Skip to content
  • Uncategorized
12/10/2023

Sijoita osaamiseen, säästä kustannuksissa – mikä on koulutusvähennys?

Seuraavan kymmenen vuoden aikana tekoälyn, automaation ja uusien teknologioiden johdosta arviolta 330 000 työpaikkaa katoaa, 800 000 muuttuu ja 360 000 uutta työpaikkaa syntyy Suomessa. Suomessa on tunnustettu koulutuksen merkitys, ja siksi on olemassa erilaisia tukijärjestelmiä kuten koulutusvähennys, joka auttaa yrityksiä investoimaan koulutukseen ilman suurta taloudellista taakkaa.

Koulutusvähennys on verovähennys, jonka tarkoituksena on kannustaa sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä investoimaan lisäkoulutukseen. Se on osa Suomen hallituksen pyrkimystä tukea elinikäistä oppimista ja edistää työvoiman osaamista. Koulutusvähennys on tarkoitettu kattamaan osan koulutuksen kustannuksista ja siten madaltamaan koulutukseen osallistumisen kynnystä. Koulutusvähennyksen avulla yritykset voivat sijoittaa tulevaisuuteen pienemmillä taloudellisilla riskeillä. Se auttaa ylläpitämään ja kehittämään työntekijöiden ammattitaitoa, mikä on hyödyksi sekä yksilöille että koko yhteiskunnalle. Lisäksi koulutusvähennys voi auttaa houkuttelemaan korkeasti koulutettua työvoimaa ja edistää innovaatioita.

Me Professiolla tarjoamme yli 500 koulutusaihetta, joten valikoimastamme löydät aiheita varmasti kaikkiin koulutustarpeisiin. Jatka lukemista ja katso, millä perusteella saat näistä koulutusvähennyksen ja miten sitä haetaan.

50% koulutuskuluista verovähennykseen – miten koulutusvähennyksen saa?

Koulutusvähennykselle on tiettyjä ehtoja. Niiden täytyttyä yrityksellä, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa tai maataloutta, on mahdollista saada ylimääräinen koulutusvähennys verotuksessa. Se on laskennallinen lisävähennys, joka voidaan tehdä työntekijän palkasta ja koulutuksesta aiheutuneiden todellisten kulujen lisäksi. Verotuksessa voidaan siis vähentää todelliset kulut sekä tämä laskennallinen lisävähennys. Tämänhetkiset ehdot koulutusvähennyksen saamiselle ovat:

  1. Koulutuspäivien määrä: Koulutusvähennyksen vähimmäismäärä on yksi koulutuspäivä työntekijää kohti, mikä tarkoittaa kuutta tuntia koulutusta. Koulutuksen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään yksi tunti eli 60 minuuttia. Koulutusvähennyksen voi saada vain kokonaisen koulutuspäivän perusteella​.
  2. Vähennyksen suuruus: Koulutusvähennyksen suuruus perustuu työntekijöiden koulutuspäiviin ja keskimääräiseen päiväpalkkaan. Vähennyksen suuruus on 50% koulutuspäivien keskimääräisistä palkkakustannuksista, ja koulutusvähennyksen voi saada enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden​.
  3. Koulutussuunnitelma: Koulutusvähennyksen edellytyksenä on, että vähennyksen perusteena olevan koulutuksen on perustuttava työnantajan laatimaan koulutussuunnitelmaan​. Yritykset, jotka työllistävät vähintään 20 henkilöä, kuuluvat yhteistoimintalain piiriin ja näin ollen niissä laatia vuosittainen koulutussuunnitelma. Niiden työnantajien, jotka eivät kuulu yt-lain piiriin, tulee laatia vuosittainen koulutussuunnitelma, mikäli he haluavat hyödyntää uuden koulutusvähennysmahdollisuuden.
  4. Kustannukset: Työnantajat voivat vähentää verotuksessaan henkilöstön kouluttamisesta aiheutuvat suoranaiset kustannukset sekä koulutusajan palkkakustannukset​.

Miten koulutusvähennys lasketaan?

Koulutusvähennys lasketaan kertomalla yrityksen työntekijöiden keskimääräinen päiväpalkka koulutusvähennykseen oikeuttavien koulutuspäivien lukumäärällä ja jakamalla näin saatu tulo luvulla 2.

 

Lisävähennyksen määräksi tulee näin puolet koulutuspäivien laskennallisista palkkakustannuksista. Verovuonna koulutusvähennykseen oikeuttaa enintään kolme koulutuspäivää työntekijää kohti. Sillä ei ole merkitystä, onko työntekijä ollut verovuonna osa-aikainen tai määräaikainen, vaan koulutusvähennyksen saa todellisen osallistumisen perusteella.

Ethän jätä etua hyödyntämättä? Meiltä löydät 500+ koulutusta maan parhaalla sisällöllä

Me Professiolla tarjoamme yli 500 koulutusaihetta, joten valikoimastamme löydät aiheita varmasti kaikkiin koulutustarpeisiin – aihekategorioita ovat:

Tarjoamme koulutusta aina ikäihmisten kuntouttamisesta esimiestaitojen kehittämiseen. Sisältö on meille kingi ja siksi valitsemme kouluttajiksi alan osaavimmat ammattilaiset. Pienryhmät mahdollistavat käytännönläheiset harjoitukset ja intensiivisen oppimiskokemuksen.

  • Osaavimmat kouluttajat – palautekeskiarvo on 4,6/5
  • Freesein taito –koulutukset perustuvat tutkittuun tietoon, ei arvaukseen
  • Kädet savessa treenaamista & yksityiskohtien mestaruutta

TUTUSTU TARJONTAAN

Koulutusvähennyksen hakeminen – miten saat verohyödyn käyttöösi?

Koulutusvähennyksen hakeminen on suoraviivaista, mutta se vaatii tarkkaa dokumentaatiota koulutusmenoista. On suositeltavaa keskustella veroneuvojan tai kirjanpitäjän kanssa varmistaaksesi, että täytät kaikki vaatimukset ja hyödynnät koulutusvähennyksen mahdollisimman tehokkaasti.

Työnantaja hakee koulutusvähennystä veroilmoituksen yhteydessä. Elinkeinotoiminnan koulutusvähennystä haetaan täyttämällä lomake 79 ja maatalouden koulutusvähennystä täyttämällä lomake 79A. Valitse teitä koskeva lomake ja palauta se verottajalle tilikauden päätyttyä. Työntekijäkohtaisia selvityksiä tai koulutussuunnitelmaa ei tarvitse liittää veroilmoitukseen. Pidä ne kuitenkin tallessa, sillä Verohallinto voi pyytää niitä.

Verohallinnon lomakkeet löydät täältä:
79 Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä (3008)
79A Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä (3007)

Koulutusvähennys on arvokas resurssi niille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan tai investoida työntekijöidensä koulutukseen. Se on investointi tulevaisuuteen, joka tukee sekä yksilön että yrityksen kasvua ja menestystä.

Monilta jää myös vuosittaista koulutusbudjettia käyttämättä – mikä on teidän tilanteenne?

Osaamisen kehittäminen jää edelleen monilla taka-alalle, vaikka liiketoimintaympäristön jatkuva muutos vaatii sopeutumiskykyä ja osaamisen päivittämistä. Lue täältä 3 syytä siihen, miksi koulutusbudjettia ei kannata jättää käyttämättä.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia