Skip to content

2 posts found.

Selected Category: Kiinteistö & rakentaminen

Clear search

Tilannekuva toiminnan tukena akuuttihoidossa

Terveydenhuoltopalveluihin kohdistuvat odotukset muuttuvat maailmanlaajuisesti. Toimivatko nykyiset terveydenhuollon palvelumallit ja resurssit ikärakenteen muuttuessa, uudenlaisessa hoitoympäristössä? Terveydenhuollon toimintamalleille aiheuttavat muutospainetta muun muassa seuraavat globaalit kehityskulut: julkisen palveluntarjoajan roolin muuttuminen terveydenhuollon järjestämisessä säästötoimenpiteet terveydenhuoltopalveluiden kehittyminen ja hoitomallien monipuolistaminen ikääntyvä väestö terveydenhuollon palvelutarpeiden muuttuminen yksilöllisyyden huomioiminen ja potilaan roolin kasvaminen. Näiden tekijöiden aiheuttamat muutostarpeet on huomioitu uusien, nyt […]

Read Article

Hyvin rakentamalla tehdään hyvä sairaala

Väestö ikääntyy, elämme pidempään ja uusia hoitomenetelmiä syntyy jatkuvasti. Hoitotyön tuottavuudelle haetaan kasvua ja sen vaatima osaaminen syventyy. Tämä luo paineita rakentaa muuntojoustavia, tiloiltaan ja tekniikaltaan toimivia sairaalarakennuksia, joiden tekninen käyttöikä on pitkä. Hyvä tilat, niiden sisäilmasto ja muukin sisäympäristö antavat henkilökunnalle mahdollisuuden keskittyä hoitotyöhön ja edistää potilaiden toipumista. Toimivan, sisäympäristöltään hyvän ja pitkäikäisen rakennuksen, […]

Read Article
  • 1
  • 2