Skip to content
  • Digi & IT
26/06/2019

Teollisuus 4.0 ja tiedonhallinta

Höyryvoima, teollisuuden massatuotanto, tuotantoteollisuuden automatisointi ja tietotekniikka. Teollisuuden neljäs vallankumous on tässä ja nyt. Kiihtyvällä vauhdilla lisääntyvää dataa analysoidaan, tuotantopolkuja optimoidaan ja arvioidaan. Tekoälyn hyödyntäminen ja metatiedoilla varustettu tiedonhallinta tulevat olemaan tärkeä osa tuotantoprosessien hallitsemista ja optimointia. Tiedon tulee olla saatavilla nykyaikaisessa digitaalisessa ja mobilisoidussa maailmassa välittömästi ja tietoturvallisesti, missä vain ja heti kun tarve tulee. Kilpailuetu ja tehokkuus ei synny odotellessa.

Teknologia tuo mukanaan kehitystä, ja oikein optimoitu ja älykkäästi johdettu tiedonhallinta tuo kilpailuetua myös kansainvälisellä tasolla. Tavoitteena on tuotantoprosessien tehostaminen ja tuotteiden markkinoille tuloajan merkittävä lyhentäminen. Tehostettu tuotantoprosessi, nopeus ja kustannustehokkuus auttavat pitämään tuotannon elinvoimaisena Suomessa.

 

Pimeä tieto + jäsennelty tieto = hallittu kokonaisuus

Teollisuuden työntekijät käyttävät keskimäärin 20-40 % työajastaan kokoamalla tietoa organisaation tietovarastoista ennen kuin he voivat edes aloittaa työn tekemisen. Vaikka tietoon käsiksi pääsy ja sen jakaminen on tänä päivänä helpompaa kuin koskaan, teollisuudessa kohdataan aivan uusia operatiivisia haasteita liittyen sensitiivisen datan suojaamiseen, SOP:n (Standard Operating Procedures) johtamisen optimointiin ja jatkuvaan suorituksen parantamiseen.

Älykäs tiedonhallintajärjestelmä on ratkaisu, joka on suunniteltu parantamaan muun muassa teollisuudelle kriittisten liiketoimintaprosessien pimeän ja jäsennellyn tiedon hallintaa. Sillä voidaan helposti yksinkertaistaa monia toimitusketjun haasteita.

Toimivan tiedonhallinnan avulla teollisuuden organisaatiot voivat paremmin hallita pimeää ja jäsentymätöntä tietoa kuten CAD-piirustuksia, sertifikaatteja, laskuja, ostotilauksia ja niin edelleen. Samalla järjestelmällä hallinnassa pysyy myös CRM:n tai ERP:n sisältämä jäsennelty tieto.

Metatietojen avulla organisaation hallussa oleva sekä jäsentymätön että jo valmiiksi jäsennelty tieto voidaan integroida yhdeksi hallittavaksi, helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi – riippumatta siitä, missä tieto sillä hetkellä sijaitsee. Kaikki samaan asiakkaaseen, tuotteeseen, osaan tai prosessiin liittyvä tieto on haettavissa metatietojen avulla samaan näkymään, kaikista tietovarastoista.

 

Tiedonhallinnan avulla tehokkaampi toimitusketju

Hallittu tiedonhallintajärjestelmä mahdollistaa myös erilaisten tiedonsäilytysohjelmien hallinnan. Erilaisia dokumenttien hallinta-/säilytysjärjestelmiä (muun muassa Sharepoint, Drive, Dropbox, ERP, CRM, verkkolevy ja paperiarkistot) on organisaatioissa käytössä usein monta samanaikaisesti. Näillä on yritetty kontrolloida jatkuvasti lisääntyvää tietoa luoden kuitenkin vain lisää kaaosta ja lisäten ongelmia dokumenttien löydettävyydessä. Tärkeät dokumentit ja piirustukset ovat hajautuneet useisiin eri paikkoihin. Tiedonhallintajärjestelmä synkronoi nämä kaikki paikat yhteen järjestelmään, jolloin tiedon sijainnilla ei ole enää merkitystä.

Tiedonhallintajärjestelmä voidaan valjastaa myös tiedon tietoturvalliseen ja hallittuun jakamiseen pitkin toimitusketjua. Kehittyneet turvallisuus- ja lupamenettelyt ovat kriittisiä toimitusketjun laadun monitoroinnissa, kuten SOP:n hallinnassa. Se helpottaa varmistamaan, että vain tarvittavat sertifikaatit, turvallisuusmateriaalit ja tuoteselosteet ovat saatavilla ainoastaan määrätyille henkilöille aina tarvittaessa, myös mobiilisti.

Kaiken organisaatiolle tärkeän tiedon nopea, hallittu ja tietoturvallinen löydettävyys ja hallinta paikasta riippumatta tuo täyden 360 asteen näkymän koko toimitusketjuun. Tuotteen ja kaikkien sen osien jäljittäminen jakeluverkossa aina loppuasiakkaalle asti ja toisinpäin toimittajatasolle päin nopeutuu mahdollisissa laatuongelmissa, työn tehokkuus nousee ja kustannukset vähenevät. Uskomme vahvasti, että tiedonhallinta tulee ehdottomasti olemaan kriittinen osa teollisuuden neljättä vallankumousta.

 

Tutustu tiedonhallinnan ratkaisuihin Digital Office Companyn sivuilta.

 


Teollisuus 4.0. tulee lähitulevaisuudessa muuttamaan toimialan toimintalogiikkaa radikaalisti. Niille jotka uskaltavat ennakkoluulottomasti ajatella asioita uudella tavalla ja omaksua uusia teknologioita, avautuu täysin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailuetua. Aika kartoittaa Teollisuus 4.0. tuomat mahdollisuudet yrityksellesi on nyt.

Professio järjestää Teollisuus 4.0 -tapahtuman Tampereella 11.-12.9.2019. Tutustu huippupuhujiin ja kattavaan ohjelmaan tästä linkistä.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia