan palvelemisessa. Kun asiakkaan odotukset, tarpeet ja palvelujen tarjonta eivät kohtaa, hakeutuu asiakas palveluiden piiriin yhä uudelleen ja uudelleen − usein lisävaatimusten kera. *

Koulutuksessa kerrytät ymmärrystä siitä, mitä häiriökysyntä voi olla ja saat arvokkaita näkökulmia asiakaskeskeisemmän palvelukokemuksen tarjoamiseen. Lisäksi löydät työkaluja monikanavaisen asiakaspalvelun rakentamiseksi ja kehittämiseksi. Kahden päivän koulutuspaketti tarjoaa sopivassa suhteessa teoriaa, käytännön harjoituksia ja vertaisoppimista.

Onnistunut monikanavainen asiakaspalvelu lisää asiakastyytyväisyyttä sekä vähentää palvelujärjestelmän kuormitusta ja kustannusten nousua. Tule siis kuulemaan parhaat opit asiantuntijoilta ja nosta asiakaskokemus uudelle tasolle!

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu monikanavaisessa asiakaspalvelussa työskenteleville ammattilaisille sekä henkilöille, jotka kehittävät asiakaskokemusta niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Voit olla esimerkiksi asiakaspalvelija, asiakaspalvelun esihenkilö, palveluyksikönjohtaja tai hankintapäällikkö.

* Häiriökysynnän käsitteen ovat Suomessa lanseeranneet Hermanni Hyytiälä ja Martti Kekomäki julkaisussaan Hyytiälä, H. & Kekomäki, M. 2017. Kustannusten kasvu johtuu järjestelmän häiriöistä. Lääkärilehti, 46(72), 2664–2665.

ILMOITTAUDU

 

Valitse sopivin ajankohta ja toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

YMMÄRRÄ

aidon asiakaskohtaamisen merkitys.

SISÄISTÄ

keinot asiakaskeskeisemmän palvelukokemuksen tarjoamiseen.

KERÄÄ

ymmärrystä ja työkaluja häiriökysynnän vähentämiseen.

RAKENNA

monikanavainen palvelupolku ja palvelujärjestelmä.

Ohjelma.

keskiviikko 18.9.

 • 8.45
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 9.10
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Monikanavaisuus
 • Digitaalinen ja fyysinen asiakaskokemus = monikanavainen asiakaskokemus
 • Tunteet osana asiakaskokemusta

 

palvelumuotoilun monipuolinen konkari ja kouluttaja

Raisa Maijala

Raisalla on monipuolinen tausta palvelumuotoilijana erilaisista palvelumuotoilu- ja tuotteistamishankkeista sekä kokemusta niin julkisen sektorin, organisaatioiden, järjestöjen kuin yritystenkin parissa toimimisesta

Raisa on fasilitoinut lukuisia palvelumuotoilutyöpajoja, kehittänyt palvelumuotoilukonsepteja ja ohjannut palvelumuotoilu- ja tuotteistamiskoulutuksia ympäri Suomea. Hän on myös sparrannut / konsultoinut eri alojen toimijoita palvelumuotoilun hyödyntämisessä. Hänellä on kokemusta myös saavutettavuudesta, osallisuudesta ja digimuotoilusta

 • 10.45
 • Tauko
 • Häiriökysynnän vaikutukset asiakaskokemukseen ja palvelujärjestelmään
 • Häiriökysyntä sotepalveluissa
 • Useita ja monialaisia palveluja tarvitsevat asiakkaat
väitöskirjatutkija, TtM, sh, hoitotieteenlaitos, Turun yliopisto

Reetta Mustonen

Reetta Mustonen on sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja toimii väitöskirjatutkijana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Reetan tutkimuskohteena on sote-ammattilaisten moniammatillinen yhteistyö ja sen oppiminen, erityisesti verkkopohjaisen täydennyskoulutuksen kontekstissa. Tutkimuksen ohella Reetta on toiminut opetustyössä muun muassa hoitotieteen laitoksen tarjoamissa täydennyskoulutuksissa (Monialainen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä, Kivun hoitotyön täydennyskoulutus ja Palveluohjauksen täydennyskoulutus).

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Asiakkaan kohtaaminen
 • Palveluohjaus
 • Moniammatillinen yhteistyö

 

 

väitöskirjatutkija, TtM, sh, hoitotieteenlaitos, Turun yliopisto

Reetta Mustonen

Reetta Mustonen on sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja toimii väitöskirjatutkijana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Reetan tutkimuskohteena on sote-ammattilaisten moniammatillinen yhteistyö ja sen oppiminen, erityisesti verkkopohjaisen täydennyskoulutuksen kontekstissa. Tutkimuksen ohella Reetta on toiminut opetustyössä muun muassa hoitotieteen laitoksen tarjoamissa täydennyskoulutuksissa (Monialainen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä, Kivun hoitotyön täydennyskoulutus ja Palveluohjauksen täydennyskoulutus).

 • 14.45
 • Kahvitauko
 • Lyhyt johdanto palvelumuotoiluun
 • Tunteet, empatia ja asiakaskokemus digitaalisessa ympäristössä
palvelumuotoilun monipuolinen konkari ja kouluttaja

Raisa Maijala

Raisalla on monipuolinen tausta palvelumuotoilijana erilaisista palvelumuotoilu- ja tuotteistamishankkeista sekä kokemusta niin julkisen sektorin, organisaatioiden, järjestöjen kuin yritystenkin parissa toimimisesta

Raisa on fasilitoinut lukuisia palvelumuotoilutyöpajoja, kehittänyt palvelumuotoilukonsepteja ja ohjannut palvelumuotoilu- ja tuotteistamiskoulutuksia ympäri Suomea. Hän on myös sparrannut / konsultoinut eri alojen toimijoita palvelumuotoilun hyödyntämisessä. Hänellä on kokemusta myös saavutettavuudesta, osallisuudesta ja digimuotoilusta

 • 15.45
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.15
 • Ensimmäinen päivä päättyy

torstai 19.9.

 • 8.45
 • Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 9.10
 • Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Kertaus edellisen päivän aiheista
 • Mistä erinomainen asiakaskokemus muodostuu?
 • Käytännön esimerkkejä erilaisista asiakaskokemuksista
palvelumuotoilun monipuolinen konkari ja kouluttaja

Raisa Maijala

Raisalla on monipuolinen tausta palvelumuotoilijana erilaisista palvelumuotoilu- ja tuotteistamishankkeista sekä kokemusta niin julkisen sektorin, organisaatioiden, järjestöjen kuin yritystenkin parissa toimimisesta

Raisa on fasilitoinut lukuisia palvelumuotoilutyöpajoja, kehittänyt palvelumuotoilukonsepteja ja ohjannut palvelumuotoilu- ja tuotteistamiskoulutuksia ympäri Suomea. Hän on myös sparrannut / konsultoinut eri alojen toimijoita palvelumuotoilun hyödyntämisessä. Hänellä on kokemusta myös saavutettavuudesta, osallisuudesta ja digimuotoilusta

 • 10.45
 • Tauko
 • Ihmisen kohtaaminen
 • Työntekijän rooli monikanavaisessa asiakaskokemuksessa ja sen kehittämisessä
 • Konkreettisia työkaluja asiakaskokemuksen kehittämiseen ja laadun varmistamiseen
palvelumuotoilun monipuolinen konkari ja kouluttaja

Raisa Maijala

Raisalla on monipuolinen tausta palvelumuotoilijana erilaisista palvelumuotoilu- ja tuotteistamishankkeista sekä kokemusta niin julkisen sektorin, organisaatioiden, järjestöjen kuin yritystenkin parissa toimimisesta

Raisa on fasilitoinut lukuisia palvelumuotoilutyöpajoja, kehittänyt palvelumuotoilukonsepteja ja ohjannut palvelumuotoilu- ja tuotteistamiskoulutuksia ympäri Suomea. Hän on myös sparrannut / konsultoinut eri alojen toimijoita palvelumuotoilun hyödyntämisessä. Hänellä on kokemusta myös saavutettavuudesta, osallisuudesta ja digimuotoilusta

 • 12.15
 • Lounastauko
 • Tunne asiakkaasi – astu asiakkaasi kenkiin
 • Rakenna monikanavainen palvelupolku
 • Kokemusten vaihto
palvelumuotoilun monipuolinen konkari ja kouluttaja

Raisa Maijala

Raisalla on monipuolinen tausta palvelumuotoilijana erilaisista palvelumuotoilu- ja tuotteistamishankkeista sekä kokemusta niin julkisen sektorin, organisaatioiden, järjestöjen kuin yritystenkin parissa toimimisesta

Raisa on fasilitoinut lukuisia palvelumuotoilutyöpajoja, kehittänyt palvelumuotoilukonsepteja ja ohjannut palvelumuotoilu- ja tuotteistamiskoulutuksia ympäri Suomea. Hän on myös sparrannut / konsultoinut eri alojen toimijoita palvelumuotoilun hyödyntämisessä. Hänellä on kokemusta myös saavutettavuudesta, osallisuudesta ja digimuotoilusta

 • 14.45
 • Kahvitauko
 • Mallinnetaan palvelujärjestelmä
 • Ideoidaan ihanteellisin monikanavainen palvelupolku ja -järjestelmä
 • Kokemusten vaihto
palvelumuotoilun monipuolinen konkari ja kouluttaja

Raisa Maijala

Raisalla on monipuolinen tausta palvelumuotoilijana erilaisista palvelumuotoilu- ja tuotteistamishankkeista sekä kokemusta niin julkisen sektorin, organisaatioiden, järjestöjen kuin yritystenkin parissa toimimisesta

Raisa on fasilitoinut lukuisia palvelumuotoilutyöpajoja, kehittänyt palvelumuotoilukonsepteja ja ohjannut palvelumuotoilu- ja tuotteistamiskoulutuksia ympäri Suomea. Hän on myös sparrannut / konsultoinut eri alojen toimijoita palvelumuotoilun hyödyntämisessä. Hänellä on kokemusta myös saavutettavuudesta, osallisuudesta ja digimuotoilusta

 • 15.45
 • Yhteenveto päivästä/koulutuksesta
 • 16.15
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

palvelumuotoilun monipuolinen konkari ja kouluttaja

Raisa Maijala

Raisalla on monipuolinen tausta palvelumuotoilijana erilaisista palvelumuotoilu- ja tuotteistamishankkeista sekä kokemusta niin julkisen sektorin, organisaatioiden, järjestöjen kuin yritystenkin parissa toimimisesta

Raisa on fasilitoinut lukuisia palvelumuotoilutyöpajoja, kehittänyt palvelumuotoilukonsepteja ja ohjannut palvelumuotoilu- ja tuotteistamiskoulutuksia ympäri Suomea. Hän on myös sparrannut / konsultoinut eri alojen toimijoita palvelumuotoilun hyödyntämisessä. Hänellä on kokemusta myös saavutettavuudesta, osallisuudesta ja digimuotoilusta

väitöskirjatutkija, TtM, sh, hoitotieteenlaitos, Turun yliopisto

Reetta Mustonen

Reetta Mustonen on sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja toimii väitöskirjatutkijana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksella. Reetan tutkimuskohteena on sote-ammattilaisten moniammatillinen yhteistyö ja sen oppiminen, erityisesti verkkopohjaisen täydennyskoulutuksen kontekstissa. Tutkimuksen ohella Reetta on toiminut opetustyössä muun muassa hoitotieteen laitoksen tarjoamissa täydennyskoulutuksissa (Monialainen johtaminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä, Kivun hoitotyön täydennyskoulutus ja Palveluohjauksen täydennyskoulutus).

Koulutuksen hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 825 €
Yksityinen sektori: 1145 €

Voimassa 19.7.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 925 €
Yksityinen sektori: 1245 €

Voimassa 16.8.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALI HINTA

Julkinen sektori: 1025 €
Yksityinen sektori: 1445v€

Voimassa 18.9.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Muut ostivat myös.

Myydyimmät asiakaspalvelu-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta olla unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

Usein kysyttyä

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

saapumisohjeet