Skip to content
  • Viestintä & markkinointi
15/02/2021

Miten määrittää tapahtumamarkkinoinnin ROI?

Tapahtumamarkkinointia, kuten kaikkia markkinointitoimenpiteitä, tulisi ajatella kulun sijasta investointina. Jotta tapahtumamarkkinointi voi saavuttaa paikkansa keskeisenä palikkana osana yrityksen markkinointistrategiaa, tulee tapahtumilla olla tarkkaan asetetut tavoitteet ja mittarit – hyvin toteutettuna esimerkiksi yhteistyökumppanuus tapahtumassa voi todistetusti olla B2B-yrityksen tuottoisin markkinointitoimenpide.

Miten lasket tapahtuman liiketoimintavaikutuksen?

Kolme keskeisintä tekijää tapahtuman onnistumisen mittaamisessa ovat:

  1. Saadut liidit.
  2. Kohderyhmään vaikuttaminen.
  3. Saavutettu näkyvyys.

Liidit. Tapahtuman yksinkertaisimmin todennettava tuotto on tapaamiset – kuinka monta tapaamista tapahtuman aikana saadaan ja kuinka moni näistä johtaa jatkokeskusteluihin ja sitä kautta kauppaan. Uusien liidien lisäksi, asiakastutkimuksemme* mukaan jopa 60 % yhteistyökumppaneistamme kertoo tavoittelevansa tapahtumakumppanuudelta vanhojen, jo olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpitoa. Jo olemassa olevien asiakkaiden uudet sekä lisäostot tulisi myös huomioida tapahtuman tuottoa mitattaessa.

Vaikuttaminen. Yksi tapahtumamarkkinoinnin ylivertaisia etuja on asenteisiin vaikuttaminen. Osallistujat ovat raivanneet kalenteristaan tilaa, käyttääkseen päivänsä tapahtuma-aiheiden käsittelyyn ja uusien ratkaisuiden sekä palveluntarjoajien aktiiviseen etsimiseen ja vertailuun. Mikäli yhteistyökumppanuuspakettiin kuuluu puheenvuoro tapahtuman ohjelmassa, saa kumppani tärkeimmän kohderyhmänsä jakamattoman huomion 15-30 minuutin ajaksi – tämän arvokkaampaa paikkaa vaikuttaa kohderyhmän asenteisiin tai lisätä tietämystä oman yrityksensä palveluista tuskin löytyy. Ison, tunnetunkaan firman ei kannata aliarvioida puheenvuoron arvoa, sillä kohderyhmä ei välttämättä ole tietoinen siitä, mitä yritys voi tarjota juuri heidän tarpeisiinsa.

Näkyvyys. Suoran myynnin lisäksi olennaista on tunnistaa myös muut pidemmän aikavälin hyödyt. On tärkeää nähdä tapahtuma laajana kokonaisuutena, jossa asiakkaiden mielikuviin ja asenteisiin vaikuttaminen alkaa jo paljon ennen itse tapahtumapäiviä. Heti tapahtuman markkinoinnin alkaessa, yhteistyökumppani assosioituu alan muiden johtavien brändien joukkoon, kohderyhmälle tärkeiden teemojen ympärillä. Päättäjätapahtumissa tapahtumamarkkinointi kohdennetaan tarkasti tietyn alan asiantuntijoille ja tärkeimmille päättäjille, jolloin markkinointi tavoittaa juuri oikeat henkilöt, etkä maksa hukkakontakteista.

On huomioitava, että ostopäätös on harvoin vain yhden markkinointi- tai myyntitoimenpiteen tulos. Jotta tapahtuman todelliset tuotot ja liiketoimintavaikutus voidaan nähdä selvemmin, tulisi seurata pidemmältä aikaväliltä, onko tapahtuman kautta tavoitettu henkilö ollut mukana kauppaan johtaneessa päätöksenteossa. Sopiva seurantajakso voi olla tuotteesta tai palvelusta riippuen puolesta vuodesta jopa muutamaan vuoteen.

Vaihtoehtoiskustannuksena tapahtumalle voidaan ajatella sitä ajallista ja rahallista kulua, mikä myyjillä syntyisi saman kohderyhmän tavoittamiseen, tapaamisten bookkaamiseen sekä tapaamisiin siirtymisiin ja niiden läpivetämiseen. Lisäksi näkyvyys tapahtumamarkkinoinnin yhteydessä voidaan rinnastaa mediaostoon.

Tutustu Profession tapahtumakumppanuuksiin täällä tai varaa aika tästä ja me kerromme miten voitte kasvattaa myyntiänne tapahtumien avulla.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia