Skip to content

 Psykofyysinen kokonaisuus kuntoutuksessa

Kuntoutus Akatemia | 15.-16.2.2023 | Keilaranta 1 Business Park, Espoo

LIPUTOHJELMA

Tunteet tuntuvat koko kehossa, mutta miten ja miksi?

⚠️ Paikkoja on rajoitettu määrä – vain 20 mahtuu mukaan!

Mielen liikkeet heijastuvat fyysiseen olemukseen vaikuttaen terveydentilaamme sitä vahvistaen tai heikentäen. Tunteet säätelevät kehon ja mielen toimintoja siten, että voimme valmistautua parhaiten kohtaamiimme haasteisiin. Koska tunteet toimivat usein tietoisuuden ulkopuolella, jäävät niiden aiheuttajat usein meiltä huomaamatta. Jokaisella kehon osalla on paikkansa ihmisen psykofyysisessä tasapainossa ja sen ylläpitämisessä.

Psykofyysinen kokonaisuus kuntoutuksessa -koulutus alkaa käsittelemällä tunteiden, kehon ja tietoisuuden välisiä vuorovaikutusmekanismeja. Päivä jatkuu kehollisuuden läpikäynnillä ja perehtymällä psykofyysisen kuntoutuksen mahdollisuuksiin.

Toisen päivän teemana on hengitys. Päivän aikana havainnoidaan hengitystä fyysisenä, psyykkisenä ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä. Koulutuspäivä perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Teoriaosuudessa tuodaan esille niin ammattilaisen kuin kuntoutujankin hengityksen huomioimisen tärkeys.

Päivien aikana tehdään runsaasti käytännön harjoittelua, jossa yhdistyvät muun muassa kehollisuus ja mielikuvaharjoittelu sekä vuorovaikutus. Harjoituksissa hyödynnetään yksilö-, pari- ja ryhmäharjoittelua sekä liikettä, lepoa ja luovia menetelmiä.

 

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu laajasti eri alojen kuntouttajille. Voit olla esimerkiksi psykologi, psykoterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti tai muu kuntoutusalan ammattilainen.

OSTA LIPUT 

 

 Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

 

Koulutuksen jälkeen saat myös tallenteen käyttöösi.

YMMÄRRÄ

Mitä tietoisuus psykofyysisesti tarkoittaa.

TIEDÄ

Miten tietoisuus heijastuu kehoon erilaisina mielen liikkeinä ja reagointitapoina.

SYVENNY

Hengityksen huomioimisen tärkeyteen.

OMAKSU

Työkaluja kehollisten tunteiden tunnistamiseen ja työstämiseen.

Ohjelma

keskiviikko 15.2.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • Tunteiden neuroniverkot
 • Tunteet, keho ja psykofyysisyys
 • Kuinka tunteet otetaan hallintaan?
Johtava aivotutkija, professori, psykologi, tietokirjailija, Turun yliopisto

Lauri Nummenmaa

Lauri on valmistunut psykologian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2001, jolloin hän sai myös kliinisen psykologin ammattipätevyyden. Lauri väitteli Turun yliopistosta vuonna 2006 sosiaalisen tiedonkäsittelyn aivonmekanismeista. Tämän jälkeen hän työskenteli post-doc -tutkijana Cambridgessa.

Lauri kirjoittanut yli 100 tieteellistä artikkelia ja useita kirjoja, sekä hankkinut tutkimusryhmälleen yli 4M€ rahoitusta. Tällä hetkellä Lauri johtaa PET-keskuksessa Human Emotion Systems –laboratoriota. Heidän ryhmänsä tutkii tunteiden ja tunne-elämän häiriöiden taustalla olevia keskushermostollisia mekanismeja.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Kehollisuuden herääminen
 • Tunnesiteiden kehittyminen ja merkitys psykofyysisesti
 • Kieli osana tunneilmaisua ja kehollisuuden ilmaisua
Kipupsykologi, psykoterapeutti ja tietokirjailija, Terveystalo

Juha Siira

Juha on koulutukseltaan psykologi, kipupsykologi ja psykoterapeutti. Hän on kirjoittanut viisi kirjaa, jotka käsittelevät tunneosaamista, tunteiden ja kivun sekä kehollisuuden yhteyttä sekä tunteiden ilmenemistä kehossa.

Juha on työskennellyt vuosien ajan psykiatrian ja somaattisten erikoissairaanhoidon yksiköissä. Juha on KELAn psykoterapeutti ja hänen lähestymistapansa on hyvin holistinen. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingissä Terveystalossa sekä Shortumin Espoon toimipisteessä.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Keho ilmentää ajatuksiamme ja tunteitamme
 • Tunteen, kehon ja mielen vuorovaikutus
 • Tunteet, ajatukset ja lihakset; kehon reaktiivisuus
Kipupsykologi, psykoterapeutti ja tietokirjailija, Terveystalo

Juha Siira

Juha on koulutukseltaan psykologi, kipupsykologi ja psykoterapeutti. Hän on kirjoittanut viisi kirjaa, jotka käsittelevät tunneosaamista, tunteiden ja kivun sekä kehollisuuden yhteyttä sekä tunteiden ilmenemistä kehossa.

Juha on työskennellyt vuosien ajan psykiatrian ja somaattisten erikoissairaanhoidon yksiköissä. Juha on KELAn psykoterapeutti ja hänen lähestymistapansa on hyvin holistinen. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingissä Terveystalossa sekä Shortumin Espoon toimipisteessä.

 • 14.30
 • Kahvitauko
Kipupsykologi, psykoterapeutti ja tietokirjailija, Terveystalo

Juha Siira

Juha on koulutukseltaan psykologi, kipupsykologi ja psykoterapeutti. Hän on kirjoittanut viisi kirjaa, jotka käsittelevät tunneosaamista, tunteiden ja kivun sekä kehollisuuden yhteyttä sekä tunteiden ilmenemistä kehossa.

Juha on työskennellyt vuosien ajan psykiatrian ja somaattisten erikoissairaanhoidon yksiköissä. Juha on KELAn psykoterapeutti ja hänen lähestymistapansa on hyvin holistinen. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingissä Terveystalossa sekä Shortumin Espoon toimipisteessä.

 • 15.30
 • Iltapäivän yhteenveto
 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy. Kiitos!

torstai 16.2.

 • 8.30
 • Ilmoittautuminen ja aamukahvit Keilarannassa
 • Tutustuminen ryhmään, omiin rajoihin & rauhoittavaan uloshengitykseen -onko mahdollista hellittää?
Psykofyysinen fysioterapeutti

Netta Viitala

Netta on psykofyysiseen fysioterapiaan ja työnohjaukseen erikoistunut fysioterapeutti. Lisäksi hän on hengityskouluohjaaja- ja kouluttaja. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut erikoissairaanhoidossa mm. hengitysfysioterapeuttina toiminnallisten hengityshäiriöiden kuntoutuksessa.

Netta on urallaan vienyt eteenpäin psykofyysistä fysioterapiaa erikoissairaanhoidossa somatiikan puolella sekä toiminut kouluttajana pääsääntöisesti hengitysteemaan liittyen mm. Suomen Fysioterapeuttien sekä Suomen Psykofyysinen Fysioterapia Yhdistys (PSYFY) -koulutustapahtumissa.

 • 10.30
 • Kahvitauko
 • Hengityksen havainnointia liikkeessä ja levossa, koskettaen ja luovia menetelmiä hyödyntäen
Psykofyysinen fysioterapeutti

Netta Viitala

Netta on psykofyysiseen fysioterapiaan ja työnohjaukseen erikoistunut fysioterapeutti. Lisäksi hän on hengityskouluohjaaja- ja kouluttaja. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut erikoissairaanhoidossa mm. hengitysfysioterapeuttina toiminnallisten hengityshäiriöiden kuntoutuksessa.

Netta on urallaan vienyt eteenpäin psykofyysistä fysioterapiaa erikoissairaanhoidossa somatiikan puolella sekä toiminut kouluttajana pääsääntöisesti hengitysteemaan liittyen mm. Suomen Fysioterapeuttien sekä Suomen Psykofyysinen Fysioterapia Yhdistys (PSYFY) -koulutustapahtumissa.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Apua auttajalle
 • Pysähtyminen
 • Vireystilan tunnistaminen & säätely
 • Sisäänhengityksen ja liikkeen hyödyntäminen vireystilan säätelyssä
Psykofyysinen fysioterapeutti

Netta Viitala

Netta on psykofyysiseen fysioterapiaan ja työnohjaukseen erikoistunut fysioterapeutti. Lisäksi hän on hengityskouluohjaaja- ja kouluttaja. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut erikoissairaanhoidossa mm. hengitysfysioterapeuttina toiminnallisten hengityshäiriöiden kuntoutuksessa.

Netta on urallaan vienyt eteenpäin psykofyysistä fysioterapiaa erikoissairaanhoidossa somatiikan puolella sekä toiminut kouluttajana pääsääntöisesti hengitysteemaan liittyen mm. Suomen Fysioterapeuttien sekä Suomen Psykofyysinen Fysioterapia Yhdistys (PSYFY) -koulutustapahtumissa.

 • 14.30
 • Kahvitauko
Psykofyysinen fysioterapeutti

Netta Viitala

Netta on psykofyysiseen fysioterapiaan ja työnohjaukseen erikoistunut fysioterapeutti. Lisäksi hän on hengityskouluohjaaja- ja kouluttaja. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut erikoissairaanhoidossa mm. hengitysfysioterapeuttina toiminnallisten hengityshäiriöiden kuntoutuksessa.

Netta on urallaan vienyt eteenpäin psykofyysistä fysioterapiaa erikoissairaanhoidossa somatiikan puolella sekä toiminut kouluttajana pääsääntöisesti hengitysteemaan liittyen mm. Suomen Fysioterapeuttien sekä Suomen Psykofyysinen Fysioterapia Yhdistys (PSYFY) -koulutustapahtumissa.

 • 15.30
 • Koulutuksen yhteenveto
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

Johtava aivotutkija, professori, psykologi, tietokirjailija, Turun yliopisto

Lauri Nummenmaa

Lauri on valmistunut psykologian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2001, jolloin hän sai myös kliinisen psykologin ammattipätevyyden. Lauri väitteli Turun yliopistosta vuonna 2006 sosiaalisen tiedonkäsittelyn aivonmekanismeista. Tämän jälkeen hän työskenteli post-doc -tutkijana Cambridgessa.

Lauri kirjoittanut yli 100 tieteellistä artikkelia ja useita kirjoja, sekä hankkinut tutkimusryhmälleen yli 4M€ rahoitusta. Tällä hetkellä Lauri johtaa PET-keskuksessa Human Emotion Systems –laboratoriota. Heidän ryhmänsä tutkii tunteiden ja tunne-elämän häiriöiden taustalla olevia keskushermostollisia mekanismeja.

Kipupsykologi, psykoterapeutti ja tietokirjailija, Terveystalo

Juha Siira

Juha on koulutukseltaan psykologi, kipupsykologi ja psykoterapeutti. Hän on kirjoittanut viisi kirjaa, jotka käsittelevät tunneosaamista, tunteiden ja kivun sekä kehollisuuden yhteyttä sekä tunteiden ilmenemistä kehossa.

Juha on työskennellyt vuosien ajan psykiatrian ja somaattisten erikoissairaanhoidon yksiköissä. Juha on KELAn psykoterapeutti ja hänen lähestymistapansa on hyvin holistinen. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingissä Terveystalossa sekä Shortumin Espoon toimipisteessä.

Psykofyysinen fysioterapeutti

Netta Viitala

Netta on psykofyysiseen fysioterapiaan ja työnohjaukseen erikoistunut fysioterapeutti. Lisäksi hän on hengityskouluohjaaja- ja kouluttaja. Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut erikoissairaanhoidossa mm. hengitysfysioterapeuttina toiminnallisten hengityshäiriöiden kuntoutuksessa.

Netta on urallaan vienyt eteenpäin psykofyysistä fysioterapiaa erikoissairaanhoidossa somatiikan puolella sekä toiminut kouluttajana pääsääntöisesti hengitysteemaan liittyen mm. Suomen Fysioterapeuttien sekä Suomen Psykofyysinen Fysioterapia Yhdistys (PSYFY) -koulutustapahtumissa.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!

(function (w,d,s,o,f,js,fjs) {
if(d.getElementById(o)) return;
js = d.createElement(s), fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
js.id = o; js.src = f; js.async = 1; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(window, document, ’script’, ’trustmary-embed’, ’https://embed.trustmary.com/embed.js’));

Trustmary Reviews

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET