Skip to content
  • Sote
05/08/2019

Työterveyshuolto – entistä tärkeämpi kumppani tulevaisuudessa

 

Työterveyshuollon kilpailutus

Työterveyshuolto on ollut työpaikkojen aktiivinen rinnalla kulkija jo vuosikymmeniä. Se on tarjonnut apuaan työntekijän sairastuessa, se on ollut mukana työpaikkaselvityksissä ja työterveysneuvotteluissa, hoitanut sisäilma- ja altisteasioita. Silti työkykyriskien varhainen tunnistaminen ontuu: työntekijä saattaa liukua esimiehen ja työyhteisön huomaamatta pitkälle sairauslomalle. Tämä voi olla väylä työstä syrjäytymiseen ja jopa eläkeputkeen.

Työterveyshuollon kilpailutus avaa organisaatiolle ikkunan tarkastella työterveyshuollon kenttää uudesta näkökulmasta. Työelämän moninaistuneet haasteet vaativat työterveyshuollon kumppanuudelta uusia, kokonaisvaltaisia ratkaisuja.  Kilpailutuksen laatukriteerit kannattaa hioa huolella, jotta onnistutaan löytämään paras palvelujen tuottaja. Suorien rahallisten kustannusten vertailun ohella on huomioitava, että toimiva ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on todellinen rahasampo. Eläkemaksuluokka pysyy alhaisena ja tekemättömän työn osuus sairauslomien vähenemisen kautta pienenä

 

Referenssit tärkeitä

Kumppanilta kannattaa vaatia sitoumusta asiakaslähtöiseen ja kestävään työkykyjohtamisen ja työterveysyhteistyön kehittämiseen, mikä työelämän muuttuessa on toimivan yhteistyön edellytys.  Työterveyshuoltopalvelun tuottajalla tulee olla tarjota konkreettisia aloitteita tulevan yhteistyön käytännöksi ja tietenkin kilpailuttajan näkökulmasta mielellään kustannusneutraalisti. Referenssit ovat tärkeitä: kilpailuttaja haluaa tietää konkreettisista onnistumisista. Mahdollisuus haastatella tarjoajan nykyistä, saman tyyppistä asiakasta, helpottaa oleellisesti päätöksentekemisessä.

 

Työkykyjohtaminen keskiössä

Aikamme työelämässä käsitteet ”työkyky” ja ”työkyvyttömyys” ovat muuttuneet aiempaa monimutkaisemmiksi. Siten myös työkykyjohtaminen on entistä haastavampaa. Pelkkä terveys tai sairaus ei usein yksinään selitä, miksi joku pärjää ja toinen ei. Jos lähijohtajalla on hoksottimet kohdallaan, hän kykenee tunnistamaan väsymistä, motivaation ja osaamisen puutetta.  Moni esimies tarvitsee tunnistamisen jälkeen kättä pidempää: HR:n työkalupakkia, jonka avulla työsuorituksen tai työkyvyn heikkenemisen merkkeihin voidaan tarttua. Työterveys on erinomainen kumppani työn ja terveyden yhteensovittamisessa.  Ihmiset hakevat nykyään aiempaa herkemmin apua työelämän paineisiin työterveydestä.

Työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyö

Työterveyshuollon ja esimiesten yhteistyö tulee olla saumatonta. Avainsana on moniammatillinen yhteistyö. Miten työterveyslääkärin, hoitajan, työterveyspsykologin ja työfysioterapeutin ammattitaito saadaan käyttöön terveysongelmien ehkäisyssä työpaikan arjessa?  Työterveyshenkilöstö tulee tutuksi, kun se kutsutaan työpaikalle vierailemaan ja kouluttamaan. Työkykyriskien hallinnassa tulee kaikkien toimijoiden sekä työpaikalla että työterveyshuollossa tunnettava toimintamallit ja uskallettava tarttua puuttua asiaan varhaisessa vaiheessa. Toimiva yhteistyö koituu sekä työntekijän että työantajan parhaaksi.

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia