Skip to content

Moderni muutosjohtaminen

30. – 31.1.2023 |  Etäkoulutus

LIPUTOHJELMA

Yli 70% muutoksista epäonnistuu huonon johtamisen takia - on aika tuoda lukuun muutos.

Muutos on mahdollisuus – usein jopa välttämättömyys. Muutosjohtaminen on henkilöiden ohjaamista kohti päämäärää, jonka tavoittamiseksi tarvitaan muutoksia. Muutosvauhti liiketoiminnassa kiihtyy vuosi vuodelta ja tässä muutosten myllerryksessä on tärkeää ymmärtää, että onnistuakseen muutos tarvitsee oikeanlaista ja onnistunutta johtamista. 

Moderni muutosjohtaminenkoulutuksessa syvennytään menestyksekkään muutosjohtamisen saloihin. Muutosjohtamisen kokonaisuuden ymmärtämisen lisäksi kahden päivän aikana otetaan haltuun konkreettisia keinoja,  joilla onnistutaan organisaation muutosjohtamisessa tänään ja tulevaisuudessa.

Miksi muutoksia ylipäätään tarvitaan? Mitkä ovat onnistuneen muutosjohtamisen tunnuspiirteet? Millä tavoin ihmiset reagoivat muutokseen ja miten lisätä muutosinnokkuutta? Entä miten muutosjohtaminen eroaa perinteisestä johtamisesta?

Ihmiset reagoivat muutokseen eri tavoin ja koulutuksessa perehdytäänkin muutosjohtamiseen eri tilanteissa ja erilaisille henkilöille. Kahden päivän koulutusjakson aikana syvennytään myös tiedolla johtamisen rooliin muutoksessa. Koulutuksessa käydään lisäksi läpi toimivia käytännön vinkkejä onnistuneeseen muutosviestintään.

Kuule huippuasiantuntijoiden neuvot ja sopeuta ne teidän organisaationne tarpeisiin

Koulutuksessa pääset pureutumaan case-muodossa valitsemasi organisaation muutostilanteeseen ja saat palautetta omiin muutoshaasteisiisi liittyen.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus on suunnattu yrityksen johdolle, keskijohdolle ja esihenkilöille.  Koulutus sopii muutos- ja kehitysjohdolle ja -asiantuntijoille. Lisäksi koulutus soveltuu hyvin HR-henkilöstölle.

OSTA LIPUT     
Koulutus järjestetään etätoteutuksena. Saat ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen ryhmälle.

YMMÄRRÄ

Modernin muutosjohtamisen kokonaisuus.

HALLITSE

Muutoksen onnistunut toteuttaminen & ihmisten johtaminen muutoksessa.

TIEDÄ

Kuinka sisällytät muutosjohtamisen strategiaan.

OPI

Luomaan muutoskyvykästä toimintakulttuuria.

Ohjelma

tiistai 30.1.

 • 8.55
 • Tervetuloa osallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Millaisia muutosvoimia tunnistamme eri näkökulmista?
 • Miksi muutoksia tarvitaan ja miten suhtaudumme niihin?
 • Mikä on suhteemme muutokseen?
yritysvalmentaja, toimitusjohtaja, Balentor Oy

Pekka Järvinen

Omistautuneet ihmiset ja tiimit löytävät ratkaisut vaikeissakin tilanteissa

Pekka on ollut perustamassa ja rakentamassa oman alueensa johtavaksi toimijaksi kasvanutta Balentor -yritysryhmää ja sen myötä päässyt työskentelemään useiden erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Hän on työskennellyt näköalapaikalla useiden world class -yritysten sekä pk- ja kasvuyritysten kanssa sekä julkisen sektorin organisaatioiden kehittämisen parissa.

Pekan saa innostumaan henkilöstön ja asiakkaiden onnistumiset sekä toimivien ja vaikuttavien ratkaisujen rakentaminen eri tilanteisiin. Balentorilla he ovat kehittäneet strategialähtöisen kehittämisen metodin, jota he syventävät edelleen.

 • 10.30
 • Tauko
 • Miten muutos on huomioitu organisaatiomme strategiassa?
 • Miten osallistamme ihmiset yhteiseen tulevaisuuteen?
 • Muutoskyvykkyys ja sen vahvistaminen kulttuurissa
 • Mikä on oppimisen ja jatkuvan parantamisen merkitys?
yritysvalmentaja, toimitusjohtaja, Balentor Oy

Pekka Järvinen

Omistautuneet ihmiset ja tiimit löytävät ratkaisut vaikeissakin tilanteissa

Pekka on ollut perustamassa ja rakentamassa oman alueensa johtavaksi toimijaksi kasvanutta Balentor -yritysryhmää ja sen myötä päässyt työskentelemään useiden erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Hän on työskennellyt näköalapaikalla useiden world class -yritysten sekä pk- ja kasvuyritysten kanssa sekä julkisen sektorin organisaatioiden kehittämisen parissa.

Pekan saa innostumaan henkilöstön ja asiakkaiden onnistumiset sekä toimivien ja vaikuttavien ratkaisujen rakentaminen eri tilanteisiin. Balentorilla he ovat kehittäneet strategialähtöisen kehittämisen metodin, jota he syventävät edelleen.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Selkeä suunta ja konkreettiset tavoitteet
 • Avaintulosten jatkuva seuranta ja etenemisen ohjaus
 • Korjaavat toimenpiteet sekä jatkuva oppiminen dataa ja tietoa hyödyntäen

HARJOITUS: Mitä keinoja meillä on kiihdyttää muutoksen etenemistä organisaatiossamme?

yritysvalmentaja, toimitusjohtaja, Balentor Oy

Pekka Järvinen

Omistautuneet ihmiset ja tiimit löytävät ratkaisut vaikeissakin tilanteissa

Pekka on ollut perustamassa ja rakentamassa oman alueensa johtavaksi toimijaksi kasvanutta Balentor -yritysryhmää ja sen myötä päässyt työskentelemään useiden erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Hän on työskennellyt näköalapaikalla useiden world class -yritysten sekä pk- ja kasvuyritysten kanssa sekä julkisen sektorin organisaatioiden kehittämisen parissa.

Pekan saa innostumaan henkilöstön ja asiakkaiden onnistumiset sekä toimivien ja vaikuttavien ratkaisujen rakentaminen eri tilanteisiin. Balentorilla he ovat kehittäneet strategialähtöisen kehittämisen metodin, jota he syventävät edelleen.

 • 14.30
 • Tauko
 •  Perustat kuntoon ja kriittisten ydintekijöiden tunnistaminen
 • Oman tilanteen tunnistaminen sekä rakenteiden ja kulttuurin merkitys
 • Millaisella johtajuudella ja viestinnällä ihmiset mukaan?
 • Keskeiset opit onnistuneista muutosmatkoista
yritysvalmentaja, toimitusjohtaja, Balentor Oy

Pekka Järvinen

Omistautuneet ihmiset ja tiimit löytävät ratkaisut vaikeissakin tilanteissa

Pekka on ollut perustamassa ja rakentamassa oman alueensa johtavaksi toimijaksi kasvanutta Balentor -yritysryhmää ja sen myötä päässyt työskentelemään useiden erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Hän on työskennellyt näköalapaikalla useiden world class -yritysten sekä pk- ja kasvuyritysten kanssa sekä julkisen sektorin organisaatioiden kehittämisen parissa.

Pekan saa innostumaan henkilöstön ja asiakkaiden onnistumiset sekä toimivien ja vaikuttavien ratkaisujen rakentaminen eri tilanteisiin. Balentorilla he ovat kehittäneet strategialähtöisen kehittämisen metodin, jota he syventävät edelleen.

yritysvalmentaja, toimitusjohtaja, Balentor Oy

Pekka Järvinen

Omistautuneet ihmiset ja tiimit löytävät ratkaisut vaikeissakin tilanteissa

Pekka on ollut perustamassa ja rakentamassa oman alueensa johtavaksi toimijaksi kasvanutta Balentor -yritysryhmää ja sen myötä päässyt työskentelemään useiden erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Hän on työskennellyt näköalapaikalla useiden world class -yritysten sekä pk- ja kasvuyritysten kanssa sekä julkisen sektorin organisaatioiden kehittämisen parissa.

Pekan saa innostumaan henkilöstön ja asiakkaiden onnistumiset sekä toimivien ja vaikuttavien ratkaisujen rakentaminen eri tilanteisiin. Balentorilla he ovat kehittäneet strategialähtöisen kehittämisen metodin, jota he syventävät edelleen.

 • 16.00
 • Ensimmäinen koulutuspäivä päättyy

keskiviikko 31.1.

 • 8.55
 • Tervetuloa osallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Muutosjohtaminen vs. Johtaminen ylipäänsä: Mitä erityispiirteitä johtaminen muutoksessa vaatii?
 • Onnistuneen muutosjohtamisen tunnuspiirteet
 • Muutoksen kriittiset onnistumistekijät sekä riskit ja uhat
 • TEHTÄVÄ: Muutoksen suunnitelmallinen toteuttaminen: Oman casen muutossuunnitelma
yritysvalmentaja, osakas, Balentor Oy

Suvi Tuominiemi

Suvin intohimona on johtamistyön vaikuttavuuden kehittäminen. Hän on valmentanut johtoa ja esimiehiä yli 10 vuotta ja vienyt läpi satoja kehityshankkeita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Suvin valmennuksissa yhdistyvät näkemyksellisyys, ratkaisukeskeisyys ja käytännönläheisyys. Tärkeintä on saada muutokset osaksi päivittäistä arkea.

Hyvä johtaminen on jokaisen työntekijän oikeus ja jokaisen esimiehen velvollisuus. Suvin missio on olla mahdollistamassa hyvän johtamisen toteutuminen, olipa kyseessä muutostilanne tai päivittäisjohtaminen.

 • 10.30
 • Tauko
 • Muutoksen avainhenkilöt ja muutokseen sitouttaminen:
  • Muutoksen kohderyhmien tunnistaminen ja muutosagenttien tunnistaminen.
 • Suhtautuminen muutokseen: Miten huomioin erilaisen muutosinnostuksen johtamisessani?
 • Tunteet muutoksessa ja muutoksen sinikäyrä: Miten johdan muutosta tunnesuhtautumisen eri vaiheissa?
yritysvalmentaja, osakas, Balentor Oy

Suvi Tuominiemi

Suvin intohimona on johtamistyön vaikuttavuuden kehittäminen. Hän on valmentanut johtoa ja esimiehiä yli 10 vuotta ja vienyt läpi satoja kehityshankkeita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Suvin valmennuksissa yhdistyvät näkemyksellisyys, ratkaisukeskeisyys ja käytännönläheisyys. Tärkeintä on saada muutokset osaksi päivittäistä arkea.

Hyvä johtaminen on jokaisen työntekijän oikeus ja jokaisen esimiehen velvollisuus. Suvin missio on olla mahdollistamassa hyvän johtamisen toteutuminen, olipa kyseessä muutostilanne tai päivittäisjohtaminen.

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Valmentava johtaminen muutoksen johtamisen tukena
 • Muutosviestinnän keskeiset avaintekijät
 • Muutoskeskusteluiden merkitys muutosjohtamisen onnistumisessa
 • Inhimilliset kysymykset muutostilanteessa
yritysvalmentaja, osakas, Balentor Oy

Suvi Tuominiemi

Suvin intohimona on johtamistyön vaikuttavuuden kehittäminen. Hän on valmentanut johtoa ja esimiehiä yli 10 vuotta ja vienyt läpi satoja kehityshankkeita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Suvin valmennuksissa yhdistyvät näkemyksellisyys, ratkaisukeskeisyys ja käytännönläheisyys. Tärkeintä on saada muutokset osaksi päivittäistä arkea.

Hyvä johtaminen on jokaisen työntekijän oikeus ja jokaisen esimiehen velvollisuus. Suvin missio on olla mahdollistamassa hyvän johtamisen toteutuminen, olipa kyseessä muutostilanne tai päivittäisjohtaminen.

 • 14.30
 • Tauko
 • Muutoksen välttämättömyyden tai hyötyjen perustelu
 • HARJOITUS: Jatkuva muutoskeskustelu
yritysvalmentaja, osakas, Balentor Oy

Suvi Tuominiemi

Suvin intohimona on johtamistyön vaikuttavuuden kehittäminen. Hän on valmentanut johtoa ja esimiehiä yli 10 vuotta ja vienyt läpi satoja kehityshankkeita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Suvin valmennuksissa yhdistyvät näkemyksellisyys, ratkaisukeskeisyys ja käytännönläheisyys. Tärkeintä on saada muutokset osaksi päivittäistä arkea.

Hyvä johtaminen on jokaisen työntekijän oikeus ja jokaisen esimiehen velvollisuus. Suvin missio on olla mahdollistamassa hyvän johtamisen toteutuminen, olipa kyseessä muutostilanne tai päivittäisjohtaminen.

 • 15.30
 • Yhteenveto päivästä ja koulutuksesta
 • Valmennuksen oppien yhteenveto ja koulutuksen päättäminen
 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat

yritysvalmentaja, toimitusjohtaja, Balentor Oy

Pekka Järvinen

Omistautuneet ihmiset ja tiimit löytävät ratkaisut vaikeissakin tilanteissa

Pekka on ollut perustamassa ja rakentamassa oman alueensa johtavaksi toimijaksi kasvanutta Balentor -yritysryhmää ja sen myötä päässyt työskentelemään useiden erilaisten organisaatioiden ja ihmisten kanssa. Hän on työskennellyt näköalapaikalla useiden world class -yritysten sekä pk- ja kasvuyritysten kanssa sekä julkisen sektorin organisaatioiden kehittämisen parissa.

Pekan saa innostumaan henkilöstön ja asiakkaiden onnistumiset sekä toimivien ja vaikuttavien ratkaisujen rakentaminen eri tilanteisiin. Balentorilla he ovat kehittäneet strategialähtöisen kehittämisen metodin, jota he syventävät edelleen.

yritysvalmentaja, osakas, Balentor Oy

Suvi Tuominiemi

Suvin intohimona on johtamistyön vaikuttavuuden kehittäminen. Hän on valmentanut johtoa ja esimiehiä yli 10 vuotta ja vienyt läpi satoja kehityshankkeita, joiden tulokset puhuvat puolestaan. Suvin valmennuksissa yhdistyvät näkemyksellisyys, ratkaisukeskeisyys ja käytännönläheisyys. Tärkeintä on saada muutokset osaksi päivittäistä arkea.

Hyvä johtaminen on jokaisen työntekijän oikeus ja jokaisen esimiehen velvollisuus. Suvin missio on olla mahdollistamassa hyvän johtamisen toteutuminen, olipa kyseessä muutostilanne tai päivittäisjohtaminen.

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 799 €
Yksityinen sektori: 1 099 €

Voimassa 1.12.2023 asti.
OSTA LIPUT

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 849 €
Yksityinen sektori: 1199€

Voimassa 29.12.2023 asti.
OSTA LIPUT

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 899 €
Yksityinen sektori: 1 399 €

Voimassa 30.1.2024 asti.
OSTA LIPUT
Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

Saat verkkokaupastamme ryhmäalennuksen automaattisesti vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

OSTA LIPUT

Muut ostivat myös.

Katso suosituimmat johtamisen & esihenkilötyön koulutukset.

Laadukas koulutuskokemus paikasta riippumatta.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ