Skip to content

 

Monikieliset lapset puheterapiassa

Kuntoutus Akatemia | 2.-3.2.2024 | Hybriditoteutus: Espoo & etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Kuinka vältytään yli- ja alidiagnosoimasta monikielisiä lapsia?

Puheterapian vastaanotolla monikielisistä perheistä tulevien lasten määrä kasvaa. Kuinka erotat milloin puheen kehityksen viivästyminen johtuu monikielisyydestä ja milloin kyseessä on jonkinlainen kielen kehityksen viive tai kehityshäiriö?

Monikieliset lapset puheterapiassa -koulutuksessa tutustutaan konkreettisten esimerkkien avulla monikielisten asiakkaiden ja heidän perheidensä kohtaamiseen. Perehdyt monikielisiin perheisiin, jossa toinen tai molemmat vanhemmat ovat maahan muuttaneita ja perheessä on käytössä useampia kieliä.

Opit, kuinka kohdata, ymmärtää ja kuntouttaa monikielisiä lapsia. Ymmärrät myös, miten tutkitaan ja kartoitetaan asiakkaan haasteita sekä kuinka vältytään yli- ja alidiagnosoimasta monikielisiä lapsia. Lisäksi saat kattavan läpileikkauksen siihen, miten kulttuuriset tekijät vaikuttavat asiakkaan ja perheen kohtaamiseen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu puheterapeuteille. Osallistujat voivat halutessaan syventyä aiheeseen omien käytännön työssä kohdattujen tapausten kautta.

OSTA LIPUT  
Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle. 

KEHITY

monikielisen lapsen kohtaamisessa.

 

YMMÄRRÄ

miten tutkitaan ja kartoitetaan asiakkaan haasteita.

OMAKSU

työkaluja käytännön työhösi.

SOVELLA

oppeja konkreettisten Case-esimerkkien johdolla.

Ohjelma

perjantai 2.2.

 • 8.30
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Tervetuloa etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 •  Monikielisten perheiden valinnat ja motiivit
 • Kuinka kielistrategiset valinnat vaikuttavat lapsen kielelliseen kehitykseen
 • Suomen kieli oletuksena ja kielinormina
 • Kun vanhemmilla ja lapsella ei ole yhteistä kieltä
sosionomi, perheinterventiokliinikko, neuropsykiatrinen valmentaja ja monikulttuurisuuden asiantuntija

Anita Novitsky

Anitalla on yli kolmenkymmen vuoden kokemus erilaisista kehittämistehtävistä niin varhaiskasvatuksessa kuin sosiaali- ja terveysalan järjestökentällä. Mittavan työuransa aikana hän on saanut erityisosaamista muun muassa läheissuhteen vaikutukseen tulkkaustilanteissa.

Nykyisessä tehtävässään hän on lähes kahdenkymmen vuoden ajan käsitellyt maahanamuuttoon, kotoutumiseen ja kotoutuvien perhe- ja parisuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Myös aiempi työhistoria linkittyy tiiviisti maahan muuttaneiden lapsiperheiden hyvinvointiin. Lisäksi Anitan omassa perhetaustassaan on sukupolvien ketjussa tunnistettavia maahanmuuttoon ja uuden elämän rakentamiseen liittyviä, mutta näkymättömiä tarinoita.

 

puheterapeutti (FM), Coronaria

Noora Galab

Noora on valmistunut puheterapeutiksi (FM) Helsingin yliopistosta ja työskennellyt aiemmin erikoissairaanhoidossa puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen arvioinnin parissa. Hän on palestiinalaistaustainen ja puhuu toisena äidinkielenään arabiaa, jolla toteuttaa myös puheterapiakuntoutusta. Työssään Noora on erityisen kiinnostunut monikielisyydestä sekä ilmiön yhteydestä puheen ja kielen kehityksen häiriöihin. Nooralla on aiempaa kokemusta myös tulkin työstä, mikä on opettanut häntä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin luontevasti. Kaksikielisen ja -kulttuurisen taustansa sekä työkokemuksensa myötä Nooralle on kertynyt runsaasti työkaluja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamiseen sekä heidän kanssaan toimimiseen. Ennen kaikkea Nooran toimintaa ohjaa uteliaisuus ja aito halu kehittää monikielisille tarjottavia kuntoutuspalveluita Suomessa.

 • 10.30
 • Tauko
 • Puheen merkitys kommunikaatiossa eri konteksteissa
 • Miten lapsen kehitykseen suhtaudutaan ja millä sitä voidaan selittää
 • Sanasto ja koodinvaihto
puheterapeutti (FM), Coronaria

Noora Galab

Noora on valmistunut puheterapeutiksi (FM) Helsingin yliopistosta ja työskennellyt aiemmin erikoissairaanhoidossa puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen arvioinnin parissa. Hän on palestiinalaistaustainen ja puhuu toisena äidinkielenään arabiaa, jolla toteuttaa myös puheterapiakuntoutusta. Työssään Noora on erityisen kiinnostunut monikielisyydestä sekä ilmiön yhteydestä puheen ja kielen kehityksen häiriöihin. Nooralla on aiempaa kokemusta myös tulkin työstä, mikä on opettanut häntä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin luontevasti. Kaksikielisen ja -kulttuurisen taustansa sekä työkokemuksensa myötä Nooralle on kertynyt runsaasti työkaluja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamiseen sekä heidän kanssaan toimimiseen. Ennen kaikkea Nooran toimintaa ohjaa uteliaisuus ja aito halu kehittää monikielisille tarjottavia kuntoutuspalveluita Suomessa.

asiantuntija & perheinterventiokliinikko, Monikulttuurinen osaamiskeskus, Väestöliitto

Anita Novitsky

Anita on työskennellyt monikulttuurisuuskysymysten parissa koko työhistoriansa ajan ja tuntee hyvin perheiden haasteet kuntoutuspalveluissa. Vuodesta 2003 lähtien hän on työskennellyt maahan muuttaneiden perheiden ja lasten kuntoutumiseen erikoistuneena asiantuntijana Väestöliitossa, jonka lisäksi hänellä on vuosien kokemusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneiden maahan muuttaneiden perheiden parissa.

Anita  on toiminut lähes kolmekymmentä vuotta asiantuntijatehtävissä maahanmuuton ja kotoutumisen tuen piirissä. Hän on keskittynyt erityisesti perheen jäsenten kotoutumisen haasteisiin ja kotouttamispalvelujen mahdollisuuksiin huomioida kotoutujan yksilöllisiä tarpeita.

Anita on kehittänyt työkaluja ja toimintamalleja perheen kotoutumisprosessien havainnollistamiseen niin muuttajille itseymmärryksen tueksi, kuin ammatillisellekin lähinnä sosiaali-, terveys- ja opetustoimen kotoutumispalvelujen kentälle.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Arviointi – kenelle ja miten
 • Testien toimivuus monikielisten lasten arvioinnissa ja yli- ja alidiagnosointi
 • Vanhempien haastattelu ja esitietojen kerääminen
 • Vanhempien osallistaminen kuntoutukseen
puheterapeutti (FM), Coronaria

Noora Galab

Noora on valmistunut puheterapeutiksi (FM) Helsingin yliopistosta ja työskennellyt aiemmin erikoissairaanhoidossa puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen arvioinnin parissa. Hän on palestiinalaistaustainen ja puhuu toisena äidinkielenään arabiaa, jolla toteuttaa myös puheterapiakuntoutusta. Työssään Noora on erityisen kiinnostunut monikielisyydestä sekä ilmiön yhteydestä puheen ja kielen kehityksen häiriöihin. Nooralla on aiempaa kokemusta myös tulkin työstä, mikä on opettanut häntä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin luontevasti. Kaksikielisen ja -kulttuurisen taustansa sekä työkokemuksensa myötä Nooralle on kertynyt runsaasti työkaluja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamiseen sekä heidän kanssaan toimimiseen. Ennen kaikkea Nooran toimintaa ohjaa uteliaisuus ja aito halu kehittää monikielisille tarjottavia kuntoutuspalveluita Suomessa.

 • 14.15
 • Tauko
 • 14.30
 • CASE ja harjoituksia
 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • 15.45
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

lauantai 3.2.

 • 8.30
 • Hyvää huomenta! Aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen
 • Kommunikaation eri muodot
 • Erilaisia kommunikaatiomenetelmiä ja niihin suhtautuminen
 • Pohdintaa erilaisten puhetta tukevien materiaalien käytöstä
sosionomi, perheinterventiokliinikko, neuropsykiatrinen valmentaja ja monikulttuurisuuden asiantuntija

Anita Novitsky

Anitalla on yli kolmenkymmen vuoden kokemus erilaisista kehittämistehtävistä niin varhaiskasvatuksessa kuin sosiaali- ja terveysalan järjestökentällä. Mittavan työuransa aikana hän on saanut erityisosaamista muun muassa läheissuhteen vaikutukseen tulkkaustilanteissa.

Nykyisessä tehtävässään hän on lähes kahdenkymmen vuoden ajan käsitellyt maahanamuuttoon, kotoutumiseen ja kotoutuvien perhe- ja parisuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Myös aiempi työhistoria linkittyy tiiviisti maahan muuttaneiden lapsiperheiden hyvinvointiin. Lisäksi Anitan omassa perhetaustassaan on sukupolvien ketjussa tunnistettavia maahanmuuttoon ja uuden elämän rakentamiseen liittyviä, mutta näkymättömiä tarinoita.

 

 • 10.30
 • Tauko
 • Perheen ja työntekijän suhde
 • Luottamuksen rakentaminen
 • Palvelujärjestelmän monimutkaisuus ja siellä navigointi
sosionomi, perheinterventiokliinikko, neuropsykiatrinen valmentaja ja monikulttuurisuuden asiantuntija

Anita Novitsky

Anitalla on yli kolmenkymmen vuoden kokemus erilaisista kehittämistehtävistä niin varhaiskasvatuksessa kuin sosiaali- ja terveysalan järjestökentällä. Mittavan työuransa aikana hän on saanut erityisosaamista muun muassa läheissuhteen vaikutukseen tulkkaustilanteissa.

Nykyisessä tehtävässään hän on lähes kahdenkymmen vuoden ajan käsitellyt maahanamuuttoon, kotoutumiseen ja kotoutuvien perhe- ja parisuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Myös aiempi työhistoria linkittyy tiiviisti maahan muuttaneiden lapsiperheiden hyvinvointiin. Lisäksi Anitan omassa perhetaustassaan on sukupolvien ketjussa tunnistettavia maahanmuuttoon ja uuden elämän rakentamiseen liittyviä, mutta näkymättömiä tarinoita.

 

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Monikulttuurisen vuorovaikutuksen erityispiirteet
 • Millaisia asioita tulisi huomioida tulkkia käytettäessä
puheterapeutti (FM), Coronaria

Noora Galab

Noora on valmistunut puheterapeutiksi (FM) Helsingin yliopistosta ja työskennellyt aiemmin erikoissairaanhoidossa puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen arvioinnin parissa. Hän on palestiinalaistaustainen ja puhuu toisena äidinkielenään arabiaa, jolla toteuttaa myös puheterapiakuntoutusta. Työssään Noora on erityisen kiinnostunut monikielisyydestä sekä ilmiön yhteydestä puheen ja kielen kehityksen häiriöihin. Nooralla on aiempaa kokemusta myös tulkin työstä, mikä on opettanut häntä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin luontevasti. Kaksikielisen ja -kulttuurisen taustansa sekä työkokemuksensa myötä Nooralle on kertynyt runsaasti työkaluja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamiseen sekä heidän kanssaan toimimiseen. Ennen kaikkea Nooran toimintaa ohjaa uteliaisuus ja aito halu kehittää monikielisille tarjottavia kuntoutuspalveluita Suomessa.

 • 14.15
 • Tauko
 • 14.30
 • CASE - esimerkkejä ja keskustelua
 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

puheterapeutti (FM), Coronaria

Noora Galab

Noora on valmistunut puheterapeutiksi (FM) Helsingin yliopistosta ja työskennellyt aiemmin erikoissairaanhoidossa puheen, kielen, kommunikaation ja syömisen arvioinnin parissa. Hän on palestiinalaistaustainen ja puhuu toisena äidinkielenään arabiaa, jolla toteuttaa myös puheterapiakuntoutusta. Työssään Noora on erityisen kiinnostunut monikielisyydestä sekä ilmiön yhteydestä puheen ja kielen kehityksen häiriöihin. Nooralla on aiempaa kokemusta myös tulkin työstä, mikä on opettanut häntä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin ja ympäristöihin luontevasti. Kaksikielisen ja -kulttuurisen taustansa sekä työkokemuksensa myötä Nooralle on kertynyt runsaasti työkaluja erilaisista taustoista tulevien ihmisten kohtaamiseen sekä heidän kanssaan toimimiseen. Ennen kaikkea Nooran toimintaa ohjaa uteliaisuus ja aito halu kehittää monikielisille tarjottavia kuntoutuspalveluita Suomessa.

sosionomi, perheinterventiokliinikko, neuropsykiatrinen valmentaja ja monikulttuurisuuden asiantuntija

Anita Novitsky

Anitalla on yli kolmenkymmen vuoden kokemus erilaisista kehittämistehtävistä niin varhaiskasvatuksessa kuin sosiaali- ja terveysalan järjestökentällä. Mittavan työuransa aikana hän on saanut erityisosaamista muun muassa läheissuhteen vaikutukseen tulkkaustilanteissa.

Nykyisessä tehtävässään hän on lähes kahdenkymmen vuoden ajan käsitellyt maahanamuuttoon, kotoutumiseen ja kotoutuvien perhe- ja parisuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Myös aiempi työhistoria linkittyy tiiviisti maahan muuttaneiden lapsiperheiden hyvinvointiin. Lisäksi Anitan omassa perhetaustassaan on sukupolvien ketjussa tunnistettavia maahanmuuttoon ja uuden elämän rakentamiseen liittyviä, mutta näkymättömiä tarinoita.

 

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Olisiko teitä tulossa useampi?

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

Saapumisohjeet