Skip to content
  • Sote
09/08/2019

Ohjelmistorobotiikka automatisoi terveydenhuollon

Automatisointi vyöryy hallinnollisista prosesseista hoitoprosesseihin. Arviolta puolet automatisoituu muutamassa vuodessa.

Robotiikka on tutkimusten mukaan megatrendi, joka mullistaa kaikki toimialat, koska se on nopeata ja kustannus-tehokasta. Pankkisektori on edennyt ensimmäisenä ja siellä  robotit automatisoivat jo satoja prosesseja.Terveydenhuollossa muutokset ovat alkaneet taloushallinnosta, mutta tulevaisuudessa ohjelmistorobotiikka tulee pysyväksi osaksi koko hoitoketjua. Terveydenhuollon hallinnollisista prosesseista puolet automatisoituu muutaman vuoden kuluessa. Ihmiselle jäävät vain epäselvät, vaikeat ja ei-säännönmukaiset kysymykset. Hallinnossa robottimme tekevät jo nyt palveluseteleitä, ennusteraportteja, käyttöoikeuksia ja työsopimuksia tai tarkistavat esimerkiksi vakuutuslaskutusta.

 

Ohjelmistorobotti toimii kuten ihminen, mutta kymmeniä kertoja nopeammin ja virheettömämmin

Ohjelmistorobotti toimii kuten ihminen. Se käyttää samoja tietojärjestelmiä samoilla käyttöoikeuksilla. Se ei edellytä tietojärjestelmämuutoksia. Sille opetetaan samat säännönmukaisuudet kuin kesätyöntekijälle. Jos vaikkapa jokin tieto puuttuu, robotille on opetettu, että se siirtää asian ihmisen käsiteltäväksi.

 

Kliiniset prosessiautomaatiot yleistyvät

Kliinisessä työssä robottimme käsittelevät jo laboratoriotuloksia. Se on muun muassa diagnosoinut sukupuolitauteja. Robotti katsoo tutkimusvastaukset läpi, joista 95 prosenttia on negatiivisia. Sen jälkeen robotti kirjaa sairaskertomukseen, että sukupuolitautitesti on negatiivinen ja lähettää asiasta tekstiviestin potilaalle. Lääkärille jää vain viisi prosenttia potilaista. Robotti käsittelee tulevaisuudessa suuren osan erityyppisistä rutiinitutkimustuloksista. Lääkäri voi tutkimuksia tilatessaan myös päättää potilaskohtaisesti, hoitaako robotti negatiivisten vastausten käsittelyn.

Kroonisen sairauden rutiiniseurannassa, kuten esimerkiksi MS-tauti, robotti voi tehdä tutkimuslähetteet, käsitellä laboratoriovastaukset ja varata seurantakäynnit. Tulevaisuudessa robotti voi laatia valvotusti rutiinireseptejä esimerkiksi leikkauspotilaille.

Ohjelmistorobotti pystyy toimimaan myös hallinnollisen ja kliinisen työn välimaastossa. Olemme kehittäneet robotin, joka seuraa päivystyspoliklinikalla, että röntgenvastaukset ovat tulleet, ja että ne on myös luettu. Tarvittaessa robotti siirtää röntgenvastaukset vuorossa olevalle lääkärille. Robotti myös esimerkiksi käsittelee lähetteitä, tekee ruoka- ja tulkkitilauksia, laskee sijaistarvetta ja tilaa sijaistyövoimaa.

 

Terveydenhuollossa on kolme nousevaa trendiä:

1) Robotiikka etenee hallinnollisista prosesseista laajasti myös hoitoprosesseihin
– Robotiikka automatisoi esimerkiksi tutkimusvastausten käsittelyn

2)  Robotiikka automatisoi koko hoitopolkua tai hoitoketjua
– Automatisointi koskee prosessin kaikkia vaiheita aina esitietolomakkeesta reseptin kirjoitukseen.  Automatisointi yltää kaikkien toimijoiden tietojärjestelmiin, kuten esimerkiksi kotiuttamisprosessissa.

3) Robotiikkaa ja AI:ta käytetään yhdessä
–  Älykäs teksti- ja kuvapohjainen datan käsittely tuo kustannus-tehokkaasti lisää vaikuttavuutta.

 

Digital Workforce on Pohjoismaiden johtava robotiikan ja älykkään automaation suomalainen asiantuntijayritys. Tervetuloa keskustelemaan ohjelmistorobotiikasta ja muusta alan päättäjien kanssa DigiSote 2019 -tapahtumaan 19.-20. marraskuuta Finnkino Tennispalatsiin!

 

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia