Skip to content

ESG – hyvä hallintotapa käytännössä

7.3.2024 | Hybriditoteutus: Espoo

ILMOITTAUDUOHJELMA

Ei ESG:tä ilman G:tä - varaudu raportointivaatimuksiin viimeistään nyt.

Kestävyysraportointidirektiivi (CSRD) velvoittaa lukuisia suomalaisia organisaatioita suorittamaan olennaisuusanalyysin ja raportoimaan toimintatavoistaan, jotka tukevat eettistä toimintakulttuuria, estävät korruptiota ja aktiivisesti puuttuvat epäeettiseen toimintaan. Tämä heijastaa kasvavaa merkitystä, joka luotettavalla ja eettisellä hallinnolla on kestävän liiketoiminnan menestystekijänä.

ESG – hyvä hallintotapa käytännössä -koulutuksessa otat haltuun kestävään liiketoimintaan tähtäävän hallintomallin rakentamisen keskeiset näkökulmat. Pureudumme syvälle hyvän hallinnon perusteisiin sekä Code of Conductin sisältöön, tarkoitukseen ja tavoitteisiin.

Koulutuksen aikana sisäistät, miten hyvää hallintoa ja Code of Conductia voidaan tehokkaasti toteuttaa käytännössä, erityisesti päivittäisessä liiketoiminnassa, viestinnässä, kumppaniverkostoissa ja jakeluketjuissa.

Käymme konkreettisesti läpi, miten korruptio ilmenee suomalaisessa työelämässä ja kuinka yritysten odotetaan raportoivan korruptiontorjuntaohjelmistaan. Lisäksi pääset tarkastelemaan kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja Global Compact -viitekehyksen vaatimuksia, erityisesti hyvän hallinnon raportoimiseen.

Koulutuksen tavoitteena on varustaa sinut käytännön työkaluilla ja ymmärryksellä, jotta voit tehokkaasti edistää eettistä toimintakulttuuria omassa organisaatiossasi.

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii eri toimialoilta tuleville osallistujille. Koulutus sopii erityisesti henkilöille, jotka on laatimassa tai kehittää organisaatiossa hyvän hallinnon toimintatapoja sekä henkilöille, jotka haluavat syventää osaamistaan hyvän hallinnon ja Code of Conductin aihepiiristä. Tittelisi voi olla esimerkiksi hallintojohtaja, compliance officer, lakimies tai kehityspäällikkö.

ILMOITTAUDU

 

Valitse sopivin ajankohta ja toteutusmuoto.

 

Saat -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tiimeille.

HALLITSE

hyvän hallinnon perusteet ja Code of Conduct -periaatteet.

SISÄISTÄ

keinot edistää eettistä toimintakulttuuria.

SAA

käytännön työkaluja ja strategioita korruption ehkäisemiseksi.

YMMÄRRÄ

miten kestävyysvaatimukset integroituvat organisaation hallintomalliin.

Ohjelma.

torstai 7.3.

 • 8.15
 • Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja aamukahvi Keilarannassa
 • 8.55
 • Hyvää huomenta etäosallistujat! Sisäänkirjautuminen koulutukseen
 • Hyvän hallinnon määritelmä, sen merkitys organisaatiolle ja sen vaikutusta liiketoimintaan 
 • Hyvän hallinnon periaatteita (mm. avoimuus, vastuullisuus ja eettisyys) 
 • Code of Conductin merkitys organisaatiolle (sisältö, tarkoitus, tärkeys esim. maineelle) 
 • Kansainväliset suositukset
Senior Compliance Manager, CapMan

Liisa Rajala

Liisa on kokenut compliance-, riskienhallinta- ja governance -asioiden ammattilainen, joka on saanut uransa aikana kartuttaa kokemustaan compliance-, riskienhallinta- ja governance -toimintatapojen luomisesta ja kehittämisestä aina monitorointitehtäviin ja liiketoimintojen tukemiseen. Liisa vastaa CapMan-konsernin compliance -toiminnosta. Hän on työskennellyt aiemmin mm. eQ-konsernissa sekä yli 10 vuotta Finanssivalvonnassa laaja-alaisissa tehtävissä, kuten sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden vastuuvalvojana. Eettisten ja vastuullisten toimintatapojen kehittäminen ja tukeminen on Liisan sydäntä lähellä niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

 • 10.30
 • Tauko
 • Miten hyvää hallintoa ja Code of Conductia voidaan toteuttaa käytännössä organisaatiossa (päivittäinen liiketoiminta, viestintä, yhteistyökumppanit ja jakeluketjut, jatkuva uudistuminen)?
 • Korruption tunnistaminen ja torjunta käytännössä 
 • Eettisesti kestävä organisaatiokulttuuri hyvän hallinnon kivijalkana
Senior Compliance Manager, CapMan

Liisa Rajala

Liisa on kokenut compliance-, riskienhallinta- ja governance -asioiden ammattilainen, joka on saanut uransa aikana kartuttaa kokemustaan compliance-, riskienhallinta- ja governance -toimintatapojen luomisesta ja kehittämisestä aina monitorointitehtäviin ja liiketoimintojen tukemiseen. Liisa vastaa CapMan-konsernin compliance -toiminnosta. Hän on työskennellyt aiemmin mm. eQ-konsernissa sekä yli 10 vuotta Finanssivalvonnassa laaja-alaisissa tehtävissä, kuten sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden vastuuvalvojana. Eettisten ja vastuullisten toimintatapojen kehittäminen ja tukeminen on Liisan sydäntä lähellä niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Vastuullinen vaikuttaja 2019, yrittäjä, tutkija & tietokirjailija

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA) on intohimoinen eettisen liiketoiminnan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Code of Conduct Companyn perustajana Niina auttaa organisaatioita kehittämään yritysvastuun, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Ennen uraansa yrittäjänä Niina ehti toimia 12 vuoden ajan monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija, keynote -puhuja ja luennoitsija ja toinen Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista.

”Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Hyvän hallinnon, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen on keskeistä tässä työssä.”

 • 12.00
 • Lounastauko
 • Hyvä hallinto ja murroksessa oleva yritysvastuusääntely 
 • Kaksoisolennaisuusanalyysi ja CSRD:n vaatimukset “Governance” -raportoinnille 
 • Linkitys muihin viitekehyksiin (global compact, GRI) 
 • Esimerkkejä ei-niin-hyvästä-hallinnosta
Vastuullinen vaikuttaja 2019, yrittäjä, tutkija & tietokirjailija

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA) on intohimoinen eettisen liiketoiminnan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Code of Conduct Companyn perustajana Niina auttaa organisaatioita kehittämään yritysvastuun, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Ennen uraansa yrittäjänä Niina ehti toimia 12 vuoden ajan monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija, keynote -puhuja ja luennoitsija ja toinen Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista.

”Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Hyvän hallinnon, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen on keskeistä tässä työssä.”

 • 14.15
 • Kahvitauko
 • Kehikon vaatimukset ja julkinen hallintotehtävä 
 • Miten hyvää hallintoa kehitetään tehokkaasti
sisäinen tarkastuksen huippuosaaja yli 20 vuoden kokemuspohjalla, Ilmarinen

Katja Punamäki

Katja on työskennellyt tarkastus- ja talouspuolen asiantuntija- ja johtotehtävissä yli 20 vuoden ajan. Nykyisessä tehtävässään Katja vastaa Ilmarisen sisäisestä tarkastuksesta ja on työskennellyt Ilmarisessa vuodesta 2021 alkaen.

Aikaisemmin hän työskenteli PwC:llä tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja konsultoinnin tehtävissä finanssi- ja muiden eri toimialojen yhtiöissä. Lisäksi hän on toiminut LähiTapiola-ryhmässä talouspuolen tehtävissä. Katjalla on laaja ja monipuolinen kokemus sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta, taloushallinnosta ja raportoinnista sekä niiden kehittämisestä. Toimintatapojen kehittäminen ja vastuullisuuden edistäminen osaksi organisaation toimintaa on Katjalle tärkeää.

 • Interaktiivinen keskustelu kouluttajien ja osallistujien kesken koulutuksessa opituista asioista ja tehdyistä oivalluksia   
Senior Compliance Manager, CapMan

Liisa Rajala

Liisa on kokenut compliance-, riskienhallinta- ja governance -asioiden ammattilainen, joka on saanut uransa aikana kartuttaa kokemustaan compliance-, riskienhallinta- ja governance -toimintatapojen luomisesta ja kehittämisestä aina monitorointitehtäviin ja liiketoimintojen tukemiseen. Liisa vastaa CapMan-konsernin compliance -toiminnosta. Hän on työskennellyt aiemmin mm. eQ-konsernissa sekä yli 10 vuotta Finanssivalvonnassa laaja-alaisissa tehtävissä, kuten sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden vastuuvalvojana. Eettisten ja vastuullisten toimintatapojen kehittäminen ja tukeminen on Liisan sydäntä lähellä niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

Vastuullinen vaikuttaja 2019, yrittäjä, tutkija & tietokirjailija

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA) on intohimoinen eettisen liiketoiminnan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Code of Conduct Companyn perustajana Niina auttaa organisaatioita kehittämään yritysvastuun, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Ennen uraansa yrittäjänä Niina ehti toimia 12 vuoden ajan monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija, keynote -puhuja ja luennoitsija ja toinen Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista.

”Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Hyvän hallinnon, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen on keskeistä tässä työssä.”

 • 16.00
 • Kiitos! Koulutus päättyy

Kouluttajat.

Senior Compliance Manager, CapMan

Liisa Rajala

Liisa on kokenut compliance-, riskienhallinta- ja governance -asioiden ammattilainen, joka on saanut uransa aikana kartuttaa kokemustaan compliance-, riskienhallinta- ja governance -toimintatapojen luomisesta ja kehittämisestä aina monitorointitehtäviin ja liiketoimintojen tukemiseen. Liisa vastaa CapMan-konsernin compliance -toiminnosta. Hän on työskennellyt aiemmin mm. eQ-konsernissa sekä yli 10 vuotta Finanssivalvonnassa laaja-alaisissa tehtävissä, kuten sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden vastuuvalvojana. Eettisten ja vastuullisten toimintatapojen kehittäminen ja tukeminen on Liisan sydäntä lähellä niin työssä kuin vapaa-ajallakin.

sisäinen tarkastuksen huippuosaaja yli 20 vuoden kokemuspohjalla, Ilmarinen

Katja Punamäki

Katja on työskennellyt tarkastus- ja talouspuolen asiantuntija- ja johtotehtävissä yli 20 vuoden ajan. Nykyisessä tehtävässään Katja vastaa Ilmarisen sisäisestä tarkastuksesta ja on työskennellyt Ilmarisessa vuodesta 2021 alkaen.

Aikaisemmin hän työskenteli PwC:llä tilintarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja konsultoinnin tehtävissä finanssi- ja muiden eri toimialojen yhtiöissä. Lisäksi hän on toiminut LähiTapiola-ryhmässä talouspuolen tehtävissä. Katjalla on laaja ja monipuolinen kokemus sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta, taloushallinnosta ja raportoinnista sekä niiden kehittämisestä. Toimintatapojen kehittäminen ja vastuullisuuden edistäminen osaksi organisaation toimintaa on Katjalle tärkeää.

Vastuullinen vaikuttaja 2019, yrittäjä, tutkija & tietokirjailija

Niina Ratsula

Niina Ratsula (KTT, CCEP-I, CIA) on intohimoinen eettisen liiketoiminnan ja vastuullisen johtamisen puolestapuhuja. Code of Conduct Companyn perustajana Niina auttaa organisaatioita kehittämään yritysvastuun, compliancen ja sisäisen valvonnan käytäntöjä sekä vastuullista johtamiskulttuuria. Ennen uraansa yrittäjänä Niina ehti toimia 12 vuoden ajan monipuolisissa kansainvälisissä tehtävissä compliance-ohjelmien, yritysvastuun, sisäisen valvonnan ja sisäisen tarkastuksen parissa Nokian ja Kemiran palveluksessa sekä tutkijana Turun Kauppakorkeakoulussa. Niina on suosittu kirjailija, keynote -puhuja ja luennoitsija ja toinen Nordic Business Ethics -aloitteen perustajista.

”Uskon, että avain menestyvään liiketoimintaan ja kestävään brändiin löytyy vastuullisesta johtamisesta ja oikein toimimisen kulttuurin vaalimisesta. Eettisten ohjeiden ja vastuullisuusraporttien lisäksi tarvitsemme aitoa yksilöiden sitoutumista eettiseen toimintaan ja ymmärrystä siitä, minkälaisia eettisiä riskejä organisaation toimintaan kohdistuu. Hyvän hallinnon, yrityskulttuurin ja johtamisen kehittäminen on keskeistä tässä työssä.”

Älä usko pelkkiä myyntipuheita.

Tässä asiakaspalautteitamme!


Trustmary Reviews

Koulutuksen hinnat.

Mikä on hintaryhmäsi – julkinen vai yksityinen? Meidän määritelmän löydät täältä.

SUPER EARLY BIRD

Julkinen sektori: 625 €
Yksityinen sektori: 945 €

Voimassa 5.1.2024 asti.
ILMOITTAUDU

EARLY BIRD

Julkinen sektori: 675 €
Yksityinen sektori: 1045 €

Voimassa 26.1.2024 asti.
ILMOITTAUDU

NORMAALIHINTA

Julkinen sektori: 725 €
Yksityinen sektori: 1045 €

Voimassa 7.3.2024 asti.
ILMOITTAUDU

Muut ostivat myös.

Myydyimmät Hallinto & Kestävä kehitys-aiheiset koulutukset.

Kasvun paikka – älä jätä menestystäsi sattuman varaan. Kouluttajamme ovat huippuosaajia ja sisällöt timanttia.

Suosituimmat tapahtumat.

Kiinnostavia kohtaamisia – meillä jutellaan muustakin kuin säästä.

Olisiko teitä tulossa useampi?

Joukossa viisaus vahvistuu! Tarjoamme -10 % ryhmäalennuksen vähintään 3 hengen tai siitä isommille tiimeille. Ilmoittaudu mukaan verkkokauppamme kautta tai kysy ryhmätarjousta ryhmatarjous@professio.fi – me autamme oikeasti mielellämme.

ILMOITTAUDU KYSY TARJOUSTA

Koulutusinfo.

Jäikö jokin muu asia mietityttämään? Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löydät täältä.

Sama kingi sisältö on aina taattu – toteutetaanpa koulutus etänä verkon välityksellä, paikan päällä tai hybridinä.

Toteutustapa on muovattu molempiin opetusmuotoihin soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole unohdettu. Modernisti tehty tekninen toteutus ja kouluttajien ammattitaito takaavat reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen sekä kouluttajan että osallistujien kesken – koulutuksen toteutusmuodosta riippumatta.

Jäikö jokin mietityttämään koulutuksen toteutukseen liittyen? Klikkaa alta vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin. 👇

USEIN KYSYTTYÄ

Sijainti

Helppo tulla vaikka veneellä ⚓️

Keilaranta 1 A, 02150 Espoo

Keilaranta 1 Business Park sijaitsee meren rannalla Espoon Keilaniemessä, lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Länsimetron pysäkki ja taksiasema ovat kiinteistöä vastapäätä sekä autoille löytyy paljon parkkipaikkoja. Espoolaisille myös purjevene on mahdollinen 😊

SAAPUMISOHJEET