Skip to content
  • Sote
09/08/2019

Arvoverkoista apua terveydenhuoltoon

Suomessa on jo pitkään kerätty ja tallennettu potilastietoja sähköisiin järjestelmiin. Esimerkiksi Kanta-palveluun oli 30.9.2018 mennessä tallennettu lähes 1,3 miljardia potilasasiakirjaa. Voidaankin sanoa, että ainakin sähköisen tiedon määrän suhteen Suomi on todellinen terveydenhuollon datan aarreaitta.

 

HAASTEENA RAKENTEISEN TIEDON PUUTE

Datan suuri määrä tarjoaa mahdollisuuksien lisäksi myös haasteita. Kantaan liittymistä on toistaiseksi vaadittu vain julkisen puolen toimijoilta. Lisäksi julkisellakin puolella on paljon esimerkiksi erikoissairaanhoidon järjestelmiä, joista kaikki tieto ei vielä Kantaan siirry. Kantaan siirrettävästä tiedosta valtaosa on myös tekstimuotoista. Eli vaikka jonkin poliklinikan järjestelmässä kerättäisiin tiedot rakenteisina, ne saattavat ”korruptoitua” Kantaan siirtyessään. Näin ollen esimerkiksi niinkin yksinkertaisen asian kuin henkilön tupakoinnin päättelemiseksi voidaan joutua tekemään tulkintaa vapaamuotoisesti syötetystä tekstistä.

 

MY DATAN HYÖDYNTÄMINEN AMMATTILAISTEN APUNA

Kannan ja erilaisten yksikkökohtaisten tietovarastojen lisäksi ihmiset keräävät myös enenevissä määrin itse terveyteensä liittyvää tietoa. Tämä vaihtelee lääketieteellisestä tiedosta, kuten verensokeri tai verenpaine, elintapoihin liittyviin asioihin, kuten aktiivisuus ja ruokavalio. Nämä tiedot eivät yleisesti ottaen siirry terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettäviksi automaattisesti. Toki johtavilla laitevalmistajilla kuten Abbott tai Icare on ratkaisuja, joilla sekä hoitoammattilaiset että potilaat pääsevät sujuvasti jakamaan tietoa keskenään. Näiden haasteena on kuitenkin tietojen integrointi muihin ammattilaisten työkaluihin, minkä vuoksi he joutuvat hakemaan tarvitsemiaan tietoja monesta paikasta. Lisäksi monisairaille potilaille kertyy pahimmillaan useita valmistajakohtaisia ohjelmistoja, joita pitäisi pitää ajan tasalla.

 

ARVO SYNTYY TIEDON HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ OIKEASSA MUODOSSA

Kuten muuallakin ”big data”-maailmassa myös terveydenhuollossa tiedon arvo syntyy siitä, että se on käytettävissä oikeille ihmisille oikeassa muodossa. Tieto rikastuu entisestään, kun päästään yhdistämään eri lähteistä tulevia tietoja toisiinsa. Klassisia esimerkkejä ovat esimerkiksi teollisuudessa liikkuvien työkoneiden polttoaineenkulutuksen, kuljettajan ajotavan, maastonmuotojen ja sääolosuhteiden yhdistäminen. Terveydenhuoltopuolella esimerkkejä voisi olla esimerkiksi hoitoa tarvitsevien 2-tyypin diabeetikkojen tunnistaminen silmä-, haava- tai kardiologisten oireiden perusteella sekä elintapojen vaikutus diabeteksen kehittymiseen.

 

CINIA YHDISTÄÄ LANGAT ERI JÄRJESTELMIEN JA TOIMIALOJEN VÄLILLÄ

Cinialla on vahva kokemus erikoissairaanhoidon potilasdatan keräämisestä ja hoitoprosessien tehostamisesta. Lisäksi olemme rakentaneet arvoverkkoja esimerkiksi maatalouden tarpeisiin. Lähitulevaisuudessa tulemme myös hyödyntämään arvoverkkoja ja niihin liittyviä teknologioita terveydenhuollossa. Tervetuloa keskustelemaan aiheesta lisää DigiSote 2019 -tapahtumaan 19.-20. marraskuuta Finnkino Tennispalatsiin!

Aiheeseen liittyviä kirjoituksia