Skip to content
  • Digi & IT
  • Sote
25/10/2021

Nykyaikaista teknologiaa reaaliaikaisen tiedon saamiseen ja hoitotyön laadun sekä taloudellisuuden parantamiseen

Hoitotyön ammattilaiset ovat äärimmäisen tärkeitä työntekijöitä, jotka eivät ole koskaan korvattavissa teknologialla, mutta teknologian avulla voidaan hoitotyöhön saada loistavia apuvälineitä kriittiseen ja reaaliaikaiseen tiedonsaantiin.

Hoivakodissa tapahtuvat ikääntyneiden asukkaisen kaatumiset ovat yleisiä, ja niitä voidaan siksi pitää kasvavana kansanterveysongelmana. Kaatumisonnettomuudet eivät vaikuta pelkästään yksilön terveyteen ja hyvinvointiin, vaan ovat myös erittäin kalliita hoitaa.

Teknologia auttaa myös tunnistamaan käyttäytymismuutoksia, jotka muuten jäisivät huomaamatta.

MariCare, teknisten ratkaisujen johtava toimittaja terveydenhuollon alalla, on esillä KOPA 2021 -tapahtumassa Helsingissä 17.-18. marraskuuta hotelli Presidentissä! Toivotamme sinut  tervetulleeksi osastollemme keskustelemaan, tutustumaan tuotteisiimme ja katsomaan demonstraatioita.

Näyttelyssä esittelemme viimeisimpiä hoivakotien ja kotihoidon ratkaisujamme, kuten uutta ELMO™Älytutkaa, joka sisältää kaatumisen estämisen ja tunnistamisen lisäksi joukon muita ominaisuuksia toimenpiteiden oikeaan ajoittamiseen.

Oikea hoiva oikeassa paikassa oikeaan aikaan!

———————

Modern technologies for approaching critical real-time information and enhancing the quality of care and economic

Professional caregivers have always been essential workers and can never be replaced with technologies, but technologies can be great add-on tools on accurate real-time information.

Falling accidents in senior living environments are common and can be seen as a growing public health problem. A fall accident not only affects the individual’s health and wellness, it is also financially costly to the public sector.

Technologies also help to detect change of behaviour that would otherwise go unnoticed.

MariCare, the leading provider of technical solutions for the healthcare, is exhibiting at the KOPA 2021 show in Helsinki 17th – 18th November at Hotel Presidentti!

We would love to speak to you if you are attending the show and would welcome you to come and visit us at stand to view our products, have a demo or even just to have a chat.

We will be showcasing our latest range of solutions for both care homes and home care, including our newest ELMO™ Smart Radar, the features of which include fall prevention and detection, plus a range of other features which makes all the difference for timely interventions.

Right skills are in the Right place at the Right time!

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia