Skip to content
  • Viestintä & markkinointi
26/02/2021

Raportti: Kokemukset ja mielikuvat virtuaalitapahtumista

– 900 vastaajaa valtakunnallisesti!

Koronapandemian pitkittyessä erilaiset virtuaalitapahtumat ovat tulleet tutuiksi lähes kaikille työikäisille. Koska virtuaalitapahtumat ovat konseptina uutta niin osallistujille kuin järjestäjillekin, löytyy erilaisia toteuksia laidasta laitaan. Selvitimme, millaisia kokemuksia ja mielikuvia virtuaalitapahtumista on yritysmaailmassa.

Yleisesti kokemukset virtuaalitapahtumista ovat olleet positiivisia. Kaikkien kyselyyn vastaajien keskiarvo kokemuksestaan on jopa 3,9/5. Vastaajat, jotka ovat olleet tapahtumissa osallistujina arvioivat kokemuksensa keskimäärin hieman korkeammaksi (4/5), kun taas yhteistyökumppanin roolissa osallistuneet antoivat kokemuksesta keskimäärin arvosanaksi 3,5/5.

Yleisesti virtuaaliosallistuminen mielletään helpoksi ja kynnys osallistumiseen on matala, koska tapahtumaan voi osallistua omalta kotisohvalta eikä matkustamiseen kulu aikaa ja vaivaa. Lisäksi moni kokee pystyvänsä keskittymään puheenvuoroihin paremmin omassa rauhassa.

”Virtuaalitapahtumat, joissa kaikki osallistujat ovat läsnä samaan aikaan, on mukava kokemus. Säästää matkustamiseen kuluvaa aikaa, joten valitsisin virtuaalitapahtuman mielelläni.”

Vaikka virtuaalitapahtuma-alustat ovatkin kehittyneet vuodessa harppauksin, kaivataan live-tapahtumista edelleen eniten vapaata verkostoitumista, keskustelua ja kohtaamisia. Alustat luovat verkostoitumiseen ja osallistujien osallistamiseen nykyään erinomaiset mahdollisuudet, mutta verkostoituminen netin välityksellä koetaan edelleen hankalammaksi kuin live-tilanteessa. Osallistujien käyttäytymisen muutos ottaa aikaa, ja mitä enemmän kokemusta kertyy, sitä luontevammaksi verkonvälityksellä verkostoituminen myös tulee.

”Hieman näissä jää kaipaamaan sellaista vanhaa kunnon paikan päällä tapahtuvaa verkostoitumista, mutta tähänkin luoto kuitenkin hyvät mahdollisuudet virtuaalisesti.”

Näyttäisi siltä, että virtuaalitapahtumat ovat tulleet jäädäkseen – jopa 81 % vastaajista uskoo, että toimintamalli on vakiinnuttanut paikkansa yritystapahtumakentällä. Aika näyttää tullaanko jatkossa näkemään hybridimalleja vai puhtaasti virtuaalitoteutuksia live-tapahtumien rinnalla.

”Virtuaalitapahtuman järjestelyt toimivat erittäin hyvin, kaikki oli tarkoin mietitty, tekniikka pelasi, tapahtuma jätti tunnejäljen.”

Lataa koko raportti alta.

Raportti kokemuksista & mielikuvista virtuaalitapahtumissa

Lataa alta raportti kokemuksista & mielikuvista virtuaalitapahtumissa.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia