Skip to content
  • Uncategorized
12/10/2023

Vuoden kannattavin investointi

Etusi työnantajalta: Koulutusbudjettisi vanhenee 31.12.2023

Valitse meiltä sopiva koulutus tai tapahtuma ja siivitä tiesi menestykseen.

Me Professiolla keskitymme yritysten ja työntekijöiden kasvun tukemiseen. Mikäli koulutusbudjettia on vielä käyttämättä, kurkkaa laaja tapahtuma- ja koulutustarjontamme.

Meiltä löydät yli 500 tapahtuma- ja koulutusaihetta – aihekategorioita ovat:

Oman ammattitaidon kehittäminen nostaa motivaatiota, sytyttää inspiraatiota, kasvattaa itseluottamusta ja parantaa pitkäaikaista työtehoa työpaikalla. Työntekijän kannattaakin aktiivisesti muistaa koulutusbudjetin hyödyntäminen, jotta se ei jää käyttämättä. Kouluttautuminen tukee ammattitaidon ylläpitämistä ja osaamisen kehittämistä, pitäen ajan tasalla alan viimeisimmistä kehityssuunnista.

TUTUSTU PROFESSION TARJONTAAN

Koulutusbudjetti ei ole kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen

Monilta jää koulutusbudjettia käyttämättä – miksi kouluttautuminen unohtuu? Kiire, päivittäiset työtehtävät, resurssien puute, tiedon puute, pelko investoinnin tuottamattomuudesta, lyhyen aikavälin paineet… Yhteisenä tekijänä näille syille on usein se, että koulutus ei saa tarpeeksi huomiota tai prioriteettia, vaikka se on elinehto niin organisaation että työntekijän menestyksen kannalta. Tietoisuuden lisääminen kouluttautumisen merkityksestä osana henkilöstön johtamista auttaa varmistamaan, että koulutusbudjetti hyödynnetään tehokkaasti.

Liiketoimintaympäristön jatkuva muutos vaatii sopeutumiskykyä ja osaamisen päivittämistä

Seuraavan kymmenen vuoden aikana tekoälyn, automaation ja uusien teknologioiden johdosta arviolta 330 000 työpaikkaa katoaa, 800 000 muuttuu ja 360 000 uutta työpaikkaa syntyy Suomessa. Koulutusbudjetti on investointi, joka auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä, innovatiivisina ja valmiina vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Se on tärkeä osa yrityksen pitkän aikavälin menestystä.

3 syytä investoida kouluttautumiseen ja hyödyntää koulutusbudjetti

  1. Osaamisen kehittäminen: Koulutusbudjetin avulla yritykset voivat tarjota työntekijöilleen mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen. Osaavan henkilöstön kautta yritykset pystyvät vastaamaan nopeasti muuttuviin markkinoiden vaatimuksiin ja teknologisiin muutoksiin.
  2. Kilpailukyvyn kasvattaminen: Investoimalla koulutukseen yritykset vahvistavat kilpailuasemaansa. Osaava henkilöstö voi tuottaa laadukkaita tuotteita ja palveluita, mikä houkuttelee asiakkaita ja kilpailijoita.
  3. Työntekijöiden sitoutuminen: Koulutuksen tarjoaminen osoittaa henkilöstölle, että yritys panostaa heidän kehittymiseensä. Tämä lisää työntekijöiden hyvinvointia sekä sitoutumista yritykseen ja auttaa vähentämään vaihtuvuutta.

Kouluttautuminen edistää innovaatiota, tehostaa tuottavuutta, parantaa yrityksen mainetta ja avaa ovia kansainvälisille markkinoille. Koulutetut työntekijät tuovat uusia näkökulmia ja taitoja, mikä auttaa yrityksiä pysymään kilpailukykyisinä ja menestymään dynaamisessa liiketoimintaympäristössä.

Yksi suuri hyöty, joka jokaisen päättäjän tulisi ottaa huomioon

Suomen tarjoamat koulutuksen verotukselliset edut ovat huomattavan houkuttelevia. Koulutusvähennys mahdollistaa 50 %:n koulutuskulujen vähentämisen koulutuspäivien keskimääräisistä palkkakustannuksista. Tämä tarjoaa merkittäviä säästömahdollisuuksia ja toimii voimakkaana kannusteena yrityksille sijoittaa työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen. Tämä etu tulisi olla keskeisenä huomioon otettavana tekijänä päätöksenteossa.

Lue lisää koulutusvähennyksestä

Olisiko teitä tulossa useampi?
Suomen kattavimmasta tapahtumien verkkokaupasta saat lippuihin automaattisesti ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Kaipaatko koulutuksesta eri ajankohtaa, opetusmuotoa tai sijaintia?
Tarjoamme myös täysin räätälöityjä koulutusratkaisuja, jotta voimme huomioida erityistarpeesi parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää räätälöidyistä koulutuksista täältä.

PYYDÄ RÄÄTÄLÖITYÄ RATKAISUA

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia