Skip to content
  • Sote
08/08/2019

Työhyvinvointi – avain kestävään menestykseen

Jos haluat tietää, miten yritykselläsi meni eilen, katso tilinpäätöstä;
jos haluat tietää, miten yritykselläsi menee tänään, katso asiakkaitasi;
jos haluat tietää, miten yritykselläsi menee huomenna, katso työntekijöitäsi.

 

 

Tämä Ravistajat-kirjan ajatus kertoo hyvin, miten minä näen johtamisen painopisteet. On tärkeä tietää liiketoiminnan luvut ja faktat. Erityisen tärkeää on tuntea asiakkaansa sekä heidän tarpeensa ja toiveensa. Mutta ylitse muiden on kiinnostus omaan henkilöstöön, sen osaamiseen ja hyvinvointiin.

Samaa viestiä välittää Virgin Groupin Richard Branson. Hän asettaa tärkeysjärjestyksessä henkilöstön ykköseksi, asiakkaat toiseksi ja osakkeenomistajat vasta näiden jälkeen. Yritys voi saavuttaa hetkellistä menestystä huomioimatta henkilöstön hyvinvointia. Jotta menestys olisi kestävää, asiakkaiden palveleminen vaatii aina henkilöstöön panostamista.

Työhyvinvoinnin edistämistä voidaan katsoa kahdesta näkökulmasta. Se on työkyvyttömyyden ehkäisyä, jolla vähennetään sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksia yritykselle ja yhteiskunnalle. Lisäksi se on sellaisten työskentelyedellytysten luomista, joilla yritys investoi tuottavuuteen ja laatuun samanaikaisesti, kun kehitetään henkilöstön innovatiivisuutta, osaamista ja parannetaan sitoutumista.

 

Vastuullisuutta työelämän murrokseen

Parhaillaan käynnissä oleva työelämän murros haastaa yritykset monella tasolla. Työtehtävien katoaminen, uusien syntyminen ja henkilöstön osaamistarpeiden muutos asettavat yritykset ja erityisesti johtamisen tilanteeseen, jossa kysytään vastuullisia päätöksiä.

Taloudellinen vastuu eli kannattavuudesta ja kilpailukyvystä huolehtiminen on edellytys kahden muun ulottuvuuden, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kantamiseen. Työeläkeyhtiössä taloudellinen ja sosiaalinen vastuu limittyvät eläkkeensaajien sosiaaliturvasta huolehtimisessa ja asiakkaidemme työkykyjohtamisen tukemisessa.

Henkilöstön työhyvinvointiin panostaminen on sosiaalista vastuuta sanan varsinaisessa merkityksessä. ​Elossa haluamme huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja työkyvystä siten, että kaikki työntekijät voivat kokea tekevänsä mielekästä työtä. Näin he säilyttävät sekä työmotivaationsa että toimintakykynsä korkeana koko työuransa ajan siirtyäkseen aikanaan hyväkuntoisina eläkkeelle.

 

Miten tämä onnistuu?

Fyysinen hyvinvointi on perusta, jolle työhyvinvointi rakentuu. Henkinen hyvinvointi, mielekäs työ ja työyhteisön toimivuus ovat osa-alueita, joihin johtamisella voidaan vaikuttaa. Johtamisella voidaan vaikuttaa myös turvallisuuden tunteeseen, joka etenkin käynnissä olevassa työelämän murroksessa helposti järkkyy. Osallistaminen, osaamisen jatkuva kehittäminen, palautteenanto, avoimuus, luottamus ja arvostus – siinä muutamia avainsanoja elolaiseen johtamismalliin.

Ongelmia työhyvinvoinnissa tulee silloin, kun oma työpanos ja työlle asetetut odotukset eivät kohtaa. Tai jos henkilö ei näe oman tehtävänsä merkitystä koko yrityksen tavoitteiden toteuttamisessa. Molemmat asiat korostuvat työelämän murroksessa. Ja molemmat asiat voidaan hyvällä johtamisella taklata.

Työhyvinvointia ei voi ulkoistaa johtaja sen enempää kuin henkilöstökään. Jokainen voi itse vaikuttaa omaan ja kollegoidensa työhyvinvointiin luomalla positiivista ilmapiiriä, antamalla ja ottamalla vastaan palautetta sekä kantamalla vastuuta yhdessä onnistumisesta. Lisäksi jokainen ansaitsee vastuullista ja innostavaa johtamista. Tästä syntyy työhyvinvoinnin positiivinen kierre, joka ruokkii itse itseään.

 

Lisää aiheesta kuulet Työterveys 2019 -tapahtumassa, joka järjestetään Espoon Keilarannassa 25.–26.9.2019!

 

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia